На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження наукового та нормативно-методичного забезпечення організації роботи з електронними документами ... 5
1.1. Запровадження системи електронного документообігу в Україні ... 5
1.2. Нормативно-правове забезпечення системи електронного документообігу в Україні ... 8
Розділ 2. Система електронного документообігу ... 16
2.1. Документообіг як основа діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування ... 18
2.2. Контроль процесу виконання документів ... 20
2.3. Класифікація ділових документів ... 21
2.4. Електронний документ та його життєвий цикл ... 22
2.5. Зберігання електронних документів ... 24
Розділ 3. Зарубіжний досвід впровадження системи електронного документообігу ... 26
3.1. Архітектурні моделі електронного уряду: міжнародний досвід ... 26
3.2. Досвід зарубіжних країн у впровадженні електронних державних послуг ... 32
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід"

Курсова робота "Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ - один з осн. процесів пам'яті, що полягає в закріпленні відчуттів, образів сприйняття, представлень, думок, дій, переживань. 3. - основа накопичення, збереження і відтворення людиною свого досвіду. У процесі 3. закріпляються не тільки отд. сприйняття, представлення, думки і т. п., але і зв'язки (асоціації) між ними, к-рі встановлюються в познават. діяльність людини і відображають об'єктивні зв'язки і відносини між предметами і явищами. Ведучу роль в 3. грає друга сигнальна система, словесні зв'язки. Велика роль мови і в тому, що сам процес 3. на певному етапі розвитку стає довільним. Структура спорідненості - система найменувань спорідненості і система поведенческих установок по відношенню до родичів, існуюча в даному суспільстві і що несвідомо засвоюється дитиною в процесі його социализации, що відбувається за допомогою освоєння мови. К.Леви-Строс пише: "Для існування структури спорідненості необхідна наявність трьох типів сімейних відносин, завжди існуючих в людському суспільстві, а саме: відносини кревної спорідненості, відношення властивості і родинних відносин породження; іншими словами, відносини брата до сестри, відносини чоловіка до дружини, відносини батьків до дітей".[15]. РОСІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - ім. А. І. Герцена (РГПУ). Перетворений в 1991 з Ленінгр. гос. пед. ин-та. Веде історію з 3-го Петрогр. пед. ин-та (осн. в 1918; мав 3 ф-та). У 1920 йому привласнене ім'я Герцена. У 1921 - 25 ин-т став базою для об'єднання неск. уч. закладів пед. профілю в многопрофильний пед. вуз - ЛГПИ ім. А. І. Герцена: в нього влилися 1-й Петрогр. пед. ин-т, 2-й Петрогр. пед. ин-т ім. Н. А. Некрасова, Петрогр. пед. академія і Висш. пед. курси. У 1942 з ЛГПИ об'єднані Коммуністіч. пед. ин-т ім. Н. К. Крупської (бив. АКВ), в 1956 - 2-й Ленінгр. пед. ин-т иностр. мов, в 1957 - Ленінгр. пед. ин-т ім. М. Н. ПЕНСІЯ З НАГОДИ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА - - встановлюється непрацездатним членам сім'ї. У групі неповнолітніх ними вважаються діти, брати, сестри і внуки, що не досягли 18 років або старше за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років (при цьому брати, сестри і внуки - при умові, якщо вони не мають працездатних батьків). Крім того, така пенсія встановлюється одному з батьків або дідусю, бабусі, брату або сестрі, незалежно від віку і працездатності, якщо вони зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами або внуками вмерлого годувальника, 14 років, що не досягли, і не працюють, дідусю і бабусі - при відсутності осіб, які згідно.
Кожна вагома структурна частина курсової "Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Шумський Сергій Васильович - Шумський (Сергій Васильович) - талановитий артист московської сцени. Народився в сім'ї московського міщанина Чеснокова в 1821 р. і дитиною поступив в театральне училище, де звернув на себе увагу осмисленою грою в ролі актора Шумського (водевіль Хмельницького: "Перший дебют актриси Троєпольської"). Директор Кокошкин залишив за ним це прізвище. Випущений з училища в 1848 р., Шумський грав незначні ролі, удосконалюючись під керівництвом Щепкина. Недовго пробувши в Одесі, де йому були доручені більш видні ролі, він повернувся в Москву і швидко висунувся уперед, зайнявши, після виконання в. Якубович Микола Мартинович - Якубович (Микола Мартинович, 1817 - 1879) - гістолог і фізіолог; по закінченні курсу наук в Харківському університеті (в 1836 р.), займався в Дерптськом (нині Юрьевськом) університеті у професорів Фолькмана, Гука, Біддера, Рейхерта і Шлітте. У цьому ж університеті Якубович написав дисертацію "Про слину" ("De Saliva", Дерпт, 1848), виконував обов'язки прозектора при анатомічній кафедрі. У 1853 р. був вибраний ад'юнктом-професором по кафедрі гістології ембриологии і фізіології в санкт-петербургской медико-хірургічній академії, а в 1857 р. - екстраординарним професором, а згодом. Демонстрація 10 квітня 1848 р. в Англії - 10 квітня, у воскресінні, по заклику Конвенту десятки тисяч робочих Лондона вийшли на вулицю. Незважаючи на заборони влади, на Кеннінгтонської площі зібрався величезний натовп народу. Пересвідчившись в неможливості запобігти мітингу, власті заявили керівникам чартистів, що згодні на його проведення, але не допустять ходу до будівлі парламенту. ОКоннор, все що ще користувався великим впливом в масі, став умовляти тих, що зібралися розійтися по будинках і надати всю справу йому. Петиція, під якою стояло декілька мільйонів підписів, була доставлена в найманій кареті в парламент. Останній відклав її.
