На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Образи Риму в творчості М.К. Зерова ... 5
1.1. Микола Зеров і його eпoxa ... 5
1.2. Образи Риму в збірці "Камени" ... 7
1.3. Гораціанські мотиви поезії М.Зерова ... 10
Розділ 2. Образи Риму в творчості Олега Ольжича ... 19
Висновки ... 29
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича"

Курсова робота "Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича" і призначений виключно для пошукових систем.

МОНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВІТА, монотехнизм - (від греч то - один), напрям сов пед.мисли 20 х рр. 20 в, що відображало один з подхо дов до проблеми взаємозв'язку загального і проф. освіти і принципу политех низма (см Політехнічне образова ние) Термін "монотехчизм" виник як антонім поняття "политехнизм" (від греч polys - многий) не відображаючи, однак, всього змісту поняття і не будучи протилежним по значенню. Прихильниками M про були діячі профспілок (ВГ Козельов і др), Глав профобра РСФСР (ФВ Ленгник, ОЮ Шмідт) Наркомпроса України (ГФ Грінько, Я II Ряппо і др) Концепція M про виникла під впливом кри зиса квалифициров.рабочей. ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ - гуманистич. ідеал виховання. Як відносно цілісна система поглядів склався в епоху Відродження в руслі культурного руху гуманізму. Ідея В. р. л. отримала разл. інтерпретації в пізніших филос. і пед. системах, в залежності від особливостей историко-культурної ситуації. Уявлення про всебічно розвиненого індивіда неоднозначні. У буденній свідомості це талановита людина, здібна до різних видів діяльності, відмінна від тих, хто виявляє свої здібності тільки в одній області. Як правило, за норму приймаються односторонньо розвинені індивіди, а що яскраво виявили себе в різних видах творчості. НЕПОВНА СІМ'Я - - сім'я, що складається з одного родителя з одним або декількома неповнолітніми дітьми. Найбільш поширені Н.с., що складаються з матері і дітей. Існують Н.с., де немає жодного з батьків і діти живуть з бабусями, дідусями і іншими родичами. За даними перепису 1994, частка Н.с. серед всіх сімей становила 17,4%, причому 12,1% сімей мали тільки мати і 1% - батька. Н.с. виникає внаслідок різних причин: народження дитини поза браком, смертю одного з батьків, розірванням браку або роздільним мешканням батьків. Відповідно виділяють осн. типи Н.с.: позашлюбна, що осиротіла, розведена, що розпалася. НЕЧАЕВ Олександр Петрович - [24.10(5. И).1870, Москва, - 6.9.1948, Семіпалатінськ], психолог, що очолював експерим. напрям в дорев. пед. психології, творець першої в Росії лабораторії експерим. пед. психології (1901, С.-Петербург). Підкреслюючи необхідність зближення психол. досліджень і пед. практики, намагався побудувати педагогіку на основі даних психології (по суті - кількостей, результатів лабораторних досліджень); педагогіку розглядав як прикладну психологію. Ідеї Н. викликали гостру полеміку на Всерос. з'їздах по пед. психології (1906, 1909) і експерим. педагогіці (1910, 1913, 1916), ініціатором к-рих.
Кожна вагома структурна частина курсової "Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Економічний розвиток Росії в XVII в. XVII в - час масового заселення Волги, Предуралья, почав освоєння Сибіру. Пануючою системою землеробства було трехполье. Зростання товарного виробництва сільськогосподарських продуктів. Ремесло і дрібне товарне виробництво - пануючі форми промислового виробництва. Новим було в XVII в. застосування найманого труда. Виникли і розвиваються мануфактура (Грошовий двір, Збройова палата). Будівництво мідних, чавунно-плавильних і железоделательних заводів. Текстильна мануфактура. Усього в XVII в. було біля 30 мануфактури. Розвиток ринкових зв'язків і спеціалізації районів. Найважливіший пункт зовнішньої. ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВИЧ Мізінний - З роду Владимиро-Суздальских вів. кн. Син Ярослава II Всеволодовича і смоленской кн. Ростіслави Мстіславовни. Рід. в 1236 р. Кн. Костромской в 1247 - 1276 рр. Вів. кн. Володимирський в 1272 - 1276 рр. Кн. Новгородский в 1273 - 1276 рр. В 1271 році, коли розгорівся конфлікт між вів. кн. Ярославом Ярославичем і новгородцами, Василь, з суперництва з братом, прийняв сторону новгородцев: сам поїхав в Орду, сказав хану, що новгородци праві, а Ярослав винен, і повернув з дороги татарську рать, яка вже відправлена була проти новгородцев. Ярослав Ярославич вимушений був помиришся з новгородцами, сам. Бурмов Тодор - Бурмов Тодор, болгарський публіцист і політичний діяч, народився в 1834 р., вчився у Києві в духовній семінарії, потім в духовній академії; кінчив зі мірою магістра. У 1857 р. повернувся в Болгарію і був (1857 - 60) вчителем в Габрове; був близьким співробітником, а потім, після переселення в Константінополь, редактором "Б'лгарськи Кніжіци", що виходили в Константінополе в 1858 - 61 роках і що вели боротьбу проти пропаганди католицизму Д. Цанкова; з 1860 р. був в Константінополе членом греко-болгарської комісії, освіченої турецьким урядом для розгляду церковного розбрату; в 1863 - 65.
У вступі курсової "Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НИКОЛА ПСКОВСКИЙ БЛАЖЕННИЙ - (по прізвиську Саллос), Христа ради юродивий (ск. 1567), родом з Пськовської землі. Згідно з переказом, він врятував своїм втручанням Пськов від жорстокої розправи у часи царювання Іоанна Грозного. У лютому 1570 государ, звинувативши новгородцев в зраді, зрадив їх місто страшному розоренню. З великою підозрою цар відносився до псковичам. З Новгорода він відправився прямо до Пськову, жителі якого прийшли в трепет, почувши про це. Вранці, після того як цар переночував в близькому від міста Миколаївському Любятове монастирі, все псковичи, кожний перед своїм будинком, поставили столи з хлібом.

