На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Основні процеси керування документаційними процесами

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження основних процесів керування документаційними процесами ... 5
1.1. Керування документацією: зміст поняття та характеристика ... 5
1.2. Поняття систем документації ... 6
1.3. Управлінське документознавство: становлення, тенденції розвитку ... 12
Розділ 2. Аналіз особливостей основних процесів керування документаційними процесами ... 17
2.1. Правові особливості системи управління документаційним процесом в Україні ... 17
2.2. Національний стандарт як база формування процесу керування документацією в Україні ... 21
2.3. Міжнародний досвід управління документаційними процесами ... 32
Висновки ... 38
Література ... 40
Додатки ... 43

Для придбання курсової роботи "Основні процеси керування документаційними процесами" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Основні процеси керування документаційними процесами"

Курсова робота "Основні процеси керування документаційними процесами" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Основні процеси керування документаційними процесами", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Основні процеси керування документаційними процесами" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Основні процеси керування документаційними процесами" і призначений виключно для пошукових систем.

СУБКУЛЬТУРА - (від лати. sub - під і культура), сукупність специфич. соціально-психол. ознак (норм, цінностей, стереотипів, смаків і т. п.), що впливають на стиль життя і мислення певних номінальних і реальних груп людей і що дозволяють їм усвідомити і затвердити себе в якості "ми", відмінного від "вони" (інші представники социума). Соціальна база вікові і соціальні верстви населення, проф. групи, масові неформальні рухи (див. Неформальні об'єднання), самодіяльні об'єднання, любительські клуби, религ. секти, сексуальні меншини, кримінальні структури. ряд ціннісних орієнтації, норм. АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - входить в Читінськую обл. Рос. Федерації. Пл. 19,6 т. км2. Нас. 77,2 тис. чол. (1989). Центр - пос. Агинськоє. Першим уч. закладом була ламаистская школа (осн. в 1813 Т. Тобоєвим). У 1842 відкрите приходське уч-ще для бурят, а в 1862 - місіонерська школа. У 60-х рр. 19 в. для дітей агинских бурят виділялися місця (щорічно 16 - 30) в Читінськом пансіоні, а з 80-х рр. в Читінської гімназії. У нач. 20 в. були відкриті школи в селах Агинської степу (8 до 1917), обхват навчанням дітей шк. віку не перевищував 4%. Діяли 8 ламаистских шкіл. Найбільшим уч. закладом було Агинськоє уч-ще (з 1842, 1 рік. ЛЕОНТЬЕВ Олексій Миколайович - [5(18). 2.1903, Москва, - 21.1.1979, там же], психолог, д. ч. АПН СРСР (1950), д-р пед. наук (1940), проф. (1932). У 1924 закінчив ф-т суспільств. наук Моськ. ун-та. Учень і послідовник Л. С. Виготського. У 1924 - 31 вів науч. і викладацьку роботу в Москві (Ін-т психології, АКБ ім. Н. К. Крупської), в 1931 - 35 - в Харкові (Укр. психоневрологпч. академія, пед. ин-т). У 1936 - 52 - в Ін-ті психології АПН. У роки Вів. Отеч. війни нач. експерим. госпіталю відновлення рухів. З 1941 проф. МГУ, з 1945 зав. кафедрою психології, з 1966 декан ф-та психології МГУ. Акад. відділення психології. ГРА - - форма діяльності в умовних ситуаціях, направленої на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в соціально закріплених способах здійснення предметних дій, в предметах науки і культури. У И. як особливому історично виниклому вигляді суспільної практики відтворюються норми людського життя і діяльності, підкорення яким забезпечує пізнання і засвоєння предметної і соціальної дійсності, інтелектуальний, емоційний і етичний розвиток особистості. І. вивчається в психології, етнографії і історіях культури, в теорії управління і педагогіці і інших науках. Спробу систематичного.
Кожна вагома структурна частина курсової "Основні процеси керування документаційними процесами" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Куденетов Камбот Гиреєвич - (1813-15.10.1877 по інш. даним 13.06.1880), капітан (27.12.1869), з кабардинських узденей 1-й міри (тлекотлеш). Був взятий в аманати при "підкоренні Кабарди". Виховувався в Військово-сиротському відділенні Дмітрієвського полубатальона військового Константіновського училища. До 1837 - депутат Кабардинського суду. У 1837 супроводив імператора Миколи I в його подорожі по Кавказу, за що нагороджений срібною медаллю (17.04.1839). Перекладач при начальникові Управління Кабарди Центра Кавказької лінії з 05.01.1843, в тій же посаді в чині прапорщика з 20.06.1846. У 1844 брав участь. Країна і населення древньої Русі до початку держави - На обширній східно-європейській рівнині, зрошуваній великими ріками, здавна жили слов'янські народи, наші предки. Коли вони прийшли сюди - невідомо. Розселилися вони по різних місцях цієї величезної, але пустинної країни, а головним чином по великому водному шляху: Від моря варязького (балтійське), озеро неу (Ладожськоє), ріки Волхова, озера ильмени, ріки Ловаті, ріки Дніпра до моря Русськаго (чорне). Від місця розселення переважно і прийняли свою назву слов'яни: Вони побудували Новгород; по Дніпру жили поляне, у яких було своє місто Київ; що поселилися в лісах, недалеко від полян називалися. ЗАВОЛЖСКИЕ СТАРЦІ (нестяжатели) - ченці Кирилло-Белозерского, Ферапонтова і інших монастирів, розташованих в місцевості між Білим і Кубенським озерами. Назву отримали від того, що місцевість у напрямі від Москви знаходилася за Волгою і носила назву Заволжья. Заволжские старці були виразниками особливого церковного напряму, що вимагав неухильного проведення в життя євангельських принципів. Цей напрям детально викладений у св. Ніла Сорського, ченця-мислителя, який біля себе утворив групу послідовників і учнів, що продовжували його справу. З них особливо помітні инок Вассиан Косою, старець Герман, Гурій Тушин, єпископ рязанский.
У вступі курсової "Основні процеси керування документаційними процесами" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Панама - Панама (Panama), саме юж. гос-у Центр. Америки, розташоване на перешийку, що з'єднує Сівбу. і Юж. Америку. У 1821 р. добилася незалежності від Іспанії, ставши пер. Великої Колумбії, потім - республіки Колумбія. Многочисл. націоналістичні виступи за відділення від неї, що мали місце в 19 в., принесли свої плоди лише в 1903 р., коли П. проголосила себе незалежною республікою, невдовзі, однак, що попала під повний контроль США. Останні повернули їй незалежність в обмін на надання концесії на стр-у каналу через перешийок і здачу їм в оренду зони навколо каналу. Нестабільна політика правлячої.

