На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Організація роботи з електронними документами

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження організації роботи з електронними документами ... 5
1.1. Системи електронного документообігу в Україні: особливості запровадження ... 5
1.2. Законодавче забезпечення системи електронного документообігу в Україні ... 8
Розділ 2. Аналіз особливостей системи електронного документообігу ... 16
2.1. Електронний документ та його життєвий цикл ... 18
2.2. Складові частини системи електронного документообігу ... 20
2.3. Зберігання електронних документів ... 31
2.4. Використання Internet-технологій ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Організація роботи з електронними документами" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організація роботи з електронними документами"

Курсова робота "Організація роботи з електронними документами" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організація роботи з електронними документами", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організація роботи з електронними документами" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організація роботи з електронними документами" і призначений виключно для пошукових систем.

МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. В. Ломоносова - (МГУ), перший зростав. ун-т, один з центрів отеч. і світової науки. Осн. з ініціативи і плану М. В. Ломоносова при сприянні І. І. Шувалова (перший куратор ун-та) 25 янв. 1755 в складі 3 ф-тов, 10 кафедр і 2 гімназій для дворян і різночинців з однаковою програмою навчання. Інавгурація відбулася 26 апр. (7 травня) 1755 відкриттям гімназій. Перший набір студентів становив 30 чол., лекції почалися в червні 1755 на филос. ф-ті, з 1758 на юрид. і медичному. Ун-т став общенац. центром освіти. У друкарні (1756; в 1779 - 89 знаходилася у ведінні "Друкарської компанії", очолюваної Н. І. ВЛАДА ПЕДАГОГІЧНА - - центральний, організаційний і регулятивно-контрольний початок педагогічного процесу; одна з найважливіших і найбільш древніх проблем педагогічного знання; проблема культури освіти і конкретного життя людини. В.п. - передумова і засіб здійснення педагогічної політики, будь те шкільна політика, сімейна політика або приватна, наприклад політика батька в сім'ї по відношенню до сина. В.п. виступає як елемент або чинник, суть педагогічних зв'язків, об'єднуючих людей виховуючих з людьми воспитуемими. В.п. - інструмент педагогічного управління, що виражається в спонуканні до цілеспрямованої дії, яка. БИНЕ Альфред - (8.7.1857, Ніцца, - 18.10.1911, Париж), франц. психолог. Очолював (1895) лабораторію физиол. психології в Сорбонне. У 1894 заснував "Щорічник по психології" ("LAnnee psychologique", совм. з Т. Рі-бо). У 1899 відкрив совм. з Ф. Бюїссоном лабораторію експерим. педагогіки. Досліджував особливості мислення у славнозвісних обчислювачів і шахістів, проблему розумового стомлення, інтелектуального розвитку дітей, психофи-зич. проблему. Б. совм. з Ш. Фере, В. Анрі, Т. Симоном експериментально вивчав механізми і закономірності психич. регуляции поведінки. Піонер застосування. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ СРСР - центр. орган гос. управління в області загального ср. освіти, дошк. і внешк. виховання, підготовки і підвищення кваліфікації пед. кадрів. Діяло в 1966 - 88 як союзно-респ. мін-у. Осн. задачі: розробка і проведення заходів щодо вдосконалення системи шк. освіти, визначення змісту загального ср. утворення, трудової і допрофессиональной підготовки учнів шкіл; розвиток пед. науки; вдосконалення уч. планів і програм для ср. общеобразоват. школи по основах наук, підготовка і видання на їх базі підручників і інш. При мин-ве перебували Академія педагогічних наук СРСР, Вчений метод. і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організація роботи з електронними документами" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ИОАНН VIII ПАЛЕОЛОГ - Візантійський імператор, що правив в 1421 - 1448 рр. Син Мануїла II. Рід в 1392 р. Помер 31 окт. 1448 р. При Іоанне в 1428-1432 практично вся Морея повернулася під владу ромеев. Тільки чотири міста: Аргос, Навплій, Кротон і Модона залишилися під управлінням венецианцев. Але набагато більше за популярність Іоанн придбав тим, що його зусиллями і стараннями був доведений до кінця процес з'єднання західною і східних церкв. Імператор розумів, що без унії з католиками імперія не отримає допомоги із заходу і буде неминуче завойована турками, чиї володіння після договору 1424 р. присунулися до самого. СПІВЧУТТЯ ДО ТВАРИН (Цаар баалей хаим) - Неодноразово в єврейських джерелах від людей потрібно СкЖ. "А людина створена був останнім, бо якщо возгордится він тим, що створений за образом і подобою Божій, то скажуть йому: навіть комар випередив тебе". "Господь випробовує праведника на пастьбе овець, так сказаний в мидраше*: випробував Він Давида і знайшов, що Давид - добрий пастир. Він випускав першими малих овець, щоб вони могли вибрати собі саму м'яку траву, потім випускав старих, щоб паслися на середній [за якістю] траві, і останніми випускав міцні вівці, щоб ялини жорстку траву. Сказав Святий, благословен Він: "Той, хто уміє пащі. МАРІЯ ЄГИПЕТСЬКА - преподобна (ск. 522), народилася в Єгипті, дванадцяти років пішла з будинку в Александрію, де вдалася до нестримної розпусти. Значення життя бачилося їй в угамуванні пристрастей, а сила похоті була так велика, що вона навіть не брала гроші за розпусту, вважаючи за краще жити в убогості і заробляти на прожиток пряжею. Так пройшло 17 років. Якось вона вирішила відправитися в Ієрусалім з групою паломників, але не для того щоб поклонитися святиням, а щоб більше душ уловити в свої мережі. Під час свята Воздвіженія Хреста Господня цікавість спричинила її в храм, але незнана сила не дозволила їй.
У вступі курсової "Організація роботи з електронними документами" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ткачевський Петро Сергійович (1880-1966) - Педагог, музейний працівник, археолог. Уродженець з. Дятькова Брянського повіту Орловської губернії. Випускник Строгановського художньо-промислового училища. Викладав малювання в учбових закладах р. Орла. Співробітник губернського відділу народної освіти, інспектор по охороні пам'ятників історії і культури (1918). Науковий співробітник Орловського музею. Брав участь в створенні краєзнавчих музеїв в Орлові, Болхове, Мценське, Карачеве, Кромах, Дмітрове, Лівнах. Один з організаторів і керівників орловського краєзнавчого суспільства (1925). Вів розкопки на Орловщине. Репресований по.

