На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ОБРАЗИ ДІТЕЙ У ТВОРАХ МАРКА ТВЕНА

(курсова робота з зарубіжної літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Життя і творчість Марка Твена ... 5
1.1. Дитячі роки ... 5
1.2. Роки учнівства ... 6
1.3. Роки становлення ... 9
1.4. Визнання ... 11
1.5. Останні роки. шлях до безсмертя ... 15
Розділ 2. Образи дітей у творах Марка Твена ... 17
2.1. Неперевершений Том Сойєр ... 17
2.2. "Пригоди Гекльберрі Фінна" ... 25
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Образи дітей у творах Марка Твена" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Образи дітей у творах Марка Твена"

Курсова робота "Образи дітей у творах Марка Твена" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Образи дітей у творах Марка Твена", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Образи дітей у творах Марка Твена" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Образи дітей у творах Марка Твена" і призначений виключно для пошукових систем.

ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА - 1) галузь вищої освіти, система підготовки фахівців-психологів для науч. і практич. діяльність в разл. галузях (освіта, медицина, промисловість, спорт і інш.); 2) вигляд доповнить, спец. освіти, психол. підготовка фахівців разл. галузей в інтересах рішення проф. задач, пов'язаних з людськими взаємовідносинами. Підготовка психологів-професіоналів здійснюється в рамках особливої уч. системи, спеціально спроектованої для цієї мети. Паралельно має місце неформальний процес П. о., що включає не тільки власне процеси викладання і вчення, але і психол. самоосвіта і самовиховання. Останнє забезпечує проф. МОНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВІТА - - монотехнизм (від греч. monos - один), напрям педагогічної думки 20-х рр. 20 в., що відображало один з підходів до проблеми взаємозв'язку загальної і професійної освіти (див. Політехнічна освіта). Термін "монотехнизм" виник як антонім поняття "политехнизм" (від греч. polis - многий), не відображаючи однак всього змісту поняття і не будучи протилежним по значенню. Прихильниками М.о. були діячі Главпрофобра РСФСР (Б.Г. Козельов, Ф.В. Ленгник, О.Ю. Шмідт і інш.) і Наркомпроса УССР (Г.Ф. Грінько, Я.П. Ряппо і інш.). Концепція М.о. виникла під впливом кризи кваліфікованої робочої сили і нездатності. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ етична - моральна якість особистості і категорія етики, що відображає, з одного боку, здатність людини відповідати за свої вчинки, з іншою - можливість для суспільства піддавати ці дії моральній оцінці. Теоретики моралі вирішували ряд питань по відношенню до категорії Про.: в чи стані чоловік взагалі виконувати вимоги, що наказуються йому, в якій мірі він їх правильно зрозумів і витлумачив, наскільки великі його діяльні здібності, чи повинна людина відповідати за досягнення необхідного результату і за наслідки своїх справ? Моральная О. розповсюджується на всю соціально значущу діяльність. ВИТВЕР Іван Олександрович - [13(25).2. 1891, з. Ильино Тверської обл., - 15.8.1966, Москва], економикогеограф, творець сов. науч. школи в області екон. і политий. географії заруб. країн. Д-р геогр. наук (1938), проф. (1935). У 1921 закінчив ф-т суспільств. наук Моськ. ун-та, викладав в ср. школі історію, суспільствознавство, екон. географію. У 1926 - 33 працював в изд-ве "Велика радянська енциклопедія". З 1933 в МГУ (в 1934 - 54 зав. кафедрою екон. географії заруб. країн) і одночасно в Моськ. ин-ті междунар. відносин (1944 - 54). Прагнув органічно зв'язати досягнення географії як науки з викладанням її в ср. школі.
Кожна вагома структурна частина курсової "Образи дітей у творах Марка Твена" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бакунін М. А. - (1814 - 1876) - славнозвісний російський революціонер, один з основоположників і теоретиків анархізму. Своєю революційною діяльністю, що протікала не тільки в Росії, але і в найголовніших країнах Європи, отримав світову популярність. У 1840 р. поїхав за межу, вивчав філософію в Берліні. У 1842 р. в "Deutsche Jahrbucher" Руге з'явилася його перша публіцистична стаття "Про реакцію в Німеччині". Відмовившись піти наказу царського уряду повернутися в Росію, він заочним вироком сенату був позбавлений всіх прав стану і формально став емігрантом. У Парижі зближується з Прудоном, бере. СМИРНОВ - Сергій Сергійович (1915, Петроград - 1976, Москва), російський письменник. Закінчив Московський енергетичний ин-т і Літературний ин-т ім. М. Горького. У 1930-е рр. працював літературним співробітником газети "Гудок", опублікував книги нарисів про передовиків виробництва "Федір Діомідович Барикин", "Шлях винахідника", "Механік з поволжского села". Під час Великої Вітчизняної війни добровольцем воював на Північно-Західному фронті, був співробітником редакції армійської газети "Мужність". Після демобілізації в 1956 м. - заступник головного. Арістіпп - з Кирени, ок. 435- після 366 рр. до н. е., грецький філософ. У Афінах був учнем Сократа. Пізніше, як софісти, вчив за гроші. Деякий час вів бродяче життя (побував крім іншого при дворі Діонісиєв I і II в Сиракузах). У кінці життя, ймовірно, повернувся в Кирену, де жил зі своєю дочкою Аретой. - А. затверджував, що завдяки своїй філософії він знайшов внутрішню свободу, яка дозволяє йому отримати задоволення (hedone) від будь-якої життєвої ситуації, незалежно від матеріальних благ. Сочиненія А. (серед яких діалоги і диатриби) загинули. Поученія А. і анекдоти про нього збереглися в основному у Діогена.
У вступі курсової "Образи дітей у творах Марка Твена" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. САЖАЛКА - купець, персонаж новгородской билини. Прообразом його, на думку дослідників, була реальна людина Сотко Ситінец, що згадується в літописі в 1167 як будівник церкви Бориса і Глеба в Новгороде. Купець Садко показаний як герой-богатир, причому подвигом представлена його торгова діяльність. Нікому не відомий гусляр Садко своєю енергією і успіхом вибивається в багаті купці. Одного разу на бенкету Садко похвастав, що скупленим всі товари в Новгороде. Два дні в торгових рядах він скуповує товари, але ось на третій день приїжджають московські купці, і Садко вимушений зізнатися, що йому не скупися.