Георгиєвський Василь Тимофійович - Георгиєвський, Василь Тимофійович - письменник-археолог (народився в 1861 р.). Закінчив курс в київській духовній академії; складається членом учбового комітету і училищного ради при Святейшем Синоді. Завідуючи у Володимирові древнехранилищем, зібрав багато рукописів і старопечатних книг. Брав діяльну участь в організації іконописних шкіл в селі Мстере, Палехе, Холуї Володимирської губернії і в селі Борісовке Курської губернії; редагував перші чотири випуски "Іконописного Збірника", брошура "Іконописний Комітет і його задачі" і обширне дослідження: "Фрески Ферапонтова монастиря". Врачев Іван Яковльович - (автобіографія; написана 10 вересня 1990 спеціально для даного Словника). Народився я 14 квітня 1898 в Екатерінодаре в сім'ї кочегара і прачки. Закінчив 3 класи церковно-приходской школи, вчитися далі не зміг - кухаркиних дітей в гімназію не приймали. Багато читав, захоплювався народовольческой літературою. З 11 років працював, жил в різних містах. Лютнева революція 1917 застала в Москві. У березні в Бутирськом районному комітеті більшовиків вступив в партію. У квітні я був покликаний в армію і направлений в Воронеж солдатом 58-го піхотного запасного полку. Через два дні після прибуття мене.
Список літератури курсової "Основні процеси керування документаційними процесами" - більше 20 джерел. МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА - комплекс правив, заходів і обмежень, направлених на упорядкування цивільних і суспільних відносин в області переміщення осіб через межу Російської Федерації (як всередину, так і за її межі). Переважно міграційна політика направлена на розв'язання проблем імміграції в Росію громадян держав, що з'явилися внаслідок розвалу СРСР (т. н. СНД і країни Балтії). Однак до розв'язання цього питання, яке дуже тісно пов'язане з питаннями демографічної політики, нинішня влада в Росії підходить вельми специфічно. Ледве чи не щодня в засобах масової інформації з'являються явно рекомендовані матеріали, в. СУДОВИЙ НАГЛЯД - Судовий нагляд являє собою процедуру, слідуючи якою судова влада може контролювати дії, що робляться виконавчою і законодавчою гілками влади, а також іншими підлеглими ним органами управління, з тим щоб забезпечити дотримання норм, викладених в конституції країни. Якщо суди приходять до висновку, що передані на їх розгляд дії суперечать конституції, то можуть оголосити такі дії "неконституційними". Подібне рішення рівнозначне скасуванню неконституційних дій. У Сполучених Штатах судовий нагляд здійснюється Верховним судом; у Франції Конституційна рада відповідає за дотримання.

