Нормування забруднення навколишнього середовища

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Забруднення природного середовища та його характеристика ... 5
1.1. Забруднення та їх класифікація ... 5
1.2. Характеристика забрудників ... 10
1.3. Нормування і методи визначення властивостей забруднення ... 16
Розділ 2. Нормування забруднення для різних компонентів природного середовища ... 19
2.1. Нормування якості повітря та визначення концентрації забрудників у атмосфері ... 19
2.2. Нормативні вимоги до якості води ... 23
1.3. Контроль і управління якістю ґрунтів ... 30
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Нормування забруднення навколишнього середовища" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нормування забруднення навколишнього середовища"

Курсова робота "Нормування забруднення навколишнього середовища" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нормування забруднення навколишнього середовища", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нормування забруднення навколишнього середовища" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нормування забруднення навколишнього середовища" і призначений виключно для пошукових систем.

ДИТЯЧІ БУДИНКИ - воспитат. установи для дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків внаслідок їх хвороби, смерті, поневіряння народить, прав і інш. причин. Д. д. вирішують задачі збереження життя і здоров'я дітей, їх виховання, навчання, підготовки до самостоят. життя і трудової діяльності. У Росії до 1917 найбільш поширеним типом воспитат. установ для дітей-сиріт були дитячі притулки. Перший виховальний будинок відкрився в Москві в 1764. Після Окт. революції турботу про зміст і виховання де-тей, що осиротіли взяло на себе гос-у. Декретом СНК (1918) створені спец. органи (Комісії для. ЕДУКАЦИОННАЯ КОМІСІЯ - (Komisja Edukacji Narodowej), перший в Польщі урядовий світський орган управління системою освіти. Створена в 1773 рішенням Сейму з ініціативи гос. діячів на чолі з королем Станіславом Серпнем Понятовським. Організация Е. до. була зумовлена, з одного боку, потребами в створенні нової системи освіти, що охоплює всі шари польск. суспільства; з іншою - появою матеріальних коштів (внаслідок націоналізації майна скасованого папою римським ордени єзуїтів в 1773), переданих на створення нових шкіл. Комісія стала, по суті, першим мин-вом освіти в Європі. Їй підкорялися всі школи (крім Корпусу. БАГЛИ, Баглі Уїльям Чандлер - (15.3.1874, Детройт, - 1.7.1946, Нью-Йорк), амер. педагог, основоположник педагогіки ессенциализма. Проф. педагогіки Колумбійського ун-та в Нью-Йорку (1917 - 40). Б. виступив з критикою утилітаризму шк. програм і прагматич. педагогіки, зокрема поглядів Дж. Дьюи на цілі і характер процесу навчання. Розглядаючи освіту як "стабілізуючу силу", закликав до зміцнення його історично чого склався функцій. На думку Би., шк. навчання повинне бути спочатку направлене на оволодіння учнями осн. навиками розумової діяльності, що дозволяють успішно просуватися в знаннях. Молодь необхідно. Колектив - (від інш. славши. "коло" - коло, колесо) - об'єднання людей, засноване на прийнятті загальних цілей, єдиних духовних і інших ціннісних орієнтаціях, схожих інтересах, єдиних правилах і нормах поведінки, і що виконує відповідно до цього спільну суспільно корисну діяльність. Колектив - це особливий тип відносин людей в цій спільності, побудований на взаємному довір'ї, допомозі, виручці, захищеності особистості, почутті колективної відповідальності. Мешкання в колективі грає істотну роль в становленні особистості як людини суспільної. Колектив по відношенню до особистості виконує самі різні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нормування забруднення навколишнього середовища" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ізмаїл - Ішмаель. Ізмаїл (евр. Бог чує), син Авраама від Агарі, народжений на 86 році життя батька (Побут. 16:15 і дав.). Коли Агарь побачила, що вона зачала, то почала зневажати свою пані; коли ж та стала гнобити її, то Агарь втекла від неї. Ангел Господній велів їй повернутися назад, обіцяючи їй сильне і численне потомство, сину ж велів дати ім'я Ізмаїл, бо Господь чув її страждання (Побут. 16:6 і дав.). На 13-ом року його життя Бог висловив Свою обетование про нього: "12 князів народиться від нього; і Я зроблю від нього великий народ" (Побут. 17:20). У цей час обрізали його крайню плоть (Побут. Флавіцкий Костянтин Дмитрович - Флавіцкий (Костянтин Дмитрович) - історичний живописець, народився в Санкт-Петербурге, в 1830 р., художню освіту отримав в Імператорській Академії Мистецтв і рахувався в ній учнем професора Ф.А. Бруні. Отримавши від академії встановлені срібні медалі за малюнки і етюди з натури, був в 1854 р. нагороджений малою золотою медаллю за написану по конкурсу картину "Суд Соломона". Через рік після того закінчив академічний курс зі званням художника XIV класу і з великою золотою медаллю, присудженою йому за виконання програми "Діти Іакова продають свого брата Іосифа", і відправився в Італію. Павло Орозій - (Paulus Orosius) - видатний латинський християнський історик початку V в., сподвижник і сучасник Августіна Блаженного, славнозвісного західного батька Церкви. Народився біля 384 р., помер не раніше 418 р. Він займав єпископську кафедру в Бразі, в кінці 414 р. покинув Іспанію і прибув в Північну Африку, в місто Гиппон до Августіну Блаженного з тим, щоб в бесіді зі славнозвісним єпископом і богословом укріпити себе в боротьбі з єретиками - присциллианами. Проживши деякий час в Гиппоне, Орозій за порадою Августіна відправився в Палестіну до славнозвісного християнського богослова Ієроніму. Прибув в.
У вступі курсової "Нормування забруднення навколишнього середовища" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Хирт, Серпень - Гирт, (Hirt), німецький антрополог і хірург. Народився 29 квітня 1898 в Манхейме. Отримавши диплом лікаря, деякий час викладав в Гейдельберге. Після знайомства в 1936 з Гиммлером Хирт в 1939 вступив в СС в званні гауптштурмфюрера (капітан). Гиммлер поставив перед ним задачу знайти протиотруту від іприту. Хирт експериментував на собаках і на собі, після чого виявився в госпіталі з важким крововиливом в легкі. Згодом почав проводити досліди над в'язнями концлагерей, багато які з яких осліпли або померли. Гиммлер, будучи президентом суспільства Аненербе, прагнув добитися "наукового обгрунтування".

