На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Оптимізація жорстких дисків

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
1. Виявлення і виправлення помилок жорстких дисків ... 4
2. Дефрагментація жорстких дисків ... 11
3. Збільшення місткості ... 16
4. Установки віртуальної пам'яті ... 21
5. Підвищення швидкості обміну ... 24
5.1. Швидкісні режими PIO ... 24
5.2. Режими DMA ... 25
6. Кешування жорстких дисків ... 26
7. Розгін жорстких дисків ... 28
8. Інші засоби підвищення продуктивності роботи жорстких дисків ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Оптимізація жорстких дисків" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оптимізація жорстких дисків"

Курсова робота "Оптимізація жорстких дисків" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оптимізація жорстких дисків", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оптимізація жорстких дисків" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оптимізація жорстких дисків" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЛАТОН - (427, Афіни або Егина, - 347 до н. е., Афіни), інш.. філософ. Учень Сократа. Ок. 387 в передмісті Афін заснував филос. школу - Академію, де крім філософії, що включала діалектику, космологію, антропологію і етику, вивчалися набір матем. дисциплін (арифметика, геометрія, стереометрія, астрономія) і риторика. Школа П. являла собою відкрите об'єднання учнів і однодумців навколо схоларха. Їй передували школи, організовані інш. учнями Сократа: школа Евкліда в Мегаре, Антісфена в Афінах, а також школа Ісократа, краї преим. орієнтувалася на политий. красномовство і широке коло гуманітарних дисциплін. ИЛЬМИНСКИЙ Микола Іванович - [23.4(5.5). 1822, Пенза, - 27.12.1891 (8.1. 1892), Казань], сходознавець, педагог-місіонер, ч.-до. Петерб. АН (1870). Закінчив физ. відділення Казанської духовної академії (1846), на ст. курсах вивчав араб. і тат. мови у А. К. Казем-Бека. Залишений при академії, викладав естеств. предмети, історію філософії, староєврейську мову. Для вдосконалення в тат. яз. поселився серед татар, відвідував медресе. У 1851 - 54 був в науч. відрядженню на Бл. Сході (Єгипет, Палестіна, Сірія) для вивчення ісламу. З 1854 викладав вост. мови на місіонерському відділенні Казанської духовної академії. Звинувачений в. САМОВРЯДУВАННЯ учнівське - - форма організації життєдіяльності колективу учнів, що забезпечує розвиток їх самостійності в прийнятті і реалізації рішень для досягненні суспільно значущих цілей. Існують різні підходи до С. Напрімер, авторитарне виховання з допомогою С. виконує соціальне замовлення на формування слухняної, конформистской особистості. Як підготовку до життя С. розглядав Я.А. Коменський. Мн. вітчизняні педагоги бачили в С. засіб розвитку демократичних відносин. Ідеї С. застосовували П.Ф. Каптерев, А.Я. Герд, Н.В. Рукавішников, Ф.Ф. Резенер і інш. Теорію С. розробляли: на початку 20 в. - С.Т. Шацкий, А.У. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА, асоціальна поведінка - - поведінка, не відповідна правилам і нормам, встановленим в офіційному порядку або чому склався традиційно в суспільстві (групі). Д.п. виявляється в формі алкоголізму, пияцтва, безпритульності, наркоманії, злочинності неповнолітніх і т.п. Д.п. найчастіше виявляється у осіб, що виховувалися в несприятливій соціальній обстановці, маючих батьків-алкоголіків, що зазнавали насилля в сім'ї, і пр. Д.п. посилюється в умовах соціальної напруженості в суспільстві, внаслідок стресових і конфліктних ситуацій в сім'ї, освітній установі, в колективі однолітків і пр. Проблема Д.п.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оптимізація жорстких дисків" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Театр Гете і Шиллера - Театр Німеччини початку XIX в. грав велику суспільну роль. Найбільші письменники і поети, починаючи з Гете і Шиллера, писали п'єси, очолювали театри, займалися режиссерской роботою. Правда, деяка видна романтика не відразу проникала на сцену (наприклад, п'єси Клейста увійшли в репертуар театру тільки після його смерті), але загалом драматичні твори кращих німецьких письменників досить швидко затверджувалися на сцені німецьких і австрійських театрів. У німецькому театрі 1789 - 1870 рр. змінялися ті ж самі напрями, які чергувалися у французькому і в англійському театрах, - класицизм, романтизм і. ДУРОВА - Надія Андріївна (1783, за деякими даними - 1788, Київ - 1866, Елабуга), російська письменниця. У 1806 м., переодягшись в чоловіче плаття, під чужим ім'ям поступила в козачий полк. Перша жінка-офіцер, учасник наполеонівських воєн, була нагороджена Георгиєвським хрестом. У 1836 м. в А. С. Пушкиним журналі ", що видавався Сучасник" з'явився уривок з "Записок" Дурової. У тому ж році записки вийшли повним виданням під назвою "Кавалерист-дівчина. Випадок в Росії" (Дурова хотіла назвати книгу "Своєручние записки російської амазонки, відомої під ім'ям. НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА - 1. Що Горить, але не згоряючий терновий кущ, в якому Бог з'явився Моїсею, що пас вівці в пустелі поблизу гори Хорів (Исх III, 2); найважливіший старозавітний прообраз Богоматері, що непорочно зачала і що народила Сина Божія Іїсуса Христа.   2. Найменування чудотворної ікони Богоматері, що символічно розкриває відразу декілька аспектів її шанування і складеної на основі найважливіших старозавітних прообразів втілення Христа. У центрі ікони розташовується зображення Богоматері з немовлям, яка, як правило, тримає в своїх руках ряд символічних атрибутів, пов'язаних з старозавітними пророцтвами: Гору з.
У вступі курсової "Оптимізація жорстких дисків" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТОБОЛЬСК - місто в Тюменської обл., центр Тобольського р-на. Розташований в центрі Західному Сибірі. Порт на Іртиші, поблизу впадіння в нього Тобола. Населення 98 тис. чол. Заснований в 1587 загоном козаків Даніли Чулкова. Місто з 1590; з до. XVI в. до XVIII в. головний військово-адміністративний, політичний і церковний (в 1620 встановлена Сибірська єпархія) центр Сибіру. Тобольск був також розподільним, митним центром, пунктом транзитної торгівлі з Китаєм і Бухарою, місцем збору ясака. У 1773-74 опорний пункт уряду в придушенні на Уралі і в Зауралье Селянської війни під предводительство Емельяна.