Іудейська війна - повстання Іудеї проти Рима в 66- 73 рр. Влада язичницької держави над Іудеєй, для жителів якої Рим став символом сатанинської влади, посилювала антиримські настрої євреї. Керівниками були зелоти, що боролися проти Рима в ім'я релігійної виключності і фанатизму, і сикарии, що виступали проти майнової нерівності. Вище жречество і фарисеї, що шукали примирення з Римом, займали помірну позицію. Повстанці оволоділи Верхнім містом Ієрусаліма. Римський намісник Сірія Цестій Галл, що виступив з Антіохиї, підійшов до Ієрусаліму, але, не зумівши оволодіти Храмової горою, відступив. Організація оборони. ФАШИЗМ - (итал. fascismo, від fascio - пучок, зв'язка, об'єднання) - загальна назва соціально-політичних рухів, ідеологій і державних режимів правоекстремистского глузду, які відрізняє войовничий расизм, ксенофобия по відношенню до "чужих" національних і соціальних груп, шовінізм, перехідний в геноцид, містичний вождизм, культ тоталітарної держави і т. п. У вузькому значенні фашизм - ідейно-політична течія в Італії 1920-40-х рр. Фундатор італійського фашизму - виключений за пропаганду війни в 1914 р. з Соціалістичної партії журналіст Беніто Муссоліні. У березні 1919 р. він об'єднує.
Список літератури курсової "Організація роботи з електронними документами" - більше 20 джерел. ПОЛІТИКИ - ( rp.politike мистецтво управляти державою). Термін "П." набув поширення під впливом трактату Арістотеля про державу, правління і уряд, названого ним "Політика". П. виступає в єдності трьох взаємопов'язаних аспектів: 1) сфера суспільного життя; 2) один з видів активності соціальних суб'єктів; 3)тип соціальних відносин (між індивідами, малими групами і т.д.). У першому аспекті П. з'являється в контексті структури суспільства як його елемент, що поміщається свою і що грає в ньому певну роль. Починаючи з Арістотеля за П. як автономною областю суспільного життя закріпляються функції узгодження спільних. ПСИХОАНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИЙ - напрям політичної психології і політології, в рамках якого вивчаються несвідомі, глибинні аспекти політичних явищ і процесів. П.п. застосовується для дослідження політичного лідерства, політичних режимів, політичної поведінки, політичної культури. Найбільше поширення отримало психоаналитическое дослідження феномена політичного лідерства, в рамках якого виділяються два напрями: психобиографическое і психоисторическое. З позицій психобиографии длубайся лідерства треба шукати в сфері несвідомого особистості, в особливостях дитячого і юнацького розвитку. Тому в рамках цього напряму значна увага.

