Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства ... 5
1.1. Класифікація ігор та ігрові форми навчання природознавства ... 12
Розділ 2. Розробка уроків за методикою проведення нестандартних уроків природознавства в молодших класах ... 20
2.1. Екскурсія по залах астрономічного музею ... 20
2.2. Урок-казка "Царівна-жаба" ... 27
Висновок ... 35
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства"

Курсова робота "Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ - одна з форм відтворювання, успадкування моральності в суспільстві. У розумінні Н. в. в історії культури склалося 4 основні традиції: патерналист-з до а я (Н. в. як обязат. шанування старших); релігійно-церковна (Н. в. як підтримка авторитету віри); просвітницька (Н. в. як результат освоєння науч. знань, схильних до суду розуму); до об м-мунитарная (Н. в. як процес формування почуття колективізму). Багатоманітні концепції, в к-рих втілювалися (не завжди, зрозуміло, в чистому вигляді) ці традиції, мали, як правило, филос. статус - обмежувалися постановкою питання про принципову можливість. УЧБОВИЙ ПРЕДМЕТ - осн. структурна одиниця уч. процесу; одне з коштів реалізації вмісту освіти в системі загальних образоват. і проф. уч. закладів. Перелік і взаємозв'язки У. п., їх розподіл по роках навчання або отд. періодам уч. року визначаються учбовим планом відповідного уч. закладу. Закономірності навчання конкретному У. п., а також мети, зміст, методи, организац. форми і кошти навчання розкриває методика учбового предмета. Всі предмети, включені в уч. план, реалізовують цілі навчання і виховання в конкретному уч. закладі. Однак кожний У. п. має гл. функцію, що виділяє його ведучий компонент. Це можуть бути. ПАВЛЕНКОВ Флорентій Федорович - [8(20).10.1839, Тамбовська губ., - 20.1(1.2). 1900, Ніцца, похований в Петербурге], книговидавець. Закінчив Михайлівську артилерійську академію (1861). Служив в Київському і Брянськом арсеналах. Вийшовши у відставку (1866), відкрив в Петербурге книгарню і зайнявся издат. і книгопродавч. діяльністю. Одну з перших книг випустив в 1865 ("Повний курс фізики" А. Гано в собств. пер. з франц.). За спробу видання соч. Д. І. Пісарева (к-рий був в'язнем Петропавловської міцності) зазнав в 1867 - 69 судовому переслідуванню, був виправданий, але в 1868 арештований за мову на. ГРІХ - по религ. уявленням, порушення божеств, заповідей або навіть сумнів в них. Згідно з вченнями християнства, ісламу, іудаїзму, в основі греховности людей лежить первородний Г., довершений Адамом і Евой, к-рі порушили заповідь і вкушати плодів з древо пізнання добра і зла. Цей вчинок визначив гріховність всіх подальших поколінь: людство було покаране вигнанням з раю, смертністю, трудом і стражданням. По християнському вченню, саме з Г. починається зло: засумніватися в суворості заповіді, людина виявила непокору і т. про. здійснив Г. Іїсус Христос своєю добровільною смертю звільнив людство.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Фідлер Федір Федорович - Фідлер (Федір Федорович) - обдарований перекладач російських поетів на німецьку мову. Народився в 1859 р. в Петербурге, в німецькій сім'ї. Закінчив курс в Петербургськом університеті по історико-філологічному факультету; складається викладачем німецької мови в Екатерінінськом інституті і в гімназіях Я.Г. Гуревича і княгині Оболенської. У 1879 році видав книжку ", що не поступила в продаж Dichtungen von Puschkin, Krylow und Lermontow". У 1883 р. надрукував оригінальну драму у віршах "Nero" (російський переклад Мансфельда, Москва, 1884). У 1885 р. в одному з номерів відомої. Страхів Микола Миколайович (письменник II) - Страхів (Микола Миколайович, народився в 1852 р.) - письменник, син священика Московської губернії, викладач філософських предметів в Харківській Духовній семінарії; освіту отримав в Московській Духовній академії. Труди Страхова: "Методика Закону Божія" (1 изд., Харків, 1882; в 1893 р. перекладена на сербську мову; 6 изд., 1900), "Філософське вчення про пізнання і достовірність пізнаваного" (Москва, 1888; 2 изд., Харків, 1896), "Нарис історії філософії з древнейших часів філософії до цього часу" (Харків, 1893, 2 изд., ib., 1894), "Брак, що. СИМВОЛІЗМ - (франц. symbolisme, від греч. sy?mbolon - знак, символ), напрям в європейському і російському мистецтві 1870-1910-х рр. Символісти прагнули проникнути в таємниці буття і свідомості, побачити в образах реального світу "вікно в нескінченність" (В. Я. Брюсов), виразити коштами зображального мистецтва вищу, ідеальну суть світу, його нетлінну, вічну красу. Основні представники символізму в зображальному мистецтві: і "Набі" (М. Дені і інш.); близько до символізму рання творчість К. С. Петрова-Водкина і З символізмом стикається творчість художників об'єднання "Мир.