ПТОЛЕМЕЙ ХШ - Цар Єгипту з роду Птолемеїв, що правив в 51-47 рр. до Р.Х. Син Птолемея XII Рід. в 61 р. до Р.Х. Умер 47 р. до Р.Х. Після смерті Птолемея XII залишилися двоє його сини і дві дочки. Александрийци проголосили царями старшого хлопчика Птолемея і його сестру Клеопатру (Страбон: 17; 1; 11). Птолемей був ще дуже малий і всіма справами заправляв євнух Потін (Плутарх: "Помпей"; 77). Невдовзі він підняв повстання і що вигнала Клеопатру, яка в 48 р. до Р.Х. разом з сестрою відплила в Сірію. У цей час Помпей, врятовуючись втечею з Па-лефарсала, прибув в Пелусий. Він шукав в Єгипті притулок; прихильники. Френкель Захарій Григорійович - (13 грудня 1869, містечко Бориспіль, під Києвом, - 25 серпня 1970, Ленінград). Батько - керівник маєтком; мати - вроджена Бах, двоюрідна сестра народовольца, згодом академіка, фундатора біохімії А.Н. Баха. Закінчивши Ніжинську гімназію (із золотою медаллю), в 1889 поступив на медичний факультет Московського університету; як учасник студентських зборів був виключений з університету в 1890. У 1895 закінчив Дерптський університет. Працював санітарним лікарем в Петергофе, в земських організаціях Вологодської і Костромської губерній. Зазнавав переслідування поліції. Член "Союзу Звільнення"; член.
Список літератури курсової "Оптимізація жорстких дисків" - більше 20 джерел. Восьмий з'їзд Партії Народної Свободи (кадетів) - 9 - 12 травня 1917, Петроград. 335 делегатів від 50 губерній і областей (в тому числі 48  - члени ЦК, 31  - члени Державної Думи всіх скликань, 2  - члени Державної ради, 17  - від студентських груп, 4  - від армії, 4  - від литовської групи, 42  - від Петрограда, 34  - від Москви, 155  - від інших районів країни). З'їзд відкрив П. Н. Мілюков  - голова ЦК. Обговорені питання. Про загальне політичне положення  - Мілюков і М. М. Вінавер; Перегляд аграрної програми партії  - Н. Н. Черненков; Перегляд частин програми про місцеве самоврядування і автономію  - Ф. Ф. Кокошкин; Про положення. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ПО ПРАВАХ ЛЮДИНИ - один з двох органів (нарівні з Європейською комісією з прав людини), створених Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод з метою забезпечення поваги зобов'язань, витікаючій з Конвенції для держав, що є її учасниками і що зробили спеціальні заяви про визнання для них як обов'язкова юрисдикція Е.с. по п.ч. з всіх питань, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. Е.с. по п.ч., був освічений в 1959. Члени Суду обираються на 9 років (і можуть бути переобрані) Парламентською асамблеєю Поради Європи більшістю голосів з списку кандидатів, представлених державами - членами.

