На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження організаційно-правового забезпечення індустрії гостинності в Україні ... 5
1.1. Сутність індустрії гостинності ... 5
1.2. Нормативно-правова база туристичної діяльності ... 10
Розділ 2. Сертифікація і стандартизація послуг в індустрії гостинності ... 13
2.1. Державне регулювання туристичного бізнесу в Україні ... 13
2.2. Обов'язкова сертифікація послуг з тимчасового розміщення (проживання) ... 18
2.3. Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування ... 25
Висновки ... 34
Література ... 36
Додатки ... 38

Для придбання курсової роботи "Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні"

Курсова робота "Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА - - соціально і педагогічно організований процес трудової социализации особистості, що забезпечує орієнтацію і адаптацію в світі професій, оволодіння конкретною спеціальністю і рівнем кваліфікації, безперервне зростання компетентності, майстерність і розвиток здібностей в різних областях людської діяльності. П.о. створює умови для професійного становлення, розвитку і самореалізації особистості і сприяє досягненню гуманистических і демократичних цілей суспільства. П.о. - одне з фундаментальних прав особистості (закріплено в Декларації прав людини), забезпечуюче їй реальне право на труд, професію. САМОДІЯЛЬНІ ОБ'ЄДНАННЯ дітей і молоді - - співтовариства і групи, що створюються з ініціативи дітей і молодих людей на основі загальних цілей, інтересів і прагнень. Виникнення С.о. зумовлене тим, що в процесі социализации діти і молоді люди випробовують потребу в переживанні і усвідомленні своєї спільності з однолітками, в груповій солідарності. Кожна дитина неминуче стає членом к. колективу як формального, так і неформального. У практиці досить важко провести відмінність між С.о. і неформальними об'єднаннями (нетрадиційними об'єднаннями, об'єднаннями субкультури, контркультури і пр.). Серед фахівців найбільш поширена точка зору. АНАЛОГІЯ - (від греч. analogia - відповідність), вигляд умовиводу; виявлення властивостей одного предмета на основі його схожості з іншим. методів емпирич. і теоретич. дослідження. При умовиводі по А. знання, отримане з розгляду к. об'єкта ("моделі"), переноситься на інший, менш вивчений (менш доступний для дослідження, менш наочний і т. п.) предмет (явище, процес). А. не є суворим методом доказу, оскільки висновки по А. робляться на основі часткової схожості між об'єктами, що вивчаються. Однак застосування А. часто приводить дослідника до більш або менш правдоподібним припущенням. ДВОМОВНІСТЬ - - билингвизм, володіння двома різними мовами або діалектами однієї мови в мірі, достатній для спілкування. У разі володіння декількома мовами говорять об многоязичии. Поняття "Д." має 2 аспекти - психологічний і соціальний. Д. може характеризувати кожну окрему людину (психологічний аспект), або може мати місце масове або групове Цілий ряд етносов дву- або навіть трехьязичен. Д. у вузькому значенні - однакове довершене володіння двома мовами, в широкому значенні - відносне володіння другою мовою, уміння ним користуватися в певних сферах спілкування. При аналізі проблем освіти доцільний другий.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Гарін (Микола Георгійович Михайлівський) - Гарин - псевдонім белетриста Миколи Георгійовича Михайлівського (1852 - 1906). Він вчився в одеській Рішельевської гімназії і в інституті інженерів шляхів повідомлення. Прослуживши біля 4 років в Болгарії і при споруді Батумського порту, він вирішив "сісти на землю" і провів 3 року в селі, в Самарської губернії, але господарювання не на звичайних початках не пішло на лад, і він віддався залізничному будівництву в Сибірі. На літературний терен виступив в 1892 р. повістю, що мала успіх "Дитинство Теми" ( "Російське Багатство") і розповіддю "Декілька років в селі" ( "Російська Думка"). У "Російському. Палімпсестов Іван Устінович - Палімпсестов (Іван Устінович) - агроном-письменник, народився в 1818 році. Закінчивши курс в саратовской духовній семінарії і в горигорецком землеробському інституті, зайняв посаду викладача сільського господарства і природних наук в тій же семінарії; в 1851 році перейшов в одеську духовну семінарію, де читав і теорію садівництва в головному училищі садівництва; в 1853 році запрошений на кафедру сільського господарства в Рішельевський ліцей, був потім професором в Новороссийськом університеті. У 1868 році залишив професуру і віддався цілком заняттям по Імператорському суспільству. ПИМЕНОВ - Юрій Іванович (1903, Москва - 1977, там же), російський живописець, графік, театральний декоратор. Вчився на графічному і мальовничому факультетах Вхутемаса (1920-25) у С. В. Малютіна і В. А. Фаворського. Член-засновник Суспільства станковистов (ОСТ; 1925). Викладав у ВГИКЕ (1946-72). Народний художник СРСР (з 1970 м.). У роботах 1920-х рр. відчутний вплив німецького експресіонізму: в живописі з'являється елемент гротеску, посилюється емоційна напруженість. У картині "Даєш важку індустрію!" (1927) знайшла вираження характерна для художників ОСТа тема розвитку промислового.
У вступі курсової "Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШИШКОВ - Олександр Семенович (1754, Санкт-Петербург - 1841, там же), російський письменник і державний діяч. Закінчив морський кадетський корпус (1772), брав участь в ряді походів, викладав в морському кадетському корпусі. З цією метою переклав з французького книгу "Морське мистецтво", склав тримовний морський словник, перевів "Дитячу бібліотеку" І. Г. Кампе (1783-85), яка складалася з повчальних розповідей у віршах і прозі і довгий час служила для навчання дітей грамоті. П'єса "Невільництво" (1780) прославляла Екатеріну II, що викупила в Алжірі невільників-християн. У вірші.