Черкаський Олексій Михайлович - Черкаський (Олексій Михайлович, князь, 1680 - 1742) - канцлер. У 1702 р., будучи ближнім стольником, визначений в помічники до свого батька (Михайлу Яковльовичу), тобольскому воєводі, при якому служив 10 років, а в 1714 р. викликаний в Петербург і призначений членом комісії міських будов. У 1719 р. Черкаський, як людина чесна і непідкупна, був відправлений в Сибір губернатором; в 1726 р. зроблений сенатором. Під час обрання на російський престол Ганна Іоанновни (1730) Черкаський, найбагатший по кількості душ поміщик в Росії, керував партією дворян, повсталих проти верховников, за що потім. МЕДВЕДЕВ Дмитро Анатолійович - Президент Російської Федерації (з 7 травня 2008 р.). Народився 14 вересня 1965 р. в м. Ленінграде. Батько - професор Ленінградського технологічного інституту (ЛТИ) ім. Ленсовета (помер в 2004 р.), мати - філолог. Після школи в 1982 р. працював лаборантом в ЛЕТИ. У 1987 р. закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету ім. А. А. Жданова. У 1987-90 рр. вчився в аспірантурі, одночасно працював асистентом кафедри цивільного права БРЕШУ. Кандидат юридичних наук (1990 р.; тема: "Проблеми реалізації цивільної правосуб'єктності державного підприємства"). У.
Список літератури курсової "Образи дітей у творах Марка Твена" - більше 20 джерел. АФГАНІСТАН - З кінця 1980-х рр., коли з території Афганістану були виведені радянські війська, держава залишається розколеною на декілька самоврядних частин, що не визнають єдину центральну владу. Значний вплив в Афганістані мають лідери різних військово-політичних формувань релігійного і націоналістичного характеру, польові командири, а також лідери міжнародних ісламських організацій, прагнучих створити в країні філіали своїх партій при допомозі фінансових вливаний і організаційної підтримки. Відсутність авторитарної центральної влади і ісламський радикалізм, що розповсюдився в останні десятиріччя. Фредерікс Володимир Борисович - (16 листопада 1838 - 5 липня 1927). Нащадок шведського офіцера, взятого в полон російськими військами Петра I; батько - командир 13-го Еріванського полку, генерал-ад'ютант при імператорові Олександрові II. Барон. Дістав блискучу домашню освіту. З 1871 флігель-ад'ютант при імператорові Олександрові II. У 1875 - 88 командир гвардійського кавалерійського полку, потім дивізії. У 1891 - 93 керівник придворною конюшенной частиною. У 1893 - 97 помічник міністра імператорського двора і доль на правах товариша міністра. З 1896 генерал-ад'ютант. З 1897 міністр імператорського двора. У 1900 зроблений в.

