На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Організація роботи буфета в готелі

(курсова робота з технологій)

Вступ ... 3
Розділ 1. Характеристика буфета. Класифікація його від асортименту продукції, від оснащення обладнанням, від рівні обслуговування ... 4
Розділ 2. Підготовка буфетника до роботи ... 6
Розділ 3. Порядок доставки до буфета товарів кулінарної та кондитерської продукції та правила зберігання її у буфеті ... 11
Розділ 4. Послідовність і техніка подавання відвідувачам холодних і гарячих закусок ... 15
Висновки ... 26
Список використаної літератури ... 27

Для придбання курсової роботи "Організація роботи буфета в готелі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організація роботи буфета в готелі"

Курсова робота "Організація роботи буфета в готелі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організація роботи буфета в готелі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організація роботи буфета в готелі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організація роботи буфета в готелі" і призначений виключно для пошукових систем.

НАВИК - дія, в складі к-рого отд. операції стали автоматизованими внаслідок вправи. Будь-яка діяльність людини завжди здійснюється свідомо. Але отд. операції, вхідні в її склад, в результаті тренування перестають мати потребу в сознат. контролі. Свідомість в цьому випадку направлена лише на загальне керівництво діяльністю. При виникненні к. ускладнень в здійсненні операцій свідомість знов починає контролювати їх., В залежності від того, які сторони дії частково автоматизуються, виділяються разл. види Н. К сенсорним Н. відноситься розрізнення форми букв при читанні, фонем при. СЛОВ'ЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСЬКА АКАДЕМІЯ - перше висш. уч. заклад в Москві. Метою створення академії була підготовка православних священиків, гос. службовців, викладачів. "Привілей" (статут). академії, розроблена Симеоном Полоцким і Сильвестром Медведевим і підписана царем Федором Олексійовичем (затвердив в 1682), передбачала відкриття уч. закладу, орієнтованого на програму европ. ун-та, з вивченням семи вільних мистецтв, древніх мов і богословия. Як вчителі були запрошені брати І. і С. Ліхуди, к-рі прибули в Москву в 1685. У 1687 знову відкрите уч. заклад розмістився в стінах Заїко-носпасського монастиря (що звідси існувало до. БАГАТСТВО МОВИ - коммуникативное якість мови, яка виникає на основі співвідношення мова - мова. Б. р. можна визначити як максимально можливе насичення її різними, коштами мови, що не повторюються, в тій мірі, в якій це необхідне для реалізації коммуникативного наміру. Чим різноманітніше мова, тим більше в ній міститься інформації, більше особистих оцінок, авторського відношення до предмета мови. У загальному понятті мовного багатства можна виділити деякі його різновиди. Лексичеськоє Б. р. виявляється в тому, що слова, не несучі спеціального коммуникативного наміру, застосовуються як можна. АЛЬТЕРНАТИВНІ ШКОЛИ - (від лати. alter - інший), - "вільні III до о-л и", в країнах Зап. Європи і США неповні і повні ср. школи, діючі паралельно або замість звичайних шкіл і що забезпечують освіту, альтернативну за змістом або формам і методам роботи з учнями. Виникли в кон. 60-х рр. 20 в. в розвинених капитали-стич. країнах в рамках антиавторитарних пед. рухів. якби. поширення отримали в США. Задача А. ш. - забезпечення індивідуалізації і диференціації викладання великого числа елективних предметів і курсів навчання з допомогою специализиров. уч. бази і методів. Представлені більш ніж 10 типами.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організація роботи буфета в готелі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ШАФАРЕВИЧ Ігор Ростиславович - (р. 3.06.1923), російський математик, мислитель і суспільний діяч, академік, президент Московського математичного суспільства. Головний напрям наукової діяльності: алгебра, теорія чисел, алгебраїчна геометрія. Шафаревич, бувший дисидент, що входив в свій час в оточення агентів впливу США А. Сахарова і Е. Боннер, знайшов в собі сили порвати з космополітичною середою і кинути їй зухвалий національний виклик, розкривши коріння самих трагічних подій і духовного розпаду в нашій країні. Услід за французьким істориком О. Кошеном Шафаревич в своїй книзі "Русофобія" формулює застосовно до Росії поняття. ЗУРАЙИДИ - Династія емиров, що правила в 1083-1173 рр. в Адене (Йемен). Аденськиє Зурайіди починали як намісники на службі у йеменских емиров з роду Сулайхидов. Після підкорення Аденської області емир Ахмад ал-Мукаррам відправив управляти нею двох сини ал-Карама - братів Масуда і Аббаса. У 1083 р. вони отримали міцність ал-Хадру і доходи з побережжя. Пізніше їм також була дана міцність ал-Такир. Довгий час зберігався розділення володінь на дві частини. Масуду успадковував син Абу-л-Харат, а потім його синовья Мухаммад I і Алі. Аббасу успадковував його син Зурай, а потім внук Абу Саїд I і правнук Саба. ЯМСКАЯ ГАНЬБА - в кінці XV в. постійні шляхи повідомлення в Московській державі, де зазделегідь заготований підводи і коні завжди на відомих пунктах чекали вимоги і де існували спеціальні особи, що відали розпорядком по цій справі. "Вона представляється в багатьох відносинах влаштованою за зразком татарської пошти. Як і в Золотій Орді, гнали від перегону до перегону; як і там, на кожному перегоні спеціальні обличчя повинні були піклуватися про доставлення що їде коней, корму, провідників; як і там, порядок їзди визначався особливими грамотами, які називалися у нас подорожніми грамотами; нарешті.
У вступі курсової "Організація роботи буфета в готелі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТЕННИСОН - (Tennyson) Альфред (1809, Сомерсбі, Лінкольншир - 1892, Олдуорт, Сюррей), англійський поет. Почав друкуватися разом з братом Чарльзом - збірник "Вірші двох братів" (1827). Представник "озерної школи", Теннісон оспівував просте сільське життя, любов бідняків, духовну силу народних героїв. Прикладом ідеалізації сільського життя служить вірш "Королева травня" (1842), юна героїня якого простодушно ділиться з матір'ю мрією стати королевою на сільському святі. Інтерес Теннісона до класичної міфології виявився в поемі "Улісс" (1842), заключні рядки якої.

