Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження нормативно-правової бази функціонування документно-архівних систем ... 5
1.1. Поняття "архівна система", її основні види ... 5
1.2. Система архівних установ України ... 13
Розділ 2. Аналіз нормативно-правової бази функціонування документно-архівних систем ... 16
2.1. Правове регулювання діяльності архівів в сучасній Україні ... 16
2.2. Право власності на документи Національного архівного фонду ... 28
2.3. Правові засади зарубіжної архівістики. Проблеми доступу до архівної інформації ... 31
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем"

Курсова робота "Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем" і призначений виключно для пошукових систем.

СПЕЦІАЛЬНІ УЧБОВО-ВИХОВАЛЬНІ УСТАНОВИ для неповнолітніх, потребуючих особливих умов виховання - в Рос. Федерації призначені для осіб, що здійснили аморальні проступки, суспільно небезпечні діяння або злочини, але звільнених за віком від карної відповідальності. Спец. школи і спец. ПТУ створені в 1964 після реорганізації подітий. воспитат. колоній Мін-ва внутр. справ як уч. закладу напівзакритий типу (роздільно для хлопчиків і дівчинок); знаходяться у ведінні Мін-ва утворення Рос. Федерації. Керівний і пед. персонал підбирається і призначається органами управління освітою. Напрям неповнолітніх в спец. уч. установи визначенням суду є найбільш суворою і примусить, мірою воспитат. характеру. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ - - педагогічно обгрунтована, послідовна, безперервна зміна актів навчання, в ході якої вирішуються задачі розвитку і виховання особистості. У П.о. беруть участь у взаємопов'язаній діяльності його суб'єкти - вчитель і учень. Як елементи П.о. можуть теоретично розглядатися в динаміці і на кожному етапі мети і зміст освіти, мотиви суб'єктів навчання, форми його організації, кошти і результати. Засвоєння кожної дидактичної одиниці змісту освіти приводить до зміни інших елементів П.о., до переходу їх від одного стану в інше. Взаємодія і взаємовплив всіх названих елементів складає. ВІЙСЬКОВІ ГІМНАЗІЇ - середні общеобразоват. закриті уч. закладу воен. відомства в дорев. Росії. Створені в 1863 з ініціативи воен. міністра Л - А. Мілютіна за активною участю начальника Гл. управління воен. закладів Н. В. Ісакова. Організовані на базі общеобразоват. класів кадетських корпусів; термін навчання 6 (з 1873- 7) років. Призначені для дітей дворян, однак в них могли вчитися і представники інш. станів. У нек-рі . Уч. план Викладалися русявий. яз. і словесність, иностр. мови, математика, єств. історія, фізика, космографія, географія, історія, закон Божий. Багато уваги приділялося физич. розвитку. МАЛЮНОК ДИТЯЧИЙ - - форма вияву і характерний показник розвитку дитини. Усвідомлена зображальна діяльність формується в дошкільному віці. Нарівні з грою - ведучою діяльністю на даному віковому етапі - малювання забезпечує засвоєння дитиною соціального досвіду. На розвиток Р.д. впливає не тільки руховий графічний досвід дитини, але і весь його досвід загалом. Велике значення має розуміння дитиною готових зображень. Дорослий підводить дитину до відкриття того, що малюнок є зображення реального предмета, явища і пр. Поступово в процесі розвитку зображальної діяльності дитина навчається співвідносити з реальними.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Золота Орда - в 1243 р. внук Чингисхана Батий (Бату) в низов'я Волги (100 км. північніше за совр. Астрахані) заснував місто Сарай, що стало столицею його держави на Волзі - Золота Орда. До складу Золотої Орди входили величезні території від Дунаю до Іртиша (Крим, Північний Кавказ, частина степових земель Русі, землі колишньої Волжської Булгарії, Західний Сибір. Частина Середньої Азії). Деякий час ця держава підкорялося великому кагану, що знаходився в столиці Монгольської імперії - Каракоруме. Однак невдовзі правителі Золотої Орди стали користуватися повною самостійністю. Ті, що Прийшли разом з Батием. Мов Дімітрій Іванович - Мов (Димитрий Іванович, 1773 - 1845) - письменник і перекладач; навчався в московському пансіоні Бартолія, потім служив в лейб-гвардії Семеновськом полку. У 1802 р. Мов визначився в департамент народної освіти, де прослужив до 1833 р. і був директором департаменту. Був неодмінним секретарем російської академії, пізніше ординарним академіком. Мов відомий численними переказами: "Про злочини" Беккарія (СПб., 1803); "Нестір" Шлецера (СПб., 1808 - 1819); "Про істоту законів" Монтеськье (СПб., 1800 - 1814); "Закоханий Шекспір" (комедія, СПб., 1806);. ДРЕВЛЯНЕ - російське племінне об'єднання, що займало в VI-X вв. територію Полісся, Правобережної України, далі на захід за поляни, за течією рік Тетерев, Уже, Уборть, Ствіга. На заході землі древлян доходили до р. Случь, де починалася область волинян і бужан, на півночі - до території дреговичей. Археологічними пам'ятниками древлян є залишки численних землеробських поселень з жилищами-полуземлянками, бескурганні могильники, кургани з трупосожжениями (з до. X в. - трупоположения) і укріплені "гради" - літописний Вручий (совр. Овруч), городище біля м. Малина, Городськ біля Коростишева і мн. інш. Головним містом.
У вступі курсової "Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИШНЯКОВ - Іван Яковльович (1699, Москва - 1761, Санкт-Петербург), російський живописець, портретист, декоратор, иконописец. Син "шатерних справ майстра" при імператорському будинку в Москві. У 1714 м. переїхав в Санкт-Петербург, де був визначений в Адміралтейства-колегію спочатку до "лакової справи", а потім до "мальовничої справи". У 1727 м. працював як підмайстер у А. М. Матвеєва, пізнє у французького художника Л. Каравака. По рекомендації Каравака очолив "Канцелярію від будов" (1739-61). На 1740-е рр. довівся розквіт творчості Вішнякова, єдиного в цей час.

