На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особистісний аспект сприйняття інформації

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття сприйняття в психології ... 5
1.1. Поняття і різновиди сприймання ... 5
1.2. Властивості сприймання ... 9
1.3. Спостереження і спостережливість ... 11
Розділ 2. Особистість у процесі сприйняття інформації ... 13
2.1. Психологічні характеристики індивіда та сприйняття інформації ... 13
2.2. Проблеми, пов'язані з процесом сприйняття мовлення ... 17
Розділ 3. Дослідження особливостей особистісного сприйняття інформації на прикладі сприйняття рекламних звернень ... 21
Висновки ... 37
Список використаних джерел ... 39

Для придбання курсової роботи "Особистісний аспект сприйняття інформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особистісний аспект сприйняття інформації"

Курсова робота "Особистісний аспект сприйняття інформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особистісний аспект сприйняття інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особистісний аспект сприйняття інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особистісний аспект сприйняття інформації" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕТНОПЕДАГОГИКА -   - напрям в дослідженні социализации і освіти. Сформувалася у 2-й половині 20 в. як міждисциплінарна галузь знань на стику етнологічних (див. Етнографія дитинства) і психолого- педагогічних наук. У Е. традиційна культура, побут, сімейно-родинні відносини розглядаються в їх впливі на становлення особистості і інтерпретуються в категоріях педагогіки. Осн. метою Е. став облік освітніх інтересів представників окремих етнічних груп, які в процесі інтеграції в багатонаціональній державі зіткнулися з небезпекою втрати рідної мови, самобутньої народної культури, етнічної. ДАНИЛОВ Михайло Олександрович - [13(25).4.1899, дер. Васильевщина Пськовської обл., - 25.11.1973, Москва], педагог, ч.-до. АПН РСФСР (1959), д-р пед. наук (1960), проф. (1961). Закінчив физ. ф-т Ленінгр. пед. ин-та ім. Н. А. Некрасова (1924) і АКВ ім. Н. К. Крупської (1928). З 1918 вчитель математики в Язвінської школі 2-й рівня Гдовсько-го у. Петрогр. губ. З 1931 на науч. роботі у вузах і Н. установах: в АКВ (1931 - 34), Смоленськом пед. ин-той (1934 - 39), НДІ шкіл (1939 - 44), НДІ ОП АПН (1944 - 73). Розробляв проблеми методології педагогіки, пед. утворення, методики пед. досліджень. Осн. увагу приділяв проблемам. ФРЕБЕЛЕВСКИЕ СУСПІЛЬСТВА в Росії - - об'єднання педагогів і представників інтелігенції, сприяючі поширенню ідей Ф. Фребеля і розвитку сімейного і дошкільного виховання. Виникли в 70-х рр. 19 в. в С.-Петербурге, Києві, Одесі, Тбілісі, Харкові і інш. Суспільства створювали платні і безкоштовні (на добродійні пожертвування) дошкільні установи, дитячі майданчики і літні колонії для організації оздоровчого відпочинку дітей, знайомства їх з природою, сільським життям і трудом; учбові заклади; проводили публічні лекції і читання, видавали літературу. Серед членів Ф.о. визначилися 2 напрями. Прихильники одного прагнули. ЯНОВСКИЙ Кирило Петрович - [18(30).3.1822 - 12(25).7.1902], вчений і педагог, поч. ч. Петерб. АН (1891) і Академії мистецтв Росії, чл. Об-ва любителів природознавства, антропології і етнографії. Пед. діяльність початків ще в студенч. роки в приватному пансіоні Гедуена. Після закінчення физ. ф-та Київського ун-та викладав математику в рівненській гімназії (1843 - 51). З 1851 вчитель математики 2-й одеської гімназії, а потім вчитель математики і фізики в кишинівській гімназії, з 1856 інспектор, з 1862 директор цієї гімназії і директор нар. уч-щ Бессарабської обл. З 1871 помічник опікуна С. уч. округа. У 1878 - 1900.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особистісний аспект сприйняття інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Абдрахманов Фіца Жантемірович - (1817-1872), генерал-майор (22.12.1867), з кабардинських узденей 2-й міри (беслен-уорк) князів Атажукиних, син офіцера. У службу вступив зброєносцем в лейб-гвардії Кавказско-Горский полуескадрон власної Його Імператорської Величності конвою 12.10.1838, зроблений в юнкера 30.07.1839 (по інш. даним 18.10.1841). Зроблений в офіцерський чин корнета 04.09.1842 "з станом при Окремому Кавказькому корпусі" по кавалерії. "За відмінність при відображенні вторгнення Шаміля в Кабарду" в 1846 зроблений з поручиків в наступний чин штабс-капітана 11.09.1846 (по іншим даним 11.11.1846). З. "НОВИХ ЛАДИ" ПОЛИЦІ - "иноземного лади", з'явилися при Олексії Михайловичі, замінили колишню помісну кінноту. Для багатьох уїздних дворян і дітей боярских відкрилися заманливі перспективи служби на офіцерських і інших вакансіях рейтарских і солдатських полків нової регулярної російської армії. "Н.с." п. вербувалися з різного роду вільних людей, не записаних в тягло сини посадских людей і селян, не записаних в службу стрілецьких і козацьких дітей, монастирських слуг. Зі часу Михайла Федоровича в "Н.с." п. записувалися лише найбільш спроможні представники дворянства. Рейтарские полиці. Лідіце - Шахтарське селище в Чехословакиї, недалеко від Кладно, в 30 кілометрах від Праги, 9 червня 1942 знищений есесовцами за вбивство в Празі заступника протектора Богемії і Моравії обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдріха. Вранці 9 червня підрозділу дивізії СС "Принц Євген" під командуванням гауптштурмфюрера СС Макса Ростока оточили Лідіце. Чоловіків старше за 16 років загнали в сараї, а жінок замкнули в школі. Ранком почалися масові розстріли: до чотирьох годин були страчені 172 людини. 19 чоловіків і 7 жінок, що працювали в лісі на заготівлі дрів, були відвезені в Прагу і там страчені. 195 жінок.
У вступі курсової "Особистісний аспект сприйняття інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БРУНИ Федір Антонович - (10.06.1799 - 30.08.1875), російський живописець. Народився в Москві в сім'ї що виїхав в Росію з Італії Антоніо Бруні, реставратора картин і живописця плафонів. Писав на біблійні і історичні сюжети, в своїй творчості поєднував елементи класицизму і романтизму, з до. 1840-х розділ російського академізму. Бруни з ранніх років виявив любов до малювання і був визначений в Академію мистецтв. По закінченні її в 1818 він отримав звання художника і був відправлений батьком для вдосконалення своїх навиків в Італію, де вивчав твори художників епохи Відродження. У 1824 їм була написана перша велика.

