На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

НОВЕЛИ МОПАССАНА

(курсова робота з зарубіжної літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Гі де Мопассан - один із найвидатніших письменників-реалістів Франції ... 5
1.1. Творчість Гі де Мопассана в наукових розробках ... 5
1.2. Сторінками життя і творчості письменника ... 10
Розділ 2. Новели Гі де Мопассана - особлива сторінка творчості письменника ... 16
2.1. Загальна характеристика новел Гі де Мопассана ... 16
2.2. Художні засоби зображення дійсності в новелах Гі де Мопассана ... 19
Розділ 3. Образний світ новел Гі де Мопассана ... 24
3.1. "Пампушка" - найоригінальніша новела Гі де Мопассана ... 24
3.2. "Війна - огидна штука!" ... 28
3.3. Світ чиновників і "добропорядних" буржуа ... 31
3.4. То були простолюдини ... 34
3.5. Кохання - це святиня ... 36
3.6. Нещасні кинуті діти ... 38
Висновки ... 41
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Новели Мопассана" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Новели Мопассана"

Курсова робота "Новели Мопассана" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Новели Мопассана", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Новели Мопассана" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Новели Мопассана" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАТРИМКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ (ЗПР) - - варіант психічного дизонтогенеза, до якого відносяться як випадки уповільненого психічного розвитку ( "затримка темпу психічного розвитку"), так і відносно стійкі стану незрілості емоційно-вольової сфери і інтелектуальної недостатності, що не досягає міри недоумства. Процес розвитку пізнавальних здібностей при ЗПР часто ускладняється різними негрубими, але нерідко стійкими нервово-психічними розладами (астенічними, церебрастеническими, невротичними, неврозоподобними і інш.), що порушують інтелектуальну працездатність дитини (див. Розвиток психічний). Причини виникнення ЗПР: органічна. АКСЕЛЕРАЦІЯ, акцелерация - (від лати. acceleratio - прискорення), прискорення темпів зростання і физич. розвитку дітей і підлітків в порівнянні з попередніми поколіннями. При зіставленні результатів антропометрич. обстежень, проведених в нач. 20 в. зданими 30-х рр. 19 в. було встановлено, що в 20 в. процес А. охопив населення всіх економічно розвинених країн. Прізнаки А. відмічаються вже на стадії внутриутробного розвитку. Так, за останні 70 - 80 років довжина тіла новонародженого збільшилася в середньому на 1 см, маса - на 100 - 300 р. Значить. зміни в темпах зростання і розвитку спостерігаються у грудних дітей: подвоєння маси. ЗОЛОТОВ Василь Андрійович - [2(14). 3.1804, Москва, - 12(24).12.1882, Петербург], педагог, діяч нар. освіти. Вчився в Рішельевськом ліцеї (викладав там же в 1829 - 32) і в Моськ. ун-ті. У 1832 - 49 містив в Одесі приватний пансіон, в до-ром навчав за допомогою нових методів по підручниках і керівництві, написаних ним самим. У пансіоні був застосований звуковий метод навчання грамоті ("Русявий. азбука по методі Жако-те", 1833), вивчення граматики починалося з синтаксич. розбору речень ( - "Досвід загальної граматики", 1832), навчання иностр. мовам - з розмовної практики ("Франц. розмови". ГАЛЬПЕРИН Петро Яковльович - [19.9 (2.10). 1902, Тамбов, - 25.3.1988, Москва], психолог, засл. деят. науки РСФСР (1980). Д-р пед. наук (1965), проф. (1966). Закінчив Харківський мед. ин-т (1926). У 1926 - 41 в Харківському психоневро-логич. ин-ті. Учень Л. С. Виготського. У 1941 - 43 працював в експерим. госпіталі відновлення рухів при Ін-ті психології (Свердловська обл.). З 1943 в МГУ: доц., проф. психології, з 1967 зав. кафедрою вікової психології, з 1983 проф.. Фахівець. в області теорії і методології психології, історії психології, вікової психології. Розробив теорію поетапного формування розумових дій.
Кожна вагома структурна частина курсової "Новели Мопассана" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МОЖАЕВ - Борис Андрійович (1923, з. Пителино Рязанської обл. - 1996, Москва), російський письменник. Після служби в армії вчився в Ленінградськом вищому військовому інженерно-технічному училищі, заочно на філологічному ф-ті Ленінградського ун-та. Після училища працював військовим інженером, журналістом, друкувався з 1953 м. Зібрав і обробив "Удегейськиє казки" (1955). З 1960 м. жил в Москві. У нарисах "Земля чекає господаря" (1960), "Без шаблона", "Експерименти на землі" (обидва - 1962), "Лісова дорога", "Обличчя землі" (обидва - 1965). НОСІВ - ЕвгенійІванович (1925, з. Толмачево під Курськом - 2002, Курськ), російський прозаїк. Народився в сім'ї сільських майстрів, батько виховував сина в ремісничих і хлебопашеских традиціях. У 18 років Носів пішов на фронт; після війни працював літературним співробітником в газеті в Середній Азії. У 1951 м. разом з сім'єю поселився в Курське. Літературний дебют Носова - публікація на сторінках Курського обласного альманаха для дітей розповіді "Райдуга" (1957). Перша книга - "На рибальській стежці" (1958), за нею пішли "Розповіді" (1959), "Тридцять зерен". САРУХАНОГУЛЛАРИ - Династія емиров, що правила в 1300-1390, 1403-1405 рр. в Магнісиї (Туреччина). Емірат Сарухан виник на малоазийском побережжі на самому початку XIV в. Родоначальник династії туркменський бий Сару-хан захопив в 1313 р. у византийцев Магнісию, а зимою 1315/16 р. його брат Алі-паша зайняв Німф. Внаслідок завоювання під владою Саруханогулларов виявилися землі від Філадельфії до Ізміра (Смирні). Столицею бейлика став Маніс. Згідно з свідченням сучасників, Сару-хан мав 15 міст і 20 фортець, а у його брата Алі-паші, що правив в Ніфе, було 8 міст і 30 фортець. Емират ніколи не грав ведучої ролі і.
У вступі курсової "Новели Мопассана" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Симон - 1) Див. "Петро". 2) Симон Зілот - один з дванадцяти апостолів (Лук. 6:15; Деян. 1: 13), названий Кананітом в Мат. 10:4 і Map. 3:18. Ймовірно, цей Симон дотримувався раніше за вчення зилотов, які відрізнялися суворими ревнощами в охороні національної релігії or іноземного і язичницького впливу; при цьому зилоти ні з чим не вважалися і їх нерозсудливість привело зрештою до руйнування Ієрусаліма. Симон, ставши учнем Христа, зберіг прізвисько "Зілот", тобто "ревнитель". Слово Кананіт є грецькою видозміною єврейського "Канані", яка також означає.

