На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Надання службовому документу юридичної сили

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження способів надання службовому документу юридичної сили ... 5
1.1. Поняття та класифікація службових документів ... 5
1.2. Державний стандарт оформлення документів ... 9
Розділ 2. Характеристика способів надання службовому документу юридичної сили ... 16
2.1. Дата документа ... 16
2.2. Адресація документа ... 17
2.3. Затвердження, погодження, підписання та контроль за виконанням документа ... 18
2.4. Печатка як елемент надання документу юридичної сили ... 24
Розділ 3. Особливості набрання юридичної сили електронними документами ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Надання службовому документу юридичної сили" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Надання службовому документу юридичної сили"

Курсова робота "Надання службовому документу юридичної сили" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Надання службовому документу юридичної сили", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Надання службовому документу юридичної сили" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Надання службовому документу юридичної сили" і призначений виключно для пошукових систем.

СВІТОГЛЯД - - цілісне уявлення про природу, суспільство, людину, знаходяче вираження в системі цінностей і ідеалів особистості, соціальної групи, суспільства. У основі М. лежить світорозуміння, тобто сукупність певних знань про мир. На основі таких знань і уявлень виникли, формувалися і розвивалися традиції у всіх сферах людської діяльності. У М. входить також і світосприймання, яке виражене в певних ідеалах, моделях і образах реальності, що формуються в практичному житті, мистецтві, літературі, науці, релігії. М. завжди насичене почуттєвими відносинами. Це може бути відчуття гармонії з миром або розладу. АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ - (від лати. activus - діяльний), діяльне відношення людини до миру, здатність людини виробляти суспільно значущі перетворення матеріальної і духовної середи на основі освоєння обществ. досвіду людства; виявляється в творч. діяльності, вольових актах, спілкуванні. Інтегральна характеристика А. л. - активна життєва позиція людини, що виражається в його принциповості, послідовності у відстоюванні своїх поглядів, єдності слова і справи. У А. л. втілюються властиві людині нравств. цінності, к-рі визначають характер його поведінки. Активні дії можуть переслідувати гуманистич. і. ДИСКУСІЯ - (лати. discussio - дослідження, обговорення) - усна (рідше письмова) форма організації публічної мови, в процесі якої стикаються різні, як правило, протилежні точки зору. Д. можна розуміти і як процес, і як результат, мовний твір. Існує декілька типів Д., що розрізнюються по їх цілях: 1) імперативний тип Д., в процесі якої ведучий підводить учасників до загальної згоди; 2) конфронтаційний тип 3) інформаційний тип Д., в процесі якої учасники Д. отримують матеріал, що дозволяє проникнути в суть спірного питання. За кінцевим результатом Д. їх можна розділити на: 1) результативні 2). Левітов Микола Дмитрович - (17.04.1890, Ранненбург Рязанської губернії - 17.02.1972, Москва) - вітчизняний психолог. Народився в сім'ї священика, закінчив Ранненбургськоє духовне училище першим учнем, за казенний рахунок вчився в Рязанської духовній семінарії, звідки серед кращих учнів був відправлений в Петербургськую духовну академію, яку закінчив в 1914 м.. Одночасно займався психологією в Петербургськом психоневрологічному інституті під керівництвом А.Ф. Лазурського і В.С. Сербського. З 1918 м. по 1921 м. викладав психологію і логіку в Ранненбургськом педагогічному інституті. З 1921 м. викладав логіку і психологію.
Кожна вагома структурна частина курсової "Надання службовому документу юридичної сили" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЯРИЛА (Яріло) - в древньоруський язичницькій міфології ритуальний персонаж або навіть, можливо, божество, що втілює родючість і сексуальну потужність. Святкування Яріли було частиною культу більш важливих язичницьких богів. Перші обряди, присвячені Яріле, проводилися в квітні. Вони поєднувалися з святкуванням Дажьбога, Лади і Леля на язичницьку Червону Гірку (22 квітня). Однак головні ритуали присвячення Яріле починалися 4 червня і завершувалися в кінці місяця, поєднуючись з ритуалами Мокоши, Дажьбога, Сварога, Хорса, Купали, Лади і Леля. Ярильні ритуали (ярилки) носили яскраво виражений. Закон про захист народу і рейха - (Gesetz zur Erhebung der Not von Volk und Reich), закон, що "усував страждання народу і держави", що надавав Гитлеру надзвичайні повноваження і конституційні основи для режиму диктатури. Був підписаний президентом Паулем фон Гинденбургом 28 лютого і вступив в дію 24 березня 1933, по суті анулювавши Веймарськую конституцію. "Рейхстаг приймає рішення згідно з наступним законом, поданому на розгляд Національних зборів, яким проголошуються необхідні законодавчі зміни в діючій Конституції: Стаття 1. Державні закони можуть бути введені в дію національним урядом відповідно до процедури, закладеної в. СУЗДАЛЬСКО-НИЖЕГОРОДСКОЕ КНЯЗІВСТВО - одне з князівств XIV-XV вв. Північно-Східної Русі. Займало територію за середньою течією р. Нерли Клязьмінської, басейн р. Тези, середньої і нижньої течії Клязьми і Оки, середня течія Волги до низов'я р. Сури. Основними його центрами були Суздаль, Нижній Новгород, Гороховец, Городец, Курмиш. Суздальско-Нижегородское князівство утворилося в 1328, коли монголо-татари розділили російські землі між Іваном Калітой і Олександром Васильовичем Суздальським, передавши останньому Володимир і Поволжье (Нижній Новгород, Городец, Гороховец). Після смерті Олександра ці землі перейшли під владу Івана.
У вступі курсової "Надання службовому документу юридичної сили" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛЕБЕДЕВ Сергій Миколайович - (09.04.1948). Директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації з 20.05.2000 м. Народився в м. Джизаке Узбецької ССР в сім'ї робітника. Освіту отримав в Чернігівській філії Київського політехнічного інституту по спеціальності інженер-механік (1970, з відмінністю), в Київській школі КДБ, на однорічному факультеті Краснознаменного інституту КДБ СРСР (нині Академія Служби зовнішньої розвідки РФ), в Дипломатичній академії МЗС СРСР (1978). У 1970 р. залишився на комсомольській роботі в інституті, потім був вибраний секретарем Чернігівського горкома комсомолу. У 1971 - 1972 рр. служив.

