ОБРАЗ МИТЦЯ У РОМАНІ АЙРІС МЕРДОК "ЧОРНИЙ ПРИНЦ"

(курсова робота з зарубіжної літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Айріс Мердок: мистецтво в пошуках добра ... 5
Розділ 2. Образ митця у романі "Чорний принц" ... 20
2.1. Проблематика й основні сюжетні лінії роману Айріс Мердок "Чорний принц" ... 20
2.2. Образ митця в романі "Чорний принц" ... 25
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц""

Курсова робота "Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц"" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИХОВУЮЧЕ НАВЧАННЯ - навчання, при до-ром досягається орга-нич. зв'язок між придбанням учнями знань, умінь, навиків, засвоєнням досвіду творчої діяльності і формуванням емоційно-ціннісного відношення до миру, один до одного, до уч, що засвоюється. матеріалу. Один з принципів навчання. Термін чВ. про." введений в педагогіку І. Ф. Гербартом. Співвідношення навчання і виховання - фундаментальна пед. проблема. Я. А. Каменський визнавав величезну виховуючу роль навчання і не розділяв навчання і виховання. Ж. Ж. Руссо переважаючу роль відводив вихованню ("природному вихованню"), підпорядковуючи йому. ПІЗНАННЯ - відтворення в свідомості (індивідуальному і колективному) характеристик об'єктивної реальності. П. носить соціально і культурно опосередкований ист. характер і в більшості випадків передбачає більш або менш яскраво виражене усвідомлення коштів, що використовуються і способів познават. діяльність. Виділяють разл. форми П.: направлене на отримання знання, невіддільного від індивідуального суб'єкта (сприйняття, уявлення), П., направленого на отримання обьективированного знання, існуючого поза отд. індивіда (напр., у вигляді нек-рих текстів або в формі створених людиною речей, несучих в собі. НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ Абу Мухаммед Ільяс ибн Юсуф - (ок. 1141, Гянджа, нині на терр. Азербайджану, - ок. 1209, там же), поет-гуманіст. і мислитель. Писав на фарси. Володів обширними пізнаннями у мн. областях, знав неск. мов. Можливо, викладав в медресе. Отримав популярність як автор п'яти поем - "Пятеріци" ("Хамсе"): "Скарбниця таємниць" (ок. 1173 - 80), "Хосров і Ширини" (ок. 1181), "Лейли і Меджнун" (1188), "Сім красунь" (1197), "Іськандар-наме" (ок. 1203). Вже в поемі "Скарбниця таємниць" зумів втілити глибоке познават. і нравоучит. зміст в нової худож. формі, що. Інформаційно-комунікаційна предметна середа - це сукупність умов: 1. сприяючих виникненню і розвитку процесів учбової інформаційної взаємодії між тим, що навчається(і), викладачем і засобом(ами) ИКТ, формуванню пізнавальної активності наповнення компонентів середи, що навчається при умові предметним змістом; 2. що забезпечують здійснення діяльності з інформаційним ресурсом деякої предметної області за допомогою інтерактивних коштів ИКТ; що забезпечують інформаційну взаємодію між користувачами за допомогою інтерактивних коштів ИКТ, взаємодіючих з ним як з суб'єктом інформаційного спілкування і особистістю; 3. що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛЮТИЙ - другий місяць в році, древня назва - "люта", оскільки в цей час стояли сильні (люті) морози. Відома також назва лютого "снежень". Іноді в російських літописах місяць лютий називався "весіллями", оскільки цей час на Русі присвячувався розігруванню весіль. Так, під 1402 Пськовської літописи читаємо: "явися зірка хвостата на західній стороні, і восхождаше з іншими зірками від весіль до Вербної суботи". Селяни північних і середніх губерній називали лютого бокогреем, оскільки в цей час худоба виходила з хлівів і обігрівала собі боки на сонці. У народі про лютого говорили так: "Лютий три години дня. Андрія Василь Васильович - Андрія, Василь Васильович, виртуоз-балалаечник. Народився в 1862 році в м. Бежецке, Тверської губернії. У 1881 році зайнявся удосконаленням народних великорусских музичних інструментів і утворив в С.-Петербурге з любителів гри на них так званий великорусский оркестр з струнних (домри чотирьох різних розмірів, балалайки шести розмірів, гуслі), духових (брелка або жалійка - рід сопілки, пастушачого рожка), ударних (накри - рід литавр з великих глиняних горщиків з натягнутою на них шкірою, бубон). Більшість цих інструментів (домри, балалайки, накри), як показують вже їх імена, зовсім не великорусского. КАНОВА - (canova) Антоніо (1757, Поссаньо, Італія - 1822, Венеция), італійський скульптор, представник класицизму. У 1768-80 рр. жил в Венециї, де навчався в майстерної Д. Феррарі. У ранніх роботах помітні барочні елементи і вплив Д. Л. Берніні. Вивчення гіпсових зліпків з античної скульптури вплинуло на виробіток пластичної мови Канови. Найбільш значну роботу цього періоду "Дедал і Ікар" (1778-79) відрізняє реалістичність в передачі рухів і поз; разом з тим відчутна тенденція до классицистической ідеалізації. З 1780 м. скульптор жил переважно в Римі, де придбав впливових заступників - Для Д.
У вступі курсової "Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Пассовер Олександр Яковльович - Пассовер (Олександр Яковльович) - відомий адвокат, народився в 1840 році в місті Умані Київської губернії. Батько і дід його були лікарями. По закінченні курсу в Московському університеті, по юридичному факультету, П. був відряджений за межу для приготування до професури. Повернувшись в Москву, П. блискуче витримав екзамен на міру магістра державного права, але, як єврей, вимушений був, в зв'язку з течіями, що знову наступили, відмовитися від наукової діяльності, а декілька років опісля - і від служби по судовому відомству (він займав спочатку посаду секретаря прокурора московської судової палати.