У вступі курсової "Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕТЕЛЬРЕД I - Король Англії з Саксонської династії, що правив в 866-871 рр. Син Етельвольфа. Помер ок. 28 травня 871 р. Ледве Етельред вступив на престол, йому довелося відбивати страшне нашестя норманнов. У 866 р. вісім конунгов і більш двадцяти ярлов приплили в Англію з таким великим флотом, якого ще ніколи не збирали вікінги, і всі висадилися на березі Останглії. Для захисту своїх кораблів вони зробили укріплений стан, добули коней майже для всіх своїх воїнів і рушили на Нортумбрію. Васальні королі, останглийский Осберт і нортумбрийский Елла, були убиті при обороні Йорка. Вожді норманнов, брати Інгвар і.

Скорпіон - евр. акрав. Скорпіон належить до комах, що заподіюють в жарких країнах муки людям і тваринам, і навіть смерть. У Палестіне знайшли 8 видів скорпіонів. Самим небезпечним є чорний скорпіон (Skorpio afex ), що водиться на скелях, товщиною в палець і довжиною біля 10 див., на вигляд схожий на річкового рака, з твердим панцирем темно-коричневого кольору, чорною головкою, 8-мью ногами, з двома клешнями, вельми жвавим хвостом з шести суглобів, який закінчується зігненим отруйним жалом. Цим жалом скорпіон робить дуже небезпечні уколи. Скорпіони харчуються комахами, але не нехтують і своїми. ЕЛИТИЗМ - (від лати. eligere і франц. elite - краще, добірне, вибране) - сукупність соціально-політичних концепцій, що затверджують, що необхідними складовими частинами будь-якої соціальної структури є вищі, привілейовані шари, правляча меншина, що володіє "монополією на владу, на прийняття рішень відносно змісту і розподілу основних цінностей в суспільстві" (К. Мангейм). Починаючи з XVI I в. термін "еліта" вживався для позначення товарів найвищої якості, а потім і для іменування "вибраних людей", передусім - вищого знання. Прообразом елитистских теорій можна.
Список літератури курсової "Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства" - більше 20 джерел. ЗОЛОТИЙ МІЛЬЯРД - умовний мільярд жителів найбільш багатих і розвинених країн світу (США, Канада, Евросоюз, Японія). Уперше про "золотий мільярд" заговорили в середині 1970-х рр. після першої серйозної світової кризи природних ресурсів. Група вчених з різних університетів, що назвалася Римським клубом, підготувала і розповсюдила доповідь "Межі зростання", в якій затверджувала, що за існуючих темпів економічного зростання природні ресурси землі будуть вичерпані протягом 20-50 років, а отже, необхідний перехід на енерго- і ресурсосберегающие технології, обмеження народжуваності в. ФРАНК Сергій Оттович - (р. 13.08.1960) Міністр транспорту Російської Федерації в уряді В. В. Путіна з серпня 1999 р., в уряді М. М. Касьянова з 2000 м. по 10.03.2004 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Новосибірську. Освіту отримав в Далекосхідному вищому інженерному морському училищі по спеціальності "инженерсудоводитель" (1983), в Вищій комерційній школі при Академії зовнішньої торгівлі (1985), в Далекосхідному державному університеті по спеціальності "юрист" (1995). У 1981-1984 рр. був секретарем комітету ВЛКСМ Далекосхідного вищого інженерного морського.

АНАБАПТИСТИ - (від греч. anabaptizo - знову занурюю, тобто хрещу повторно) - прихильники руху, виниклого в 16 в. в Швейцарії і Німеччині в ході Реформації і що розвивався в руслі тієї "селянсько-плебейської єресі" (Ф. Енгельс), к-рую очолив Т. Мюнцер. Їх об'єднувала загальна опозиція феод. ладу. Вони вимагали повторного хрещення в сознат. віці для створення вільної церкви, краю не визнавала гос. втручання в свої справи. Перше таке хрещення дорослих відбулося в Цюріхе в 1525. "Перекрещенцами" називав членів цієї общини Цвінглі, самі вони іменувалися "братами" і.
