На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Організаційні заходи інформаційної безпеки

(курсова робота з документознавства та інформаційної діяльності)

Вступ ... 3
Розділ 1. Інформаційна безпека. Основні поняття ... 5
1.1. Поняття інформаційної безпеки та її структура ... 5
1.2. Система організації засобів щодо інформаційної безпеки ... 10
Розділ 2. Система організації інформаційної безпеки ... 18
2.1. Структурування забезпечення безпеки інформаційної системи ... 18
2.2. Заходи щодо забезпечення безпеки інформаційної системи ... 22
Розділ 3. Організаційні засоби забезпечення інформаційної безпеки. Українська або зарубіжна практика ... 30
3.1. Правові основи організації інформаційної безпеки ... 30
3.2. Приклади організації інформаційної безпеки ... 36
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Організаційні заходи інформаційної безпеки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організаційні заходи інформаційної безпеки"

Курсова робота "Організаційні заходи інформаційної безпеки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організаційні заходи інформаційної безпеки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організаційні заходи інформаційної безпеки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організаційні заходи інформаційної безпеки" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕТНОГРАФІЯ ДИТИНСТВА, етнологія дитинства - міждисциплінарна галузь знання, що займає прикордонне положення між етнографією, соціологією, психологією і педагогікою і що займається порівняє, вивченням традиц. способів виховання дітей і самого миру дитинства, включаючи подітий. гра, фольклор і т. д. У кожному суспільстві, на кожному етапі його розвитку існують різні стилі і методи виховання, що допускають многочисл. етнич., культурно-групові, регіон., сімейні і інш. варіації. Навіть емоційні відносини батьків до дитини не можна розглядати ізольовано від інш. аспектів історії, зокрема від загального стилю спілкування і межличностних. СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ - - комплекс виховальних і освітніх впливів на дитину, направлених на залучення його до прийнятої в суспільстві системи статевих ролей і взаємовідносин між підлогами в суспільному і особистому житті. П.у. в широкому значенні співпадає з процесом статевий социализации. У вузькому значенні П.в. розуміється як підготовка дитини до сексуального життя в процесі статевої освіти. П.в. сучасних дітей і підлітків здійснюється стихійно, необхідна інформація черпається ними з нерівноцінних і суперечливих джерел. Важливим чинником П.у. виступають батьки, однак ця роль ними, як правило, недостатньо. МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ І ЮНАЦЬКИЙ РУХ - Першою спробою створення міжнародного об'єднання дітей і молоді було створення протестантськими діячами європейських країн і США в 1855 Всесвітніх альянси асоціацій молодих християн. До кінця 19 в. дитячий рух в формі релігійних, військово-спортивних і інших дитячих і юнацьких організацій існував в ряді європейських країн. У 20 в. найбільше поширення отримав скаутизм (в т.ч. і в Росії). На рубежі 19 і 20 вв. з розвитком революційного руху в світі виникли дитячі і юнацькі організації, що отримали загальну назву "демократичні". У 20-е рр. частину з них об'єдналася в піонерський рух. У. УЧБОВИЙ ПРЕДМЕТ - - осн. структурна одиниця учбово-виховального процесу; одне з коштів реалізації вмісту утворення в системі загальноосвітніх і професійних учбових закладів. Перелік і взаємозв'язки У.п., їх розподіл по роках навчання або окремим періодам учбового року визначаються учбовим планом відповідного учбового закладу. Закономірності навчання конкретному У.п., а також мети, зміст, методи, організаційні форми і кошти навчання розкриває методика учбового предмета. Кожний У.п. має гл. функцію, що виділяє його ведучий компонент. Це можуть бути предметні наукові знання (фізика, хімія, біологія і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організаційні заходи інформаційної безпеки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОПАНАС ВЕЛИКИЙ - Александрійський, патріарх (ок. 295-373), народився в Александрії в християнській сім'ї. З дитинства, полюбивши храм Божий, він і в грі з однолітками копіював церковні служби. Дітям з язичницьких сімей він розказував про Спасителя і на їх прохання здійснював над ними обряд хрещення на березі моря. Цю гру побачив еп. Александрійський Олександр і, пересвідчившись в правильності таїнства, що здійснюється, визнав його дійсним. Коли Опанас увійшов у вік, свт. Олександр рукоположил його в диакони і взяв на Нікейський Собор (325), де молодий клирик виступив з спростуванням єресі Арія. По. Фабричне законодавство - Фабричне законодавство (Factory Acts), закони, регулюючі умови найма фабричних робітників. У кон. 18 в. в Англії і США з'явилися перші текстильні фабрики, що використали труд многочисл. робітників, особливо жінок і дітей, і що замінили собою колишнє "домашнє" текстильне произ-у. На ф-ках не були створені безпечні умови труда, а раб. день був вельми тривалим В Англії перші два парлам. акту (1802 і 1819 рр.), направлені на захист труда дітей і подмастерий, не вдалося провести в життя. Фабричний закон 1833 р. забороняв використання труда дітей молодше за 9 років, обмежував раб. день для дітей більш. Зеков Батгирей Бекмурзович - (1836-не раніше 1888), прапорщик міліції (30.05.1864), з кабардинських узденей 1-й міри. У службі міліціонером з 15.06.1853, учасник Кримської (Східної) війни 1853-1856 в Закавказье. Вершник Анапського Горського полуескадрона з 15.06.1856. З 19.11.1861 перебував в Комісії з розбору особистих і поземельних прав горців Кабардинського округу. Переведений в Лабінський кінно-іррегулярний ескадрон 15.12.1862. "За відмінність проти горців" зроблений в юнкера 07.03.1863, нагороджений відзнакою Військового ордена 4-й міри під № 368 (19.03.1862/26.07.1863), медалями: срібної, з.
У вступі курсової "Організаційні заходи інформаційної безпеки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Новіков Яків Олександрович - Новіков Яків Олександрович - письменник-соціолог (1850 - 1912). Видавши два більш невеликих твори на російській мові, став писати виключно по-французькому. У соціології він був спочатку прихильником органічного напряму, пізніше прилучився до психологічної школи. У публіцистичних трудах висував ідею пасифизма. Твори Новікова, що користувалися великою популярністю на Заході і перекладені на різні іноземні мови, в Росії дуже мало відомі. НайГоловніші з них: "La politique internationale" (П., 1886); "Les Luttes entre les societes humaines et leur phases successives" (3-е изд., П., 1904); "Les Gaspillages des.