ВОЛЬФ - (wolf) Кріста (р. 1929, Ландсберг), німецька письменниця. У перших повістях, "Московська новела" (1961) і "Розколене небо" (1963), героїні Вольф відмовляються від любові в ім'я нових, "соціалістичних", відносин між людьми. "Роздуму об Крісте Т." (1968) позбавлені рис виробничого романа, властивих раннім творам Вольф, і присвячені історії життя рано вмерлої жінки, що прагнуло зберегти свою індивідуальність. Роман "Приклад одного дитинства" (1976) носить автобіографічні риси, в ньому досліджується доля покоління, дитинство якого довелося. ЕСКАПИЗМ - (від англ. escape - втеча, втеча; відхід від дійсності) - соціальне явище, що полягає в прагненні індивіда або частини соціальної групи піти від загальноприйнятих стандартів суспільного життя. У основі ескапизма лежить сумнів в доцільності і, як наслідок, спроба критичного переусвідомити загальноприйнятих норм, укладених в тих або інакших суспільних уявленнях. Необхідною умовою зародження ескапизма є високий рівень суспільного розвитку, при якому асоциализация вже не веде до неминучої загибелі, як в доісторичні часи, коли частим покаранням за тяжкі злочини служили остракізм і вигнання з.
Список літератури курсової "Організація роботи буфета в готелі" - більше 20 джерел. Таубе Олександр Олександрович - (9 серпня 1864, станція Крюково Московської губернії, - початок 1919, Екатерінбург). З остзейских баронів. Народився в сім'ї технічного інспектора руху імператорських поїздів. Закінчив військову гімназію, Михайлівське артилерійське училище і Миколаївську Академію Генштабу. Учасник російсько-японської і першої світової воєн. Генерал-лейтенант (1915). Начальник дивізії. Після поранення з весни 1916 начальник штабу Омського У. Після Лютневої революції 1917 прихильник демократичної республіки ( "нині закон - воля народу"). Підписав накази про колегіальне управління військами (15 травня), введення. МОНОПОЛІЯ ПОЛІТИЧНА - (греч. monopolion від poleo - [один] продаю) - форма політичної організації суспільства, політичної влади, при якій вся повнота управління належить єдиному суб'єкту політики. Носій монопольної влади може бути персоніфікований, втілений в одній людині. Подібний феномен монопольної влади характерний для східних деспотій, тирания античності, абсолютного монархізму європейського феодалізму, тоталітаризму XX у., всіляких форм імперій і т. д. У тому випадку, коли влада здійснюється групою людей, що мають єдині, протипоставити іншим групам в суспільстві цілі і інтереси, робить форму влади олигопольной.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ ПРИНЦИП - (додатковий спосіб опису, або метод дополнительности) - методологічний принцип, висунений Бором в зв'язку з інтерпретацією квантової механіки. У узагальненому вигляді вимоги Д. п. як методу наукового дослідження можна сформулювати так: для відтворення цілісності явища на певному, "проміжному етапі його пізнання необхідно застосовувати взаємовиключаючі і взаимоограничивающие один одного, "додаткові класи понять, к-рі можуть використовуватися відособлено в залежності від особливих (експериментальних і інш.) умов, але тільки взяті разом вичерпують ту, що всю.
Посилання в тексті роботи "Організація роботи буфета в готелі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СОВІСТЬ - (греч. syneidesis, лати. conscientia) - звичайно трактується як здатність людини розрізнювати добро і зло, як внутрішній голос, говорячий нам про етичну правду, про вищі цінності, про наше достоїнство. Людина не просто "має совість", але "сам є совість" (С.Фейджін). Совість діє сверхразумно як етична інтуїція: "існування совісті не сумісне з послідовним раціоналізмом, бо її духовна реальність обмежує претензії розуму на абсолютизм, а раціоналізму - на право бути вичерпною філософською позицією" (Ю.Шрейдер). У християнстві: совість- дар Божій для свідчення Вищої правди: "Совість - саме таємна і. ФРЕЙДИЗМ - назва теорії і методу психоаналізу. Названий так на ім'я 3- Фрейд (1856 - 1939). австр. лікаря - невропатолога і психіатра. Фрейд, досліджуючи причини патологічних процесів в психіці, рішуче відмовився від вульгарно-матеріалістичних в своїй основі спроб пояснити зміни змісту психічних актів фізіологічними причинами. Психіка розглядається їм як щось самостійне, існуюче паралельно матеріальним процесам (Психофизический параллелизм) і кероване особливими, вічними психічними силами, лежачими за межами свідомості (Несвідоме). Над душею людини володарюють, як доля. незмінні психічні. АКЦЕНТУАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ - надмірна (зверх звичайного рівня) вираженість тих або інакших якостей особистості, часто в збиток іншим якостям. Родоначальником теорії А. л. є німецький психолог К. Леонгард. Вираженность А. л. може бути різною - від легкої, ледве помітної до надто вираженої, що межує з психопатією. Різними авторами (К. Леонгард, П.Б. Ганушкині інш.) виділяються наступні основні типи А, л.: 1) гипертимний - понадміру підведений настрій, підвищена психічна активність; 2) гипотимний - постійно знижені активність і настрій; 3) циклоидний - схильність до різкої зміни настроїв в залежності від обставин; 4).

