Народна педагогіка

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Уроки XX століття: шлях до національної школи ... 5
1.1. Революційні зміни в українському шкільництві й становлення національної системи освіти ... 5
1.2. Використання ідей народної педагогіки у працях видатних діячів української освіти XX ст ... 7
Розділ 2. Українська народна педагогіка ... 13
2.1. Концепції національного виховання та найбільш важливі педагогічні закономірності ... 13
2.2. Національна система виховання. Принципи, підходи, форми і методи виховної роботи в сучасній національній школі ... 13
Розділ 3. Повернення до національних святинь ... 28
3.1. Відродження українських традицій та звичаїв ... 28
3.2. Українознавство та релігійне вчення про духовні цінності християнської моралі ... 29
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Народна педагогіка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Народна педагогіка"

Курсова робота "Народна педагогіка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Народна педагогіка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Народна педагогіка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Народна педагогіка" і призначений виключно для пошукових систем.

МЕДИА-ОСВІТА - (англ. media education, від лати. media - кошти), напрям в педагогіці, виступаючий за вивчення школярами закономірностей масової комунікації (преси, телебачення, радіо, кіно, відео і т. д.). Осн. задачі М.-про.: підготувати нове покоління до життя в совр. информац. умовах, до сприйняття разл. інформації, навчити людину розуміти її, усвідомлювати наслідки її впливу на психіку, опановувати способами спілкування на основі невербальних форм комунікації з допомогою техн. коштів. М. веде історію з пед. руху за залучення школярів до кращого розуміння киноиск-ва, поширеного в 40 - 50-е рр. у. ІДЕАЛ - (франц. ideal, від греч. idea - ідея, прототип), образ досконалості, найбільш цінної і величного, в культурі, иск-ве, відносинах між людьми, нравств. і абсолютна основа морального боргу, критерій розділення добра і зла. Содержаніє И. часто складається як альтернатива дійсності, як внутр. протест проти порядку речей, що устоявся. У моральній свідомості І. з'являється як мрія про єдність і братство людей і відповідна цьому вимога безумовної людяності у відносинах між людьми. Впервие И. в цьому розумінні був сформульований в буддійській і християнській релігіях, причому моральний І. в цих вченнях. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИЙ - (Величский, Словенський) [ок. 840 - 27.7.916, Охрід], перший славши. письменник, просвітник, найближчий сподвижник Кирила і Мефодія, з 863 брав участь разом з ними в Моравської місії. Після вигнання з Моравії ньому. духовенством (886) був посланий болг. царем Борисом з місіонерською метою в р-н Охріда (Македонія). Створював школи для дітей, також уч-ща для дорослих з викладанням на славши. яз., що готували священослужитель і вчителів для подітий. шкіл; сам викладав разл. предмети. Заснував храми, монастирі, поставив пам'ятник в честь хрещення болгар, прославляв подвиг "солунских. ФУНКЦІЇ ТЕСТУ - Призначення, здатність служити засобом для досягнення певної мети. Ф. лингводидактических тестів (ЛДТ) діляться на групи: 1) общедидактические: ф. навчання (власне повчальна, що повторительно-закріплює і що розвиває) і ф. виховання (пізнавальна, що дисциплінує і інш.); 2) інформаційні ф. (контрольна, дослідницька, вимірювання і порівняння, зворотного зв'язку, уніфікації вимог, учбово-інформаційна). Найважливіша ф. ЛДТ контрольна (див. контроль). Учбово-організаційна ф. т. складається в здатності тестів управляти процесом оволодіння язиковим і мовним матеріалом, навиками і уміннями. До.
Кожна вагома структурна частина курсової "Народна педагогіка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СЕРАПІОН НОВГОРОДСКИЙ - архієпіскоп (ск. 16.03.1516), народився в підмосковному з. Пехорка в багатій селянській сім'ї, дістав освіту, звичайну для всіх дітей того часу. Став священиком свого села і, овдовівши, постригся в чернецтво, однак приходу свого не залишив. По кончині батьків пішов в Дубенський Успенський монастир, був там настоятелем, а потім став настоятелем Троице-Сергиевой лаври. Під час Собору 1504 відстоював право монастирів володіти землями ради справи милосердя, а в 1506 був призначений архиеп. Новгородським. Це були важкі часи. У Новгороде від страшного мору за одну осінь померло більш п'ятнадцяти тисяч. ТОНИКА - (греч. tonos - наголос), система віршування, що засновується на поєднанні равноударних віршів. У залежності від постійного числа ударений в кожному рядку окремого тексту визначають розміри тоники: 3-ударний вірш, 4-ударний вірш і інш. У залежності від величини межударного (т. е. що складається тільки з безударних складів) інтервалу розрізнюють три загальних вигляду тонічних віршів - дольник (величина інтервалу коливається від 1 до 2 складів), тактовик (два різновиди: рідко зустрічається перша - величина інтервалу від 0 до 2 складів, часто зустрічається друга - величина інтервалу від 1 до. Васильева Екатеріна Миколаївна - Васильева Екатеріна Миколаївна - драматична артистка (1829 - 77). Батько, Н.В. Лавров - відомий в свій час оперний співак; мати, вроджена Сабурова - оперна співачка. 9 років від народження віддана була в пансіон в Москві, де пробула недовго. У 1840 р. помер батько Васильевой, і її відвезли в Петербург і там вмістили в приватний учбовий заклад. Два роки пробула Васильева в петербургской школі. Її спричинило в Москву, на сцену, в родинну стихію. Здібності її виявилися ще під час бутності її в московському театральному училищі. Дебют її на московській сцені, в 1845 р., був цілком успішний.
У вступі курсової "Народна педагогіка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Англо-голландські війни - Англо-голландські війни (Anglo-Dutch wars), три війни на морі в 1652-54, 1665-67 і 1672-74 рр. між Сполученими пер. Нідерландів і Британією на грунті торг, і мор. суперництва. Голл. флотом командували досвідчені адмірали, а англ, моряки використали переваги, к-рі їм давали зап. вітри. 1-я війна почалася, коли англ. Навігаційні акти ускладнили пересування голл. торг, судів і вони відмовилися салютувати англ, прапору, проходячи по Ла-Маншу. Тромп розгромив Блейка у Дангенеса в дек. 1652 р., але проводка голл. торг, судів по протоці виявилася утрудненою, і де Вітт зумів погодити з Кромвелем в 1654.

