На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Нові технології навчального процесу у початковій школі

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Педагогічні технології ... 4
Розділ 2. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності ... 8
2.1. Наукова технологія творчості ... 8
2.2. Рейтингова система оцінювання знань ... 19
2.3. Технологія педагогічного спостереження. Педагогічний зміст дитячого малюнка ... 23
2.4. "Довкілля" - предмет нового покоління ... 29
Розділ 3. Основні напрями інноваційних процесів в початковій освіті європейських країн ... 37
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Нові технології навчального процесу у початковій школі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нові технології навчального процесу у початковій школі"

Курсова робота "Нові технології навчального процесу у початковій школі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нові технології навчального процесу у початковій школі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нові технології навчального процесу у початковій школі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нові технології навчального процесу у початковій школі" і призначений виключно для пошукових систем.

СУРДОПЕДАГОГИКА - (від лати surdus - глухої і педагогіка), галузь дефектології, розробляюча проблеми виховання, утворення і навчання дітей з порушеннями слуху (глухих, слабослишащих, позднеоглохших). З як галузь пед. науки включає в себе теорію навчання і виховання дітей з недоліками слуху дошкільного і шкільного віку, історію З, приватні методики, сур-дотехнику. Перше висловлювання про можливість навчання глухих дітей зустрічається вже в творах Арістотеля В 16 в про можливість засвоєння мови за допомогою її письмової форми згадував итал філософ, лікар і математик Дж Кардано (1501 - 76), в цей же час в. ДОЦІЛЬНІСТЬ МОВИ - коммуникативное якість мови, яка виникає на основі співвідношення мова - умови спілкування. У. р. - необхідна якість хорошої мови, яка полягає в такому підборі, такій організації коштів мови, які роблять мову такою, що відповідає цілям і умовам спілкування. У. р. відповідає темі повідомлення, його логічному і емоційному змісту, складу слухачів або читачів, інформаційним, виховальним, естетичним і інакшим задачам письмового або усного виступу. У. р. захоплює різні рівні мови (вживання слів, словосполучень, граматичних категорій і форм, синтаксичних конструкцій і цілих композиційно-мовних систем). РЕАКТОЛОГІЯ - психол. концепція, що трактувала психологію як "науку про поведінку" живих істот. Висунена в 1921 К. Н. Корніловим в його роботі "Вчення про реакції з психол. точки зору (Реактологія)"; розроблялася також його послідовниками протягом 20-х рр. Центр, поняття форму всякого життєвого вияву, поведінки організму в ході взаємодії з навколишнім середовищем. Реакція людини початково включає в себе як суб'єктивну (інтелектуальні, емоційні, вольові процеси), так і об'єктивну (рефлекси, физиол. зміни в організмі і т. д.). сторону. У експериментально-метод. плані Р. НАДЬ Ласло - (27.6.1857 - 25.2.1931, Будапешт), венг. психолог і педагог. Закінчив Будапештський ун-т. Викладав педагогіку в пед. уч-ще (Будапешт). освіти (1896), ініціатор створення в Будапешті Комітету (1903) і Об-ва (1906) для вивчення дітей, ред. журн. "Дитина" ("А Gyermek", 1907). Організатор междунар. науч. конгресів по вивченню дитини (Гамбург, 1908) і експерим. психології (Берлін, 1912). Уперше в країні Н. створив при пед. уч-ще психолого-пед. експерим. лабораторію (1909). Організатор (1922) і до кінця життя керівник Пед. семінару в Будапешті. Н. вплинув значний чином на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нові технології навчального процесу у початковій школі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КРОВ (Дам) - Тора* розглядає К. як джерело життя, "тому що душа плоті - в До." (Лев. XVII, 11). Душа міститься в К. людину і тварину, і навіть після смерті залишається в IX, 4). Звідси зрозуміла огида, яку живлять євреї до вживання К. в їжу. Спочатку заборонене було людині є м'ясо, і в книзі Буття (I, 28-29) сказане: ".. и. владичествуйте над рибою морською і над птахом небесним і над всякою твариною, що плазує по землі. І сказав Бог: "Ось, Я даю вам всяку траву семеносную, яка на всій землі, і всяке дерево, плід якого, семеносний, буде вам в їжу". Іншими словами, вільна людина підпорядкувати собі все живе. МЯСОЕДОВ - Григорій Григорійович (1834, сіло Паньково Орловської області - 1911, маєток Павленки під Полтавою), російський живописець, рисовальщик, гравер. Навчався в Петербургської академії мистецтв (1853-62) у Т. А. Неффа і А. Т. Маркова. Був нагороджений Малою (за картину "Поздоровлення молодих в будинку поміщика", 1861) і Великою (за роботу "Втеча Григорія Отрепьева з корчми на литовській межі", 1862) золотими медалями. Як пенсіонер АХ здійснив поїздку в Німеччину, Італію, Іспанію, Францію і Бельгію (1863-69). Організатор і член-засновник Товариства пересувних художніх. ГЕТМАНЩИНА - південна і південно-східна околиця В. князівства Литовського, від 1569 р. по акту Люблінської Унії приєднана до Мови Посполітой. До цього року Г. була населена майже виключно Запорізькими Козаками, якими подчинянлись своєму виборному отаману, і через нього Польсько-литовському королю. Це пограничье древньої Русі, до татарського завоювання в 1210 р., знаходилося у володінні Чорних Клобуков-Черкасов. У 1506 р. декретом в. князя Литовського Сигизмунта 1-го ця смуга земель передана, Козакам Кримської орди, що відколювалися від ханів, які з того часу стали, іменуватися Запорізькими Козаками.
У вступі курсової "Нові технології навчального процесу у початковій школі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШИИЗМ - угруповання, партія, прихильники - другі по числу прихильників напрям в ісламі після суннизма. Шиити визнають Коран "божественним прозрінням", однак вважають, що в османовой його редакції опущені аяти, що мають відношення до Алі. У сунне визнають тільки ті хадиси, які сходять до Алі. У доповнення до цього мають свій "переказ" - ахбари, збірники яких разом з Кораном є джерелом шариата. Шиити вважають, що право бути спадкоємцем місії Мухаммеда може належати виключно прямим його нащадкам, тобто дітям, внукам, правнукам і т. д. Али і Фатіми. На грунті суперечок про число имамов Ш.

