Національне виховання

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3 Розділ 1. Історичний аналіз національно-педагогічних ідей ... 5
1.1. Національні основи системи виховання ... 5
1.2. Народність виховання. Проблема національного виховання у творчості вітчизняних і зарубіжних педагогів ... 5
1.3. Ідеали українського національного виховання ... 10
Розділ 2. Концепція національного виховання ... 17
2.1. Сутність і особливості національного виховання ... 17
2.2. Принципи національного виховання ... 17
2.3. Національне виховання, як фактор цілісного формування особистості. Основні напрямки національного виховання ... 20
Розділ 3. Сучасні підходи до національного виховання ... 27
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Національне виховання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Національне виховання"

Курсова робота "Національне виховання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Національне виховання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Національне виховання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Національне виховання" і призначений виключно для пошукових систем.

РОЗВИТОК ПСИХІЧНИЙ - становлення специфічно людських висш. психич. функцій в процесі життєдіяльності дитини Питання про умови і рушійні сили Р і довгий час залишався дискусійним Його розгляд велося в плані теорії двох чинників (спадковості і внеш. середи), к-рі в якості внеш. і незмінних сил зумовлюють хід Р і При цьому одні автори вважали, що вирішальне значення має чинник спадковості (Ф Гальтон і інш.), інші приписували ведучу роль середі (Дж Уотсон і інш.), треті вважали, що обидва чинники взаємодіють, "конвергируют" один з одним (В Штерн). ЛС Виготський, СЛ Рубінштейн, АН Леонтьев і др, виходячи з. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕДАГОГІКА - напрям в психології і педагогіці, всебічне дослідження дитини, що ставило метою і обгрунтування пед.теории експериментальним шляхом Виникло в кон. 19 в, коли була доведена можливість застосування исследоват.експеримента до вивчення дітей Термін "Е і " запропонований в нач. 20 в Е Мейма-ном Вивчення дитини з метою побудови пед.теории робилося вченими різних спеціальностей і велося в неск напрямах вивчення закономірностей психич. і физич. розвитку підростаючих поколінь, дослідження розумової роботи школяра і умов її успішного здійснення, вивчення познават. процесів і. ЛЕБЕДИНЦЕВ Костянтин Феофанович - [13(25).10.1878, Радом, Польща, - 26.10.1925, Київ], педагог, математик-методист. У 1900 закінчив Київський ун-т. Викладав в Київській гімназії (1900- 1901), в 1-м коммерч. уч-ще (1901 - 05) і на Висш. дружин. курсах. У 1904 в перших своїх статтях Л. піддав критиці теорію вільного виховання. У 1906 за статті в журн. "Пед. тиждень", політики, що містили критику пр-ва відносно учнів, Л. був притягнутий до суду і вимушений був покинути Київ. У 1909 - 16 викладав в приватній гімназії Е. А. Кирпічникової в Москві. У створених Л. підручниках по алгебрі (1909 - 11) відображені осн. вимоги. НАТОРП (NATORP) ПАУЛЬ (1854-1924) - - німецький філософ, найбільший теоретик соціальної педагогіки, д-р філософії (1881). З 1885 професор університету Марбургського. Послідовник т.з. критичного реалізму. Н. разом з Г. Когеном став засновником марбургськой школи неокантіанства. Розглядав виховання ("До шкільного питання", 1893) як пробудження духовної самостійності вихованця у взаїмопересеченії вольових устремлінь його і вихователя. При цьому вплив вихователя не повинен мати характеру авторитарного виховання. Формування особи, по Н., здійснюється як встановлення відношення індивіда до загального духовного.
Кожна вагома структурна частина курсової "Національне виховання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГОСТІ - торгові люди, купецтво. У Древній Русі особи, що приїжджали продавати і купувати товари, з інших країн, князівств. Пізніше даним терміном означалися місцеві купці, що торгували в основному за межею. Надалі так стала називатися вища категорія привілейованого купецтва, що придбавала з цим і певний правовий статус. Таке значення терміну зберігалося до 1720 м. У XVI - 1-й чверті XVIII в. купець, що зараховувався в даний стан, отримував персональну царську даровану грамоту, в якій перераховувалися його заслуги, а також нові права і привілеї. Корпорация Г. отримувала і загальні даровані грамоти. Лазар (старообрядческий вчитель) - Лазар - відомий старообрядческий вчитель. Священик міста Романова, Лазар входив в гурток ревнителей старовини (Стефан Воніфатьев, Авакум, Тропов і інші). Будучи прекрасним начетчиком, Лазар, зі слів Сім'я Денісова ( "Виноград Російський"), "почав вільною мовою проповедивать древле-церковне благочестя і викривати Ніконова новини", за що був засланець в Тобольськ. Звідти, незадовго приїзду східних патріархів, його знову зажадали в Москву. Біля цього часу він склав свою "Челобітную" царю Олексію Михайловичу, передану в 1666 р. собору, який її засудив, а Лазаря зрадив в 1667 р. анафемі, не. МАЛЛАРМЕ - (Mallarme) Стефан (1842, Париж - 1898, Вальвен, департамент Сена-и-Марна), французький поет. Син чиновника, дістав гуманітарну освіту, з 1863 м. викладав англійську мову в ліцеї. Перші вірші "Лазур", "Дзвонар", "Вікна" (1866) написані в дусі пізнього романтизму під впливом Ш. Бодлера. Еклога Малларме на міфологічний сюжет "Післяполудневий відпочинок фавна" (1867, опубл. в 1876) послужила темою симфонічної прелюдії К. Дебюсси (1892). Наступний етап творчості відкривається драматичною поемою "Іродіада" (1867-69, не закінчена): егоїстична.
У вступі курсової "Національне виховання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БАТЮШКОВ Костянтин Миколайович - (18.05.1787 - 7.07.1855), російський поет. Народився в сім'ї, що належала до старовинного новгородскому дворянства. Після ранньої смерті матері виховувався в приватних петербургских пансіонах і в сім'ї письменника і суспільного діяча М.Н. Муравьева. З 1802 - на службі в Міністерстві Народної Освіти (в т. ч. письмоводитель по Московському університету). Зближується з радищевским Вільним суспільством любителів словесності, наук і мистецтв, але швидко від нього відходить. Набагато тісніше його творчі зв'язки з гуртком А.Н. Оленіна (И.А. Крилов, Гнедіч, Шаховської), де процвітав культ.

