На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Образ і стиль життя бідних

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження стилю життя бідних ... 5
1.1. Поняття бідності ... 5
1.2. Бідність і багатство в наукових теоріях і сучасних дослідженнях ... 7
Розділ 2. Характеристика образу і стилю життя бідних ... 18
Розділ 3. Дослідження стилю життя бідних ... 30
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Образ і стиль життя бідних" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Образ і стиль життя бідних"

Курсова робота "Образ і стиль життя бідних" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Образ і стиль життя бідних", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Образ і стиль життя бідних" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Образ і стиль життя бідних" і призначений виключно для пошукових систем.

ГРАМАТИКА - [від греч. grammatike (techne), спочатку - мистецтво читання і листа, від gramma - буква]. 1)система категорій, що визначають типи, будову, значення і можливості сочетаемости одиниць мови (морфем, слів, лексем, словосполучень, пропозицій). 2) Область знання, що вивчає і що описує цю систему. Г. має двояку мету. Практіч. її функції: збереження єдності і чистоти язикової норми; навчання індивідуума говорити і писати на даній мові правильно, ясно, загальнозрозуміло. Г. виконує також познават. функції, пов'язані з вивченням закономірностей мови і ре-чемислит. процесу. Початки европ. Г. РЕКАПИТУЛЯЦИИ ТЕОРІЯ (від лати. RECAPITULATIO - стисле повторення) в психології і педагогіці - - концепція психічного розвитку, що розглядає становлення індивідуальної свідомості як скорочене відтворення (повторення) історичних етапів розвитку свідомості людського роду. Ідея такої повторюваності виникла в античній філософії (Платон і інш.), висловлювалася філософами Середньовіччя і була сформульована на початку 19 в. Г. Гегелем в "Феноменології духа". У вітчизняній філософії проблему повторюваності в розвитку свідомості розробляли Б.М. Кедров (зв'язував її з співвідношенням логічного і історичного в формах культури) і Е.В. Ільенков (в його концепції поняття ідеального і культури. ДОКТОРАНТУРА - в Рос. Федерації вищий рівень в системі підготовки наукових і науч. кадрів, частина системи безперервної освіти. Введена в СРСР в 30-х рр., скасована в 1956, відновлена в 1987. Організується при ведучих вищих уч. закладах, науч. установах і організаціях. У Д. з відривом від произ-ва приймаються обличчя, що мають вчений ступінь кандидата наук у віці до 40 років, що мають великі науч. досягнення у вибраній області. Термін підготовки в Д. не перевищує 3 років і зараховується в стаж науч. роботи. Докторантам виплачується гос. стипендія. За особами, що закінчили Д., зберігається право. НАЛБАНДЯН Мікаел - [2(14). І.1829, Нова Нахичевань, нині р-н Ростова-на-Дону, - 31.3(12.4). 1866, Камишин, похований в Новій Нахичевані], письменник, просвітник. Вчився в приватної арм. школі (1837 - 45) і в Моськ. ун-ті (1855- 58). Викладав (1853 - 54) арм. яз. в гимназич. класах Лазаревського ин-та вост. мов. З 1858 займався лит. діяльністю; до 1860 співробітничав в журн. "Юсисапайл", що видавався С. Назарянам. Виїжджав в 1859 - 62 за межу, зокрема для отримання ден. коштів, що заповідалися багатими инд. вірменами новонахичеванской общині для поширення арм. шкіл. У Лондоні зблизився з А. І. Герценом.
Кожна вагома структурна частина курсової "Образ і стиль життя бідних" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Вознесенський Іоанн Іоаннович - Вознесенський Іоанн Іоаннович - протоиерей, дослідник російського церковного співу, протоиерей в Костроме (1838 - помер). Закінчив курс в Московській духовній академії. Йому належать капітальні дослідження з технічної розробки древніх православно-російських распевов; знаменного, грецького, київського і болгарського. Він старається виводити різноманітні мелодические обороти і фігури церковних наспівів з більш великих мелодических одиниць, з цілих нот і їх найпростіших груп, тобто тримається методу, застосовного до григорианскому співу (католицькому) і західноєвропейської музики і зухвалого. Заблоцкий-Десятовский Михайло Парфенович - Заблоцкий-Десятовский Михайло Парфенович - видатних російських статистик і метролог (помер в 1858 р.), брат попереднього. Закінчив курс в Петербургськом університеті; вмістив в "Журналі Міністерства Державного Майна" ряд статей про відомих економістів і про робоче питання; перебував також співробітником "Петербургських Відомостей" і "Економічного Покажчика". Російське географічне суспільство доручило йому редагування одного з перших своїх видань - "Збірника статистичних відомостей про Росію" (СПб., 1851), в якому Заблоцкий-Десятовский належать дві статті: "Про число жителів в. Стоїки - (Деян. 17:18), представники філософського вчення, виниклого в Греції і заснованого філософом Зеноном з міста Ситіума на Кіпрі (рід. в 340 р. до Р. Хр.) і що отримав свою назву від критої колоннади або портика (стоа), прикрашеного картинами пензля художника Полігнота. Вчення Зенона отримало подальший розвиток завдяки його послідовникам: Клеанфу з Асові (біля 260 року до Р. Хр.), а ще більше за Хрізіппу з Килікиї (біля 240 р. до Р. Хр.), який і оформив його. Стоїки вважали весь всесвіт загалом живою істотою, тіло якого - матерія, і душу якого - Бог. Бог, або світова душа, є блаженна, свята і.
У вступі курсової "Образ і стиль життя бідних" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Архипови (А.Е., А.Н., П.П.) - Архипов: 1) Абрам Юхимович (народився в 1862 році), художник, син міщанина Рязанської губернії. Закінчив курс в московському училищі живопису, творення і зодчества. Постійно експонує на виставках передвижников. Декілька його картин побутового характеру знаходяться в Третьяковської галереї і в музеї Олександра III. - 2) Олександр Миколайович, берггауптман і помічник гірського начальника Гороблагодатських заводів (1788 - 1836). Виховувався в гірському корпусі. Перший приступив на Уралі до обробки платини, готуючи платинистую булатну сталь. Надрукував: "Геогностическое огляд округу.