ЗАКЛАННАЯ, чудотворна ікона - Знаходиться на Афоне в Ватопедськом монастирі. Одного разу екклезиарх-диакон по боргу служби забарився і прийшов на трапезу після всіх. Коли ж попросив собі обіду, то трапезарь помітив йому з незадоволенням, що треба приходити в свій час. Ображений відмовою, екклезиарх Шаленів таку, що пішов знову в церкву і, ставши перед іконою Богоматері, сказав: "До якого часу я буду служити Тобі, Богородиця? Трудися, трудися, і за все це немає у мене нічого, навіть шматка хліба не дають мені в підкріплення моїх сил". І з цими словами він, схопивши ніж, яким очищав віск зі свічкою, ударив в ланиту Богоматері на. ЛЕГІТИМНІСТЬ - ( лати. legitimus згідний із законами, законний, правомірний) - певний історично що склався, соціально значущий порядок походження і функціонування влади, який робить можливим досягнення згоди у владних структурах і в їх взаємодії з суспільством. Історія поняття "Л." сходить до середніх віків, коли складається розуміння Л. як злагоди із звичаями, традиціями і встановленою поведінкою. Л. переважно трактувалася як право верховних посадових осіб. поступати згідно із звичаями, але вже з середини XIV в. починає вживатися в значенні правомочності виборної влади. У науковий побут термін "Л.".
Список літератури курсової "Особистісний аспект сприйняття інформації" - більше 20 джерел. ЛЕГІТИМНІСТЬ - (від лати. Legitimus - згідний із законами, законний, правомірний). Значення поняття "Л." переводиться на русявий. мова як правомочність влади. Історія поняття "Л." сходить до середніх віків, коли складається розуміння Л. як злагоди із звичаями, традиціями і встановленою поведінкою. Преїмущественно Л. трактувалася як право верховних посадових осіб поступати згідно із звичаями, але вже біля середини XIV в. починає вживатися в значенні правомочності виборної влади. Вказаний термін ввів в політологію і детально його розробив М. Вебер. Ньому. соціолог і політолог вказував. Громадянство - термін, який вказує на стійкий правовий зв'язок людину з певною державою. Цей зв'язок означає, що, з одного боку, людина має певні права і обов'язки по відношенню до держави (наприклад, право обирати і бути вибраним до органів державної влади і обов'язку платити податки), а з іншою - держава має права і обов'язки по відношенню до громадянина (наприклад, право відповідних державних органів забороняти діяльність організацій, цілі і дії яких направлені на підрив безпеки держави, і обов'язок охороняти достоїнство особистості). Існують два основних способи отримання Г. Первий - по народженню, коли дитина.