Якубовський Ігнатій Федорович - Якубовський (Игнатий Федорович, 1820 - 1851) - письменник. По закінченні курсу в Санкт-Петербургском університеті по другому відділенню філософського факультету, розряду природних наук, в 1842 р., був відправлений за межу, де прослухав річний курс в гегенгеймском сільськогосподарському інституті. У 1844 р. відправився у відрядження для огляду господарства в Пріволжських і інших губерніях Казанського учбового округу, а потім з тією ж метою в губернії Чернігівську і Полтавську; в 1845 - 1846 рр. читав публічний курс сільського господарства в місті Пензе. У 1846 р. йому доручено було викладання. ХАКАМАДА Ірина Мацуовна - (р. 13.04.1955) Суперниця В. В. Путіна на президентських виборах 14.03.2004 м. Народилася в Москві. Батько японський комуніст, мати російська. Прізвище переводиться як "Самурайськиє штани в полі". Освіту отримала на економічному факультеті Університету дружби народів ім. П. Лумумби (1978) і в аспірантурі економічного факультету МГУ ім. М. В. Ломоносова (1981). Кандидат економічних наук (1984). У 1981-1982 рр. молодший науковий співробітник Научноїсследовательського інституту автоматизованих систем управління при Держплан РСФСР. У 1982-1989 рр. заступник.
Список літератури курсової "Надання службовому документу юридичної сили" - більше 20 джерел. КОНФЛІКТ ПОЛІТИЧНИЙ - становлення, противоборство політичних суб'єктів, зумовлене протилежністю їх політичних інтересі цінностей і поглядів. Виходячи з причин виникнення, виділяють конфлікти інтересів, конфлікти цінностей і конфлікти ідей стратификации. Перші з них виникай внаслідок зіткнення інтересі з приводу перерозподілу ресурсі (розміри податків, соціального забезпечення, асигнування і т.п.). Другі пов'язані з існуванням в суспільстві протилежних політичних цінностей і норм і відсутністю консенсусу між ними. Третій тип конфлікту зумовлений етнолингвистической і релігійною неоднорідністю суспільств і. Справжня ірландська республіканська армія - (Oglaigh na hEireann, Real IRA, "dissident" Irish Republican Army, dIRA) - РИРА. Група, що відколювалася від БЕНКЕТУ в нояб. 1997. Причиною цьому послужило незгоду екстремістів з очоленим Шин Фейн і БЕНКЕТУ мирним процесом. РИРА вважає, що необхідно продовжувати озброєну боротьбу до возз'єднання Ірландії і Північної Ірландії. Очолена що покинув БЕНКЕТУ генералом Майклом Мак Кевітом. Зв'язки і політична підтримка РИРА достовірно не з'ясовані. Передбачається, що РИРА є військовим крилом "Комітету тридцяти двох суверенних графств". (Створений в 1997 комітет бореться за.

