На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Методи дослідження ... 6
1.1. Колекційний матеріал ... 6
1.2. Добування ґрунтових олігохет ... 7
1.2.1. Методика О'Коннора ... 7
1.2.2. Методика Нільсена ... 8
1.2.3. Методика Гілярова ... 8
1.3. Культивування окремих видів ґрунтових олігохет ... 15
1.4. Тотальні мікропрепарати ... 15
1.5. Методика кількісної оцінки діяльності безхребетних в звичайних умовах ... 16
Розділ 2. Характеристика ґрунтів ... 25
2.1. Дернові ґрунти ... 25
2.2. Дерново-підзолисті ґрунти ... 25
Розділ 3. Морфологія малощетинкових ... 30
3.1. Зовнішній вигляд ... 30
3.2. Шкірно-м'язовий мішок ... 30
3.3. Травна система ... 32
3.4. Видільна система ... 32
3.5. Кровоносна система ... 33
3.6. Дихальна система ... 34
3.7. Нервова система. Органи чуття ... 34
3.8. Статева система ... 35
3.9. Розвиток малощетинкових ... 36
Розділ 4. Систематичний огляд та опис видів олігохет Маневицького району ... 37
Висновок ... 44
Література ... 46
Додаток ... 48

Для придбання курсової роботи "Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району"

Курсова робота "Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району" і призначений виключно для пошукових систем.

ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ - галузь психології, що вивчає факти і закономірності психич. розвитку дитини. Має ряд загальних проблем з пед. психологією. Тісно пов'язана з педагогікою, а також з віковою морфологією і фізіологією, особливо з фізіологією висш. нервової діяльності дитини. Дослідження в області Д. п. мають важливе значення для пед. практики, визначення програм і методів уч. роботи, здійснення індивідуального підходу до учнів. Дослідження аномального розвитку психіки використовуються в дефектології і подітий. психіатрії. Задачей Д. п. є вивчення умов і рушійних причин онтогенеза людської психіки. Задача -  відображення в свідомості людини відношення цілей з конкретною ситуацією. У задачі звичайно фіксується відоме неспівпадання між бажаним (цілями) і дійсним (реальною ситуацією). Задачі військової педагогіки як науки: - дослідити суть, структуру, функції військово-педагогічного процесу; - розробити ефективні форми організації військово-педагогічного процесу і методи впливу на військовослужбовцях і вояцькі колективи; - сприяти гуманизации військово-педагогічного процесу і служби; - обгрунтувати зміст і технологію навчання, виховання, психологічної підготовки військовослужбовців; - виявити. СОЛОВ'ЇВ Олександр Іванович - [6(19).8.1907, з. Вятские Поляни, нині місто в Кировської обл., - 27.2.1983, Москва], педагог, фахівець в області физ. географії, ч.-до. АПН СРСР. (1968; ч.-до. АПН РСФСР. з 1950), проф. (1964). Учень і послідовник А. А. Борзова. По закінченні геогр. відділення физ. ф-та МГУ (1931). викладав курси физ. географії і історії географії там же (в 1934 - 48 заст. декани почвенно-геогр. ф-та, зав. кафедрою физ. географії). і в ряді мийок, вузів (в т. ч. в Моськ. гір. пед. ин-ті ім. В. П. Потемкина і МОПИ). Одночасно в 1937 - 49 ст. науч. співробітник Ін-та географії АН СРСР. (в 1941 - 45 - в групі. ВОЛЬФ Фрідріх Серпень - [15.2. 1759, Хайнроде (Гейнроде), поблизу Норд-хаузена, - 8.8.1824, Марсель], ньому. педагог, філолог, один з основоположників совр. классич. філології. Чл. Пруської АН з 1808. З 1777 вчився в Геттін-генськом ун-ті. Викладав в гімназії. Проф. ун-тов в Галле (1783 - 1806) і Берліні (з 1810). У труді "Виклад науки про древності" (1807) охарактеризував зміст, об'єм, цілі і значення классич. освіти. Труд В. конкретизував застосовно до практики ср. школи воспитат. ідеал неогуманизма. Гл. задачу гімназій визначав як повідомлення учнем знань, к-рі "роблять не вченим, а.
Кожна вагома структурна частина курсової "Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕТЕЛЬСТАН - Король Англії з Саксонської династії, що правив в 924-941 рр. Син Едуарда I Старшого. Помер 27 окт. 940 р. За переказами, Етельстан був сином простої пастушки, яку його батько любив ще до свого браку. Змужнівши, Етельстан прославив себе вояцькими подвигами. Тому Едуард заповідав королівство йому, хоч у нього були законні сини. Етельстан видав свою сестру за нортумбрийского короля Ситріка, у якого було двоє сини від першого браку. Невдовзі після весілля Ситрік помер, і Етельстан приєднав його королівство до своєї держави, не обертаючи уваги на права його сини. Він перейшов ріку Гумбер, взяв. Атажукин Атажуко Касаєвич - (1813-24.02.1868), полковник (13.10.1863), з кабардинських князів. У службі з 1830 в складі Закубанських експедиційних військ Окремого Кавказького корпусу. Зроблений в офіцерське звання прапорщика 30.11.1830, подпоручика - 08.12.1838. У 1846 перебував в Кабардинському тимчасовому суді. З 18.11.1847 поручик Закавказського кінно-мусульманського полку. У 1849 прибув в Варшаву для участі в Угорському поході. Переведений 11.08.1849 офіцером в лейб-гвардії Кавказско-Горский полуескадрон власної Його Імператорської Величності конвою. Зроблений з штабс-ротмистров в ротмистри "з станом по кавалерії. Диктатура пролетаріату - в марксистській літературі це поняття визначається як державна влада пролетаріату, що встановлюється внаслідок ліквідації капіталістичного ладу і руйнування буржуазної державної машини. Встановлення диктатури пролетаріату є основним змістом соціалістичної революції, необхідною умовою і головним результатом її перемоги. Пролетаріат використовує свою владу для придушення опору експлуататорів і їх повного знищення; потім влада використовується для революційних перетворень у всіх сферах соціального життя: економіці, культурі, побуту, для комуністичного виховання трудящих і побудови нового.
У вступі курсової "Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ - особлива категорія селян в Росії в XVIII-XIX вв., сформована за результатами податної реформи 1724 м., загальною чисельністю в 1 млн душ чоловічої статі, які раніше платили податок на користь держави нарівні з іншими категоріями податного населення. Г.к. зобов'язали зверх подушної податі платити державі 40-копійкову оброк. Вважалося, що саме таку феодальну ренту витягували з кожної чоловічої душі поміщики, монастирі і палацове відомство. У 1760 м. оброчний збір був збільшений до 1 крб. У списки Г.к. були включені нащадки численних чинів служивих людей "по приладу", а також.