Посилання в тексті роботи "Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ШИЗОАНАЛИЗ - термін, що використовується Делезом і Гваттарі в їх спільній роботі "Капіталізм і шизофренія" (1972-1980) для позначення їх власної дослідницької методики. Делез і Гваттарі висувають в цій роботі дві радикальних тези: (1) будь-яким типам людської колективності передують маргинальні групи, (2) мова являє собою неістотну частину неязикового поля, що складається з "машин бажання". Мир бажання, що прославляється Ш., - це мир, де все можливе. Він прирівнюється до миру особливого роду шизофренического досвіду, нетотожного клінічним формам шизофренії. Шизофрениками", що "Відбулися. Речовина - по [2] вигляд матерії. Сукупність дискретних утворень, що володіють масою спокою. Опис "вигляд" - морфологічний, правильний, але нас воно задовольнити не може, оскільки це чисто класифікаційне ділення, якому в реальності, в першому наближенні, нічого не відповідає. Існує гіпотеза, що матерія в "чистому вигляді"- вакуум (перший об'єкт). Тоді: речовина - одна з об'єктів (п'ятий об'єкт) матеріального світу; матерія в формі стоячої хвилі утворить елементарну частинку (електрон, позитрон, протон, нейтрон і т.д.) - четвертий об'єкт, в формі хвилі, що біжить - фотон (третій об'єкт), а їх сукупність. хвороблива пристрасть до психоактивним коштів або алкоголю (аддикция наркотична або алкогольна) - [addiction, drug or alcohol] - Повторне використання психоактивного речовини або речовин в таких кількостях, що споживач (страждаючою хворобливою пристрастю) періодично або постійно знаходиться в стані інтоксикації, має нав'язливе прагнення прийняти речовину (або речовини), якій віддається перевага, насилу великим добровільно припиняє вживання психоактивних речовин або змінює його характер, а також виявляє рішучість добути психоактивні речовини майже будь-якими коштами. - Характерна значна толерантність, причому часто виникає синдром скасування, коли припиняється вживання речовини. У житті.

СТРАХ - Почуття внутрішньої напруженості, безпосередньої небезпеки для життя в очікуванні загрозливих подій, дій. Супроводиться різноманітними вегетативними розладами. Може бути по-різному виражений - від невизначеного почуття невпевненості, небезпеки до жаху. По K. Leonhard [1957], одна з фаз психозу щастя - страху. С. В ГОЛОВІ (німий. Kopfangst). Афект страху в зв'язку з неприємними відчуттями в голові (головними болями, почуттям распираний або стиснення мозку, відчуттям пустоти в голові, запамороченнями). Часто С.в м. виникає при гострому сенестопатозе при відповідній локалізації відчуттів, що випробовуються. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА - цілеспрямоване формування індивідуальних прийомів, що забезпечують оператору збереження заданих параметрів виконання діяльності в складних ситуаціях. Форми і методи П. п. вельми різноманітні, вони визначаються характером і умовами діяльності, а також тими вимогами, які вона пред'являє до психологічних якостей оператора. Одним з способів П. п. є моделювання в процесі тренування незвичайних (в тому числі і екстремальних) ситуацій і відробляння при цьому необхідних дій оператора. Таке моделювання може провестися за допомогою спеціальних стендів і макетів (див. Ситуационноє моделювання), або. КРЕПЕЛИН - (Kraepelin) Еміль (1856-1926) - німецький психіатр, один з основоположників сучасної психіатрії і творець великої школи психіатрів. Учень В. Вундта. Професор психіатрії в ун-тах Дерпта (нині Тарту, з 1886), Гейдельберга (з 1891), Мюнхена (з 1903). З 1922 р. залишив кафедру і працював в організованому їм в 1917 р. Мюнхенском психіатричному дослідницькому ин-ті. Основні дослідження були присвячені розробці клініки психічних захворювань. К. запропонував їх класифікацію, побудовану за нозологическому принципом, в якій, нарівні з іншим, виділив деменцию і манію. Методологічно спирався на принцип: однакові. ДИСОЦІАЦІЯ СВІДОМОСТІ - En.: Dissociation of the conciousness Делез (1813), а потім де Фаріа зазначали, що під час гіпнозу пацієнти іноді поводяться як інша особистість. Але ідея диссоциации свідомості сходить до Пьеру Жане (1889), незважаючи на те, що він ніколи не вживав цього вираження: Жане говорив про те, що діяльністю психіки, диссоциированной від свідомості, можна пояснити гіпнотичний стан. Він зазначав, що під гіпнозом з'являються як би дві душі: одна - пов'язана з свідомістю і волею, а інша - поза волею і свідомістю, але здатна управляти складними видами діяльності. Він мав на увазі автоматичні дії.