ТИХОН ВОРОНЕЖСКИЙ - Задонський, єпископ (1724 - 13.08.1783), син бідного дьячка Новгородської еп., в 13 років відданий в школу при архиерейском будинку. Закінчивши Новгородськую семінарію, він залишився в ній вчителем і прийняв иноческий постриг з ім'ям Тихон. Звідси його перевели ректором Тверської семінарії, а потім зробили архімандритом Желтікова Успенського, потім Отроч' Успенського монастирів. У 1761 архим. Тихон був хиротонисан у єпископа Кексгольмського і Ладожського, а через два роки призначений на Воронежськую кафедру. Чотири з половиною року назидал святитель паству своєї св. життям, живою проповіддю. Ефремов Сергій Олександрович - (6 жовтня 1876, село Пальчик Звенігородського повіту Київської губернії, - 31 березня 1939). Народився в сім'ї священика. У 1901 закінчив юридичний факультет Київського університету. З середини 90-х рр. XIX віку займався літературною діяльністю. Співробітничав в багатьох виданнях. Автор досліджень по історії української літератури. Зі студентських років перебував в українських політичних організаціях. Був ініціатором створення (1908) і одним з лідерів "Товариства українських прогрессистов" (ТУПИЙ) - організації, що стояла на платформі конституційно-демократичного ладу і автономної України. Після.
Список літератури курсової "Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц"" - більше 20 джерел. БЕЗРОБІТТЯ - незайнятість частини економічно активного населення в господарській діяльності; існує в прихованій і явній, хронічній і короткостроковій формах. Причини безробіття: економічна конкуренція, зокрема на ринку труда; неспівпадання попиту і пропозиції робочої сили по професіях, спеціальностях; спад виробництва; структурна перебудова економіки; закриття технічно відсталих підприємств і інш. У більшості розвинених країн державне регулювання зайнятості і допомоги безробітним включає підготовку і перепідготовку робочої сили, створення додаткових робочих місць, сприяння найму, виплату посібників по. ГРУПИ ТИСКУ - (від англ. "pressure groups") - термін, вживаний в політичних науках для позначення різних зацікавлених груп (підприємницьких, фінансових, профспілкових, релігійних, культурних і інш.), які здійснюють тиск на політичні інститути з метою прийняття певних політичних рішень на свою користь. Групи тиску (або, як їх іноді визначають, "групи інтересів" ) являють собою освіти, створені з метою надання впливу на державні органи влади в сприятливому для людей, що представляються ними напрямі. Вони мають три основні характеристики: організованість, подібність прагнень, використання.