У вступі курсової "Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бичків Іван Опанасович - Бичків, Іван Опанасович - історик літератури і бібліограф, син Афанасия Федоровича Бичкова, народився в 1858 р. Закінчив юридичний факультет Санкт-Петербургского університету в 1880 р., з 1881 р. завідує відділенням рукописів публічної бібліотеки. У 1903 р. вибраний членом-кореспондентом Академії Наук. Крім відомостей про знову поступаючих в Публічну бібліотеку рукописах, вміщених в її "Звітах" (з 1881 р.), окремо надрукував: "Папери В.А. Жуковського, що поступили в Імператорську публічну бібліотеку в 1884 р." (1887); "Папери А.А. Краєвського, що поступили в Імператорську публічну.

Шейх-Мансур (Ушурма) - Шейх-Мансур - один з видних діячів кавказької війни кінця XVIII віку. Ш.-Мансур, справжнє ім'я якого було Ушурма, народився в селищі Алди в Великій Чечні. Історія як його самого, так і проповеданного ним тарикатского вчення (див. Тарікат, Мюрідізм), досі цілком не з'ясована. У кінці XVIII століття він почав проповідувати своє вчення серед чеченців і обурив їх проти Росії. Посланий для захвата Ш.-Мансура і його однодумців невеликий загін під начальством полковника Пієрі потерпів при селищі Алди 6 липня 1785 р. довершена поразка. Успіх цей спонукав Ш.-Мансура зробити ряд наступальних дій. ЧЕРНОМИРДИН Віктор Степанович - (р. 09.04.1938) Посол Російської Федерації в Україні з червня 2001 р. в першому і у другому президентських термінах В. В. Путіна. Народився в станиці Чорний Острог Саракташського району Оренбургської області. Освіту отримав в Куйбишевськом політехнічному інституті ім. В. В. Куйбишева по спеціальності "инженертехнолог" (1966) і на економічному факультеті Всесоюзного заочного політехнічного інституту по спеціальності "инженерекономист" (1972). Кандидат технічних наук. Трудову діяльність початків в 1957 р. слюсарем на Орськом нафтопереробному заводі. У 1957-1960 рр. служив в.
Список літератури курсової "Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід" - більше 20 джерел. ДЕМОКРАТІЯ - (букв. - народовладдя, від греч. demos - народ і kratos - влада) - 1) форма політичної організації суспільства, заснована на визнанні народу основним джерелом влади; 2) політичний режим, який характеризується політичним плюралізмом (існуванням легальної опозиції, різних ідеологічних течій, політичних партій), домінуванням закону у всіх сферах суспільного життя, високою мірою реалізації прав людини, виборністю органів влади і її регулярною змінюваністю, реалізацією принципу розділення влади, наявністю розвиненого цивільного суспільства. У політичній науці до середини XX в. склалося. КОМУНІСТИЧНІ ПАРТІЇ - стали виникати в Європі в середині XIX в. після перетворення найманих промислових робітників в численний клас і ідеологічного оформлення комуністичного світогляду. До Маркса і Енгельса робочий рух носив локальний і сектантський характер. Марксистська ідеологія поставила задачу створення робочим класом нового суспільства, в якому не буде експлуатації. Для цього робітники повинні були стати організованою силою, озброїтися науковою, як вважали вожді пролетаріату, теорією. Комуністична партія виникла як політична організація пролетаріату з метою підготовки і здійснення.

ГЕРАКЛИТ Ефесський - (рід. ок. 544 - розум. 483 до Р. X.) - древнегреч. філософ; політичний діяч в Ефесе, за глубокомислие свого вчення прозваний "темним", за свою трагічну серйозність - "плачучим філософом". Гераклит вчить: мир не створений ніким з богів і ніким з людей, а завжди був, є і буде вічно живим вогнем, що закономірно запалаю і знов що закономірно гасне. З всемогутнього божественного первоогня, який є чистим розумом, логосом, шляхом розколу і боротьби сталася безліч речей ( "шлях вниз"); згода і мир ведуть до заціпеніння, поки заціпеніле знову не перетворюється в єдність первоогня ( "шлях.