Соллертінський Сергий Олександрович - Соллертінський (Сергий Олександрович) - духовний письменник, протоиерей Богоявленського Нікольського собору в Санкт-Петербурге, ординарний професор Санкт-Петербургской духовної академії. По закінченні в ній курсу в 1871 р., С. в тому ж році був вибраний приват-доцентом на кафедрі педагогіки. У 1883 р. С. захистив магістерську дисертацію "Дидактичне значення священної історії в колі елементарної освіти" (Санкт-Петербург, 1883). У 1884 р. С. було доручене читання лекцій по кафедрі пастирського богословия. У 1899 р. С. затверджений Святейшим Синодом в мірі доктора богословия. Крім. Кизеветтер Олександр Олександрович - (10 травня 1866, Петербург, - 9 січня 1933, Прага). З сім'ї військового юриста. У 1888 закінчив історико-філологічний факультет Московського університету. Займався російською історією під керівництвом В.О. Ключевського і П.Н. Мілюкова. У 1903 захистив магістерську, в 1909 - докторську дисертації. У 1893 - 1909 приват-доцент, в 1909 - 11 професор Московського університету. У 1911 в знак протесту проти реакційної політики міністра народної освіти Л.А. Кассо пішов з університету разом з групою професорів і доцентів. Викладав в Народному університеті А.Л. Шанявського і в Комерційному інституті. У 1904.
Список літератури курсової "Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні" - більше 20 джерел. Соціалізм - економічний тип суспільства, соціалістична суспільно-економічна формація, в якій економічний базис являє собою цілісну систему відносин загальнонародної власності на засоби виробництва і додатковий труд трудящих і особистої власності на предмети споживання і гроші. Цей базис, так само як і базис попередніх формацій, служить економічною основою соціалізму і зумовлює всі його економічні закони. Аналогічно попереднім формаціям економічний базис соціалістичного суспільства містить в собі основну суперечність соціалізму - між суспільним характером виробництва і неповністю суспільним характером. Політична система - впорядкована цілісність взаємопов'язаних, взаємозалежних політичних інститутів і політичних організацій суспільства. Впорядкованість зв'язків і відносин, що складаються між політичними інститутами і організаціями, досягається завдяки формуванню в суспільстві політичних норм, що визначають функціональне призначення політичних інститутів, що встановлюють поле їх відповідальності, взаємні права і обов'язки. У сучасних суспільствах норми, що забезпечують цілісність П. з, втілені передусім в нормах конституційного права, які являють собою загальнообов'язкові правила, встановлені конституцією і.