АЛІЗАРОВСЬКИЙ Аарон (Адам, Олександр) (1618-1659) - соціально-політичний мислитель і правознавець Білорусі і Литви. Вчився в єзуїтських колегіумах Несвіжа і Полоцка, потім в Познані, Інгольштадте, Граце, Падує. Доктор має рацію, професор має рацію Віленськой єзуїтської академії. У 1655 перехал в Кенігсберг. У 1651 видав свою головну працю - "Про політичну спільність людей", в який входять книги: "Будинок", "Суспільство", "Держава". Прихильник теорії природного права і суспільного договору (див. Суспільного договору теорія), з позицій якої дав розгорнену критику сучасної йому дійсності. Стояв на позиціях подвійної істини, гносеологічного і.
Посилання в тексті роботи "Образ митця у романі Айріс Мердок "Чорний принц"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МОНОГРАМА - (греч. "проста лінія") - спочатку зображення, намальоване однією лінією, пізніше - знак, складений з двох або більш пов'язаних букв, звичайно чиї-небудь ініціали. Монограмми з двох або декількох грецьких і латинських букв з'явилися ще на самому початку розвитку християнського мистецтва. Першої і найбільш славнозвісної монограммой вважається "Хи-Ро" або "кристограмма", що являє собою дві перші букви грецького написання імені Христос. Символ "Хи-Ро" довгий час вважався у греків знаком хорошої ознаки, оскільки являв собою скорочену форму слова chrestos -. ЧАХОВІЦ (Чеховіч) Мартін (1532-1613) - теолог, поет, ідеолог радикальної Реформації (ангитрінітарізма) в Білорусі, Литві і Польщі. Вчився в Лейпцігському університеті, але відучився тільки рік, виїхавши на запрошення Міколая Радзівіла Чорного в 1559 у Вільню викладачем протестантської школи. Під впливом Петра з Гонендза став відходити від помірного протестантизму. У 1561 за дорученням М. Радзивила Чорного їде до Швейцарії з місією примирення Кальвіна з Р. Бландратом, звинуваченим в пропаганді ідей М. Сервета в Мові Посполитої. Повертаючись з Цюріха, Ч. відвідав одну з анабаптістських общин в Моравії. Отримавши у Вільне посаду. ПСИХОЛОГІЯ КОСМІЧНА - галузь психології (розділ психології труда), присвячена дослідженню психологічних особливостей труда космонавта, залежність їх від ряду специфічних чинників - невагомості, гиподинамии, відносної депривации сенсорної і іншої, а також способи і методи цілеспрямованої організації діяльності психічної космонавта в ході підготовки і здійснення космічних польотів. Є продовженням гілки психології авіаційної; в зв'язку з крайньої екстремальностью умов життєдіяльності космонавтів і складністю задач, що виконуються ними додатково включає в себе багато які розділи інших галузей психології:.

ПАРАДИГМА - 1) в лінгвістиці П. називають деякі типові сукупності язикових одиниць, що розрізнюються між собою, але пов'язані як члени одного ряду, напр., це може бути сукупність всіх можливих форм одного слова, ще сукупність змін форм слів однієї частини мови, їх флексий (закінчень). Говорять об парадигматике язикових одиниць, тобто певних системах, що класифікують язикові одиниці і моделі їх вживання, в пам'яті, свідомості носія мови. Парадигматику відрізняють від синтагматики, тобто використання одиниць мови в мові, коли важлива їх відмінність, а не схожість. Прімер П. - відмінково-числова П. іменників з. Небиліцин Володимир Дмитрович - (1930 - 1972) - вітчизняний психолог. Біографія. У 1947 р. поступив на відділення російської мови, логіки і психологій філологічного факультету МГУ. Після закінчення працював вчителем і методистом Інституту удосконалення вчителів в Махачкале. У 1954 р. поступив в аспірантуру Інституту психології АПН СРСР. У 1965 р. захистив докторську дисертацію. Після смерті Б.М.Теплова керував створеною ним лабораторією в НДІ загальної і педагогічної психології АПН СРСР, був заступником директора інституту по науковій роботі. Професор (1968), член-кореспондент АПН СРСР. З перших днів основи Інституту. ТЕОРІЯ СИСТЕМ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ - концепція організації процесів в цілісному організмі, взаємодіючому зі середою. Розроблена П. К. Анохиним. У її основі - уявлення про функцію як досягнення організмом приспособительного результату у взаємодіях зі середою. Трактування нейронних механізмів поведінки як систем функціональних було висунене І. М. Сеченовим і розвинене А. А. Ухтомським. Близькі ідеї містить фізіологія активності Н. А. Бернштейна. Система функціональна - це певна організація активності різних елементів, що приводить до досягнення відповідного корисного результату. Вона формується в процесах проб і помилок, генетично і в. ФРЕЙД МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ - [Freud S., 1894] Концепція про захисні механізми особистості, що дозволяють подолати психічну травму. По S. Freud, захисні механізми несвідомо придушують і витісняють з свідомості ту інформацію, яка не відповідає вимогам моральної цензури. Розрізнювалися такі види механізмів психологічного захисту, як витиснення, утворення протилежної реакції, проекція, зганяючий, раціоналізація, сублімація. A. Freud [1964] виділяла 10 форм механізмів психологічного захисту. Концепцію механізмів психологічного захисту можна розглядати і поза психоаналитических представленнями, що надають особливе.