Ермаков Василь Петрович - Ермаков Василь Петрович - математик. Народився в 1845 р. Закінчив курс в університеті святого Володимира. У 1850 р. відкрив нову ознаку збіжності нескінченних рядів, перевершуючу всі інші ознаки своєю чутливістю. Ця робота опублікована в статтях: "Загальна теорія збіжності рядів" ( "Математичний Збірник" 1870 р. і "Bullet. des sciences mathem. et astronom., "2 серія, т. III), "Нова ознака збіжності і розбіжності нескінченних знакозмінних рядів" ( "Університетські вісті університету святого Володимира" за 1872 р.). У 1873 р. надрукував магістерську дисертацію "Загальна теорія інтегрування. ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА - діяльність соціальних і політичних суб'єктів а політичному процесі, їх взаємовідносини один з одним і з політичною системою загалом. У сучасній політології склалися три концептуальні точки зору на П. П. Согласно першої - П. П. розглядається як діяльність соціальних груп, класів, етнічної спільності і інш., що керуються політичними інтересами. У демократичному суспільстві П. П. визначається раціональними мотивами учасників політичного процесу, хоч мотивація і може придбавати емоційне забарвлення. Основою П. П. є політичний інтерес - джерело політичної діяльності і політичної участі. У.
Список літератури курсової "Образ і стиль життя бідних" - більше 20 джерел. Іргун цвай леуми - (Національна озброєна організація) - ИЦЛ. "Хашомер" (охоронники) - військова організація євреї Палестіни, створена Була розбещена англійською владою. Її члени увійшли в створену в 1920 організацію Хагана (Озброєна сила єврейської оборони). У зв'язку з виниклими розбіжностями прихильники Жаботінського (який був вимушений покинути країну) відділилися, організувавши власну організацію Хагана бети, перейменовану пізніше в Хагана леуми, або ИЦЛ. Організація вела до 1939 терористичну війну проти британського персоналу в Палестіне. Спочатку нею керували Меїр Берлін і Ізраїль Коках, з 1942 -. Мау-Мау - (Кенія). Повстанський рух 1947-56. Етимологія слова достовірно не з'ясована. Уперше термін вжитий на суді над групою повстанців в травні 1950 і самими партизанами не використовувався. На першому етапі (1947-50) рух протесту крестьян-кикуйю проти експропріації європейцями громадських земель. У 1951-52 рух розповсюджується на міста, переходить під контроль радикально настроєних політиків. У кінці 1952 відбувається організаційна перебудова, 1953 - перехід до озброєної боротьби. У сент. 1953 діючі в Найробі окремі групи бойовиків (до 300 чоловік) об'єдналися в Армію звільнення Кенії (АОК).