КАРЛЕЙЛЬ Карлайл Томас - (4.12.1795, Еклфехан, Шотландія, - 5.2.1881, Лондон), англ. філософ, письменник і історик. Міровоззреніє К. сформувалося під впливом Гете, Фіхте, Шеллінга і ньому. романтиків. Противник франц. матеріалізму і шотл. утилітаризму. У филос. романові "Сартор Резартус" (1833-34, русявий. пер. 1902) в традиційному для романтизму мифологич. дусі створив филос. картину світу, "одягнутого" в своєрідні символич. покривалаемблеми, що приховують трансцендентну реальність природи і суспільства. Услід за Фіхте розглядав простір і час як ілюзію почуттів. краї приховує від людини.
Посилання в тексті роботи "Особистісний аспект сприйняття інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АТЕЇСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ - один з важливих напрямів воспитат. роботи, ставляче метою формування атеистич. переконаність у молодого покоління. Хоч, згідно з конкр. дослідженнями, відсоток віруючих серед молоді невеликий, у недо-рій її частини виявляється індиферентне відношення до питань атеїзму і релігії, мировоззренч. непослідовність. Це зумовлює необхідність целенаправл. роботи по А. в. м., що включає в себе різні форми і методи идейн. і емоц. впливу при диференційованому підході до різних груп молоді. Умовами успіху в А. в. молодого покоління є його комплексність, тісна єдність з труд-, интернац-, патриотич., нравств. і. ЕКХАРТ Іоганн (Майстер Екхарт) (ок. 1260 - 1327) - німий. філософ-містик, чернець-домініканець; займав ряд високих церковних постів; викладав в Парижі, Страсбурзі і Кельне. У своїх проповідях і трактатах користувався не лат., а німий. мовою, доступною народу; вніс внесок до створення німий. філософської мови. Е. - представник т. наз. апофатічеськой (негативною) теології, що вважала, що бог не має атрибутів і не піддається визначенню. Згідно Е., безособовий і беськачественний абсолют є чиста божественна суть "божество, або "ничто ("бездна ) як можливість будь-якого буття. "Первое відособлення божества - бог в. ПЕРЦЕПТИВНИЙ ОБРАЗ - (від лати. perceptio - сприйняття...) - образ, що створюється внаслідок сприйняття, один з різновидів почуттєвого образу. Його формування є процес побудови зображення. Як і будь-яке зображення, образ являє собою безліч елементів, які знаходяться в певному співвідношенні з безліччю елементів об'єкта, що зображається. НайПростішою формою почуттєвого образу є образи відчуття. Вони виникають при безпосередньому впливі предметів і явищ матеріального світу на аналізатори і являють собою образи окремих властивостей цих предметів і явищ. Як образ будь-яке відчуття характеризується наступними.

ДІТИ ОБДАРОВАНІ - діти, що виявляють загальну або спеціальну обдарованість - до музики, малювання, техніки і пр. Дитячу обдарованість прийнято діагностувати по темпу розвитку розумового - міри випередження, при інших рівних умовах, своїх ровесників; на цьому засновані тести обдарованості розумової і коефіцієнт інтелектуальності. Значення цих показників не варто перебільшувати, бо першорядне значення має творча сторона розуму. Раніше за інших можна виявити художню обдарованість дітей в області музики, потім - в малюванні. У області науки швидше усього виявляється обдарованість до математики. Нерідкі. Нейропсихологичеськиє синдроми при поразці лобних відділів мозку - Лобні відділи мозку являють собою складну освіту і по своїй структурній організації і по тих функціях, які вони забезпечують в цілісній системі психіки, в комплексі механізмів, що забезпечують саморегулювання психічної діяльності в таких її складових як целеполагание в зв'язки з мотивами і намірами, формування програми (вибір коштів) реалізації мети, контроль за здійсненням програми і її корекція, звірення отриманого результату діяльності з початковою задачею. Говорячи про складну, полифункциональной і надмодальной функції лобних часткою загалом, А. Р. Лурія підкреслював їх роль в. ПАТАУ СИНДРОМ - (на ім'я американського педіатра і генетика німецького походження K. Patau; синонім - синдром трисомии хромосоми 13) - захворювання, що відноситься до кількісних аномалій хромосомного набору. Основні вияви: микроцефалия; тригоноцефалия (розширення черепа в потиличній і звуження в лобній частині); вузькі очні щілини, епикант микрофтальмия, осередкова відсутність радужки; низько розташовані деформовані вушні раковини, впале перенісся, широка основа носа; микрогнатия, міжгір'я губи і неба; многопалость, флексорне положення пальців рук; опуклі довгі нігті; вади мозку (аплазия обонятельних. МЕТОД ПОЛЯРНИХ БАЛІВ - психологічний метод, вживаний для кількісної оцінки властивостей особистості, що вивчаються; один з різновидів експертних оцінок, експертного опиту в загальній і інженерній психології. При застосуванні М. п. би. психічне явище, що вивчається оцінюється наступними п'ятьма балами: 5- властивість особистості, що оцінюється розвинена добре, чітко виражене і виявляється часто в різних видах діяльності як риса вдачі; 4 - воно помітно виражене, але виявляється непостійно, хоч протилежна властивість особистості виражена нерізко; 3 - і протилежна властивість, що оцінюється особиста? ти виражені.