Посилання в тексті роботи "Наукове та нормативно-методичне забезпечення організації роботи з електронними документами: міжнародний досвід" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІРРАЦІОНАЛЬНЕ - (від лати. irrationalis - безрозсудний, несвідомий) - таке, що знаходиться на межами розуму, що суперечить логіці. Звичайно протиставляється раціональному як розумному, доцільному, обгрунтованому. Поніманіє И. залежить від визначення поняття раціонального. Якщо раціональне визначається як відповідне законам розуму, тобто законам логіки, то І. можна назвати те, що порушує закони логіки. Напр., якщо признається істинної коньюнкция двох пропозицій "А-В" і признається істинним пропозиція "A", то це раціональне. Якщо ж, нарівні з визнанням істинності коньюнкции "А-В", признається. ЗУБИ - один з символів агресії. Диявольські персонажі на середньовічних малюнках традиційно зображалися з вишкіреними зубами, тоді як у святих губи завжди зімкнені. З іншого боку, в різних народних культурах зуби символізують здоров'я і життєву енергію людини. По зубах оцінювали здоров'я рекрутов, а за формою зубів часто визначали характер людини. У Росії існувало повір'я, що дрібні, тісно зростаючі зуби свідчать про жадність, а великі, широко розставлені належать людям добрим. Згідно з англійськими народними представленнями, дитині з рідкими зубами призначено в житті щастя і багатство. Криві і. БЕЗКОШТОВНЕ (БЕЗКОШТОВНИЙ) - "магічна формула в рекламі, прийом створення певних ефектів довір'я і привабливості товарів і послуг фірми для споживачів. Сама реклама - безкоштовний "продукт", який щодня отримують люди, звиклі за все платити. Ясно, звісно, що він закладений в цінах, передбачена його оплата кінцевим споживачем, покупцем. Але ефект все одно залишається: так уже люди влаштовані. "Магічно" діє формула Би.: клієнтів запрошують на безкоштовні консультації, вручають безкоштовні зразки продукції. Напр., популярний "шведський стіл" створює ілюзію, що споживачі, що оплатили вхід.

Целера-Гризингера-Неймана концепція єдиного психозу - (Zeller, 1838; Griesinger, 1865; Neumann, 1859) - що склався під впливом поглядів J. Guislain уявлення про те, що існує деякий єдиний ендогенное психічний розлад, що виявляється послідовною зміною наступних його стадій: 1. меланхолія; 2. манія; 3. безумство; 4. деменция. W. Griesinger вказує, що процес може зупинитися на будь-якій його стадії, оборотними ж є лише розлади, існуючі в 1-й і у 2-й його стадії. Згідно В.Грізінгеру, в динаміці єдиного психозу услід за манією наступає стадія безумства (відповідає афективно-маревному розладу), що зміняюся стадією божевілля (галлюцинаторно-маревним розладом. ЗАЇКАННЯ (логоневроз) - захворювання, при якому немає патологічних змін з боку артикуляционного (речепроводящего) апарату (гортані, голосових зв'язок, легких, губ, зубів, мови), немає пошкодження дільниці головного мозку, керуючого актом мови, однак система управління мовою працює неузгоджено з артикуляционним апаратом. Заїкання - це результат спазму в одному або декількох органах, задіяних у відтворенні мови. Потік слів несподівано уривається. Виникає пауза. Іноді це буває внаслідок швидкого повторення підряд звуку, на якому людина спочатку зупинилася. Існує багато мір заїкання. Це може бути як незначна. РЕЖИМ ТРУДА І ВІДПОЧИНКУ - (від франц. regime - порядок...) - чергування періодів роботи і перерв, що встановлюється на основі аналізу працездатності з метою забезпечення високої продуктивності труда і збереження здоров'я працівників. Розробка раціональних Р. т. і про. операторів пропонує рішення ряду взаємопов'язаних задач: 1) визначення тривалості робочої зміни; 2) визначення тривалості, періодичності і способів проведення перерв в роботі протягом робочого дня; 3) планування роботи оператора протягом робочої зміни, діб, тижня; 4) визначення оптимальних інтервалів між змінами. Ведучими при визначенні Р. т. і про. Комунікаційна психотерапія - Словотворення. Відбувається від лат.cоmmunicatiо - спілкуватися, греч. psyche - душа theraрeia - лікування. Категорія. Клас методів психотерапії. Специфіка. Заснована на оптимізації межчеловеческих комунікацій. Виходячи з положень загальної теорії систем, розробники цього методу (Г.Бейтсон, П.Ватцлавік, А.Мандель, С.Кратохвіл і інш.) висунули положення, що причиною особового конфлікту або невротичного вияву є не окремий індивід, а його реальні взаємовідносини (передусім в рамках діалогічного спілкування) з іншими людьми і з різними соціальними групами. Невротичний симптом когось з членів цієї.