На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ОБРАЗ СВІТУ В РОМАНІ ГЕРМАНА ГЕССЕ "ГРА В БІСЕР"

(курсова робота з зарубіжної літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Герман Гессе - письменник, філософ, мислитель ... 6
Розділ 2. Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер" ... 11
2.1. Вічний світ у втіленнях невічних: образ світу в романі Г.Гессе "Гра в бісер" ... 12
2.2. Музика в романі Г. Гессе "Гра в бісер" ... 16
2.3. Конфлікт протилежностей в романі Г. Гессе "Гра в бісер" ... 20
Висновки ... 26
Список використаних джерел ... 31

Для придбання курсової роботи "Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер""

Курсова робота "Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА - - перший рівень загальної освіти, мета якої - освоєння учнями елементарних загальноосвітніх знань, що забезпечують розвиток у них пізнавальних здібностей і соціального спілкування, а також формування осн. навиків учбової діяльності. У ході учбової діяльності під керівництвом вчителя у учнів розвиваються бажання і уміння вчитися, формуються основи теоретичного мислення, довільність поведінки, здібність до засвоєння змісту соціального досвіду. Н.о. учнів отримують у взаємопов'язаних процесах навчання і виховання в початкових класах загальноосвітньої школи або в початковій школі як. ЛЕПЕШИНСКИЙ Пантелеймон Миколайович - [29.2(12.3). 1868, з. Студенец, нині в Костюковичськом р-не Могильовської обл., - 29.9.1944, Москва], діяч рев. руху, один з організаторів нар. освіти в СРСР, дер ист. наук (1935). Вчився на физ. ф-ті Петерб. ун-та (1886 - 90), закінчив екстерном Київський ун-т (1891). З 1890 в рев. русі. У 1907 - 09 викладав в Оршанськом реальному уч-ще, в 1910 - в з. Щелково Моськ. губ. У 1918 - 19 чл. колегії Нар-компроса, зав. відділом реформи школи. У 1919 - 20 заст. наркоми освіти Туркестанської Республіки (Ташкент). Би 1921 - 24 заст. перед. Істпарта [комісія з історії партії і історії революції при. ЗДАТНОСТІ - - індивідуально-психологічні особливості особистості, що є умовами успішного виконання певної діяльності. Включають в себе як окремі знання, уміння і навики, так і готовність до навчання новим способам і прийомам діяльності. Для класифікації С. використовуються різні критерії. Так, можуть бути виділені сенсомоторні, перцептивні, мнемические, имажинативні, мислительні, коммуникативні С. В якості іншого критерію може виступати та або інакша предметна область, відповідно до чого С. можуть бути кваліфіковані як наукові (математичні, лінгвістичні, гуманітарні); творчі (музичні, літературні. РАЧИНСЬКИЙ Сергій Олександрович (1833-1902) - - педагог-просвітитель, діяч народної освіти. Закінчив Московський університет (1853), в 1859 першим очолив в нім кафедру фізіології рослин (професор ботаніки, 1866). Публікував праці, що пропагували учення Ч. Дарвіна, займався перекладами; вперше переклав російською мовою працю "Про походження видів" (1864) Дарвіна. Впродовж своєї діяльності побудував св. 20 початкових шкіл, 4 з яких містив повністю. З 1885 інспектор народних шкіл і опікун жіночих училищ в Смоленській губернії. Склав проект загальної народної освіти, прийнятий за основу шкільного будівництва в Смоленській.
Кожна вагома структурна частина курсової "Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Багговут - Багговут, дворянський рід норвезького походження. У 1565 році дворянин Ганс-Перссон Багге, з будинку Багогуфвуд, переселився в Швецію, а нащадки його в XVII сторіччі - в Естляндію. Особливо відомі: 1) Карл Федорович, генерал-лейтенант (1761 - 1812). Служачи в Дніпровському полку, брав участь в утихомиренні кримських татар. Під час кампанії 1789 року брав участь в справі на ріці Сальча і в підкоренні міцності Бендери. У 1794 році в ніч на Великдень, коли жителі Варшави повстали і стали вбивати беззбройних росіян, Б. зібрав пригорщу сміливців і з ними пробився крізь натовпи поляків; потім. Васильки (греч. царський будинок) - в Афінах так називалася крита галерея, де засідав архонт - басилей (цар - звідси "басилион"). Пізніше - греко-римська суспільна будівля для зборів, пристосувань до богослужіння. Як тип храму склалася до IV віку, завоювавши визнання по всій території Римській, а потім і Візантійської імперії завдяки простоті конструкції, яка в той же час забезпечувала хорошу видимість і чутність служби, що відбувалася всередині будівлі. Типова васильки являла собою прямокутну в плані будову, до якого зі східної сторони примикала алтарная частина - напівкругла апсида (від греч. "зведення"). Інтер'єр прямокутного залу. ЯРОПОЛК ИЗЯСЛАВИЧ - З роду Рюріковичей. Син Ізяслава I Ярославича і польської королевни Гертруди. Кн. Вишгородский в 1077 - 1078 рр. Кн. Туровский і Владимиро-Волинский в 1078 - 1087 рр.  Ставши великим князем, Всеволод Ярославич віддав Ярополку Турів і Володимир Волинський. У 1084 році Ростіславичи, Рюрік, Володарь і Василько, що жили до того у Ярополка, бігли від нього, а потім повернулися з військом і відняли у дядька Володимир. Всеволод дослав проти Ростіславичей сина Володимира Мономаха, який прогнав їх з Володимира і посадив тут знову Ярополка. Але разом з тим Всеволодом віддав Дорогобуж на Волині Давиду.
У вступі курсової "Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЧЕНЬ (II) - Імператорська династія, що правила в 557-589 рр. в Південному Китаї. Фундатором династії Чень був талановитий генерал Чень Ба-сянь. Він відбувався з бідного усинского роду (Усин - місто в провінції Чжецзян) і повинен був починати свою службу з самих низів. Завдяки заслугам при придушенні селянського повстання в Гуанчжоу він досяг вищих постів. Але вирішальну роль в його долі зіграла смута 549-555 рр., що приголомшила до самих основ імперію Лян (див. ЛЯН (II)). Багато в чому завдяки Чень Ба-сяню лянцам вдалося розгромити війська северовейского генерала Хоу Цзіна і відстояти свою незалежність від замаху.

