На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ОБРОБКА СОЦІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ НА ЕОМ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Переваги комп'ютерної обробки інформації в прикладних соціологічних дослідженнях ... 5
1.1. Поняття про методи аналізу і обробки соціологічних даних ... 5
1.2. Технологія обробки соціологічних даних ... 7
1.3. Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ ... 9
Розділ 2. Процес обробки соціологічної інформації за допомогою ЕОМ ... 13
2.1. Підготовка даних до обробки ... 13
2.2. Введення інформації в ЕОМ та її обробка ... 19
Розділ 3. Використання програми Microsoft Excel для обробки соціологічної інформації ... 25
Висновки ... 29
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Обробка соціологічних даних на ЕОМ" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Обробка соціологічних даних на ЕОМ"

Курсова робота "Обробка соціологічних даних на ЕОМ" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Обробка соціологічних даних на ЕОМ", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Обробка соціологічних даних на ЕОМ" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Обробка соціологічних даних на ЕОМ" і призначений виключно для пошукових систем.

МУСУЛЬМАНСЬКА КУЛЬТУРА - - середньовічна культура, що склався в країнах панування ісламу і під його впливом в 7-12 вв. Класичний період М.к. характеризується очолюючою роллю арабської мови як мови релігії, науки, культури. М.к. склалася в Халіфате і сприйняла мн. риси доисламской культури, переробивши їх в дусі мусульманської релігії. Центрами розвитку М.к. були великі міста, як древні - Дамаск (осн. в кінці 11 - початку 10 вв. до н.е.), Александрия (332- 331 до н.е.), так і знову засновані - Каїр (641), Багдад (762). Осн. компонентой М.к. був іслам (араб. - "переказ себе Богу, покірність"), одна з трьох світових. ВИЛЬНЮССКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - осн. в 1579. Знаходився у ведінні єзуїтського ордена (іменувався академією). Спочатку мав 3 рівні: колегія, филос. і теології, ф-ти; в 1641 встановлений юридичний. В. 1750-х рр. на филос. ф-ті створені физ. і "гуманистическое" відділення, статус самостійних по відношенню до філософії дисциплін отримали математика, фізика, астрономія. Ун-т мав в своєму розпорядженні бібліотеку (осн. в 1570), астрономич. обсерваторією (1753), друкарнею, аптекою. У 1751 відкрита колегія для дітей аристократів, висш, що давала. освіта. Після розпуску ордена (1773) перейшов у ведіння Едукационной. ЗЕЛЕНКО Олександр Устінович - [29.9 (11.10). 1871, Москва, - 21.7.1953, там же], педагог, архітектор, діяч внешк. освіти. Закінчив Ін-т гражд. інженерів в Петербурге (1892). У 1900 - 03 викладав малювання в гімназії в Москві. У 1903 - 04 в Америці знайомився з постановкою виховання і навчання дітей і діяльністю сетлементов (сеттльментов) - поселень інтелігенції серед бідних верств населення з метою проведення просвітницької роботи. У 1905 совм. з С. Т. Шацким і Л. К. Шлегер організував літню подітий. трудову колонію в Щелково (Моськ. обл.). Осінню 1905 вони ж відкрили перший в Росії клуб для дітей. 3. створив проект і. НАВРОЧИНЬСКИЙ Богдан Роман - (9.4.1882 - 17.1.1974, Варшава), польск. педагог. ПРОФ. Варшавского ун-та (1936), чл. Польськ. АН (1939). У 1905 закінчив юрид. ф-т Варшавського унта. У 1906 - 08 в Берліні і Лейпциге вивчав філософію і психологію. З 1909 викладав в школах, працював в Об-ве польск. вчителів, був редактором видань цього об-ва: "Виховання будинку і в школі" ("Wychowanie w Domu i w Szko-le") і "Педагогічний огляд" ("Przeglad Pedagogiczny"). Захистив докторську дисс. по філософії у Львівському ун-ті (1914). У 1917 - 24 викладав в Гос. пед. ин-ті, інспектор ср. шкіл в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Обробка соціологічних даних на ЕОМ" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Орден Святої Ганни - перший російський орден, іноземний за походженням. Петро I видав свою старшу дочку Ганну за голштейн - готторпского герцога Карла Фрідріха. У 1728 р. Ганна Петрівна померла невдовзі після родів. Її невтішний чоловік в пам'ять про любиму дружину заснував орден святої Ганни. Основним елементом ордена став червоний із золотими прикрасами в кутах хрест, в центральному медальйоні якого зображена свята Ганна. Орден включав також срібну зірку, яку вміщували на правій стороні грудей. Орден носили на широкій червоній з жовтою каймою стрічці через ліве плече. Девіз ордена "Люблячим Правду. ШЕВЧЕНКО Тарас Григорійович - (9.03.1814 - 10.03.1861), малороссийский поет і художник. Народився в сім'ї кріпосного селянина. У 1838 був викуплений з кріпосної неволі у поміщика Енгельгардта і поступив в Петербургськую Академію мистецтв. Вчився у К.П. Брюллова. По закінченні академії в 1846 працював в Київській археологічній комісії. Літературну популярність Шевченко отримав виданням в 1840 збірники віршів "Кобзар". Літературні і суспільно-політичні погляди Шевченко складалися під впливом творчості А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белінського. Поезія Шевченко відображала настрої, чаяния і думи малороссов. Ці настрої. Хиларій з Пуатье - ок. 315-367 рр. н. е., латинський християнський письменник, Батько Церкви. Відбувався з спроможної язичницької сім'ї. Діставши риторичну і філософську освіту, займав високі державні посади. Християнство прийняв ок. 345 р. Ок. 350 р. став єпископом Піктавії (совр. Пуатье) в провінції Аквітанія. Роки його єпіскопства заповнені непрекращающейся боротьбою з арианством на Заході. За своє непохитне переслідування ариан був засланець імператором Констанциєм II у Фрігию (356-360 рр.). Там він знайомиться з творами грецьких теологов і закінчив свій твір Про Святу Трійцю (De Trinitate) в 12 книгах, в.
У вступі курсової "Обробка соціологічних даних на ЕОМ" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИЗБОР - Юрій Іосифович (1934, Москва - 1984, там же), російський поет. Закінчив ф-т русявий. мови і літератури Московського державного педагогічного ин-та (1955), в стінах якого познайомився з багатьма майбутніми поетами-бардами. Першу пісню "Мадагаскар" написав в 1952 м., до 1960 м. поетом було написано ок. 40 пісень, які втілили флібуст'єрський дух епохи шістдесятих: прагнення романтики, подорожей, підкорення вершин (як гірських, так і життєвих). Ліричний герой поета володіє певною системою цінностей, в основі якої лежить глибоке патріотичне почуття, віра в дружбу. Багато які пісні.

