На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Зміст ігрової діяльності молодших школярів у навчально-виховному процесі вивчення природознавства ... 5
1.1. Гра як процес мислительної діяльності ... 5
1.2. Види ігрової діяльності у навчально-виховному процесі з природознавства ... 14
Розділ 2. Методика постановки ігрової діяльності на уроках природознавства ... 22
2.1. Використання дидактичних ігор на уроках природознавства ... 22
2.2. Ігрова діяльність у позакласній і позаурочній роботі з природознавства ... 28
Висновки ... 35
Література ... 37
Додатки ... 40

Для придбання курсової роботи "Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства"

Курсова робота "Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства" і призначений виключно для пошукових систем.

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - галузь психології, що вивчає особливості психіки аномальних дітей, підлітків і дорослих; включає розділи по видах порушень (інтелекту, слуху, зору і т. д.); складова частина дефектології. Повідомлення про особливості психіки дітей і дорослих, страждаючих разл. дефектами розвитку, з'являлися нерегулярно, в мед., филос. і психол. творах до сірок. 19 в. Згодом, гл. обр. в зв'язку з появою відповідних уч. закладів, труди з проблем С. п. публікувалися більш систематично як зарубіжними, так і отеч. авторами. Так, дані по психології глухих були опубліковані психологами У. Джемсом і Т. Рібо. ДОСЛІДНО-ПОКАЗОВІ УСТАНОВИ - Наркомпроса РСФСР, уч. -воспитат. установи, організовані для розробки форм і методів навчання і виховання, а також впровадження їх в практику масової школи О.п.у служили гл. базою підготовки і перепідготовки вчителів і інш. працівників освіти, проводили велику культ. роботу серед населення. З 1918 О.п.у. почали створюватися як зразки для інших установ освіти Перші спроби організації О. робилися без загального плану з ініціативи отд. груп ентузіастів нар. освіти З 1919 за пропозицією II Н Лепешинського діяльністю О. став відати Наркомпрос. О. поділялися на дошкільні, шкільні, позашкільні і. РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ (ЗАПИТАННЯ) - фігура думки, вхідна до групи фігур, орієнтованих на аргументацію. Р. в. задається аж ніяк не для з'ясування чогось невідомого, а для більше за сильне, яскраве зображення речей або подій безумовно відомих або для залучення уваги слухачів. Класичні приклади використання Р. в. дають мову Цицерона проти Катіліни, його филиппики проти Марка Антонія. Іспользованіє Р. в. примушує задуматися над, здавалося б, очевидними істинами, представити їх в новому світлі. Р. в. надає могутній вплив на тих, до кого він звернений. Так, наприклад, Боеций, один з самих могутніх придворних короля остготов Теодоріха. НАВЧАННЯ - - спільна цілеспрямована діяльність вчителя і учнів, в ході якої здійснюється розвиток особистості, її освіта і виховання. Поняття "Про." багатозначно. Властивість навчатися належить до числа фундаментальних властивостей всіх живих систем. Кібернетика розуміє О. ще ширше, говорячи, наприклад, про самообучающихся системи. У ході соціального розвитку О. стає окремим, специфічним видом суспільної діяльності, перетворюється в засіб передачі соціального досвіду. Гл. складові процесу У їх єдності укладається осн. дидактична функція О. В елементарній формі відношення "викладання - вчення".
Кожна вагома структурна частина курсової "Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Зосима (митрополит Московський) - Зосима - митрополит Московський, зведений в цей сан в 1490 р., після смерті митрополита Геронтія, по волі великого князя, собором російських єпископів. До цього часу Зосима був архімандритом Симоновського монастиря в Москві, знаходився в близьких відносинах з Іоанном III, обертався серед таких людей, як дяк Федір Куріцин, піп Олексій, Діонісий (див. Жідовствующиє), висловлювався проти страти єретиків і тому запідозрений був в еретичестве. Іосиф Волоцкой повідомляє в "Просвітникові" чутки, що звинувачували Зосиму в блюзнірстві, в знущанні над хрестами і іконами, в запереченні загробного. Джіроламо Савонарола - (1452 - 1498) - славнозвісний флорентійський проповідник, що діяв у Флоренції в бурхливу епоху боротьби між старим республіканським знанням ( "скажені"), що розбагатіло торговою буржуазією, прихильниками деспотичного правління Медічи ( "сірі") і партією ремісників, що збідніли ( "плакси"). Інтереси цих останніх і представляв Савонарола. Він почав свою діяльність в правління Лоренцо Медічи, при якому Флоренція зробилася осереддям воскреслої язичницької культури, марнотратної розкоші і легковажних веселощів. Савонарола громив в своїх проповідях язичницькі звичаї і розбещеність і. РЕМБО - (Rimbaud) Артюр (1854, Шарльовіль - 1891, Марсель), французький поет. У ранній творчості Рембо продовжує традиції романтизму, наслідує поетам-"парнасцам" (див. "Парнас"): він викриває міщанський мир, ниспровергает звичні цінності. Але з початком Франко-пруської війни (1870) тональність поезії міняється: патетика поступається місцем сарказму. У 1871 м. центральним образом поезії стає Паріжська комуна, її поразка - особиста драма поета ("Украдене серце", "Паріжська оргія"). З 1872 м. Рембо шукає "нові ідеї і форми", створює теорію.
У вступі курсової "Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Штром Іван Васильович - Штром (Іван Васильович, 1824 - 1887) - архітектор, виховувався в Імператорській Академії Мистецтв як вольноприходящего учень, отримавши під час проходження курсу дві срібні медалі, малу і велику, був випущений з академії в званні вільного художника в 1842 р. Невдовзі після того Штром початків свою практичну будівельну діяльність, визначившись на службу по військовому відомству. Першими значними його роботами були споруда будівлі київського кадетського корпусу і споруда по власному проекту собору у Києві. У 1853 р. Штром, як художник, що вже довів своїми трудами грунтовні пізнання в архітектурі.

