Організація роботи з електронними документами

(курсова робота з документознавства)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження організації роботи з електронними документами.....5
1.1. Системи електронного документообігу в Україні: особливості запровадження.....5
1.2. Законодавче забезпечення системи електронного документообігу в Україні.....8
Розділ 2. Аналіз особливостей системи електронного документообігу.....16
2.1. Електронний документ та його життєвий цикл.....18
2.2. Складові частини системи електронного документообігу.....20
2.3. Зберігання електронних документів.....31
2.4. Використання Internet-технологій.....32
Висновки.....37
Література.....39

Для придбання курсової роботи "Організація роботи з електронними документами" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організація роботи з електронними документами"

Курсова робота "Організація роботи з електронними документами" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організація роботи з електронними документами", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організація роботи з електронними документами" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організація роботи з електронними документами" і призначений виключно для пошукових систем.

МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. В. Ломоносова - (МГУ), перший зростав. ун-т, один з центрів отеч. і світової науки. Осн. з ініціативи і плану М. В. Ломоносова при сприянні І. І. Шувалова (перший куратор ун-та) 25 янв. 1755 в складі 3 ф-тов, 10 кафедр і 2 гімназій для дворян і різночинців з однаковою програмою навчання. Інавгурація відбулася 26 апр. (7 травня) 1755 відкриттям гімназій. Перший набір студентів становив 30 чол., лекції почалися в червні 1755 на филос. ф-ті, з 1758 на юрид. і медичному. Ун-т став общенац. центром освіти. У друкарні (1756; в 1779 - 89 знаходилася у ведінні "Друкарської компанії", очолюваної Н. І. ВЛАДА ПЕДАГОГІЧНА - - центральний, організаційний і регулятивно-контрольний початок педагогічного процесу; одна з найважливіших і найбільш древніх проблем педагогічного знання; проблема культури освіти і конкретного життя людини. В.п. - передумова і засіб здійснення педагогічної політики, будь те шкільна політика, сімейна політика або приватна, наприклад політика батька в сім'ї по відношенню до сина. В.п. виступає як елемент або чинник, суть педагогічних зв'язків, об'єднуючих людей виховуючих з людьми воспитуемими. В.п. - інструмент педагогічного управління, що виражається в спонуканні до цілеспрямованої дії, яка. БИНЕ Альфред - (8.7.1857, Ніцца, - 18.10.1911, Париж), франц. психолог. Очолював (1895) лабораторію физиол. психології в Сорбонне. У 1894 заснував "Щорічник по психології" ("LAnnee psychologique", совм. з Т. Рі-бо). У 1899 відкрив совм. з Ф. Бюїссоном лабораторію експерим. педагогіки. Досліджував особливості мислення у славнозвісних обчислювачів і шахістів, проблему розумового стомлення, інтелектуального розвитку дітей, психофи-зич. проблему. Б. совм. з Ш. Фере, В. Анрі, Т. Симоном експериментально вивчав механізми і закономірності психич. регуляции поведінки. Піонер застосування. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ СРСР - центр. орган гос. управління в області загального ср. освіти, дошк. і внешк. виховання, підготовки і підвищення кваліфікації пед. кадрів. Діяло в 1966 - 88 як союзно-респ. мін-у. Осн. задачі: розробка і проведення заходів щодо вдосконалення системи шк. освіти, визначення змісту загального ср. утворення, трудової і допрофессиональной підготовки учнів шкіл; розвиток пед. науки; вдосконалення уч. планів і програм для ср. общеобразоват. школи по основах наук, підготовка і видання на їх базі підручників і інш. При мин-ве перебували Академія педагогічних наук СРСР, Вчений метод. і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організація роботи з електронними документами" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ИОАНН VIII ПАЛЕОЛОГ - Візантійський імператор, що правив в 1421 - 1448 рр. Син Мануїла II. Рід в 1392 р. Помер 31 окт. 1448 р. При Іоанне в 1428-1432 практично вся Морея повернулася під владу ромеев. Тільки чотири міста: Аргос, Навплій, Кротон і Модона залишилися під управлінням венецианцев. Але набагато більше за популярність Іоанн придбав тим, що його зусиллями і стараннями був доведений до кінця процес з'єднання західною і східних церкв. Імператор розумів, що без унії з католиками імперія не отримає допомоги із заходу і буде неминуче завойована турками, чиї володіння після договору 1424 р. присунулися до самого. СПІВЧУТТЯ ДО ТВАРИН (Цаар баалей хаим) - Неодноразово в єврейських джерелах від людей потрібно СкЖ. "А людина створена був останнім, бо якщо возгордится він тим, що створений за образом і подобою Божій, то скажуть йому: навіть комар випередив тебе". "Господь випробовує праведника на пастьбе овець, так сказаний в мидраше*: випробував Він Давида і знайшов, що Давид - добрий пастир. Він випускав першими малих овець, щоб вони могли вибрати собі саму м'яку траву, потім випускав старих, щоб паслися на середній [за якістю] траві, і останніми випускав міцні вівці, щоб ялини жорстку траву. Сказав Святий, благословен Він: "Той, хто уміє пащі. МАРІЯ ЄГИПЕТСЬКА - преподобна (ск. 522), народилася в Єгипті, дванадцяти років пішла з будинку в Александрію, де вдалася до нестримної розпусти. Значення життя бачилося їй в угамуванні пристрастей, а сила похоті була так велика, що вона навіть не брала гроші за розпусту, вважаючи за краще жити в убогості і заробляти на прожиток пряжею. Так пройшло 17 років. Якось вона вирішила відправитися в Ієрусалім з групою паломників, але не для того щоб поклонитися святиням, а щоб більше душ уловити в свої мережі. Під час свята Воздвіженія Хреста Господня цікавість спричинила її в храм, але незнана сила не дозволила їй.
У вступі курсової "Організація роботи з електронними документами" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ткачевський Петро Сергійович (1880-1966) - Педагог, музейний працівник, археолог. Уродженець з. Дятькова Брянського повіту Орловської губернії. Випускник Строгановського художньо-промислового училища. Викладав малювання в учбових закладах р. Орла. Співробітник губернського відділу народної освіти, інспектор по охороні пам'ятників історії і культури (1918). Науковий співробітник Орловського музею. Брав участь в створенні краєзнавчих музеїв в Орлові, Болхове, Мценське, Карачеве, Кромах, Дмітрове, Лівнах. Один з організаторів і керівників орловського краєзнавчого суспільства (1925). Вів розкопки на Орловщине. Репресований по.