РОМАНОВИ - родове ім'я династії, що царювала в Росії з 1613 по 1917 рр. Рід Р-вих відбувався від дворянина Івана Кобили, що переселився з Пруссиї в Литву і далі в Моськовію висунувшись на службі московським, вів. князьям, Р. поріднилися з Рюріковичамі і зайняли одне з перших місць серед бояр. На ім'я тестя Івана Грозного Романа Юрьевича вони стали іменуватися Р. Внук Романа Юрьевича, овдовівши, постригся в ченці під ім'ям Філарета і при Лжедімітрії зайняв московський патріарший престол. Після Московської Смути, його син Михайло Федорович Р-в, підтриманий вирішальними голосами Донських Козаків з. Кропоткин Петро Олексійович - (27 листопада 1842, Москва, - 8 лютого 1921, Дмітров Московської губернії). Князь, з сім'ї генерал-майора. У 1857-62 навчався в Пажеськом корпусі. У 1861 зроблений в фельдфебелі корпусу і призначений камер-пажом Олександра II. У 1862 зроблений в офіцери і на особисте прохання направлений в Амурськоє Козаче військо. Провів ряд експедицій по недосліджених районах Східного Сибіру і Дальнього Сходу. У 1867 вийшов у відставку, з вересня на службі в Статистичному комітеті МВС, одночасно (до 1871) вчився на математичному відділенні фізико-математичного факультету Петербургського університету, вів.
Список літератури курсової "Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району" - більше 20 джерел. ІСЛАМІЗМ В ПОЛІТИЦІ - організація політичного життя на основі догм і розпоряджень ісламської релігії. Іслам як світова релігія (нині на Землі нараховується більше за мільярд мусульман) є одним з найважливіших чинників сучасної політики. У багатьох країнах Азії і Африки діють сильні ісламські партії, а в деяких державах іслам був проголошений офіційної ідеологій (Іран, Пакистан, Судан, Афганістан і інш.). Ісламізм в політиці визначається такими важливими для ісламської релігії принципами, як безумовним единобожие, абсолютна покірність Аллаху, беззаперечно підкорення віруючих релігійній общині і релігійним. Мівцах елохим - ("Гнів богів") - МЕ. Ізраїльська антитерористична команда, створена в 1972 для несудового фізичного знищення палестинских і інших терористів, від дій яких постраждали громадяни Ізраїля. Перед організацією ставилася задача фізичного усунення арабських терористів, де б вони не знаходилися. Співробітники вербувалися з Моссада, армії і інших структур. Підкоряється організація безпосередньо прем'єр-міністру. При створенні розділ МЕ - Цві Замір. Насамперед МЕ стала страта вбивць ізраїльських спортсменів на Мюнхенської олімпіаді 1972. На особливій нараді був визначений список з 16 чоловік.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ РОССИЕВЕДЕНИЕ В РОСІЇ - провідна і домінуюча галузь світовий русистики, що вивчає і осмисляющей місце, роль і специфіку російської культури у всесвітньому культурно-історичному контексті. Русистика найбільш інтенсивно розвивалася в XX в. за рубежем - по відомих ідеологічних і геополітичних причинах. Однак філософське і культурологическое россиеведение, тісно пов'язане також з російською історіографією (науково-історичним вивченням російської історії у вітчизняній інтелектуальній традиції) і літературознавством (теорія і історія російської літератури), зародилися і отримали найбільш значне вираження саме в Росії.
Посилання в тексті роботи "Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВАСИЛІСК - міфічна надприродна істота, символізуюча инфернальний мир. Назва похідна від грецького "базиликос", що мало на увазі його статус як короля змій. Інше ім'я - кокатрис. Зображався у вигляді дракона, але з головою і лапами півня. Він вилуплюється з яйця, знесеного півнем або жабою, у вигляді змії. Саме так описував його Пліній. Але в Середні віки образ трансформувався. Убити василіска можна лише його ж власним поглядом. З тваринного світу перемогти його може тільки ласка. Зникає він і при крику півня. Для цього навпроти василіска потрібно було поставити дзеркало. Винахідником такого способу. Сажалка - Садко - герой російського билинного епосу. Билина про нього відноситься до новгородскому циклу билин. Виникнення новгородских билин дослідники датують XII віком, часом занепаду Київської Русі і розквіту Новгорода. Новгород був найбільшим торговим містом. Герой новгородской билини Садко - не воїн-богатир, а купець. Був він раніше бідний, мав з всього добра тільки "гуслі звончати", з якими походжав на бенкети звані, веселив народ. За його майстерність пісенника подарував йому Морський цар три рибка-золоті пера. Закупив на них Садко товару сила-силенна, став він багатим. ХВОРОБА НОВОНАРОДЖЕНИХ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ - (haemolytic disease of the newbom) - стан, виникаючий внаслідок руйнування (гемолиза) еритроцитів плоду антитілами, присутніми в крові матері і що проходять через плаценту. Частіше за все дана ситуація виникає у випадку, якщо у плоду є позитивний резус-чинник, а у матері - негативний. Внаслідок клітки кров плоду стає несумісною з материнською кров'ю, викликаючи посилений виробіток антитіл в організмі. Це може привести до розвитку дуже сильної анемії, серцевої недостатності і набряків у плоду (водянка плоду) або до внутриутробной загибелі плоду. Якщо вияву анемії не дуже сильні.