Сильвестр (в миру Симеон Кулябка) - Сильвестр (в миру Симеон Кулябка, народився в 1701 або 1704 р., помер в 1761 р.) - духовний письменник. Ще в будинку батька, бунчукового товариша в Лубнах, ймовірно, вивчив риторику; потім пройшов весь курс київської академії, в саме квітучий її час; прийнявши чернецтво, викладав в академії риторику, філософію і богословие. У 1744 році, будучи ректором академії, архімандрит Сильвестр був посланий в Санкт-Петербург для поздоровлення наречених великого князя Петра Федоровича і великої княгині Екатеріни Олексіївни. Імператриці Єлизаветі сподобалися дві сказані ним проповіді: він був залишений в. ЯКОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА - його індивідуально - і соціально-психологічні особливості, необхідні для успішної політичної діяльності. Західні вчені вважають, що ефективне лідерство зумовлене як характеристиками самого лідера, так і своєрідністю ситуацій, в яких створюються "особливі" відносини між ним і його послідовниками. Це особливе відношення викликає у послідовників специфічні реакції, включаючи: більш наполегливі зусилля і кращу працездатність, ніж можна чекати в звичайних умовах; високий рівень відданості своєму лідеру; ентузіазм по відношенню до ідей лідера; готовність жертвувати власними інтересами.
Список літератури курсової "Організаційні заходи інформаційної безпеки" - більше 20 джерел. Поширення зброї масового знищення - Президент РФ В. Путін: "Адекватна відповідь на найбільш гострі загрози XXI віку - міжнародний тероризм, поширення зброї масового знищення, регіональні конфлікти - можна дати лише солідарними зусиллями світової спільноти, з опорою на інструменти ООН і міжнародне право". (Послання 2004 року.) Зброя масового знищення (ОМУ) - кошти озброєної боротьби, здатні викликати масові втрати і руйнування аж до безповоротних змін властивостей навколишнього середовища. Відмітні особливості ОМУ: многофакторность вражаючої дії; наявність вражаючих чинників тривалої дії і їх поширення за межі об'єкта. ВИБОРИ - найважливіший інститут сучасної демократії, одна з головних форм вираження волі народу і його участі в політичному процесі і одночасно спосіб формування представницьких органів (парламенту, місцевого самоврядування) і заміщення деяких вищих державних посад (напр., президента). У політичній практиці різних країн бувають В. президентські, парламентські, муніципальні (до органів місцевого, звичайно міського, самоврядування). Крім того - чергові, позачергові, додаткові. Найбільший інтерес заслуговує класифікація В. згідно з принципами виборчого права, що відображають міру правового.