Орлова Марія Миколаївна (1903 - після 1928) - Радянський археолог і педагог. З селян Курської губернії (отець став ювеліром і антикварним торговцем). У 1920-1922 рр. працювала в агітвідділі Курського губкома. За 1922-1926 рр. закінчила 1-й МГУ. Учениця В. А. Городцова, під керівництвом якого виконувала дипломну роботу. У 1925-1926 рр. - співробітниця Музею витончених мистецтв ім. А. З. Пушкіна. Проводила археологічні розкопки в Московській, Володимирській і Іваново-вознесенськой губерніях по перших відкритих листах Главнауки радянського періоду. З 1926 р. - співробітниця Губмузея в Курську. У 1927 р. вела охоронні розвідки на Білгородському. КОНФЛІКТ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ - конфлікт, що характеризується певним рівнем організованої політичної дії, участю суспільних рухів, наявністю масового безладдя, сепаратистських виступів і навіть громадянської війни, в яких протистояння відбувається по лінії етнічної спільності. Властивість етнополітичного вимірювання сучасного конфлікту полягає в тому, що він має прихований період накопичення і розгортання міжетнічних протиріч. У кожного конфлікту він має різну тривалість. Саме в цей період і відбувається формування власне етнополітичного потенціалу конфлікту, а також усвідомлення національного статусу його.
Список літератури курсової "Новели Мопассана" - більше 20 джерел. Демократичний фронт звільнення Палестіни - (At-Jabha At-Dimuqratiyah Li-Tahrir Filastin; первинна назва - Народний демократичний фронт звільнення Палестіни, НДФОП; PDFLP) - ДФОП. У 1969 ДФОП уперше заявляє про себе, як про самостійний політичний рух, виділившись з складу Народного фронту звільнення Палестіни. У розділі організації знаходиться йорданський православний християнин Наїф Хаватмех. Розкол в рядах НФОП був викликаний ідеологічними розбіжностями: ДФОП оголосив основним ворогом вищий клас сіоністів, критикував інші угруповання палестинець за недооцінку реакційної ролі урядів ряду арабських країн. ДФОП дотримується ідеології. РЕФОРМИ ПОЛІТИЧНІ - (фр. rиforme; від лати. reformo - перетворюю) - політичне перетворення, зміна існуючих суспільно-політичних відносин без істотної зміни готівкової системи. Реформи в політиці за змістом та формою змін протилежні поняттю революції. Послідовники Маркса і Леніна, деякі інші радикали вважають, що політична система зумовлена економічною основою. При зміні основи виникає необхідність в адекватній зміні політичної форми. Реформатори вважають, що зміни необхідно здійснювати поступово, з мінімальними суспільними потрясіннями (не зашкодь!). На відміну від них революціонери прагнуть все змінити кардинально.