ГАРМОНІЯ СФЕР (музика сфер) - уявлення древньогрецький мислителів про музичне звучання планет, сонця, місяця і їх сфер, про музично-математичну архітектоніку космосу. (Оскільки гіпотеза про космічні "сфери" була розроблена пізніше, Платон міркував про відповідні "кола", Арістотель - про звучання самих світил.) У античній традиції першими почали уподібнювати Всесвіт "Гармонії і Числу" представники пифагореизма. Сам Піфагор (по більш пізніх реконструкціях) передбачав наявність лише трьох рівнів: зірок з планетами, місяця, сонця - зв'язаних, відповідно, з інтервалами "цілого", "кварти" і "октав". Вважалося, що Г.С. - музику.
Посилання в тексті роботи "Організаційно-правове забезпечення індустрії гостинності в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПИАЖЕ Жан - (9.8.1896, Невшатель -16.9. 1980, Женева), швейц. психолог, творець операциональной концепції інтелекту і генетич. епистемологии. Проф. ун-тов Невшателя (1926-29), Женеви (з 1929) і Лозанни (1937-54). Фундатор Междунар. центра генетич. епистемологии в Парижі (1955). Директор (з 1929) ин-та Ж. Ж. Руссо в Женеві. У ранніх роботах (1921-25) ключем до розуміння мислення дитини П. вважав аналіз дитячої мови ("Мова і мислення дитини", 1923, русявий. пер. 1932); при цьому як ведучий чинник інтелектуального розвитку розглядалися процеси социализации. У подальшому джерело формування і розвитку. КОМУНІКАЦІЯ - (лати. communi-сазі - радитися з к.-л.) - категорія ідеалістичної філософії, вказуюча спілкування, при допомозі к-рого "Я виявляє себе в іншому. Найбільш повно К. представлена в екзистенціалізмі Ясперса, а також в совр. фр. персонализме. Історично вчення об К. склалося в противагу доктрині суспільного договору, висхідній до просвіти. Прихильники теорії підкреслюють, що суспільний договір в основі своїй є контракт, операція, учасники до-ой обмежені обопільними зобов'язаннями: вони сприймають і усвідомлюють один одну лише в світлі цих зобов'язань, тобто абстрактно, безособово. "F93" Емоційні розлади, початок яких специфічно для дитячого віку - В дитячій психіатрії традиційно проводилася диференціація між емоційними розладами, специфічними для дитячого і підліткового віку, і типом невротичних розладів зрілого віку. Така диференціація засновувалася на 4 аргументах. По-перше, дослідницькі дані весь час показували, що більшість дітей з емоційними розладами стають нормальними дорослими: тільки у меншини відмічаються невротичні розлади в зрілому житті. Навпаки, багато які невротичні розлади, що з'явилися в зрілому житті, не мають значущих психопатологических передвісників в дитинстві. Отже, є істотний розрив між емоційними розладами.

"КУРС ІНЖЕНЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ" - підручник по інженерній психології для студентів університетів, учнів по спеціальності психологія (Котик М. А. Курс інженерної психологии.- Таллін: Валгус, 1978.- 364 з, мул.). Підручник створений на базі двох раніше виданих учбових посібників, в основу яких був встановлений курс інженерної психології, що читається протягом тривалого часу автором. Включає чотири розділи. У першому з них розглядаються загальні закономірності діяльності людини в системі управління. Розглянуті історія інженерної психології і її зв'язок з іншими науками, дана характеристика людини як компонента системи. МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ - (від франц. modele - зразок...) - модель, що використовує математичний апарат теорії масового обслуговування і заснована на представленні оператора як обслуговуючий апарат в системі масового обслуговування (СМО). Основною характеристикою оператора є час обслуговування, який є випадковою величиною з відомим законом розподілу (частіше за все експонентного). Вхідний потік описується звичайно за допомогою закону Пуассона. Характер обслуговування оператором поступаючих повідомлень може бути одноканальним або багатоканальним, однофазним або багатофазним. Прімененіє М. про. дозволяє врахувати цілий ряд. ПОВЕДІНКА - (англ. behavior, behaviour) -рухова активність живих істот, що ззовні спостерігається, що включає моменти нерухомості, виконавчу ланку вищого рівня взаємодії цілісного організму з навколишнім середовищем. П. являє собою цілеспрямовану систему дій, що послідовно виконуються, що здійснюють практичний контакт організму з навколишніми умовами, опосредствующих відношення живих істот до тих властивостей середи, від яких залежить збереження і розвиток їх життя, що готують задоволення потреб організму, що забезпечують досягнення певної мети. Істочником П. є потребі живої істоти. П. здійснюється як єдність. ПРИЩЕПЛЮВАНІСТЬ - Здатність сприймати психічний вплив з боку іншої особи або групи осіб, міра сприйнятливості до навіювання. Є індивідуальною властивістю особистості, залежить від ряду характерологических особливостей (наприклад, у истеричних осіб В. вище, ніж у психастеников), від віку (В. вище у дітей), деяких хворобливих станів (підвищена В. типова для хворих алкоголізмом). В. залежить від психологічного стану особистості в той або інакший момент, її емоційності, міри втоми і т.п. В значній мірі В. взаємопов'язана з конформностью, тобто з тенденцією підпорядковувати свою поведінку впливу інших людей.