Шеврігин Леонтій (Знемога) - Шеврігин (Леонтій, по прозванню Знемога, яке іноземні джерела переробляли в Фому) - боярский син, посол Іоанна IV Грозного до Римського Татові і "в Прагу до цесарю Рудольфу". У видах примирення з польським королем московський цар Іоанн IV вирішив звернутися до посередництва тата німецького імператора; з цією метою він послав "молодого сина боярского", "легкого гончика" Ш., який повинен був запевнити тата і "цесаря" в "единачестве" з ними московського царя "проти всіх бесерменских государів" і умовити тата, щоб він. Буревой Клим - (справжні прізвище і ім'я Сопляков Костянтин Степанович) (1888, за іншими даними, 1880, слободі Евстратовка Острогожського повіту Воронежської губернії, - 15 грудня 1934, Київ). З українських селян. Дістав домашню освіту. За приналежність до Партії соціалістів-революціонерів (ПСР) (з 1905) і участь в погромах поміщицьких усадеб арештовувався і висилався в Пермськую (1907) і Олонецкую (1911) губернії В 1912 - 15 співробітничав в "Українському Житті" (Москва), "Щомісячному Журналі" (Санкт-Петербург), газеті "Сибірське Життя" (Томськ). У 1914 арештований за видання в Петербурге.
Список літератури курсової "Обробка соціологічних даних на ЕОМ" - більше 20 джерел. ВЕРБИЦКАЯ Людмила Олексіївна - (р. 17.06.1936) Ректор СанктПетербургського державного університету з 1994 р. Народилася в Ленінграде. Освіту отримала в Ленінградськом державному університеті по спеціальності російська мова і література (1958) і в аспірантурі кафедри фонетики філологічного факультету БРЕШУ. Доктор філологічних наук, професор. Трудовий шлях починала в БРЕШУ: лаборант, молодший науковий співробітник, асистент, доцент. З 1979 р. професор кафедри фонетики, з 1984 р. проректор по учбовій роботі, перший проректор. Одночасно з 1985 р. завідуюча кафедрою загального язикознания. На філологічному факультеті вчилася Л. А. Путіна. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ - сукупність соціально-політичних, економічних і інакших норм, що визначають фундаментальні основи демократичного і гуманистического статусу особистості, її взаємовідношення з інш. людьми, суспільством і державою, невід'ємні свободи і права людей, властиві ним від народження. Хоч ідея П.Ч. йде в глибоку древність, її чітке, класичне формулювання зв'язується звичайно з Декларацією незалежності Т. Джефферсона (1776 р.), де говорилося про "певні невідчужувані права, серед яких право на життя, свободу і прагнення на щастя", а також з лозунгами і документами. Великої.