МЕТОД - (від греч. methodos - шлях, спосіб дослідження, навчання, викладу) - сукупність прийомів і операцій пізнання і практичного перетворення дійсності; спосіб досягнення певних результатів в пізнанні і практиці. Застосування того або інакшого М. детерминируется метою пізнавальної або практичної діяльності, предметом вивчення або дії і умовами, в яких здійснюється діяльність. Існує безліч класифікацій М. пізнання. Зокрема, виділяють приватні спеціальні М. окремих конкретних наук, напр. М. механіки, оптики, термодинаміки, хімічного аналізу, критичний аналіз джерел як М. історичної.
Посилання в тексті роботи "Організаційні заходи інформаційної безпеки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПИАЖЕ (PIAGET) Жан - (рід. 9 авг. 1896, Невшатель - розум. 16 сент. 1980, Женева) - швейц. психолог, філософ і логік, директор (з 1955) Міжнародного центра генетичної епистемологии. Висунув концепцію стадиального розвитку психіки. У одній з перших робіт ( "Мова і мислення дитини", 1923; русявий. пер. 1932) описав специфіку дитячого мислення, виділивши егоцентризм (див. Егоцентрічний) як головна відмітна характеристика його пізнавальної діяльності; внаслідок цього дитина змішує суб'єктивне і об'єктивне, переносить свої внутрішні спонуки на реальні зв'язку віщому. У мисленні дитини виявляються і такі особливості. Віра - (филос.) означає визнання чого-небудь істинним з такою рішучістю, яка перевищує силу зовнішніх фактичних і формально-логічних доказів. Це не означає, що істини віри не підлягають ніяким доказам, а значить тільки, що сила віри залежить від особливого самостійного психічного акту, не визначуваного цілком емпіричними і логічними основами. Так наприклад, ми безумовно віримо в існування зовнішнього світу самого в собі (незалежно від його явища для нас), визнаємо таке його існування безперечною істиною, тоді як раціональні докази цієї істини, представлені доселе філософами, суворої. Діагностіка альтруїзму особистості проективная - (ПДАЛ). Е. Е. Насиновська, В. В. Ким. Направлена на діагностику альтруистических установок особистості, що виявляються в емоційному, когнитивном і поведенческом аспектах. Теорет. основою методики є розуміння механізму проекції як універсального психич. механізму, слідством роботи к-рого є мимовільний вияв якостей особистості в процесах і продуктах її діяльності. Стимульний матеріал методики ПДАЛ складається з 10 таблиць ТАТ, заздалегідь відібраних по критерію здатності актуализировать альтруистические установки. Для оцінки міри вияву альтруїзму особистості вводиться ряд критеріїв.

Альтруїзм (людський) - Різновид суспільної поведінки (див. Суспільні норми), коли одна людина добровільно допомагає іншому з тими або інакшими витратами для себе. Основною рушійною силою альтруистического поведінки вважається бажання поліпшити благополуччя іншої особистості, а не очікування некой нагороди (ср. з попереднім розділом про тваринний альтруїзм) або будь-яка інакша причина, в якій можна убачити корисливий інтерес. Пропонуються наступні пояснення людського альтруїзму: 1. Причина нашого бажання допомагати іншим людям укладається в емпатии (сопереживании). Ми допомагаємо іншим, оскільки розділяємо їх душевні. Сп'яніння алкогольне патологічне - (Krafft-Ebing, 1869) - характерним для нього є раптовий розвиток на фоні простого алкогольного сп'яніння присмеркового затьмарення свідомості з маренням, галюцинаціями, афективною напруженістю, мутизмом (іноді, правда, вимовляються або повторюються окремі слова, фрази) і неадекватною поведінкою, нерідко з вельми небезпечним для навколишніх гомоцидним характером і винятковою жорстокістю дій. Виникає, як правило, після прийому відносно невеликих кількостей спиртного, фізичними ознаками сп'яніння не супроводиться або, на початку сп'яніння з'явившись, ці ознаки зникають. Перехід в. Методика "Вимірювання коммуникативной і соціальної компетентності" - (КОСКОМ). В. Н. Куніцина. Призначена для вимірювання соціальної компетентності як складного багаторівневого психол. освіти, в до-ой також входить соціально-психол. компетентність. Опросник складається з 90 думок, к-рими виявляються 15 шкал. 8 шкал вимірюють конкретні особові властивості. До них відносяться: 1) розуміння людей (ПЛ); 2) розуміння ситуацій (ПС); 3) вправність, хватка, заповзятливість (СН); 4) моральні установки (МУ); 5) мотивація досягнення (МД); 6) емоційна стійкість (Ест); 7) стабільність людських відносин (ВІД); 8) упевненість (УВ). 2 шкали КОСКОМ: 9) імідж; 10). F02.2х* Деменция при хворобі Гентінгтона (G10+) - Деменция виникає як результат обширної дегенерації мозку. Захворювання передається одним аутосомальним домінантним геном. У типових випадках симптоми виявляються на 3-їм, 4-ом десятиріччі життя. Статевих відмінностей не відмічається. У деяких випадках до ранніх симптомів відносяться депресія, тривога або явна параноидная симптоматика із змінами особистості. Прогредиентность повільна, що приводить до смерті звичайно протягом 10-15 років. Діагностичні вказівки: Поєднання хореоформних рухів, деменции і спадкової отягощенности хворобою Гентінгтона у високій мірі передбачають цей діагноз, хоч.