Іудейська війна - повстання Іудеї проти Рима в 66- 73 рр. Влада язичницької держави над Іудеєй, для жителів якої Рим став символом сатанинської влади, посилювала антиримські настрої євреї. Керівниками були зелоти, що боролися проти Рима в ім'я релігійної виключності і фанатизму, і сикарии, що виступали проти майнової нерівності. Вище жречество і фарисеї, що шукали примирення з Римом, займали помірну позицію. Повстанці оволоділи Верхнім містом Ієрусаліма. Римський намісник Сірія Цестій Галл, що виступив з Антіохиї, підійшов до Ієрусаліму, але, не зумівши оволодіти Храмової горою, відступив. Організація оборони. ФАШИЗМ - (итал. fascismo, від fascio - пучок, зв'язка, об'єднання) - загальна назва соціально-політичних рухів, ідеологій і державних режимів правоекстремистского глузду, які відрізняє войовничий расизм, ксенофобия по відношенню до "чужих" національних і соціальних груп, шовінізм, перехідний в геноцид, містичний вождизм, культ тоталітарної держави і т. п. У вузькому значенні фашизм - ідейно-політична течія в Італії 1920-40-х рр. Фундатор італійського фашизму - виключений за пропаганду війни в 1914 р. з Соціалістичної партії журналіст Беніто Муссоліні. У березні 1919 р. він об'єднує.
Список літератури курсової "Організація роботи з електронними документами" - більше 20 джерел. ПОЛІТИКИ - ( rp.politike мистецтво управляти державою). Термін "П." набув поширення під впливом трактату Арістотеля про державу, правління і уряд, названого ним "Політика". П. виступає в єдності трьох взаємопов'язаних аспектів: 1) сфера суспільного життя; 2) один з видів активності соціальних суб'єктів; 3)тип соціальних відносин (між індивідами, малими групами і т.д.). У першому аспекті П. з'являється в контексті структури суспільства як його елемент, що поміщається свою і що грає в ньому певну роль. Починаючи з Арістотеля за П. як автономною областю суспільного життя закріпляються функції узгодження спільних. ПСИХОАНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИЙ - напрям політичної психології і політології, в рамках якого вивчаються несвідомі, глибинні аспекти політичних явищ і процесів. П.п. застосовується для дослідження політичного лідерства, політичних режимів, політичної поведінки, політичної культури. Найбільше поширення отримало психоаналитическое дослідження феномена політичного лідерства, в рамках якого виділяються два напрями: психобиографическое і психоисторическое. З позицій психобиографии длубайся лідерства треба шукати в сфері несвідомого особистості, в особливостях дитячого і юнацького розвитку. Тому в рамках цього напряму значна увага.