БАРАНОВСКИЙ Петро Дмитрович - (14.02.1892-1984), російський архітектор, реставратор пам'ятників древньоруський зодчества, видатний діяч російського патріотичного руху. Розробив нові методи реставрації, відновлюючи пам'ятники, зруйновані під час Великої Вітчизняної війни (Пятницкая церква в Чернігові, Болдінський монастир під Смоленськом). З ризиком для життя і свободи в період "реконструкції" Москви єврейськими більшовиками спасав від знищення видатні шедеври російського зодчества, зокрема, храм Василя Блаженного на Червоній площі і тереми Крутіцкого подворья. За це був посаджений у в'язницю, а згодом відправлений в. КОНФЛІКТ (традиції) - напрям культурологического дослідження проблем соціальної конфликтности, що вивчає зв'язок і залежність особливостей зародження, протікання і перетворення конфліктних відносин в контексті конкретних культурних освіт, архетипических рис і системних якостей народного життя. Дослідження особливостей протікання соціальних конфліктів в історичних, національних, політичних умовах окремих країн приводить до висновку про існування тісної залежності між загальним станом соціальної конфликтности і культурною спадщиною, історичними традиціями народного розвитку. Приклади такої залежності можна знайти і в.
Список літератури курсової "Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства" - більше 20 джерел. Україна. Геополітичний код - Держава в Південно-Східній Європі, що втратила за роки незалежність статус ядерної держави. З среднеразвитой країни Україна перетворилася в маргинала світової політики і економіки. У геополітичному коді України виділяються зовнішні і внутрішні вектори, що забезпечують баланс національних інтересів. Генеральним напрямам Захід (Європейське Співтовариство), Схід (Росія) і Південь (Море) відповідає внутрішній код, що відображає особливості Західної, Східної і Південної України. Втрата одного із зовнішніх напрямів веде до руйнування багатомірного комунікаційного простору держави. Унікальність України. МОНАРХІЯ - (греч. monarchia - єдиновладдя) - одна з форм державного правління. Сущностной характеристикою монархії є концентрація, зосередження в руках однієї особи - монарха - верховної влади, яка передається по спадщині. Розрізнюють абсолютну (необмежену) і обмежену монархії. При абсолютній монархії всевладдя глави держави не обмежене конституцією. Виконавчі органи державної влади повністю підзвітні, підконтрольні монарху. Така форма правління майже зникла з арени сучасного політичного життя. Обмежена монархія розділяється на дуалістичну і парламентарну (конституційну) в залежності від міри.