АЛЬТРУЇЗМ - (фр. altnnsme від лати alter-іншої) - моральний принцип, приписуючий людині придушення власного егоїзму, безкорисне служіння "ближньому", готовність пожертвувати своїм інтересом на користь інтересів інш. У теорію моралі термін був введений фр. філософом і соціологом Контом, к-рий поклав даний принцип в основу своєї етичної системи. Конт вважав, що моральне удосконалення об-ва може бути досягнуте шляхом виховання в людях особливого суспільного почуття -А., до-ой повинно протидіяти їх егоїзму. Подібні ідеї розвивалися і раніше Шефтсбері, Хатчесоном, А Смітом. Буржуазне розуміння А.
Посилання в тексті роботи "Обробка соціологічних даних на ЕОМ" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Гомосексуалізм - воинствующее рух в сучасному світі, що намагається видати відхилення за норму. У його основі лежить той факт, що джерелом всіх відчуттів і сигналів із зовнішнього світу для будь-якої живої істоти є його власне тіло (Ортега-и-Гассет сказав приблизно так: "Людина живе в темниці власного тіла") - периферійна нервова система і мозок з властивими саме йому світовідчуваннями. Ця обставина дозволяє людині запускати фізіологічні і психологічні реакції організму за допомогою зовнішніх впливів, не передбачених природним біологічним розвитком життя - природою, що досягається, в основному, шляхом. ДРЕВНЕВОСТОЧНАЯ НАУКА - це зачатки наукових знань в країнах Древнього Сходу, на основі чого зародилася версія, що древневосточная наука древнє, ніж антична: наука зароджується в Древньому Єгипті, який мав в своєму розпорядженні групу присвячених людей, володіючої глибокими знаннями області математики, медицини, географії, хімії, астрономії. Ці знання носили характер розпоряджень і відповідали на  потреби, землеробського суспільства, що розвивається.  З  Древнього  Єгипту  прийшли  основні таємні  окультні вчення, які впливали сильний чином на світосприймання всіх народів. З цих таємних знань запозичали свої наукові. РЕЦЕПТОР - (від лати. receptor - такий, що приймає) - периферична спеціалізована частина аналізатора, за допомогою якої тільки певний вигляд енергії трансформується в процес нервового збудження. По місцю свого розташування Р. класифікуються на екстерорецептори, интерорецептори і проприорецептори. До екстерорецепторам відносяться дистантні Р., одержуючі інформацію на деякому видаленні від джерела роздратування (обонятельні, слухові, зорові, смакові), интерорецептори сигналізують про подразники внутрішньої середи організму, а проприорецептори - про стан рухової системи організму. Отдельние Р. анатомічно.

Міопатія - (греч. mys - м'яз, phatos - страждання, хвороба) - генетично детермінований прогресуюча нервно-мишечная дистрофія. Особливо значні зміни знаходять в поперечно-смугастих м'язах: вони истончени, більшість мишечних волокон замінена з'єднувальною і жировою тканинами. Одні волокна різко збільшені в розмірах, інші, навпаки, сильно зменшені, і всі вони, включаючи нормальні волокна, що збереглися, розташовуються безладно. Збільшене число мишечних ядер, які утворять конфігурації на зразок ланцюжків. Змінені судини. При гистохимическом дослідженні виявляється наростання вмісту кислих. Резидуальное психотическое розлад або психотическое розлад з пізнім (відставленою) дебютом. - A. Состоянія і розлади, відповідні критеріям окремих перерахованих нижче синдромів повинні виразно пов'язані з вживанням речовини Там, де початок стану або розладу виникає після вживання психоактивних речовин, потрібно виявляти суворі докази, що демонструють зв'язок між ними Примітка Враховуючи значну різноманітність станів в цій рубриці, характеристики таких резидуальних станів повинні бути ясно документовані відносно їх типу, тягаря і тривалості. Для дослідницьких цілей потрібно уточнювати всі описові деталі. При необхідності можна використати п'ятий знак: F1x.70 психотические ремінісценції Flx.71. Афект - Під афектом потрібно розуміти стан почуття, відмінний, з одного боку, помітної иннервацией тіла, з іншого боку, своєрідним порушенням процесу уявлення. /78- Bd.3. S.529/ Емоція є для мене синонімом афекту. У протилежність Блейлеру (див. аффективность), я відрізняю почуття від афекту, хоч воно і переходить в афект непомітно, бо кожне почуття, досягши відомої сили, викликає тілесні иннервации і тим самим стає афектом. Але з практичних міркувань було б правильно відрізняти афект від почуття в зв'язку з тим, що почуття може бути довільно керованою функцією, тоді як афект, за загальним правилом. Параліч центральний - возикает при пошкодженні коркових рухових центрів і пиримидних шляхів. Розлад характеризує втрата здатності здійснювати довільні рухи якою-небудь кінцівкою (звичайно уточнюється, яка кінцівка або які з них випадають з сфери довільного контролю). Основні симптоми центрального параліча: 1. підвищення мишечного тонусу у відповідній кінцівці (кінцівках); 2. поява клонусов (мимовільних ритмічних і швидких скорочень окремих м'язів і/або мишечних груп у відповідь на фіксоване роздратування при органічній поразці пирамидних шляхів або що виявляються у вигляді функціонального розладу, коли клонус є.