ЦЕЛОВАЛЬНИК - виборна посада в Росії в до. XV-XVIII вв. Вступаючи в посаду, целовальник давав присягу, цілував хрест (звідси відбувається назва "целовальник"). Уперше згадується в Судебнике 1497 як особа, що бере участь в суді намісників і волостелей. Зміцнення місцевих станових інститутів в 1530-50-х привело до зростання значення виборних посадових осіб (старост, голів і целовальников) в місцевому управлінні. Земські і губні целовальники в XVI в. були помічниками земських і губних старост, митні і кабацкие целовальники - помічниками митних і кабацких голів. З н. XVII в. розширяються їх обов'язки. Сикхський тероризм - Тероризм індійських сикхов став складовою частиною сикхского руху, радикализовавшегося на рубежі 1970-80-х рр. Екстремісти пропагували ідеї суверенизации Пенджаба - створення незалежної держави "Халістан" ("Земля чистих"), істотним мотивом терору була релігійна ворожнеча. Слідством дриваючий декілька років протистояння сикхов і секти ниранкари (остання була з 1973 оголошена поза сикхизма; в 1978 сталися масові зіткнення, в яких загинуло декілька чоловік) стало вбивство 24.4.1980 розділу секти Баба Гурбачан Сингха. Можна вважати, що цей злочин став початком сикхского.
Список літератури курсової "Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича" - більше 20 джерел. Анархотеррорізм - (Європа, Америка). Активізувався в 1880-1914. Терор анархістів, що розглядався як "пропаганда дією", розділився на дві гілки: замах на монархів і членів королівських сімей, президентів і прем'єр-міністрів (продовження традиції екстремістів середини віку, що практикувалися на Луї Пилипові, Наполеонові III і інших коронованих персонах), а також безсистемний терор під лозунгом: "Ніхто не вільний від провини", жертвами якого ставали відвідувачі ресторанів, церкв і т. п. У Німеччині двічі зроблені замахи на імператора Вільгельма. Перший замах стався 11.5.1878, під. БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА - сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які гарантують стабільний розвиток суспільства, захист меж від зовнішніх і внутрішніх загроз. Б.н. передбачає безумовну можливість для проведення державою самостійної зовнішньої і внутрішньої політики, відсутність зовнішнього втручання в його справи. Б.н. реалізовується в двох вимірюваннях: а) безпека держави (включає коло проблем, пов'язаних із забезпеченням нормального функціонування державного механізму); б)безпека цивільного суспільства (соціальна захищеність громадян, захист їх життя, здоров'я, власності, основних прав і свобод і т.д.). Основні.