ЕКХАРТ (ECKHART) Іоганн, Майстер Екхарт - (рід. ок. 1260, Хохгейм, поблизу Готи - розум. осінь 1327, Кельн) - ньому. філософ-містик, доминиканец; в 1303 - 1311 - провінційний пріор ордена в Саксонії, з 1311 - професор в Парижі, з 1313 - в Страсбурге і з 1320 вчитель читання в Кельне. По наполяганню францисканцев 28 тез Екхарта були осуджені після його смерті папською буллою. Екхарт спирався на вчення Фоми Аквінського, Діонісия Ареопагита і Іоанна Худоби Еріугени. Схоласт по складу мислення, він по своєму містичному світовідчуванню тісно пов'язаний з тими, що передували йому ньому. містиками. Віра, з його точки зору, повинна.
Посилання в тексті роботи "Надання службовому документу юридичної сили" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОТВОРНЕ - естетич. категорія, виступаюча звичайно як антитеза прекрасному, осереддя негативних характеристик буття (безформне, "потворне" і т. д.). Якщо в інш.. метафізиці Б. звичайно зближувалося з поняттями небуття і зла (хоч Арістотель і визнавав, що Б. доставляє определ. естетич. задоволення, пов'язане з розрядкою отрицат. емоцій), те в ср. христ. культурі встановилося двойств. відношення до Б.- з одного боку, воно розумілося як наочне свідчення греховности світу, його матеріальної відсталості, з іншою - як ознака раціонально непізнаваної суті божеств. добра, що виявляється в. Цао Го-цзю - в китайській даосской міфології один з восьми безсмертних. Цао Го-цзю був одним з двох молодших братів імператриці Цао (Го-цзю не ім'я, а титул для братів государини, буквально - "дядюшка держави"). По одній з версій, Цао Го-цзю зневажав багатство і знатність і мріяв лише про збагнення дао, тобто шлях. Тому одного разу він роздав все своє багатство бідним, попрощався з імператором і імператрицею і відправився бродити по світлу в пошуках дао. По іншій версії, більш пізній, Цао досяг безсмертя після здійснення тяжких гріхів. Одного разу його брат побажав оволодіти красунею-дружиною. Психологічний портрет в правоохороні - Поняття "портрет" широко використовується в юрид. теорії і практиці правоохоронної діяльності для позначення недо-рій сукупності інформації про ту або інакшу особу. Під психол. портретом (П. п.) розуміється цілісний, систематизований, виборчий, але досить об'єктивний комплекс відомостей про психологію осіб (груп). Составіть П. п. - значить, виходячи з вартої задачі, визначити психол. своєрідність конкретної особи, звернувши особливу увагу на ті психол. характеристики, к-рі можуть безпосередньо використовуватися для її рішення. За способом отримання даних про осіб.

Маніакальний синдром - симптомокомплекс маніакального розладу настрою. Включає наступні основні ознаки: 1) аутохтонное, неадекватне ситуації і обставинам життя підвищення настрою; 2) надмірне посилення і збільшення загального числа звичайно недостатньо інтегрованих або зовсім некоординованих і частіше зовні инициированниь влечений і спонук до діяльності, хворобливе підвищення обший і нецелнаправленной активності з імпульсивними діями і неконтрольованою поведінкою; 3) клінічно значуще прискорення темпу протікання процесів мислення, мовних і мнестических процесів, гипермнезию і суб'єктивне відчуття багатства думок, а. ГЕНЕТИКА ПОВЕДІНКИ - (англ. behavioral genetics) - розділ генетики, що вивчає закономірності спадкової детерминации структурних і функціональних особливостей н. з. Г. п. дозволяє зрозуміти характер спадкової передачі поведенческих особливостей; розкрити ту, що розгортається в онтогенезе ланцюг процесів, ведучих від генів до ознак; вичленить вплив середи на формування поведінки в межах потенційних можливостей, заданих генотипом. За допомогою генетико-селекційного методу властивості н. з. і особливості поведінки м. би. направлено змінені. Успадкування відмінностей по ознаках поведінки носить, як правило. ВІЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ (FREE ASSOCIATION) - Термін, вказуючий основну процедуру психоаналізу і психоаналитической терапії. У 90-х роках минулого віку Фрейд замінив гіпноз вільними асоціаціями, розглядаючи останні як методологічний ключ до результатів психоаналізу. Слово вільні в цьому випадку означає не більш ніж припинення свідомого контролю. У ході аналітичної терапії від пацієнта потрібно беззастережне словесне вираження думок, почуттів, бажань, відчуттів, образів і спогадів, яке було б позбавлене затримок і здійснювалося у вигляді спонтанного процесу. Цю вимогу прийнято називати основним правилом психоаналізу. Слідуючи цьому правилу, пацієнт. АКТИВНІСТЬ - характеристика організму, що розглядається як джерело перетворення або підтримки ним життєво значущих зв'язків з навколишнім світом. А.- це властива організму здібність до "самостійної сили реагування" (Ф. Енгельс). У психології активність виступає в співвідношенні з діяльністю, виявляючись як динамічна умова її становлення, реалізації і видозміни. Вона характеризується обумовленістю вироблюваних дій, специфікою внутрішніх станів суб'єкта безпосередньо в момент діяння (на відміну від реактивності, коли дії зумовлюються попередньою ситуацією), довільністю, тобто обумовленістю.