ПРИНЦИП МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ - науковий принцип, який орієнтує конфликтолога на максимально широке використання при вивченні будь-яких конфліктів досягнень всіх шістнадцяти вітчизняних наук, в яких конфлікти виступають об'єктом дослідження. Вивчаючи будь-який конфлікт, важливо як можна більш повно ознайомитися з методологією, теорією, методами і результатами проведення досліджень, що використовується у всіх галузях конфликтологии. Це багато разів підвищить ефективність роботи фахівця. Контент-аналіз списків літератури більше за 300 дисертацій з проблем конфліктів показав, що їх автори використовують не більше за 1 %. ШПЕТ Г. Г. - (1879-1940) - відомий російський і радянський філософ, професор Московського університету, віце-президент Російської академії художніх наук (1923-1929), першим в Росії що почав читати курс етнопсихологии і кабінет, що організував в 1920 році в країні етнопсихологии. Опублікував в 1927 році роботу "Введення в етнопсихологию", де в формі дискусії з В. Вундтом (див.), М. Лацарусом (див.) і X. Штейнталем (див.) виразив свої погляди на предмет і основні методи дослідження етнопсихологии. Етнічна психологія, з точки зору Ш., повинна бути описовою, а не пояснювальною наукою. Предметом. ФРЕЙХАН - (Freyhan) Фрітц Адольф (1912-1982) - американський психофармаколог. Один з фундаторів сучасної фармакологічної психіатрії. Медичну освіту отримав в Берлінськом ун-ті (д-р медицини, 1937), в цьому ж році емігрував в США (отримав громадянство в 1943 р.), працював лікарем в Сайденхемськом госпіталі Нью-Йорка (1939-1940). З 1940 по 1950 р. -чл. дирекції Делаверського госпіталю м. Фанхеста, з 1950 по 1960 р. - директор цього госпіталю. Одночасно з цим - начальник психіатричного і неврологічного відділення Делаверського госпіталю в м. Уїлмінгтоне (1954-1961). Професійну лікарську. Шизоїдная психопатія - Характеризується наступними рисами особистості: нездатністю переживати насолоду (ангедония); емоційною холодністю і нездатністю виразити теплі або ворожі почуття до інших; слабою реакцією на похвалу і осуд; малим інтересом до сексуального спілкування з іншими; схильністю до фантазування про себе (аутистическое фантазування) і до интроспекции (занурення у внутрішній світ); недоліком тісних довірчих контактів з іншими; ускладненням в розумінні і засвоєнні загальноприйнятих норм поведінки, що виявляється ексцентричними вчинками. Найбільш яскравою рисою вдачі служить замкненість і нетовариськість (з.