Куломзін Анатолій Миколайович - Куломзін, Анатолій Миколайович - державний діяч, статс-секретар. Народився в 1838 р. Закінчив курс юридичного факультету Московського університету. Початків службу в 1861 р. світовим посередником першого заклику в Костромської губернії. Займав різні посади в державній канцелярії і канцелярії комітету міністрів. У 1880 - 1883 роках перебував товаришем міністра державного майна. З 1883 по 1902 р. був керівником справами комітету міністрів, в 1893 - 1904 роки також керівником справами і членом комітету Сибірської залізниці. З 1903 р. складається членом державної ради, з 1912 р. головою. ЕЛЕКТОРАТ - (лати. elector - виборець) - населення, формируещее влада внаслідок виборів; коло виборців, які голосують за певну партію на парламентських, президентських або муніципальних виборах. У електорат входить як частина виборців, що голосують за певну партію або кандидата, так і всіх виборців - громадян держави, які мають право брати участь у виборах. Значна частина електоральної маси, підтримуюча ту або інакшу політичну силу, перетворює її у впливову партію, виступає основою її діяльності. У умовах демократії установки, цілі і інтереси електорату перетворюються в програми політичних партій або.
Список літератури курсової "Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"" - більше 20 джерел. ДЕРЖАВА СОЦІАЛЬНА - різновид держави, що характеризується розвиненою системою соціального забезпечення, гарантуючого мінімальний рівень життя і зниження соціального ризику для найманих працівників. Термін "Г.с." був введений в науковий оборот в XIX в. німецьким мислителем Л. фон Штайном: Уперше соціальний характер держави був проголошений в Конституції ФРН 1949. Концепція Г.с. остаточно сформувалася у другій половині XX в. Принципами Г.с. проголошуються: індивідуальна свобода; солидаризм; справедливість, зрозуміла як рівність всіх перед законом; демократія; соціальний захист і соціальний мир. Основними цілями. КАНТ Іммануїл (1724-1804) - родоначальник німецької класичної філософії. Свої політико-правові переконання Кант виклав в трактатах: "Ідеї загальної історії з космополітичної точки зору", "До вічного світу", "Метафізичні початки вчення про право". Наріжний принцип соціально-політичних переконань Канта полягає в тому, що кожна особа володіє довершеною гідністю, абсолютною цінністю. Людина - суб'єкт етичної свідомості, в корені відмінний від навколишньої природи, - в своїй поведінці повинен керуватися веліннями етичного закону. Закон цей апріорний, не схильний до впливу ніяких зовнішніх обставин і тому безумовний. Кант.