Фобії - Категорія тривожних розладів, що характеризується наполегливим безпричинним страхом перед об'єктами або ситуаціями. Фобія відрізняється від звичайного страху більшою інтенсивністю і всепоглинаючим бажанням уникати лякаючого об'єкта. Емоційний розлад, пов'язаний з фобіями, заважає повсякденній діяльності людини, і йому часто буває важко вести нормальне життя. По класифікації DSM-І? нараховується три категорії фобій: 1. Агорафобія: страх перед відкритими просторами. 2. Соціальні фобії: страх перед виникненням потенційно ніякової ситуації - наприклад, коли людина боїться виступати перед. ЕНЕРГОПЛАСТИЧЕСКОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ - забезпечення діяльності внутрішніми ресурсами організму в енергетичному і пластичному відносинах. Реалізовується функціональною системою Е. про. д., яка працює за цільовим принципом на рівні базових процесів життєдіяльності. Вона являє собою анатомофизиологическую систему організму, сукупність вегетативних функцій якого визначає цілісність і розвиток організму як біологічного об'єкта, забезпечує його працездатність при різних впливах зовнішньої середи в процесі цілеспрямованої діяльності людини. Е. про. д. тісно пов'язане з проблемами гомеостаза, адаптації, функціональних станів. Криза семи років - вікова криза, виникаюча при переході від дошкільного віку до молодшого шкільного. Як основна психологічна характеристика виділяється "втрата безпосередності", яка, з одного боку, характеризується манерничаньем і кривлянням, тобто неприродністю поведінки, з іншою - виникненням форм поведінки, опосредствованних правилами і нормами, тобто довільністю. По Л.С. Виготському, К. з. л. зумовлений узагальненням переживань дитини, до того розрізнених і ситуативних. Зокрема, до семи років дитина може прогнозувати свій можливий успіх або неуспіх в залежності від власних можливостей. Відомо, що діти. Грот Микола Яковльович - (30. 04. 1852 - 4.06.1899) - російський філософ-ідеаліст, психолог. Біографія. Народився в сім'ї філолога, академіка Я.К.Грота. Освіту отримав в Петербургськом університеті. Після стажування в Німеччині, став професором кафедри філософії Історико-філологічного університету в Нежіне. Захистив магістерську дисертацію по темі "Психологія чувствований", докторську - по темі "До реформи логіки". У 1883 р. - професор філософії в Одесі, з 1886 р. - Московського університету. Голова Московського психологічного суспільства. Перший редактор журналу "Питання філософії і психології" (з 1889).