Людство - феномен, існуючий у віках; часто змішують поняття людство з поняттям населення планети. Внутрішньою суперечністю, що не дозволяє змішувати ці поняття, є протилежність кількісних інтересів: людству для тривалого існування на планеті не потрібно великого населення. Більш того йому переважно мати чисельність населення, що обходиться ресурсами планети, що тільки (або майже тільки) відновляються. І бажано мати велику різноманітність генетичних, культурних, суспільних структур. Для збереження людства корисними є вельми специфічні етичні поняття. Людство - це феномен, що з'явився на Землі багато тисяч.
Посилання в тексті роботи "Образ і стиль життя бідних" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОДУШЕВЛЕННЯ, або АНИМАЦИЯ - (від лати. anima - душа) - унікальний спосіб моделювання кінематографічної дії, вживаний в мультиплікації; здійснюється шляхом зміни статичних станів об'єкта, що зображається з подальшою фіксацією їх - кадр за кадром - на кіноплівці, внаслідок чого під час проекції виникає ілюзія руху. Предметом О. може бути будь-якою матеріал (малюнок, лялька, паперова вирізка, пісок і т. д.), що відкриває перед художником-мультипликатором, виступаючим як актор, надзвичайно широкі можливості образного "перевтілення" в заданий персонаж. Специфіка його роботи як актора полягає в тому, що він оживляє не. таємна киберкратическая командно-контрольна розвідка - Мова йде вже не про увагу людини до медиа, але про увагу медиа до людини. З поширенням комп'ютеризованої розвідки, телекомунікацій спостереження, що здійснює переглядання і контроль на відстані, стіни стали бачити. Переважне домінування електронних інформаційних систем, оцифровані записи соціальних взаємодій роблять можливими обробку інформації протягом тривалих проміжків самої різноманітної діяльності, - безперервний, всеосяжний контроль. Правило гри - стежити за всім, скрізь, весь час. Приклади маловідомих форм сигнальної і електронної розвідки складають ненавмисне модулювання і. ОПЕРАТИВНИЙ СПОКІЙ - стан повного спокою, що є, однак, не абсолютною бездіяльністю, а результатом прихованого процесу фізіологічної активності, що забезпечує готовність до негайної дії (напр., стан спортсмена на старті). У діяльності оператора стан О. п. може спостерігатися в двох видах. По-перше, це зазделегідь не регламентовані паузи, природним шляхом виникаючі в процесі труда оператора; це ті проміжки часу, протягом яких оператор не зайнятий обробкою поступаючої інформації і здійсненням керуючих впливів. У зв'язку з випадковим характером поступаючих до оператора сигналів, що вимагають його реакції, і.

СТИСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ - (стиснення даних) - представлення інформації (даних) меншим числом бітів в порівнянні з первинним. Засновано на усуненні надмірності. Разлічают С. і. без втрати інформації і з втратою частини інформації, неістотною для задач, що вирішуються. До першої групи відносяться методи кодування, що використовують статистику потоку сигналів для отримання виграшу в середньому, напр., кодування короткими комбінаціями символів елементів повідомлення, що більш часто зустрічаються (код Морзе). До другої групи відносяться методи, засновані на різних апроксимаціях даних (приблизно виражених яких-небудь величин), напр.. Міри читаемости - (reading measures) Що-небудь що читається людьми може визначатися як дохідливе, легке, доставляюче задоволення і/або цікаве. Оцінка читаемости текстів є складною проблемою. Хоч більшість дослідників визнають необхідність в кількісних М. ч., вони розходяться в тому, що кладеться в основу таких заходів. Заходи, що Широко використовуються включають формулу читаемости Дейла-Челла (Dale-Chall Readability Formula), формули Флеша, формулу Фарра-Дженкинса-Паттерсона (Farr-Jenkins-Patterson Formula), формулу читаемости Фрая (Fry Readability Formula), індекс Фога (Fog Index), формулу Лоджа. етика психолога професійна - реалізація психологом в своїй діяльності специфічних етичних вимог, норм поведінки, як у взаємовідношенні з колегами, науковим співтовариством, так і з випробуваними, респондентами, особами, обіговій за психологічною допомогою. Нарівні з універсальними етичними принципами і нормами, значущих для всіх категорій вчених 9научная чесність і коректність при зборі експериментальних даних; відмова від привласнення чужих ідей і результатів досліджень, від поспішного виведення на основі неперевірених даних; відстоювання своїх наукових поглядів в будь-якому науковому середовищі, в полеміці з будь-якими. ЗБУДЖЕННЯ - властивість живих організмів - активна відповідь збудливої тканини на роздратування. Основна функція для нервової системи. Клітки, створюючі її, володіють властивістю проведення збудження з дільниці, де воно виникло, в інші дільниці і на сусідні клітки: Завдяки цьому нервові клітки здатні передавати сигнали від одних структур організму до інших, Тим самим збудження стало носієм інформації про властивості поступаючих ззовні подразнень і, разом з гальмуванням, - регулятором активності всіх органів і систем організму. Процес збудження виникає лише при певній інтенсивності зовнішнього стимулу, що.