На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Організація екскурсій

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття екскурсії та екскурсійної діяльності ... 5
1.1. Суть екскурсії ... 5
1.2. Поняття екскурсійної діяльності ... 10
1.3. Основи екскурсійного обслуговування та його організація ... 13
Розділ 2. Технологія підготовки нової екскурсії ... 23
2.1. Етапи підготовки нової екскурсії ... 23
2.2. Основні елементи підготовки екскурсії ... 26
Розділ 3. Техніка ведення екскурсії ... 32
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Організація екскурсій" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організація екскурсій"

Курсова робота "Організація екскурсій" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організація екскурсій", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організація екскурсій" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організація екскурсій" і призначений виключно для пошукових систем.

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОСВІТИ - система заходів, направлених на пріоритетний розвиток общекультурних компонентів в змісті освіти і т. про. на формування особової зрілості що навчаються. Історично що склався загальне і проф. освіта звичайно підлегло предметно-змістовному принципу і відтворює лише один з процесів розвитку науки - диференціацію, що посилюється науч. напрямів. Це приводить до Значить. дисгармонії в ієрархії цілей вченого, підвищенню статусу технократичних і пониженню статусу гуманистич. ціліше. Переважання техно-кратич. підходів веде до втрати гуманистич. свідомість існування науки. Але. КЕНІЯ - (Kenya), Республіка Кенія, гос-у в Вост. Африці. Пл. 582,6 тис. км2. Нас. 25 млн. чол. (1989). Офіц. яз. - англійський і суахили. Столиця - Найробі. У нач. 20 в. стали відкриватися місіонерські школи. Після установи в 1911 голений, владою Деп. освіти з'явилися перші гос. школи (в 1930 нач. гос. і місіонерські школи відвідувало ок. 8,6% дітей відповідного віку). У 20-х рр. в К. розвернувся рух за незалежну афр. школу. Перша така школа осн. в 1925 в містечку Гетенгурі. У 1933 створена Асоціація незалежних шкіл. До 1936 було 220 нач. і ср. шкіл цього типу (св. 27 тис. уч-ця). У 1939 з ініціативи. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДА - (ЦИТ), створений в Москві в 1920 з ініціативи ВЦСПС, в 1921 декретом СТО визнаний центр установою з розробки, демонстрації і пропаганди принципів науч. організації труда і підготовки робочої сили В 1931 переданий у ведіння ВСНХ СРСР. Організатор і директор ЦИТа -А До Гастев ВЦИТе працювали інженери, фахівці по биомеханике, психотехнике, психофізіології труда, рефлексологии, економісти (HM Бахрах, НА Бернштейн, MP Журавльов, До X Кекчеєв, НД Левітов і інш.). ЦИТ став першою установою, що розробляла проблеми підготовки квалифициров робітників на експерим. основі Дослідження. ЛЮДСЬКИХ КАПІТАЛИ ТЕОРІЯ - - розділ сучасної економічної науки, що вивчає процеси накопичення і використання якісних характеристик людських ресурсів; в більш вузькому значенні - економічна теорія освіти і підготовки фахівців і робітників. Під "людським капіталом" розуміється запас знань, навиків, здібностей і мотивацій людини, що мають економічну цінність. Вони складають капітал, так як можуть служити джерелом майбутніх доходів і вигід (як матеріальних, так і психологічних). Але це капітал особливого роду, так як він втілюється в особистості свого носія. Як і "звичайний" капітал, людський капітал може меншати.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організація екскурсій" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Русь - назва державного об'єднання східних слов'ян в IX в. на Дніпрі; назва інших земель і князівств в XII - XIII вв.; назва північно-східних земель Древньоруський держави, стало основою поняття "російські". (Див. історичну карту "Київська Русь в 9 - 12 вв. ") Ім'я народу "Русь" або "рось" з'являється в джерелах в середині VI в. Один з авторів (Іордан) згадує "мужей-росов" (росоманов), що ворогували з готским князем. У сірійських джерелах згадується осідлий народ "РОС", що жив в Середньому Поднепровье. Византийци застосовували. ДУМИ - малороссийские героїчні народно-епічні твори, близькі по тематиці і ідейності історичним пісням, але відмінні своєрідною формою і способом виконання (рядки думи мають різну довжину, декілька суміжних рядків об'єднуються єдиною римою, виконуються думи речитативом). Термін має народне походження: так в Малороссиї в XVI-XVIII вв. називали і власне думи, і пісні, гл. обр. з історичною тематикою. У науку в застосуванні виключно до дум уперше цей термін ввів М. Максимович. Термін "дума" згадується вже в польській хроніці XVI в. під 1506. Найстаріший запис думи зафіксований в рукописі до. XVII в. ІНОЗЕМЦІ - до правління Павле I приїзд І. в Росію на службу вітався російським урядом. Особливо сильна притока І. спостерігалася в період правління Петра I і в епоху палацових переворотів. У 1763 м. була створена Канцелярія опікунств іноземних на чолі з Г.Г. Орловим. Ще з 1762 м. особливим маніфестом дозволялося селитися в Росії І.; появлялося прощення всім утікачам, що повертаються в країну і повна духовна свобода. З 1763 м. все бажаючі поселитися в Росії могли отримати гроші на проїзд в російських посольствах за межею, в Росії їм гарантувалася повна свобода віросповідання, звільнення від податей на 30 років.
У вступі курсової "Організація екскурсій" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЮГСКАЯ - чудотворна ікона Пресвятой Богородиці. Один з списків чудотворної ікони Смоленської "Одігитрії". Знаходилася в Югської Дорофеєвой пустелі, на березі р. Юги, поблизу Мологи. Прославилася ікона в 1616. У царювання Михайла Феодоровича, коли шведи розоряли околиці Пськова і грабували церкви і монастирі, деякий благочестивий старець, схимонах Дорофей, вирішив віддалитися з Пськово-Печерського монастиря на батьківщину, в з. Никольское, поблизу Мологи. Молячись перед відправленням в дорогу перед чудотворною Печерською іконою Богоматері, він почув від ікони голос, який наказував йому взяти з собою ікону.