ГУНИ - (санскр. гуна, букв. - якість, нитка), в інш.. думки субстанциисили, вхідні в склад прак рити і що направляють її розвиток в определ. напрямі. Вчення об Г. отримало особливий розвиток в санкхье: пракрити складається з трьох Г. (подібно канату, сплетеному з трьох отд. вірьовок) - саттви, лежачої в основі задоволення і що є джерелом покладе, емоцій (радості, світлого і т. п.), раджаса, стимулюючого елемента (в т. ч. що приводить в рух) і породжуючого страждання, тамаса - пасивного, отрицат. початку, породжуючого апатію, байдужість, пітьму, відсталість, аморфність і т. п. Г. невосцринимаеми.
Посилання в тексті роботи "Образи дітей у творах Марка Твена" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДХАРМАГУПТАКА - (санскр., в будда. традиції "ті, к-рі захищають дхарму", дхармагупта - "ті, к-рих захищає дхарма") - подшкола махищасаки, виникла внаслідок розколу материнської школи ок. 210 до н. е. Причиною розколу школи махищасака з'явилися розбіжності між ченцями з приводу цінності дару, піднесеного Будда і сангхе, а також "якості заслуг; (пунья ), що знаходилися в залежності від цінності зробленого дару. Ченці, що відстоювали т. зр., що заслуги можуть зрости у багато разів у випадку, якщо дар буде зроблений Будда, а не сангхе, вийшли з обшини махишасаков і сформували собств. Ідеальний товар - товар, який нічого, або майже нічого, не стоїть продавцю у виробництві, не потребує складських приміщень, транспорту для доставки споживачу, компактний і має високу продажну ціну. Приклади негативних товарів, близьких до ідеальних: релігія, наркотики, послуги (особливо такі, як проституція, неявна реклама, зрада, вбивство і т.п.), людські органи, що поставляється у вигляді живих людей і дітей, жуйка і сигарети, алкоголь і помітна упаковка, крадені речі і знання, останні мають характеристику, близьку до ідеального товару, якщо вони отримані іншими або попередніми поколіннями. Приклади. Розсіяний (множинний) склероз - хронічне захворювання, приблизно, інфекційно-алергічної етіології, те, що протікає звичайний з ремісіями і обострениями (екзацербациями). Характерна демиелинизация нервових волокон, осьові циліндри останніх гинуть лише у важких разах розладу. Захворювання нерідко починається на фоні повного здоров'я, частіше зустрічається у облич молодого віку і незалежно від статевої приналежності. Його клінічні вияви виникають внаслідок поразки рухових, мозжечкових і чутливих нервових структур. З черепних нервів особливо часто страждають 2-я, 6-я і 7-я пари. Першим симптомом розладу у багатьох пацієнтів є.

Люшера кольору вибору тест - (Luscher Farbwahl Test) - проективная методика дослідження особистості. Заснована на суб'єктивній перевазі колірних стимулів. Опублікована М. Люшером в 1948 р. Стимульний матеріал Л. ц. в. т. складається з стандартних різнокольорових, вирізаних з паперу квадратів зі стороною 28 мм. Повний набір складається з 73 квадратів 25 різних кольорів і відтінків. Звичайно використовується неповний набір з 8 кольорових квадратів. Основними кольорами вважаються (в порядку привласненого ним номера) синій, зелений, червоний, жовтий, а додатковими - фіолетовий, коричневий, чорний і сірий (нульової). Спрощена. Нанізм гипофизарний - синдром дизонтогенеза, що характеризується уповільненням або припиненням зростання і фізичного розвитку організму. Затримка зростання стає очевидною у віці дітей 3-5 років. Будова тіла при цьому гармонійна, але воно характеризується збереженням дитячих пропорцій протягом всього подальшого життя. Зони зростання кісток довго залишаються відкритими (у частини пацієнтів вони закриваються тільки після 25 років). У пацієнтів зберігається високий голос, мишечная сила знижена, підвищена розумова і фізична стомлюваність. Інтелект істотно не порушується (відомі рідкі випадки пацієнтів з дуже високим. Роль трудової реабілітації - Професійна реабілітація психічно хворих - найважливіша і кінцева мета цього довгого ланцюжка. Необхідна психологічна підготовка до повернення в трудове життя. При цьому важливо врахувати всі соціальнопсихологічні характеристики хворого, ціннісні орієнтації, сімейну ситуацію, обгрунтованість і терміни повернення до труда. Хворі, що повернулися до труда, краще адаптовані в сім'ї, їх фізичне самопочуття більш хороше, вони є психологічно стійкішими. Робота в лікувальнотрудових майстернях часто виробляє у хворих негативне відношення до труда. Чинники, сприяючі цій тенденції: 1) погано оплачуваний. УРАНИЗМ - (на ім'я Урану, в древньогрецький міфології бога неба, чоловіка Геї (Землі), батька народженої без матері Афродіти, за наказом Геї оскопленного і скиненого власним сином Кроносом) - термін, запропонований для позначення одностатевої любові у чоловіків ганноверским чиновником К. Г. Ульріхсом (K. H. Ulrichs, 1825-1895), який був першим дослідником гомосексуальности в Німеччині. Під псевдонімом Numa Numantius він опублікував численні "Антропологічні нариси про чоловічу статеву любов" під химерними назвами ("Vindex", "Inclusa", Leipzig, 1864; "Vindicta".