ПАВЛИКИАНСТВО - дуалістичне вчення, родинне манихейству, що вважало весь матеріальний світ витвором сатани і тільки духовний світ - створеним Богом. Виникло в середині 7 в. на території Візантійської імперії і Вірменії. Павликиане визнавали догмат про Трійцю, але вважали, що триипостасний Бог-Батько є творцем тільки небес, ангелів і духовного світу. Християнські священні книги не відкидалися, але витлумачувалися в дусі манихейских ідей. Павяикиане відкидали шанування Богоматері і всіх святих, хрест вважали символом прокляття (бо на ньому був распят Христос), не визнавали таїнств хрещення і причащання, ікон і.
Посилання в тексті роботи "Основні процеси керування документаційними процесами" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІНТЕРЕС - активна спрямованість людини на різні об'єкти, освоєння яких оцінюється їм як благо; потреби, виступаючі мотивацією поведінки індивіда. Реалізація інтересів сприяє підвищенню статусу особистості, її самооценки. Інтереси завжди емоційно забарвлені і пов'язані з ціннісним відношенням людини до миру. Звичайно виділяють особисті і групові інтереси. Останні передбачають самі різні по розміру групи і велику соціальну спільність (класи, нації в тому числі). Інтереси соціальних груп і общноетей утворяться на основі взаємодії особистих інтересів, але не зводяться до них. Існують інтереси групи або. БАУЕР OTTO - (5 вересня 1882, Віна - 4 липня 1938, Париж) - один з основоположників австромарксизма, вивчав право в Венськом університеті, на початку 1-й світової війни був покликаний в армію, через декілька місяців попав в Росію в полон, в 1917 повернувся додому, лідер лівого крила СДПА, один з організаторів "Інтернаціоналу 2/2" (1921 - 1923) і Соціалістичного робочого інтернаціоналу (1932 - 40), в 1934 емігрував в Чехословакию, в 1938 - в Париж. Бауер розділяв методологію історичного матеріалізму і намагався з'єднати марксизм з неокантианством, а потім і з махизмом. У руслі. ОСОБЛИВІ ПРОЦЕСИ - En. Special processes Традиційний погляд на гіпноз передбачає, що гіпнотичні феномени виникають як наслідок деяких механистических сил або душевних процесів, що виходять за рамки звичайної психології. Ці концепції називаються теоріями особливих процесів (Spanos & Chaves, 1989). Під такою точкою зору гіпнотичні феномени завжди сприймаються як щось таке, що "трапляється з пацієнтом". Гіпнотичні процедури приводять до особливих когнитивним змін (гіпнотичний стан), які, в свою чергу, значно збільшують імовірність появи автоматичних відповідей на навіювання. Інший сучасний напрям.

ИВАННИКОВ - Вячеслав Андрійович (р. 1940) - російський психолог, фахівець в області проблем загальної психології і психофізіології, мотивації поведінки, вольової регуляции діяльності. Д-р психологічних наук (1989), професор (1992). Чл.-кор. РАО (1992), віце-президент Суспільства психологів РАН (з 1992 р.). Освіту отримав в МГУ ім. М.В. Ломоносова, закінчивши відділення психології філософського факту (1966) і аспірантуру при МГУ (1969). Учень А.Н. Леонтьева, АР. Лурия, І.М. Фей-генберга. У 1970 захистив канд. дис. на тему: Преднастройка до дій і її зв'язок з ймовірностний прогнозом. З 1969 р. і по теперішній. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОЗ - (.. от. греч. diagnosis - здатний розпізнавати) - основна мета психодиагностики; кінцевий результат діяльності психолога, направлений на опис і з'ясування суті індивідуально психологічних особливостей особистості з метою оцінки їх актуального стану, прогнозу подальшого розвитку і розробки рекомендацій, визначуваних задачею обстеження. Предмет П. д.- встановлення індивідуально-психологічних відмінностей як в нормі, так і в патології. Важливий елемент П. д.- необхідність з'ясування у кожному разі того, чому дані вияви виявляються в поведінці що обстежується, які їх причини і слідства. П. д. ПАРАЛІЧІ І ПАРЕЗИ - Параліч-випадання рухових функцій м'язів або групи м'язів, що залежить від поразки рухових центрів або провідників в центральній або периферичній нервовій системі. Парез - неповний параліч, ослаблення сили м'яза, що залежить від порушення діяльності рухових центрів і провідників. Порушення рухового акту, зумовлене пошкодженням кісткової системи (анкилоз), шкіряних рубців і т. д., не є парезом і паралічем. Органічні паралічі зумовлені структурними грубими поразками тканини нервової системи. Функціональними паралічами називають порушень рухів, при яких сучасними методами дослідження не вдається. НЕПРЯМЕ НАВІЮВАННЯ - Різновид навіювання, при якому його зміст підкріпляється суворо певними і конкретними умовами, при наявності яких воно буде реалізовуватися. У випадку К. в. використовується додатковий подразник, що придбаває нове інформаційне значення через зроблене пряме навіювання. Ця форма навіювання є основою опосредующей і потенцирующей психотерапії (див. Психотерапевтичне опосредование і потенцирование біологічної терапії). Упевненість хворого в лікувальному ефекті є активним чинником, який грає важливу роль при проведенні всіх видів терапії. Сприятлива загальна обстановка лікування, зміцнення медичним.