ВИШЕСЛАВЦЕВ Борис Петрович - [3 (15) жовтня 1877, Москва - 10 жовтня 1954, Женева] - російський релігійний філософ, фахівець з філософії права, моралі. Закінчив юридичний факультет Московського університету (1809). Учень Новгородцева. Член Московського релігійно-філософського суспільства. Магістерська дисертація - "Етика Фіхте. Основи права і моральності в системі трансцендентальной філософії" (М., 1914). З 1917 - професор Московського університету. Висланий з Радянської Росії (1922). Викладав в Православному богословському інституті в Парижі. З мислителів, що вплинули на Вишеславцева, можна.
Посилання в тексті роботи "Організація роботи з електронними документами" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БОГОМОЛЬЦІВ Олексій Сергійович - (20. 08. 1927, Москва - 27. 02. 1983, Москва) - історик філософії. Займався проблемами новітньої зарубіжної філософії, а також гносеологии і діалектик. Закінчив в 1955 р. філософський ф-т Московського ун-та. Після захисту в 1958 р. кандидатській дисертації ( "Теорії "творчої" еволюції в сучасній англо-американській філософії") став викладачем кафедри зарубіжної філософії Московського ун-та, де проробив майже 25 років, ставши ведучим проф. кафедри, поєднуючи педагогічну роботу з науково-дослідною. З 1964 р. - д-р філософських наук; тема докторської дисертації "До історії ідеї розвитку в. Фалес - (640/624 - 548/545 до н. е.) - древньогрецький філософ і математик з Мілета (Мала Азія). Представник натурфилософии і фундатор милетской (ионийской) школи, з якою починається історія європейської науки. Ім'я Фалеса вже в V вік до н. е. стало прозивним для мудреця. "Батьком філософії" Фалеса називали вже в його час. Фалес був знатного роду і дістав на батьківщині хорошу освіту. Повідомляється, що Фалес був торговцем і багато подорожував. Деякий час жил в Єгипті, в Фівах і Мемфісе. Твори Фалеса не збереглися. Традиція приписує Фалесу два твори: "Об солнцеворотах" і "Про. МЕТОД МІКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ - (англ. method of microstructural analysis) - методологічний підхід до вивчення короткочасних пізнавальних і виконавчих дій, що розвивався у вітчизняній психології з 1960-х рр. (В. П. Зінченко, Г. Г. Вучетіч, Н. Д. Гордеєва, В. М. Гордон, А. Б. Леонова, А. І. Назаров, С. К. Сергиєнко, Ю. К. Стрелков, Г. Н. Солнцева і інш.). З допомогою М. м. а. процеси, що вивчаються можна представити як морфологічні об'єкти, що мають розвинену функціональну структуру, певний предметний зміст і семантичне навантаження. Найважливіша задача М. м. а. - виділення компонентів (одиниць аналізу), що зберігають властивості.

УГРУПОВАННЯ - структура логіки. У психологію поняття введене в 1937 р. Ж.Піаже як одне з основних понять його операциональной концепції інтелекту. Ця структура розглядається зв'язуючою ланкою між логічними і психологічними структурами. У формально-логічному плані угруповання - це закрита, оборотна система, в якій всі операції підкоряються П'ЯТИ ФОРМАЛЬНИМ КРИТЕРІЯМ: " Комбінатівность: АВ = З; " Оборотність: З - В = А; " Асоціативність: (АВ) З = А (ВР); " Загальна операція ідентичності: А - А = 0; " Тавтологія, або спеціальна ідентичність: АА = А. Формами угруповання є. РОБОЧА СЕРЕДА - сукупність фізичних (електромагнітні чинники, фізичні властивості повітряного середовища, механічні чинники: шуми, вібрації, прискорення), хімічних (природний газовий склад повітря, шкідливі домішки в повітрі), біологічних (мікроорганізми, макроорганизми), соціально-психологічних і естетичних чинників зовнішньої середи, що впливають на оператора. Зовнішня середа робочого місця може визначатися наступними чинниками: 1) метеорологічними умовами (температура, вогкість повітря, тиск, мікроклімат, газовий склад повітря і т. п.); 2) роботою машин і виробничого обладнання (шуми. АТРИБУЦИЯ - приписування соціальним об'єктам (людині, групі, соціальній спільності) характеристик, не представлених в полі сприйняття. Необхідність атрибуции зумовлена тим, що інформація, що дається спостереженням, недостатня для адекватної взаємодії з оточенням соціальним і потребує "добудування". Атрибуция - основний спосіб "добудування" інформації, що безпосередньо сприймається. Початок цей вивченню поклала робота Ф. Хайдера (1958); до кінця 70-х рр. атрибуция поряд з аттитюдами і групами перетворилася в один з трьох переважаючих об'єктів соціально-психологічного. ПІЗНАННЯ (COGNITION) - Психічні процеси придбання, переробки, кодування і зберігання знань. Пізнання включає в себе сприйняття, уявлення, формування понять, мислення, думку і уяву. Деякі визначення пізнання є вельми звуженими (наприклад, пізнання прирівнюється переробці інформації), а інші - дуже широкими (наприклад, визначення Кеслера: Всі процеси вище рефлекторного рівня, зухвалі які-небудь зміни в поведінці). Твердження Холта (1964), що до пізнання відносяться всі аспекти символічної поведінки, відображає надто розширений зміст терміну, а також поле діяльності когнитивной психології в останні десятиріччя. У.