Селіванов Олександр Федорович - Селіванов (Олександр Федорович) - письменник, народився в 1856 р. Вчився в Харківському університеті і археологічному інституті. З 1887 р. веде в "Пензенських Губернських Відомостях" відділ об пензяках. Надрукував: "Історичний нарис розвитку бджільництва в Росії" (Санкт-Петербург, 1896), "Біографія пензяков" (Пенза, 1889), "Матеріали для історії Буртас" (Пенза, 1891), "Пензенськиє архипастири" ("Збірник Пензенського Губернського Статистичного Комітету", Пенза, 1893 - 1898, випуск 1, 2 і 3), "Чудові уродженці Воронежського. Надзвичайний Всеросійський з'їзд Рад селянських депутатів - 11 - 25 листопада 1917, Петроград. Зізваний за рішенням ВЦИК Рад РСД від 27 жовтня, всупереч Виконкому Всеросійської Ради КД (ВСКД). Його скликання зумовлене тим, що на 2-м Всеросійському з'їзді Рад РСД майже був відсутній представники селянських Рад, а делегати об'єднаних Рад РСКД становили лише 1/3. Важливу роль в підготовці з'їзду зіграли ліві есери А. Л. Колегаєв, В. Б. Спіро, більшовик В. П. Мілютін і інш. На відкритті було присутнє менше за 260 делегатів (кворум 790). 15 листопада було 300 делегатів з вирішальним голосом, в тому числі 174 з місць і 126 від армії. 18 листопада з.
Список літератури курсової "Організація екскурсій" - більше 20 джерел. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ - (classification of the state ranks of the state service) -розподіл вказаних посад по групах з визначенням вимог до них. У РФ державні посади державної служби поділяються на наступні групи: вищі державні посади державної служби (5-я група); головні державні посади державної служби (4-я група); ведучі державні посади державної служби (3-я група); старші державні посади державної служби (2-я група): молодші державні посади державної служби (1-я група). Державні посади державної служби поділяються по спеціалізаціях, що передбачають наявність у державного службовця для виконання обов'язків по державній. МОСЬКА Гаетано (1853-1941) - італійський економіст, соціолог і політолог, один з основоположників елітістського напряму в політології. Йому належить заслуга створення і розробки концепції "пануючого політичного класу", яку він вперше виклав в "Теорії правління і парламентського правління", а потім в книзі "Правлячий клас" (1896) і двотомній праці "Основи політичної науки" [Т. 2 (1896); Т. 1 (1923)]. Вивчаючи як історію, так і сучасне йому суспільство, Моська прийшов до висновку, що влада в суспільстві здійснюється особливою організованою меншиною. Це організовану меншину він називав політичним класом.