ВИШЕСЛАВЦЕВ Борис Петрович - [3 (15) жовтня 1877, Москва - 10 жовтня 1954, Женева] - російський релігійний філософ, фахівець з філософії права, моралі. Закінчив юридичний факультет Московського університету (1809). Учень Новгородцева. Член Московського релігійно-філософського суспільства. Магістерська дисертація - "Етика Фіхте. Основи права і моральності в системі трансцендентальной філософії" (М., 1914). З 1917 - професор Московського університету. Висланий з Радянської Росії (1922). Викладав в Православному богословському інституті в Парижі. З мислителів, що вплинули на Вишеславцева, можна.
Посилання в тексті роботи "Організація роботи з електронними документами" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БОГОМОЛЬЦІВ Олексій Сергійович - (20. 08. 1927, Москва - 27. 02. 1983, Москва) - історик філософії. Займався проблемами новітньої зарубіжної філософії, а також гносеологии і діалектик. Закінчив в 1955 р. філософський ф-т Московського ун-та. Після захисту в 1958 р. кандидатській дисертації ( "Теорії "творчої" еволюції в сучасній англо-американській філософії") став викладачем кафедри зарубіжної філософії Московського ун-та, де проробив майже 25 років, ставши ведучим проф. кафедри, поєднуючи педагогічну роботу з науково-дослідною. З 1964 р. - д-р філософських наук; тема докторської дисертації "До історії ідеї розвитку в. Фалес - (640/624 - 548/545 до н. е.) - древньогрецький філософ і математик з Мілета (Мала Азія). Представник натурфилософии і фундатор милетской (ионийской) школи, з якою починається історія європейської науки. Ім'я Фалеса вже в V вік до н. е. стало прозивним для мудреця. "Батьком філософії" Фалеса називали вже в його час. Фалес був знатного роду і дістав на батьківщині хорошу освіту. Повідомляється, що Фалес був торговцем і багато подорожував. Деякий час жил в Єгипті, в Фівах і Мемфісе. Твори Фалеса не збереглися. Традиція приписує Фалесу два твори: "Об солнцеворотах" і "Про. МЕТОД МІКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ - (англ. method of microstructural analysis) - методологічний підхід до вивчення короткочасних пізнавальних і виконавчих дій, що розвивався у вітчизняній психології з 1960-х рр. (В. П. Зінченко, Г. Г. Вучетіч, Н. Д. Гордеєва, В. М. Гордон, А. Б. Леонова, А. І. Назаров, С. К. Сергиєнко, Ю. К. Стрелков, Г. Н. Солнцева і інш.). З допомогою М. м. а. процеси, що вивчаються можна представити як морфологічні об'єкти, що мають розвинену функціональну структуру, певний предметний зміст і семантичне навантаження. Найважливіша задача М. м. а. - виділення компонентів (одиниць аналізу), що зберігають властивості.

УГРУПОВАННЯ - структура логіки. У психологію поняття введене в 1937 р. Ж.Піаже як одне з основних понять його операциональной концепції інтелекту. Ця структура розглядається зв'язуючою ланкою між логічними і психологічними структурами. У формально-логічному плані угруповання - це закрита, оборотна система, в якій всі операції підкоряються П'ЯТИ ФОРМАЛЬНИМ КРИТЕРІЯМ: " Комбінатівность: АВ = З; " Оборотність: З - В = А; " Асоціативність: (АВ) З = А (ВР); " Загальна операція ідентичності: А - А = 0; " Тавтологія, або спеціальна ідентичність: АА = А. Формами угруповання є. РОБОЧА СЕРЕДА - сукупність фізичних (електромагнітні чинники, фізичні властивості повітряного середовища, механічні чинники: шуми, вібрації, прискорення), хімічних (природний газовий склад повітря, шкідливі домішки в повітрі), біологічних (мікроорганізми, макроорганизми), соціально-психологічних і естетичних чинників зовнішньої середи, що впливають на оператора. Зовнішня середа робочого місця може визначатися наступними чинниками: 1) метеорологічними умовами (температура, вогкість повітря, тиск, мікроклімат, газовий склад повітря і т. п.); 2) роботою машин і виробничого обладнання (шуми. АТРИБУЦИЯ - приписування соціальним об'єктам (людині, групі, соціальній спільності) характеристик, не представлених в полі сприйняття. Необхідність атрибуции зумовлена тим, що інформація, що дається спостереженням, недостатня для адекватної взаємодії з оточенням соціальним і потребує "добудування". Атрибуция - основний спосіб "добудування" інформації, що безпосередньо сприймається. Початок цей вивченню поклала робота Ф. Хайдера (1958); до кінця 70-х рр. атрибуция поряд з аттитюдами і групами перетворилася в один з трьох переважаючих об'єктів соціально-психологічного. ПІЗНАННЯ (COGNITION) - Психічні процеси придбання, переробки, кодування і зберігання знань. Пізнання включає в себе сприйняття, уявлення, формування понять, мислення, думку і уяву. Деякі визначення пізнання є вельми звуженими (наприклад, пізнання прирівнюється переробці інформації), а інші - дуже широкими (наприклад, визначення Кеслера: Всі процеси вище рефлекторного рівня, зухвалі які-небудь зміни в поведінці). Твердження Холта (1964), що до пізнання відносяться всі аспекти символічної поведінки, відображає надто розширений зміст терміну, а також поле діяльності когнитивной психології в останні десятиріччя. У.