Діоген Синопський - розум. в 328-323 рр. до н. е., грецький філософ. Син банкіра Гикесия. У Афінах слухав Антісфена. Помер в Корінфе. Згідно з легендою, він покінчив з собою, навмисне заримувавши дихання. Твори (діалоги і трагедії), що Приписуються йому в древності, ймовірно, не були справжніми. Д. вчив, що найбільшим благом є доброчесність, а все інше байдуже. Доброчесність досягається за допомогою розуму, але передусім - трудом (ponos) і вправою (askesis). Ідеалом Д. був Геракл. Володіння доброчесністю веде до самодостаточности (autarkeia), дає свободу і незалежність від пристрастей і від зовнішнього світу. Другий Всеросійський мусульманський військовий з'їзд - 8 січня  - 18 лютого 1918, Казань. 203 делегати; більшість есери, 22 більшовики і 13 лівих есеров (утворили ліву фракцію з'їзду); татар 141, башкир 35. Головою з'їзду вибраний головою Всеросійської мусульманської військової Ради (Харбі Шуро) меншовик Повістка: Відношення до війни, Відношення до Радянської влади, Відношення до Засновницьких Зборів, Про Волжсько-Уральський штат, Про організацію армії і інш. Головні питання  - створення Ідель-Уральського (Волжсько-Уральського) штату (республіки), рішення про яке було прийняте 29 листопада 1917 на Національних зборах мусульман.
Список літератури курсової "Народна педагогіка" - більше 20 джерел. Територіальної могутності концепція - Вчення В.П. Семенова-Тян-Шанского, викладене в труді "Про могутнє територіальне володіння применительно до Росії" (1915). Між екватором і 45° північних широти вчений виділяє океанічні "бухти" згущення органічного життя: Європейське Середземномор'я (включаючи Чорне); Китайське (Південне і Східне), Жовте і Японське моря; Карібське море з Мексиканською затокою. В.П. Семенов-Тян-Шанский пише: "Тут, у трьох середземних моря і двох півостровів між ними - Індостанського і Малоазійсько-Аравійського виросли найбільш сильні і оригінальні людські цивілізації і державність. МАРКСИЗМ-ЛЕНІНІЗМ - У марксизмі-ленінізмі знайшли своє відображення ідеї Карла Маркса (1818-1883) і Володимира Ілліча Леніна (1870-1924). Маркс вважав, що дії людей і суспільні інститути економічно детермінований і що класова боротьба є основним інструментом історичних перетворень. Ленін особливу увагу приділяв питанням облаштування посткапиталистического суспільства. Маркс затверджував, що індустріальні суспільства контролюються економічно домінуючим класом буржуазії. Багатства буржуазії лежать в основі її політичної потужності, а держава використовується як інструмент домінування і експлуатації робочого класу (або.