Лейкин Микола Олександрович - Лейкин, Микола Олександрович - відомий гуморист (1841 - 1906). Народився в купецькому сімействі; освіту отримав в петербургском німецькому реформатском училищі; був прикажчиком, служив в страховому суспільстві, але скоро залишив комерційну діяльність. Брав діяльну участь в петербургской міській думі. Почавши з невеликих гумористичних нарисів і віршів і вмістивши в журналах нариси "Апраксинци" ( "Бібліотека для Читання", 1863), "Біржові артільники" ( "Сучасник", 1864) і інш., Лейкин з початку 1870-х років стає постійним співробітником "Петербургської Газети" і тут майже кожний день вміщує. МАТВИЕНКО Валентина Іванівна - (р. 07.04.1949) Заступник голови Уряду Російської Федерації в уряді В. В. Путіна в його першому президентському терміні; повноважний представник Президента Російської Федерації В. В. Путіна в СевероЗападном федеральному округу з 11.03.2003 м. по 01.11.2003 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна; губернатор СанктПетербурга з жовтня 2003 м. в першому і у другому президентських термінах В. В. Путіна. Народилася в м. Шепетовке Хмельницької області Української ССР в сім'ї військовослужбовця. Батько помер, коли їй було сім років. Мати працювала в костюмерном цеху театру. Освіту отримала в.
Список літератури курсової "Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем" - більше 20 джерел. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ - (POLICY SCIENCES)* - міждисциплінарна область досліджень, націлених на використання прийомів і методів наукового пізнання для поліпшень в справі виробітку і проведення державної політики (public policy making) і розв'язання проблем державного життя (public problems). Політичні науки (або наука: вживається як множинне, так і однина) представляють, таким чином, "прикладні" (на відміну від "чистої науки") аспекти відповідних дисциплін. У зв'язку з широтою спектра проблем державного життя, в сферу політичних наук можуть залучатися представники майже будь-якої дисципліни - суспільствознавчої. САМОВРЯДУВАННЯ - якісно особливий вигляд управління, при якому функціонування якої-небудь соціально-політичної системи (підсистеми) здійснюється не ззовні, а автономне, на власній основі, при широкому і активному включенні її структур в розв'язання внутрішніх проблем. Развітіє С. - один з основних напрямів демократичного вдосконалення суспільства і держави. С. означає, що об'єкти управління (люди, їх групи, об'єднання і організації) в тій або інакшій мірі одночасно виступають і як суб'єкти колективного управління, оскільки так чи інакше беруть участь у виробітку, прийнятті і здійсненні управлінських рішень. Це.