Карібський басейн - Карібський басейн (Caribbean), полузамкнутое море Атлантичного ок. і о-ва, обмежені Центр, і Ю. Амерікой на 3. і Ю. і Великими і Малими Антільськимі про-вами на С. і В. Археологи встановили, що ок. 5000 р. до н.е. племена сибонеев - мисливців, збирачів і рибалок, - що жили в Юж. Америці, перепливли море і поселилися на Еспаньоле і Кубі, а потім і на інш. Антильских о-вах. Прібл. з 1000 р. до н.е. і до 200 р. н.е. вони займалися з. х. і гончарною справою. У період з 200 р. і прибл. до 1000 р. їх витіснили индейци-араваки, що мігрували сюди з сев. р-нов Юж. Америки. Велике був вплив Мезо-америки. ЕЛІТА - (від франц. elite - краще, добірне) - внутрішньо диференційована, але високо згуртована привілейована група суспільства, що володіє лидерскими якостями, що займає керівні позиції у владних структурах і що безпосередньо бере участь в прийнятті найважливіших рішень, пов'язаних з використанням влади, що визначає духовний і культурний клімат в суспільстві, історичний вектор розвитку держави. Головна функція політичної еліти - управління суспільством, що передбачає здійснення контролю над його матеріальними і духовними ресурсами, виработку його ціннісних орієнтацій і ідеологічній моделі, згуртування і.
Список літератури курсової "Нормування забруднення навколишнього середовища" - більше 20 джерел. ИГНАТЬЕВ Сергій Михайлович - (р. 10.01.1948) Голова Центрального банку Росії в першому і у другому президентських термінах В. В. Путіна. Народився в Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом енергетичному технікумі (1967), на економічному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова (1975) і в аспірантурі (1978). Кандидат економічних наук, доцент. У 1967-1969 рр. служив в Радянській армії, потім працював техникомналадчиком на будівництві ТЕЦ в Ухте, Архангельську, Сиктивкаре. У 1977-1988 рр. асистент, старший викладач кафедри економічних дисциплін Ленінградського інституту радянської торгівлі ім. Ф. Енгельса. У 1988-1991 рр. АБСЕНТЕЇЗМ - (лати. absens (absentis) відсутність) - ухиляння від політичної участі, політична апатія. Серйозною причиною, що обумовлює А., є домінування у особистості норм субкультури при майже повному витисненні загальноприйнятих норм культури. У результаті особистість сприймає мир, що знаходиться за рамками "своєї" субкультури, як чужий і/або ілюзорний. Висока міра задоволення особистих інтересів може також вести до втрати інтересу до політики. Здатність особистості самостійно справлятися зі своїми проблемами, приватним способом відстоювати свої інтереси може породжувати відчуття.