Кельтська церква - Кельтська церква (Celtic Church), термін, вживаний гл. про. до христ. церкви в Ірландії, населеній з 5 по 10 в. преимущ. кельтами, і в р-нах мешкання кельтів на Британських о-вах. Цілком ймовірно, що Ірландія залучилася до християнства через рим. Британію, однак масова христианизация країни сталася вже в 5 в., особливо при св. Патріке (ок. 390 - 460 рр.). У подальші три віки Ірландія перетворилася в якби, важливий центр християнства Сев.-Зап. Європи. Ірланд. місіонери, особливо св. Колумба (ок. 521 - 57 рр.), к-рий заснував мн. монастирів, в т.ч. на про. Іона, зіграли велику роль в евангелиза-ции. НГО / НКО - (аббр. від словосполучень "недержавні організації" і "некомерційні організації") - мережа всіляких суспільних рухів, комітетів, фондів, інститутів і інших установ, що відносять себе до сфери цивільного суспільства. Перші НГО/НКО, засновані на початку ХХ в. Дж. Рокфеллером, Е. Карнеги, Г. Фордом, оголосили своєю метою зняти з держави тягар допомоги науці, мистецтву, охороні навколишнього середовища і т. д. Насправді ці фонди відкривалися для зменшення налогооблагаемой бази, створення постійно діючого механізму впливу на соціально-культурні процеси і підвищення репутації.
Список літератури курсової "Національне виховання" - більше 20 джерел. Глобальні загрози, колективні механізми їх нейтралізації - Президент РФ В. Путін: "Ми будемо і далі працювати над розвитком міжнародновизнаних правових інструментів і колективних механізмів нейтралізації глобальних загроз. Задачу зміцнення антитерористичної коаліції вважаю однією з найважливіших". (Послання 2004 року.) Глобальні загрози - чинники, вмісні потенційну небезпеку для світового порядку і світової безпеки: - світові війни, в т.ч. із застосуванням ядерної зброї; - світовий тероризм; - екологічні загрози (наприклад, глобальне потеплення клімату); - організована злочинність (в т.ч. наркоторговля); - гуманітарні загрози. (Див. СУВЕРЕНІТЕТ - Суверенітетом користується орган, що володіє необмеженою владою. У сучасній політиці розрізнюються два типи суверенітету: внутрішній суверенітет, яким володіє деякий вищий юридичний або політичний орган, наділений правом прийняття рішень, обов'язкових для виконання всіма громадянами, і зовнішній суверенітет, або право на самовизначення, яким затверджується право держави контролювати внутрішнє життя країни без втручання зовнішніх сил або країн. У федеративних державах внутрішній суверенітет фрагментирован. У таких країнах, як Австралія, Німеччина, Канада і США.