Помпей Трог - I в. до н. е./I в. н. е., римський історик. Відбувався з аристократії одного з кельтських племен в Нарбоннської Галій; його дід отримав римське громадянство від Помпея Великого. П.Т. написав всесвітню історію в 44 книгах Філіппова історія (Historiae Philippicae), назва якої сходить до твору Теопомпа Філіппіка. Заголовок повинен було вказувати на те, що П.Т. прагнув трактувати всю історію з македонських позицій - позицій тієї Македонії, яку створив Пилип II. Книги I-VI описували історію Ассірії, Мідії і Персії, від якої П.Т. переходить до скіфів і греків, щоб потім в кн. VII-XL зайнятися історією. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ, ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА - Політична свідомість - це система знань, ідей, цінностей індивіда, групи, суспільства. Політичну свідомість можна також визначити як відображення в свідомості людей політичної реальності. Політична свідомість залежить від умов життя особистості, соціальної групи, нації. Якщо мова йде про окрему особа, то її політична свідомість визначається, з одного боку, соціальним статусом особистості, мірою образованности, вихованням, соціальною середою. З іншого боку, політичну свідомість особистості формують політичні інститути, політичні і громадські організації, засоби масової інформації. Можна.
Список літератури курсової "Нові технології навчального процесу у початковій школі" - більше 20 джерел. Баруді Галімджан (Галімзян) Мухамметзянович - (аль-Баруди; справжнє прізвище Галієв) (2 лютого 1857, село Малі Ковалі Ковалінської волості Казанського повіту Казанської губернії, - 6 грудня 1921, Москва). З купецької сім'ї. Освіту отримав в медресе в Казані і Бухарі. Під керівництвом "Баруді (з 1881) медресе Мухаммадія" в Казані стало відомим і за межами Росії. Виступав за реформу мусульманської школи; автор багатьох шкільних підручників, вчений-богослов (твори багато разів перевидавалися), имам однієї з мечетей в Казані. Користувався авторитетом серед мусульман. Прагнув до модернізації ісламу. На 3-м Всеросійському. ПОЛІТИЧНИЙ ЛІДЕР - ведуче обличчя політичного процесу, що здійснює функції об'єднання і згуртування соціальних сил, задаючий напрям діяльності державним і суспільним інститутам, політичним рухам, багато в чому що визначає особливості курсу на політичні перетворення в країні. Політичний лідер - це, передусім, велика особистість, що має тверді принципи, переконання, концепцію розвитку країни, здатна відстоювати свої ідеї у відкритій полеміці і боротьбі, готова у разі невдачі піти у відставку, зберігши при цьому свою "особу" і загальнонаціональну популярність. Саме політичне лідерство - одне з.