ТЕКСТУАЛЬНОСТЬ - Франц. TEXTUELLITE, англ. TEXTUALITY. Розглядаючи мир тільки через призму його усвідомлення, тобто виключно як ідеологічний феномен культури і, навіть більш вузько, як феномен письмової культури, постструктуралисти готові уподібнити самосвідомість особистості некой сумі текстів в тій масі текстів різного характеру, яка, на їх думку, і складає мир культури. Оскільки, як не втомлюється повторювати Дерріда, "нічого не існує поза текстом", то і будь-який індивід в такому випадку неминуче знаходиться всередині тексту, тобто в рамках певної історичної свідомості, що ніби і визначає.
Посилання в тексті роботи "Оптимізація жорстких дисків" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕОРЕТИЧНЕ І ЕМПІРИЧНЕ - два основних вигляду раціонального пізнання. Відрізняються предметом, методологічними кластерами, джерелами, критеріями істинності. Предметом емпіричного пізнання є емпіричні об'єкти, які являють собою результати уявної обробки (моделювання) результатів почуттєвого пізнання. До складу методологічного кластера емпіричного пізнання входять: наукове спостереження, експеримент, абстрагування, індукція, узагальнення, матеріальне моделювання, класифікації і інш. Джерелом емпіричного пізнання є мислення, орієнтоване на зовнішній, почуттєвий досвід (розум). Критерієм істинності емпіричного знання є. БУЛГАКОВ Сергій Миколайович (1871 - 1944) - русявий. філософ-ідеаліст, релігійний і суспільний діяч. Закінчив Московський -ун-т, викладав політичну економію в Києві, Москві, Сімферополі. Був депутатом 2-ої Державної думи від Орловської губернії. У 1918 прийняв священство. Один з гл, ідеологів русявий. релігійно-філософського ренесансу, учасник сб. "Проблеми ідеалізму (1902) "Вехи (1909), "Из глибини (1918). З 1923 в еміграції; був проф. Богословського інституту в Парижі (1925 - 44). Еволюціонував від неокантіанства і "легального марксизму до трансцендентального ідеалізму і "философии всєєдінства . Подібно. СПОСІБ СТАТИСТИЧНОГО ЕТАЛОНА - (.. от. греч. statos - такий, що стоїть, стоячий, нерухомий; франкского stal - положення) - підхід, запропонований Ю. Г. Фокиним для апріорного визначення часу безпомилкового виконання заданого оператору алгоритму. С. з. е. засновується на оброблених методами множинного регресного аналізу результатах численних експериментальних досліджень. При цьому виявлено шість найбільш важливих чинників аппаратурной і оперативної складності роботи оператора. Спосіб спільно враховує вплив на діяльність оператора розмірів робочого поля, конкретного розміщення елементів, послідовності і специфік роботи оператора з.

ГУМИЛЕВ Л. Н. - (1914-1992) - радянський історик і етнограф, що розробив своєрідну концепцію походження етносов і психології людей, до них належних, відображених в цілому ряді робіт ( "Етногенез і біосфера землі" (1989), "Географія етноса в історичний період" (1990), "Від Русі до Росії" (1994) і інш.). Г. вважав, що етнос (група, що протиставляє себе іншій спільності і що володіє єдиними стереотипами поведінки і своєю внутрішньою структурою) -є явище географічне, завжди пов'язане з ландшафтом, який годує людей, що пристосувалися до нього і розвиток якого залежить в той же час від особливого поєднання природних явищ. Голотропная терапія Грофа - (греч. holes tropos - поворот) - варіант психотерапії в стані зміненої свідомості пацієнтів, викликаної інтенсивним диханням, що звичайно доповняється визначене музикою, специфічними прийомами роботи з тілом і малюванням в заключній частині сеансу мандал (санскр.- коло, куля), тобто звітів про результати кожного з проведених терапевтичних сеансів у вигляді малюнків з магічним їх содержанем). Звичайно дана терапія використовується комерційними психіатричними структурами, оскільки цей метод, як і багато які інші, подібні йому, офіційно не ліцензований, оскільки на це немає достатніх. ПІЗНАВАННЯ - пізнання об'єкта, що сприймається як вже відомого по минулому досвіду (див. Ідентифікація). У. засноване на операції звірення готівкового враження з відповідними слідами пам'яті. Ці сліди виступають в процесі звірення як еталони пізнавальних ознак предмета, що сприймається або явища. Разлічаєтся У. індивідуальне і родове. У процесі індивідуального У. пізнається який-небудь індивідуальний об'єкт. У результаті він фіксується як саме той самий, який зустрічався раніше. Родове У.- це пізнання вариативного предмета або явища, напр, деякої геометричної фігури. Взнати вариативний об'єкт -. Школи без невдах - (schools without failure) Ш. би. н. - ця назва специфічного додатку терапії реальністю до умов школи. Глассер виявив, що осн. перешкодою до успішного навчання яв-ця те, що при зіткненні з невдачами в школі багато які уч-ця припиняють подальші спроби вчитися. Але оскільки вони намагаються досягнути відчуття участі і власної цінності, до-ой необхідно будь-якому чол., вони вдаються до деструктивних форм поведінки. Це часто приводить їх до спільного об'єднання проти школи і надання опору будь-яким спробам навчання. Якщо цю ситуацію не коректувати за допомогою зниження і навіть повного усунення невдач.