АВГУСТИН (AUGUSTINUS) Аврелій - (354 - 430) - християнський богослов, представник західної патристики, один з родоначальників середньовічної естетики. Естетична система А. склалася на основі містичних ідей неоплатонизма і раннього християнства. Вершина її - бог як триединство абсолютної істини, добра і краси. Весь универсум (матеріальний і духовний) - произв. бога, створене по законах краси. Краса иерархична (зростає від матеріального миру через духовну сферу до абсолюту) і є одним з гл. показників буття речі; потворне ж свідчить про повну відсутність буття. У об-ве сходження по рівнях краси - один з шляхів духовного.
Посилання в тексті роботи "Національне виховання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АХИМСА, ахинса - (санскр. aHmsa - неубиение) - неспричинення шкоди всьому живому в фізичному, ментальному, емоційному і моральному планах. Центральна поведенческая норма в джайнизме, істотна в буддизмі, важлива в індуїзмі. Ймовірно, уперше розроблена в джайнизме, де названа першою з великих обітниць, необхідних для затримання притоки нових карм і вичерпання старих. У буддизмі ахимса включена в перелік норм, обов'язкових для просування людини до нірвани. У індуїзмі як норма праведної поведінки завжди наказується в літературі смрити. Зародження ахимси допустимо зв'язувати з неприйняттям. ИИСУС ХРИСТОС - по верованиям християн, фундатор цієї релігії. Слово "Христос" - грецький переклад староєврейського слова "машиах" - означає "помазаника", "спаситель". Згідно з Біблією, Христос народився і кінці 1 в. до н. е. в Віфлеєме (Палестіна), де прожив в безвісності 30 років і лише на 31-м році початків проповедническую діяльність, оголосивши себе Сином Божіїм. Зібрав 12 учнів (апостолів) і трохи жінок, яким роз'яснював свою місію Спасителя. Закликав всіх до покаяння, творив чудеса, що демонстрували його божественність, клеймував тих, хто зберігав вірність. F91.2 Социалізірованноє розлад поведінки - Ця категорія застосовується до розладів поведінки, що включають стійке диссоциальное або агресивна поведінка (що задовольняє загальним критеріям /F91/ і що не обмежується опозиційним, зухвалим, брутальним поведінкою) і виникаючим у дітей, звичайно добре інтегрованих в групі однолітків. Діагностичні вказівки: Ключовою диференціальною ознакою є наявність адекватних тривалих взаємовідносин з однолітками приблизно того ж віку. Часто, але не завжди, група однолітків складається з неповнолітніх, залучених в делинквентную або диссоциальную активність (в якій соціально неприйнятна поведінка дитини може.

БИФУРКАЦИЯ - (від лати. bifurcus - роздвоєний) - в синергетиці і деяких інш. сучасних фізичних і математичних теоріях - стадія в процесі зміни системи, яка зумовлено зростанням (убуванням) какого-л. параметра (напр., температури, густини і т. п.). При досягненні параметром певного (критичного) значення система втрачає стійкість, і етап її детермінований (предвичислимого) зміни завершується. У цій точці траєкторії системи її майбутнє задається двома равновероятними станами. У яке з них перейде система, передбачити неможливо, це чисто випадковий процес; разом з тим такий перехід завжди супроводиться корінною. РЕКЛИНГХАУЗЕНА СИНДРОМ - епонимический термін, об'єднуючий два клінічних симптомокомплекса, описаних німецьким патологом F. D. Recklinghausen (1833-1910). 1. Нейрофиброматоз, тип I, маніфестує в перші 10 років життя появою на шкірі пігментних плям кольору "кави з молоком", що локалізуються переважно на закритих дільницях шкіри; розмір і кількість плям поступово наростають; шкіряними і подкожними нейрофибромами по ходу периферичних нервів (виявляються при огляді у вигляді еластичних пальпируемих вузлів, як правило, безболісних). Характерні нейрофиброми повік, коньюнктиви, рогівки, радужки; гамартоми. ГЛИБОКІ СТРУКТУРИ МОЗКУ - (англ. deep brain structures) - специфічні (анализаторні) і неспецифічні мозкові структури, розташовані в підкоркових відділах великих півкуль і стовбурі мозку; беруть участь в процесах психічного відображення, обслуговуючи різні рівні переробки сенсорної інформації і організації моторних актів. Поразка анализаторних систем (напр., зорової, слуховий, кожнокинестезической) приводить до сенсорних порушень (напр., дотепи і поля зору). Поразка моторних Г. з. м. (пирамидной і екстрапирамидной систем) приводить до відповідних рухових розладів (парезам, паралічів, порушення тонусу, гиперки-незам і. АНАЛІЗАТОР - (від греч. analysis - розкладання, розчленування) - термін, введений І. П. Павловим, для позначення цілісного нервового механізму, що здійснює прийом і аналіз сенсорної інформації певної модальності. Син. сенсорна система. Виділяють зоровий (див. Зір), слуховий, нюховий, смаковий, шкіряний А., аналізатори внутрішніх органів і руховий (кинестетический) А., здійснюючий аналіз і інтеграцію проприоцептивной, вестибулярний і інш. інформації про рухи тіла і його частин. А. складається з 3 відділів: 1) рецепторного, перетворюючого енергію роздратування в процес нервового збудження; 2).