СВІДОМІСТЬ - в широкому філософському значенні слова співпадає з поняттям свободи волі, краї являє собою "здатність приймати рішення зі знанням справи" (Маркс До: Енгельс Ф" т. 20, з. 116). У моральному значенні С.-вища міра розвитку совісті. Вона означає вибір людиною вчинків і життєвої мети на основі розуміння дійсного суспільного значення етичних вимог, корених інтересів людей, знання соціально-історичних законів. У широких соціальних масштабах можливість такий С. уперше виникає лише в процесі революційної суспільної практики, направленої на знищення капіталістичних і побудова.
Посилання в тексті роботи "Основи ігрової діяльності молодших школярів на уроках природознавства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Бог - в загальнотеоретичному аспекті цей термін претендує на те, щоб бути синонімом абсолюту, тобто початку породжуючого цей мир, але їм не зумовленого. Однак, в катафатической теології Б. фактично описується як деякий "суперсубьект", як вершина ієрархії інакших носіїв суб'єктивної реальності (від ангелів до людини). У філософії це відбивається в уявленні об Б. як "монаді всіх монад" (Лейбніц). Неминуча суперечність такого підходу полягає в тому, що з одного боку допускається абсолютний початок нескінченності, а з іншою - абсолюту додаються явно антропоморфні риси. Було б логічніше за. ЛАМАРК - (Жан-Батист де Моне, шевалье де): французски й натураліст (Базантен-Ле-Пти, Сомма, 1744 - Париж, 1829). Батько трансформизма, що запропонував теорію, пояснюю щую еволюцію. Труднощі, які він зустрів, намагаючись класифікувати колекції нижчих тварин з Музею природної історії в Парижі (де він очолював кафедру беспозвоночних тваринних) і виділити види, навели його на думку, що види не створювалися один за іншим, але одні відбувалися з інших: трансформувалися разом із зміною навколишнього середовища, що викликала у тварин нові звички; ця зміна спричиняла за собою нові дії, які, в свою чергу. НОВОНАРОДЖЕНІСТЬ - (англ. newborn) -віковий період, в який відбувається пристосування до життя поза утробою матері (ок. 4-6 нед після народження), 1-й етап дитячого віку. До моменту народження жоден з органів не закінчує свого розвитку (див. Потальний, Пренатальноє розвиток), але, незважаючи на незрілість, дитина має в своєму розпорядженні певні можливості для сприйняття зовнішнього світу. У нього досить розвинені нюх, тактильная, болевая, температурна, вестибулярний і кинестезическая чутливість. При відсутності в перші дні після народження слухового і зорового зосередження, новонароджений виявляє.

СИНТЕЗАТОР МОВИ - (від греч. synthesis - з'єднання, поєднання, складання...) - пристрій для створення мовних сигналів штучним образом за допомогою технічних пристроїв ("говоряча машина"). У найпростішому випадку С. р. заснований на ліченні (програнні) зазделегідь записаних мовних сигналів окремих слів. Синтез мовного сигналу за допомогою таких пристроїв зводиться до вказівки послідовності, в якій повинні бути відтворені слова. Пристрої такого типу є удосконаленням автовідповідача. Вони вирішують вельми приватну задачу синтезу мовних сигналів, саме вони, як правило, використовуються в. Інтерперсональний контрольний перелік Лірі - (Learу interpersonal checklist) Тимоти Лірі розробив систему классиф. межличностного поведінки, що складається з 16 змінних, к-рі в певному порядку розташовані по колу, розділеному двома перпендикулярними осями, наз. аффилиация і влада. Один полюс осі аффилиации маркірований як ворожість, а іншої - як прихильність. Протилежні полюси осі влади означаються як панування і підкорення. Ці осі ділять коло на чотири квадранти, к-рі, в свою чергу, поділяються на октанти, що отримали наступні назви: агресивний-садистичний (Aggressive-Sadistic), состязательний-нарциссический (Competitive-Narcissistic). Біхевіорізм - (від англ. behaviour - поведінка), психологічний напрям, початок якого був встановлений публікацією в 1913 р. статті американського психолога Дж. Уотсона "Психологія з точки зору бихевиориста". Як предмет психології в ньому фігурує не суб'єктивний мир людини, а характеристики поведінки, що об'єктивно фіксуються, що викликається якими-небудь зовнішніми впливами. При цьому як одиниця аналізу поведінки постулювався зв'язок стимулу (S) і реакції у відповідь(R). Всі реакції у відповідь можна розділити на спадкові (рефлекси, фізіологічні реакції і елементарні "емоції") і придбані (звички, мислення. ЕНДЖЕЛЛ - (Angell) Джеймс Роланд (1869-1949) - американський психолог. Один з лідерів функціональної психології. Дістав освіту в Мічиганськом ун-ті. Вчився у Дж. Дьюи, потім у У. Джемса в Гарварде. У 1892 р. отримав тут міру магістра. Працював в ун-ту Чікаго. У 1906 р. був вибраний Президентом Американської психологічної асоціації. Під функціональною психологією, як і інші представники цього напряму, розумів вчення про психічні операції, що виконують роль посередників між організмом і середою. Головне призначення свідомості, з цієї точки зору, акомодація до нового, виживання в складному середовищі. Організм діє.