Професіонал - людина, що займається якою-небудь діяльністю як зароблення коштів для існуванню, тобто це людина, працююча в якому-небудь відділі, структурі і т.п. Звичайно професіонали придбавають спеціальні знання і навики в учбових закладах. Професіонали володіють всіма "людськими якостями": дурістю, продажністю, лінем, брехливістю, безпринципністю, підступністю, людиноненависництво і пр., в зв'язку з цим не треба спокушатися з приводу фраз типу: "Ця моя (його) професійна думка", або "Він професіонал"/поняття професіонал, дурень і негідник не виключають один одного/. Феномен професіоналізму полягає в.
Посилання в тексті роботи "Новели Мопассана" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СИНЕРГЕТИКА - (греч. synergos - спільно діючий) - область наукового знання, в до-ой за допомогою міждисциплінарних досліджень виявляються загальні закономірності самоорганизации, становлення стійких структур у відкритих системах. Термін "С. став активно використовуватися в радянській літературі після публікації на русявий. мові роботи Г. Хакена "Синергетика (М., 1980), в до-ой він визначив цим поняттям спільний цілісний, або кооперативний, ефект взаємодії великого числа підсистем у відкритих системах. Даний ефект може мати місце в різних фізичних, хімічних, живих і інш. системах, здібних до. Діатропіка - наука про різноманітність (див. додаток № 1). Застосовно до диатропике тут, далі і скрізь будемо цитувати статтю Ю.В. Чайковського "Пізнавальні моделі, плюралізм і виживання", Шлях. 1991. №1.: "Не маючи справи з окремими фактами, диатропика не може давати затверджень, справедливих абсолютно для всіх об'єктів. Вивчаючи яку-небудь безліч, диатропика завжди виявляє в ньому ядро типових об'єктів, для яких виражені закономірності виконуються очевидним образом, і периферію - порівняно нечисленні об'єкти, на яких закономірності даної безлічі видимі погано, аж до, можливо, повної відсутності". "Немає. ГРИЖА - (hernia) - випинання органу або тканини з якої-небудь порожнини тіла, в якій вони звичайно розташовуються. Пахова грижа (inguinal hernia, або rupture) утвориться в нижній частині живота; при цьому мішок очеревини, вмісний дільницю сальника або петлю кишечника, виступає через паховий канал (inguinal canal) брюшной стінки. Пахова грижа може з'явитися внаслідок сильного фізичного напруження або при сильному кашлі. Мошоночная грижа (scrotal hernia) також відноситься до пахових гриж, але досягає таких великих розмірів, що спускається в мошонку; стегнова грижа (femoral hernia) багато в чому схожа з паховою.

Психологічний синдром - [греч. syndrome - збіг] - стійкий індивідуальний варіант психічного розвитку дитини (як правило, несприятливий), представлений сукупністю взаємопов'язаних психологічних виявів (симптомів). Развітіє П. з. визначається межличностной ситуацією розвитку дитини, тобто системою його відносин з найближчим соціальним оточенням. Структуру П. з. утворять три основних блоки: 1) психологічний профіль дитини; 2) особливості поведінки і діяльність дитини; 3) реакція соціального оточення на поведінку і діяльність дитини (А.Л. Венгер). Психологічний профіль представлений характеристиками. ЗУБНА КІСТА - (син.: одонтогенная кіста, щелепна кіста) - полостное освіта в щелепі, виникаюча при патології зубів. Покрита оболонкою і заповнена жовтавою рідиною, вмісною кристали холестерину. Найчастіше зустрічається радикулярная (коренева) кіста, яка утвориться внаслідок хронічного запалення периодонта і формування верхушечной гранулеми. Дистрофические зміни в гранулеме приводять до виникнення в ній дрібних порожнин з подальшим формуванням єдиної кистозной порожнини. Фолликулярная (зубосодержащая) кіста розвивається із зубного зачатка (фолікула) непрорезавшегося (рідко надкомплектний) зуба внаслідок. ЛОГОС - (Logos) - принцип логіки і структури, що традиційно асоціюється з духом, миром батька і образом Бога; по-грецькому означає "слово" або "розум"; Гераклит під Логосом представляв універсальний розум, правлячий миром, і саме в цьому значенні його розумів і використав Юнг. "Не існує свідомості без розрізнення протилежностей. Саме батьківський принцип, Логос, вічно б'ється за вивільнення себе з первинної теплоти і первинної темряви материнської утроби, коротше говорячи, з несвідомого" (CW 9i, par. 178). "Під Логосом я маю на увазі розрізнення, думку, прозріння, а. БРОНХОСКОПИЯ - дослідження нижніх дихальних шляхів (огляд внутрішньої поверхні трахей і бронхов) за допомогою оптичного приладу - бронхоскопа. Бронхоскоп складається з порожнистих металевих або еластичних трубок з освітлювальною і оптичною системами. За допомогою бронхоскопа можна зробити анестезію слизової оболонки, розпилення лікарських засобів, відсмоктування бронхіального секрету, здійснити биопсию, видалити чужорідне тіло або новоутворення. Проводять бронхоскопию натщесерце в перевязочной або ендоскопической кімнаті. Обробка рук виробляючого бронхоскопию - як при хірургічній операції. Премедикацию.