ГАРТМАН Едуард фон - (23 лютого 1842, Берлін - 5 червня 1906, Гросліхтерфельде) - німецький философ-иррационалист. Джерелами філософії Гартмана були волюнтаризм Шопенгауера і "філософія тотожності" Шеллінга. У своєму основному творі "Філософія несвідомого" (1869, русявий. пер. 1902) Гартман протипоставити природно-науковому матеріалізму містичний ідеалізм, а ідеї соціального прогресу - песимістичний погляд на історію. Основою усього сущого він вважав несвідомий духовний початок. Всесвіт, по Гартману, - це продукт ірраціонального процесу, в якому свідомість - лише знаряддя несвідомої світової волі, що.
Посилання в тексті роботи "Народна педагогіка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Пандави - (інш. - инд.)  - герої "Махабхарати", п'ятеро сини царя Панду: Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула і Сахадева. Через накладене на нього прокляття Панду не міг мати дітей, але його дружині Кунті було подароване заклинання, за допомогою якого вона могла зачинати дітей від богів. Вона народила Юдхиштхиру від Дхарми, Бхиму від Ваю, Арджуну від Індри, а потім поділилася заклинанням з Мадрі, другою дружиною Панду, і та народила близнюків Накулу і Сахадеву від братів Ашвінов. П. виховувалися разом з своїми двоюрідними братами кауравами при дворі царя Дхрітараштри в Хастінапуре. З дитинства каурави. величезна діюча жива розумна система - Інформацію часто розглядали одночасно як простір і істота: жива голографічна інформаційна система, Величезна Діюча Жива Розумна Система, пересічна з людськими множинами. Ідея живого инфопространства аналогічна розумінню музики як комплексної просторово-динамічної структури. Звуковий простір створюється імпульсними паттернами, ритмом, всередині якого интеракции розповсюджуються в просторі і взаємодіють один з одним. Цей гіпнотично структурований код потім іноді сприймається як зухвала притока сутностей, подібна викликанню демонів. (Нумерологически структурована космологія розумілася відповідно до. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПСИХІЧНА - система медико-психологічних, педагогічних і соціальних заходів, направлених на відновлення, корекцію або компенсацію порушених функцій психічних, станів, особового і соціально-трудового статусу хворих і інвалідів, а також осіб, що перенесли захворювання, що отримали травму психічну внаслідок різкої зміни соціальних відносин, умов життя і пр. У основі реабілітації психічної лежить уявлення про хворобу як руйнівний процес в організмі, характерному не тільки поганим фізичним самопочуттям хворого, але і зміною його особистості, зсувами в емоційній сфері. Повернення до здоров'я передбачає усунення.

ПРОТЕКЦІОНІЗМ НАЦІОНАЛЬНИЙ - впливова підтримка, лоббирование інтересів представників однієї етнічної спільності в збиток іншим. П.н. в нашій країні породжують передусім перекручення кадрової політики в суб'єктах Російської Федерації, коли при підборі і висуненні на керівну роботу вирішальними чинниками часто є не ділові, політичні і етичні якості, а національна приналежність, родові і земляцькі зв'язки і відповідно до них особиста відданість людей. У результаті посилюється процес монополізації керівних постів всіх рівнів представниками одного (свого) народу, має місце прагнення, зокрема, етнічних груп встановити виняткове. РОЛЬ СОЦІАЛЬНА - її виконання - це здійснення сукупності дій, очікуваних оточенням соціальним. Набір ролей соціальних вельми широкий і різноманітний. Кожна людина задіяна відразу в декількох ролях. Багато які моменти процесу входження в роль, її освоєння і виконання - "гарячі точки" в житті особистості. Людина нерідко зростається з роллю, вона стає частиною його особистості. Втрата звичної ролі переживається як втрата частини своєї особистості. Близькі до цього ситуації тимчасового "обезроливания" - наприклад, при важких хворобах, стихійних лихах. Подібні ситуації соціального зрівнювання. Ранк (RANK) Отто - (22.04.1880, Вена - 31.10.1939, Нью-Йорк) - австрійський психолог, психотерапевт. Біографія. З 1906 по 1915 р. - секретар Венського психоаналитического суспільства. Один з фундаторів журналів "Imago" (1912) і "International Zeitschrift fur Psychoanalyse" (1913). З кінця 1920-х рр. жил в США, виступаючи з лекціями в різних університетах. Дослідження. У ранній період діяльності, під впливом З.Фрейда, розглядав з позицій психоаналізу процес художньої творчості (Der Kunstler. W., 1907). Надалі розробив власну теорію психічного розвитку, засновану на понятті "травма народження" (Das Trauma der. Парасимпатічеська нервова система - (parasympathetic nervous system) П. н. з. - один з відділів автономної НС; інш. її відділ - симпатична НС. П. н. з. складається з нейронів, клітинні тіла к-рих розташовані в стовбурі мозку і в крестцових сегментах спинного мозку. Ці нейрони відносяться до типу преганглионарних нейронів, т. до. всі мають синапси в ганглиях, що знаходяться або всередині, або біля иннервируемого органу. Аксони преганглионарних нейронів черепного відділу сходять до локальним ганглиям, постганглионарні волокна к-рих иннервируют серце і внутрішні органи грудної і брюшной порожнин, тоді як нейрони.