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ - (від лати. ambo - обидва, valentia - сила) - психологічне поняття, вказуюче подвійність почуттєвого сприйняття, що виражається в тому, що один і той же об'єкт може викликати у людини протилежні почуття (задоволення - незадоволення, симпатію - антипатію і інш.). Ця особливість почуттєвого сприйняття специфічно заломлюється в естетичній діяльності і використовується в иск-ве. У естетиці А. означає подвійність: естетичної діяльності - її ориентированность на дійсність і ідеал; естетичного почуття - "сміх крізь сльози", задоволення через потрясіння і співчуття (Катарсис);.
Посилання в тексті роботи "Організація екскурсій" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "ЛИСТИ ДО СЕРЕНЕ" - (Letters to Serena, 1704, русявий. пер. 1927; останнє видання на російській мові в кн.: Англійські матеріалісти 18 в., т. 1. М., 1967) - найважливіший філософський трудД Толанда. Книга народилася внаслідок бесід з пруською королевою Софией-Шарлоттой, з якої Толавда познайомив Лейбніц. Псевдонім "Серена" був розкритий самим Толандом в 1708, вже після смерті Софии-Шарлотти. У структурному відношенні книга включає п'ять листів, які тематично можна поділити на дві групи. Перші три листи - "Походження і сила забобонів", "Історія вчення про безсмертя душі у. ЯИЦО - символ походження усього живого і знак промежуточности, що втілив в себе цілий спектр всіляких уявлень про мир. Яйце народжує чотири основні стихії - землю, воду, повітря, вогонь,  - добудовуючи їх до п'ятою - ефіру. Стоїть, однак, додати, що яйце все ж більш сприймається як первинна клітинка живої істоти, яка, переховуючись під жорсткою оболонкою, готується вийти на світло божий і вже тут зіткнутися з основними стихіями, в тому числі і ефіром. Саме такий образ яйця запечатлен практично у всіх хроніках, починаючи з древнейших: наприклад, в Вавілоне яйце вважали священним і не вживали в їжу; в. ГІПОТЕЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА - конкретизація деякої здогадки, або ідеї, з метою її перевірки, в експерименті. Г. Е. включає. в себе: незалежну змінну, залежну змінну, відносини між ними і рівні додаткових змінних. Т. о., Г. Е. - це припущення про відносини між незалежною і залежною змінними при певному рівні додаткової змінної. У тій мірі, в якій це відношення не буде залежати від побічних і додаткових змінних, Г. Е. може ставати все більш узагальненої; - контргипотеза - Г. Е., альтернативна до основного припущення; виникає автоматично;; - третя конкуруюча Г. Е. - Г. Е. про відсутність впливу незалежної змінної на залежну.

ДЮШЕННА МИШЕЧНАЯ ДИСТРОФІЯ - (на ім'я французького невролога G. B. A. Duchenne, 1806-1875; синонім - псевдогипертрофическая миопатия) - одне з самих частих нервно-мишечних захворювань, пов'язаних з порушеним синтезом білка дистрофина, що стабілізує мембрану кліток мишечних волокон. Успадковується Х-сцепленно рецессивно, тому боліють обличчя чоловічої статі; надто рідко захворювання розвивається у жінок. Маніфестує в перші роки життя прогресуючою слабістю м'язів тазового пояса і стегон, пізніше - плечового пояса і дихальних м'язів. Патоморфологически виявляють деструкцию і регенерацію мишечних волокон і заміщення їх. Коллектівообразованіє - [лати. collectivus - збірний] - стадія группообразования, що означає перехід групи в процесі спільної соціально цінної діяльності від низького до більш високого рівня розвитку і в кінцевому результаті до колективу. Процесси К. при цьому супроводяться рядом соціально-психологічних феноменів: підвищенням згуртованості і єдності групи, формуванням коллективистских норм поведінки і взаємовідносин, виявом коллективистской ідентифікації, зростанням здатності членів групи до особистого самовизначення і т.п. Процесси К. можна спостерігати в учбових групах, де використовуються. ПРЕДСОЗНАТЕЛЬНОЕ (PRECONSCIOUS) - Як іменник відноситься до однієї з систем психічного апарату, описаної Фрейд (1915) в рамках топографічної теорії. Двома іншими системами є свідомість і несвідоме. У описовому значенні предсознательное і несвідоме можуть розглядатися кок несвідоме, однак змісту предсознательного завжди готові перейти в свідомість; вони є лише тимчасово несвідомими. Прикметник "перед-свідомий" означає цю відмітну характеристику. Між цими системами існують і інші відмінності. Якщо предсоенательное володіє доступом до свідомості і здатністю переміщатися, то змісту несвідомого не можуть вільно. АБСТРАКТНИЙ ГРАФ ДІЯЛЬНОСТІ - деяка кінцева сукупність вершин, що відображають елементи діяльності (людей, предмети і знаряддя труда, що реалізовуються операції) і зіставлену цим вершинам сукупність дуг, що характеризують зв'язки між елементами діяльності (матеріальні, інформаційні, енергетичні). У вигляді представляються структурно-алгоритмічні моделі діяльності оператора (Г.В. Суходольський). можна розглядати як найбільш загальну модель діяльності, оскільки в принципі його дугам і вершинам можуть бути приписані будь-які якісні і кількісні характеристики. Специфічность А. м. д. складається в наступному: 1) 2) 3).