СОЦІАЛЬНИХ ДІЇ ТЕОРІЯ - одне з осн. напрямів совр. зап. соціології, висхідне до Веберу, к-рий і розробив поняття С. д. Останнє, по Веберу, - це вся людська поведінка, коли і оскільки діючий індивід додає йому суб'єктивне значення, орієнтуючись при цьому на поведінку інш. індивідів. (Тому інстинктивна реакція, напр., не буде С. д.) Згідно Веберу, С. д. - це осн. елемент соціальної дійсності, а соціальні інститути, групи і інш. соціальна спільність - це лише результати і способи організації певних дій індивідів. Надалі поняття С. д. розроблялося передусім соціологами, що дотримувалися соціально-атомістичних орієнтації (Ф.
Посилання в тексті роботи "Нові технології навчального процесу у початковій школі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕРША ФІЛОСОФІЯ - (лати. philosophia prima), термін філософії Арістотеля, відповідний пізнішому терміну "метафізика" і близький до поняття "онтологія". У словоупотреблении Арістотеля термін" філософія" близький до поняття "наука" (епистеме), або "науч. дисципліна", і може додаватися до математики, фізики, етики, поетике (тому "математич. філософія" на мові Арістотеля означає просто "математика"). Від "приватних наук" Арістотель відмежовує "першу", або вищу, філософію, філософію в собств. значенні слова, к-рую він. МАЛКЕЙ (MULKEY) Майкл - (р. 1936) - голений. соціолог і філософ науки, відомий своїми роботами по методології соціального аналізу науки і критиці "стандартної концепції" в соціології знання, що йде від Мангейма і Мертона. По М., стандартна концепція виключала з сфери соціологічного аналізу зміст естественнонаучного знання внаслідок того, що приймала без заперечень концепцію науки неопозитивизма. У останньому наукове знання появляється автономним, незалежним від соціальної середи, оскільки в його основі лежить сукупність надійно встановлених фактичних даних. Філософія науки постпозитивизма (Кун, Дж. Равец, Полані. Деперсоналізация - 1) почуття втрати себе або особової ідентифікації, відчуття індивідом, що він є маленьким гвинтиком в безликій соціальній машині. Ср. переживання жінок з приводу тієї, що мужья не бачать в них особистості, індивідуальної своєрідності; переживання рядового працівника великої установи, підприємства, з думками і інтересами якого не вважаються. Деперсонализация може бути зумовлена переважною дією іншої, яскравої або авторитетної особистості (особистостей), з якими регулярно спілкується даний індивід. Ср. персонализация. 2) втрата контакту з власною особовою дійсністю.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОПЕРАТОРА - складний цілеспрямований процес, що включає професійну орієнтацію і відбір, навчання, подальше вдосконалення професійної майстерності з урахуванням психологічних особливостей особистості, її мотивів і інтересів (тренування), а також формування виробничих колективів для їх спільної діяльності. Попереднім етапом П. п. про. є професійна орієнтація - система науково обгрунтованих заходів, направлених на підготовку людей до вибору професії (з урахуванням особливостей особистості і потреб народного господарства в кадрах), на надання ним допомоги в професійному самовизначенні і працевлаштуванні. Наступним. Управління спілкуванням - (в психотерапії) - усвідомлений вплив психотерапевта на процес О. з клієнтом (терапевтичною групою) з урахуванням терапевтичної мети, стану клієнта (групи), в ході к-рого вирішуються коммуникативні задачі, значущі для ефективності терапевтичного процесу. Клінічний психолог, надаючи допомогу своєму клієнту, використовує адекватні запиту клієнта професійні коммуникативні уміння, психотерапевтичні, консультаційні, діагностичні технології, допомагає йому справитися з його життєвими проблемами. Те, як при цьому будуть складатися взаємовідносини між психологом і клієнтом, залежить від їх. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУПИ - (від лати. completus - повний...) - підбір членів малої групи з урахуванням їх професійної підготовки, індивідуальних психологічних якостей, даних аналізу межличностних відносин і специфіки спільної діяльності. Прі К. м., яка призначена для зладжених сенсомоторних дій, доцільно використати гомеостатическую методику (див. Гомеостат), що виявляє лідера групи, взаєморозуміння і злагодженість робочих дій її учасників. При тих видах групової діяльності, які вимагають однакового рівня обученности всіх членів групи і виключення суперництва, в її склад потрібно включати людей, що вимагають на підготовку. ПЕНДРЕДА СИНДРОМ - (описаний британським лікарем V. Pendred, 1869-1946) - спадкове захворювання: природжена нейросенсорная глухота і зоб. Характерні прогресуюча нейросенсорная тугоухость, що виявляється з народження або в ранньому дитячому віці; збільшення щитовидної залози від гиперплазии до зобу великих розмірів, що з'являється до 5-8 років; зоб дифузний, м'який, іноді з утворенням вузлів; функція щитовидної залози частіше підлягаюча зберіганню, але зустрічається гипотиреоз, в основі якого - дефект ферменту пероксидази, що перетворює йод в його органічну форму, слідством цього є нездатність щитовидної залози.