КАЛЬВИН (CALVIN) Жан - (1509-64) - релігійний реформатор, фундатор кальвинизма, одного з трьох (нарівні з лютеранством і англиканством) гл. напрямів в протестантизмі. У своєму вченні, викладеному в соч. "Повчання в християнській вірі", К. виходить з уявлення про абсолютне визначення. Людям зазделегідь визначено або райське блаженство, або пекельні муки. Безсилий змінити предначертание понад, людина може лише судити про свою грядущу долю по тому, як складається його життя. Життєві успіхи супроводять "обранцям" господнім, а невдачі свідчать, що людина осуджена богом. Ф. Енгельс зазначав, що вчення К.
Посилання в тексті роботи "Нормування забруднення навколишнього середовища" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГОРДІСТЬ - соціальне і моральне почуття, форма вияву самосвідомості людської особистості. Як і почуття достоїнства, Г. певним чином направляє і регулює поведінку людей; вимагає від людини таких вчинків, к-рі відповідають його уявленню про саме собі, і не дозволяє йому робити ту, що міг би применшуючий його достоїнство, його повагу до себе. Чувство Г. звичайно пов'язане з особистими заслугами, з приналежністю до особливої соціальної групи (нації, класу, професії), з володінням певною власністю і т. д Предмет Г. і розкриває моральний вигляд людини (або групи осіб) і зумовлює характер його поведінки. Г. своєю. ДЕМОКРИТ - (ок. 460 - ок. 370 до н. е.) - древнегреч. філософ-матеріаліст, представник етики евдемонизма. Етичні переконання Д. викладені в його осн. произв. - "Малому диакосмосе", з до рого збереглося лише незначна кількість фрагментів. Етіке Д. властиві натуралізм і раціоналізм (мудрість -вища доброчесність, розум -критерій моральної поведінки; ототожнення мудрої людини з етичним, неосвіченої -з аморальним). Д. допускає вибір поведінки і відповідальність за нього остільки, оскільки ця поведінка співвідноситься із законами, встановленими самою людиною, а добро, зло, справедливість, борг, сором. ЕГОЦЕНТРИЧНА МОВА - (англ. egocentric speech) - один із зовнішніх виявів егоцентричної позиції дитини. Згідно Ж. Піаже, дитяча мова егоцентрична тому, що дитина говорить лише "зі своєї т. зр." і не намагається стати на т. зр. співрозмовника. Дитина думає, що інші його розуміють (так само, як він себе), і не випробовує бажання впливати на співрозмовника і дійсно повідомити йому що-небудь. Для нього важливий лише інтерес з боку співрозмовника. Таке розуміння Е. р. зустріло багато заперечень (Л. С. Виготський, Ш. Бюлер, В. Штерн, С. Айзенк і інш.), і Піаже в більш пізніх роботах спробував уточнити.

Олігофренії внаслідок родових ускладнень - Причини родової патології різноманітні (вузький таз, передчасний відходив вод - "сухі роди", слабість родової діяльності, неправильне предлежание). Багатоманітні при цьому і механізми шкідливого впливу на мозок дитини. Однак, декілька схематизируя, можна виділити два основних чинники, в тій або інакшій пропорції що мають місце майже у кожному разі родової патології і часто взаимообусловливаемі: а) аноксия - кисневе голодування мозку; би) механічні пошкодження. Кисневе голодування мозку, до якого нервова тканина особливо чутлива, - дуже важливий чинник при родовій патології. Викликана. Сомнамбулізм - Син.: Снохожденіє. Лунатизм. Від лати. somnus - сон ambulare - ходити. Форма парасомний (див.). Частіше спостерігається у дітей. Під час нічного сну, звичайно під час першої його третини, під впливом зовнішніх подразників (світло місяця, настільної лампи і т.п.), а іноді і спонтанно хворі здійснюють автоматизовані складні дії: встають з постелі, щось говорять, прагнуть кудись йти, іноді здійснюють загрозливі їх здоров'ю і життю дії, наприклад прагнуть вилізти у вікно. При цьому зберігаються функції сенсорних систем і координированность рухів, що дозволяють долати часом небезпечні ситуації, при. ДАУНА СИНДРОМ - Природжений стан, що характеризується плоским черепом, товстими, короткими пальцями, незвичайним розташуванням шкіряних складок на долонях рук і ступнях ніг, епикантусом, бороздчатим мовою і часто серйозною розумовою недостатністю. Цей розлад названий на ім'я британського лікаря Л. Дауна, який уперше описав його в 1866 р. Етс єдиний найбільш загальний клінічний стан, при якому розумова відсталість є основним симптомом і зустрічається приблизно один раз на кожні 700 новонароджених. Однак вік матері є вирішальним чинником; у матерів молодше за 30 років народжується 1 дитина з цим синдромом на 1000, у. ПЕРЕДНЯ ЦЕНТРАЛЬНА ЗВИВИНА - звивина, вхідна до складу лобної частки кори головного мозку і розташована кпереди від цін тральной борозни; розпадається на два поля: первинне гигантопирамид ное, або моторне, поле 4 (центральне рухове поле) і повторне премоторное поле 6 (периферичне рухове поле). П. ц. і. виявляє ця областю проекції всіх частин тіла, представлених особливо дифференцированно на полі 4 в протилежному по відношенню до них по лушарии: при чому в нижній третині звивини проецировани м'язи особи, шиї і мовного апарату, в середній третині - м'яза кисті і пальців рук, у верхній третині - м'язи тулуба і ніг;.