ОНТОЛОГІЧНИЙ доказ - доказ існування Бога. Розрізнюють три типи класичних доказів: 1) онтологічний доказ, що виводить з ідеї Бога - нескінченно довершеної істоти - необхідність його існування (якби Він не існував, Він був би незавершеним). Кант бачив нестачу цього доказу в тому, що воно є лише формальним, але не реальним доказом: воно доводить необхідність ідеї існування, а зовсім не необхідність реального існування Бога; 2) космологічний доказ, що виводить існування Бога з необхідності знайти першопричину в нескінченному ланцюгу: причин: падає черепиця, причина тому - вітер; але чому вітер? атмосферний тиск; а.
Посилання в тексті роботи "Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Аметист-камінь - Він сприяє зціленню від опіків, дає неплодним дітей, відновлює душевну гармонію і рівновагу, активізує розумові здібності, збільшує і посилює силу власника. Цей камінь в умілих руках перетворюється в порятунок від подагри. Вода, в якій хоч би декілька годин лежали аметисти, є хорошим засобом від простудних і заразливих захворювань типу грипу і пр. Він володіє властивістю допомагати в утруднених сімейних відносинах і дає можливість налагодити життя в сім'ї, коли, здавалося б, вже все втрачене. Аметист уміє передбачати погоду: перед бурями, грозами, будь-якими негодами камінь темніє, а до. ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ  НАУКИ   -  це  філософські  ідеї  і принципи,  які  містяться  в  даній  науковій  дисципліні  і  определяютсамі загальні напрями її пізнавальної діяльності. Вони різнорідні і исторични,  виконують евристичну і методологічну функції і є знаряддям приросту нового знання. Можна виділити дві підсистеми філософських основ: 1) онтологічну, яка являє собою систему категорій,  службовців матрицею  розуміння в  процесі пізнання (структура,  об'єкт, суб'єкт, простір, час, процес, властивість, відносини і інш.); 2) епистемологическую, яка характеризує пізнавальний  процес і  його  результати (метод. СВІТЛОВІ ОДИНИЦІ - одиниці вимірювання світлових величин. Основною одиницею є одиниця вимірювання сили світла- кандела (від лати. candela- свічка), яка є основною одиницею в системі СІ і за допомогою якої визначаються всі інші Це. 1 це сила світла, що випускається джерелом світла спеціальної конструкції (див. Сила світла). Застаріла назва одиниці сили свічка, 1 = 1 кд. Світловий потік вимірюється в люменах (від лати. світло). 1 це світловий потік, що випускається точковим джерелом світла в тілесному вугіллі в 1 стерадиан (ср) при силі світла 1кд, тобто 1лм= 1кд ср. Для монохроматичного випромінювання з довжиною.

ЗАМІЩЕННЯ - психічний процес, внаслідок якого замість одного з'являється щось інше, здатне викликати у людини нерозуміння, здивування.    Поняття "заміщення" (Ersatz) було використано З. Фрейдом в різних контекстах з метою демонстрації роботи внутрипсихических механізмів, коли внаслідок несвідомої діяльності людини здійснюється свого роду підставка замість одного чогось іншого.    У його роботі "Тлумаченні сновидінь" (1900) мова йшла про сновидіння як ціле, що є "спотвореним заступником чогось іншого", заміщенні елементів сновидіння символами і заміняючих уявленнях, які. АСАТИАНИ - Михайло Михайлович (1881- 1938) - грузинський психолог і психіатр. Фундатор наукової школи психіатрії в Грузії. Закінчив медичний факт Московського ун-та (1907). Учень професора В.П. Сербського. Працював в підмосковному нервово-психіатричному санаторії, ординатором психіатричної клініки Московського ун-та. Одним з перших російських психіатрів звернув увагу на терапевтичні можливості психоаналізу і став застосовувати психоаналитическую терапію. Влітку 1909 р., під час поїздки в Швейцарію, зустрічався з цюрихскими психіатрами і психоаналітик, в тому числі з К.Г. Юнгом. У 1910 р. на зборах лікарів. Дісульфірам - (Disulfiramum, Abstinyl, Alcophobin, Antethan, Antaethyl, Антабус, Тетурам, Еспераль і інш.) - препарат для лікування алкогольної залежності методом зумовлення. Блокує ацетальдегидрогеназу (фермент, що розщеплює ацетальдегид), при наявності великої кількості алкоголю в організмі приводить до підвищення концентрації ацетальдегида в крові і стану гострої інтоксикації з різноманітним порушенням, що представляють серйозну загрозу для життя (блювота, головний біль, падіння ПЕКЛО, порушення дихання, оглушення свідомості, психомоторное збудження і інш.) і що вимагає надання невідкладною допомоги. Стомлення - (fatigue) Важливою проблемною областю в розумінні чол. яв-ця відносини між вимогами (demand) і здатністю (ability) ним задовольняти. Внутрішня вимога може вийти від якоїсь локальної тканини організму або відноситися до чол. загалом. Зовнішні вимоги можуть бути двох видів - соц. і чисте физ., як в тому випадку, коли зміна температури вимагає включення механізму, регулюючого температуру тіла. На побутовому рівні У. звичайно визначають як нездатність задовольняти вимогам. Але, якщо бути точним, У. потрібно вважати тільки ті випадки, коли організм як ціле - на рівні суб'єкта - на нездібний задовольняти.