ГНОЗИС (або ГНОСИС - по греч. знання) - в древньогрецький філософії глибинне знання або пізнання розумом космосу, людини і божественного миру. Умови гнозиса - катарсис (очищенням почуттів), доброчесність і верховенство розуму в душі людини. Мотив гнозиса - любов до істини (ерос), а мета - істинне знання Єдиного, блага, краса, космосу, людини і його місця у всецелой реальності. Філософському гнозису властиво у одних мислителів упокорювання перед істиною, у інших - бажання нею володіти нарівні з "богами", але і ті, і інші віддавали перевагу вірі знанню: "я не вірю, тому що знаю". За межами філософії термін "гнозис" розумівся по-іншому. У.
Посилання в тексті роботи "Нормативно-правова база функціонування документно-архівних систем" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЕТОД МОЗКОВОЇ АТАКИ - колективний метод пошуку нових технічних ідей і рішень. Мета даного методу - отримання великої кількості різних ідей і пропозицій в  обмежений час (звичайне 20-40 мін). Мозкова атака складається з двох фаз: генерації ідей і їх подальшої оцінки. Раціональною основою методу мозкової атаки є посилення евристичности за рахунок використання випадковості, яка виникає внаслідок принципової  непередбачуваність  асоціативних  рядів,  виникаючих  в  групі людей,  появи    асоціативних  телекомунікацій  через  присутність  в  групі людей з різною професійною орієнтацією.  Психологічною основою методу. САЛОННЕ МИСТЕЦТВО - консерва тивное напрям в художній культурі Європи і Америки XIX - початки XX в. Воно отримало свою назву завдяки підтримці з боку жюрі парижских салонів. Загальні ознаки салонного мистецтва (еклектизм творчого методу, ефектна красивость композиції і однозначність змісту, прямолінійність трактування значних тим, формальна завершеність, ремісниче-технічна віртуозність і "сделанность" фактури, патетика, екзальтація і слащава ідеалізація образів, відверта развлекательность, еротика і відхід від соціальної проблематики) стали символом потурання художній моді і смакам масового. ЧОЛОВІК - істота, що втілює вищий рівень розвитку життя, суб'єкт суспільно-історичної діяльності. Ч. є системою, в якій фізичне і психічне, генетично зумовлене і прижиттєвий сформоване, природне, соціальне і духовне утворять нерозривну єдність. Ч. виступає як організм (наділений психікою), індивід (належний до роду Homo saрiеns), індивідуальність (відмінний від інш.), суб'єкт (змінюючий навколишній світ, інш. людей і себе самого), носій ролей (статевих, професійних, конвенциальних і інш.), Я-образ (система уявлень, самооцінка, рівень, домагань і інш.), особистість (системна соціальна якість індивіда, його.

"F25.1" Шизоаффектівноє розлад, депресивний тип - Розлад, при якому протягом хвороби виражені як шизофренические, так і депресивні симптоми. Депресивний настрій звичайно супроводиться деякими депресивними рисами або розладом поведінки: заторможенностью, безсонням, втратою енергії, втратою ваги або апетиту, зниженням звичайних інтересів, порушенням концентрації уваги, почуттям провини, безвихідності, суицидальними думками. У той же час або в рамках цього ж приступу є інші більш типові для шизофренії симптоми, наприклад, хворий затверджує, що його думки взнають або їх переривають, сторонні сили намагаються його контролювати. Він може. Тремор ессенциальний - спадкове захворювання, передається по аутосомно-домінантному типу з різної експрессивностью патологічного гена. Зустрічається з частотою від 4 до 55 на 1000 населення у осіб у віці старше за 40 років. Морфологічні зміни в мозку переважно відсутні. Розлад зв'язують з дисфункція механізмів контролю регуляции синхронної активності спинального рухового апарату, а також зміною чутливості центральних і периферичних бета-адренергических рецепторов. Клінічна картина характеризується тремтінням частотою 7-17 Гц, яке з'являється при утриманні пози, не посилюється при русі і, на відміну від. ТЕСТУВАННЯ - метод психологічної діагностики, що використовує стандартизовані задачі і питання - тести, що мають певну шкалу значень. Застосовуються для стандартизованого вимірювання індивідуальних відмінностей. Дозволяють з відомою імовірністю визначити актуальний рівень розвитку у індивіда необхідних навиків, знань, особових характеристик і т. п. Т. передбачає, що той, що обстежується виконує певну діяльність: це може бути рішення задачі, малювання, розповідь по картинці і пр.- в залежності від методики, що використовується. У процесі Т. відбувається певне випробування, на основі результатів якого робляться. Вітчими і мачухи - (stepparents) Кількість розлучень і повторних браків неухильно зростає. Приблизно 10-15% сімей в США представлені сім'ями, в к-рих один з батьків яв-ця нерідним. Огляд літератури по таких сім'ях дає різнорідні результати. Нек-рі дослідники не знайшли відмінностей між змішаними і интактними сім'ями, тоді як інші виявляють значущі відмінності, що свідчать про те, що змішані сім'ї випробовують більше труднощів і проблем. На фоні великого об'єму информ., отриманої за останні роки відносно розлучень, спроби зрозуміти психол. клімат змішаних сімей виглядають досить скромними. Одне з.