ВІШОВАТИЙ Андрій (1608-1678) - теолог, філософ, один з основних діячів социанства у Великому князівстві Литовському і Польщі. Внук Ф. Социна. Вчився в Раковськой академії (Сандомірськоє воєводство) у прихильників Социна, в Лейденському університеті і інших учбових закладах Європи. У Парижі спілкувався з Гассенді, в Гамбурзі - з Гроцием. Після повернення був проповідником в социаністських общинах в д. Шершєї Київського воєводства, проповідував на Волині. Після заборони социанізма в Мові Посполитою емігрував в 1660 до Силезію, потім до Амстердама, де написав свої основні філософський-релігійні твори (у 1665-1669 підготував до.
Посилання в тексті роботи "Образ Риму в творчості М. Зерова і О. Ольжича" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДЕТЕРМІНІЗМ - (від лати. determine - визначаю) - вчення про зв'язок і взаємообумовленість явищ дійсності. Д. розглядає питання про закони природи, про взаємодію природи і суспільства, про рушійні сили суспільного розвитку, про вплив суспільства і окремих його підсистем на мистецтво, науку, мораль, на формування і діяльність людських індивідів. Центральним питанням Д. є питання про існування і дію законів. Визнання законів, по суті, означає можливість наукового пізнання природи і суспільства, можливостей науки (в її "класичному" розумінні), науково орієнтованої адаптації людини до різних процесів (або. ВОЛЯ - У метафізиці і окультній філософії Воля є те, що керує виявленими всесвітами у вічності. Воля є єдиний і єдиний принцип абстрактного вічного Руху, або його надихаюча суть. "Воля є перша з всіх сил", говорить Ван Гельмонт, "... Воля є атрибут всіх духовних істот і виражає себе в них тим активніше, ніж більше вони звільнилися від матерії." І Парацельс вчить, що "рішуча воля є початок всіх магічних дій. Саме тому, що люди не досконало уявляють собі і вірять в результат, (льтні мистецтва є такими непереконливими, тоді як вони могли б бути цілком переконливими". Як і все інше Воля семиричний в своїх. ПСИХОЛОГІЯ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ - галузь психологічної науки, що вивчає поведінку, функціонування і структуру психічного відображення реальності і діяльності індивідів і груп, пов'язаної з створенням і використанням комп'ютерів, включаючи їх програмне забезпечення. Основні наукові проблеми П. до.: 1) вивчення закономірностей і принципів організації різних видів людської діяльності, здійснюваної за допомогою комп'ютерів; 2) вивчення закономірностей і принципів організації діалогу людини і ЕОМ; 3) вивчення законів психічного відображення і розвитку при використанні ЕОМ; 4) вдосконалення концептуальних моделей різних.

СЛОВОУТВОРЕННЯ - створення, винахід нових слів (англ. word creation). У рекламі: "сникерснуть" (з'їсти шоколад "Сникерс"). С. займалися російські футуристи в 1-ой чверті XX в. на чолі з В. Маяковським, що вигадав слова типу "легендарь" (замість "календар"). Поет В. Хлебников в словотворческих експериментах йшов ще далі: винаходячи такі слова, як "смехачи", "бул", "дір" і т. д. Не чужі С. були С. Есенін і "селянські" поети його кола. У 1920-30-х рр. йшов активний процес З., націлений на створення термінів. АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНА - Постійний процес інтеграції індивіда в суспільство, процес активного пристосування індивіда до умов середи соціальної, а також результат цього процесу. Співвідношення цих компонент, що визначає характер поведінки, залежить від цілей і орієнтації ціннісних індивіда і від можливостей їх досягнення в середовищі соціальному. У результаті досягається формування самосвідомості і поведінки ролевого, здатності самоконтроля і самообслуговування, здатності адекватних зв'язків з навколишніми (=> реадаптация соціальна). Хоч адаптація соціальна йде безперервно, це поняття звичайно зв'язується з. ВІСПА НАТУРАЛЬНА - (smallpox) - гостре інфекційне вірусне захворювання, що приводить до значного підвищення температури тіла хворого і появі на його тілі висипу, що залишає на шкірі характерні рубці. Зараження натуральною віспою відбувається в основному при безпосередньому контакті з хворим. Інкубаційний період становить 8-18 днів з моменту зараження, після чого у людини з'являються головний біль і болі в спині, виникає блювота і підвищується температура. На третій день хвороби, коли температура починає спадати, на обличчі хворого з'являються червоні пятнишки висипу, які швидко розповсюджуються на тулубі. ОБРАЗИ - En.: Images Дієвість вимовних в гіпнозі слів пропорційна їх здатності викликати образи, і якщо ефект примушує себе чекати, досвідчений оператор не вповільнить додати декілька образів, по можливості яскравих. (Прийнято вважати, що для створення образів підходять всі канали комунікації.) Це твердження можна проілюструвати невеликою вправою, яка, якщо вимовляти слова не поспішаючи, дозволяє без ускладнень перейти до анальгезии, що особливо цікаво і корисно при роботі з дітьми: "Якщо ви подивитеся на свою руку і уявите собі, що кожний палець пов'язаний з нервом певного кольору, то ви.