Надання послуг розміщення у приватному пансіоні

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ І. Теоретичні засади надання послуг розміщення у приватних пансіонах ... 6
1.1. Особливості надання готельної послуги у приватних пансіонах ... 6
1.2. Характеристика моделі надання послуг розміщення у приватних пансіонах ... 10
Розділ ІІ. Аналіз організації надання послуг на прикладі приватного пансіонату "У Галини" ... 13
2.1 Організація роботи служб по наданню послуг розміщення у приватному пансіоні ... 13
2.2. Аналіз надання додаткових послуг у приватному пансіоні ... 17
Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення організації надання послуг у приватному пансіонаті ... 22
3.1 Зарубіжний досвід надання готельних послуг розміщення у приватних пансіонатах ... 22
3.2 Застосування зарубіжного досвіду в пансіонаті "У Галини" ... 30
Висновки і пропозиції ... 36
Джерела використаної літератури ... 38
Додатки ... 40

Для придбання курсової роботи "Надання послуг розміщення у приватному пансіоні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Надання послуг розміщення у приватному пансіоні"

Курсова робота "Надання послуг розміщення у приватному пансіоні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Надання послуг розміщення у приватному пансіоні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Надання послуг розміщення у приватному пансіоні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Надання послуг розміщення у приватному пансіоні" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАСОБИ НАВЧАННЯ - обов'язковий елемент оснащення уч. кабінетів і їх інформаційно-предметної середи, а також найважливіший компонент уч.-матеріальної бази шкіл разл. типів і рівнів. К С. про. відносять разл. матеріальні об'єкти, в т. ч. штучно створені спеціально для уч. ціліше і що залучаються у воспитат. процес як носії уч. інформації і інструмента діяльності педагога і учнів. Терміну "засобу навчання" відповідають еквіваленти: "уч. обладнання", "уч.-наочні і уч. допомоги", "ди-дактич. кошти". Терміни "дидактич. техніка", "дидактич. матеріал". МЕДРЕСЕ - (араб. Мадраса, від дараса - вивчати), середня (рідше вища) конфессиональная мусульманська школа. М. виникли у арабів в 7 - 8 вв., розповсюдилися в країнах Бл. і Ср. Сходу в 9 і 10 вв. (див. Мусульманська культура). Для мусульм. народів, що жили в складі Рос. гос-ва, важливе значення мали образоват. традиції нек-рих среднеазиат. М.: в Самарканде (848), Бухарі ("Мадресе фарджек", 1-я підлога. 10 в.; "Масудия" і "Ханія", 1250). М. були також у татар і башкир Поволжья і Предуралья, у мусульм. народів Кавказу і Закавказья. Цілі, зміст і методи навчання у всіх М. були. ПРИЕМ НАВЧАННЯ - конкретна операція взаємодії вчителя і учня в процесі реалізації методу навчання. П. про. характеризуються предметним змістом, организуемой ними познават. діяльністю і зумовлюються метою застосування. У пед. літрі П. про. часто трактується як частина методу, отд. акт навчання, найменша структурна одиниця процесу навчання, цикл дій, направлених на рішення елементарних уч. задач. Всі ці характеристики вірні, однак не виявляють сущностних ознак П. про. Реальна діяльність навчання складається з певних прийомів. На рівні уч. предметів поєднання прийомів складають методики і навіть цілісні. СОЦІАЛЬНО-КРИТИЧНА ПЕДАГОГІКА - - напрям в педагогічній теорії в західноєвропейських країнах і США. Виникло в 60-х рр. 20 в. в руслі молодіжного руху на базі антитехнократичних умонастроений і як результат розчарування в ефективності традиційних педагогічних систем. Теоретики С. - К. Молленхауер, П. Редер, І. Дамер, Х.Й. Гамм (ФРН), І. Ілліч (США), Е. Раймер (Великобританія) і інші виступили проти застарілої авторитарної структури державної школи, її консервативної педагогічної практики. Як цілісна концепція С. склалася гл.о. в немецкоязичних країнах, де була запропонована модель демократичної ( "критичної", "вільної".
Кожна вагома структурна частина курсової "Надання послуг розміщення у приватному пансіоні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Зейдліц Микола Карлович - Зейдліц (Микола Карлович) - статистик і етнограф, народився в 1831 р.; по закінченні в Юрьевськом (тоді Дерптськом) університеті курсу природних наук, в 1854 і 1855 рр. подорожував по Закавказью і сусідньому Азербайджану, присвятивши цим країнам магістерську свою дисертацію "Botanische Ergebnisse einer Reise durch das ostl. Transkaukasien u. den Aderbeidshan" (Дерпт, 1857). У посадах спочатку директора царьабадской школи шелководства, потім уповноваженого по межуванню, а з 1865 р. - члена-редактора Бакинського губернського статистичного комітету йому вдалося побувати у всіх кутках краю. Призначений в. БЕРДЖЕСС - (burgess) Ентоні (1917, Манчестер - 1993, Лондон), англійський письменник, критик, що написав біля 60 книг (серед них більше за 30 романів, а також розповіді, повісті, поеми, збірники віршів, телесценарии, біографії, підручники по літературі і літературознвський дослідження, есе, рецензії, два томи спогадів). Одна з самих плодовитих англійських прозаїків друга підлога. 20 в., Берджесс зобов'язаний своєю міжнародною славою скандальному успіху фільму, знятого в 1971 м. режисером С. Кубріком по його роману "Заводний апельсин" (1962). У романові, написаному від імені юного головоріза Алекса. пророкувати - діяти і говорити по натхненню, виконувати волю Божію (Ам 3.8). Найбільш яскраво це видно на прикладі Саула (1Ц 10.10; 19.22-24), про яке в єврейському тексті сказано "пророкував" і в тому випадку, коли на нього сходив злий дух від Бога і він скаженів (російський переклад) (1Ц 18.10; також і в 3Ц 18.29-про пророків Ваала). У російській Біблії слово "пророкувати" також перекладено словом "провеща(ва)ть" (1Пар 25.1), тому пророкувати могли і музиканти (ср. 1Ц 10.5). Істинні пророки завжди пророкували, підкоряючись Божію Духу або Його слову, яке вони ясно чули (Іс 61.1; Ієр.
У вступі курсової "Надання послуг розміщення у приватному пансіоні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НАРИСИ РОСІЇ - періодичне видання, що виходило в Москві в 1838-42. Вийшло п'ять випусків (томів). У виданні друкувалися статті, матеріали, історичні документи і нариси історичного, географічного, етнографічного характеру. Видання зіграло велику роль в розвитку російської національної самосвідомості і стало одній з фактичних основ слов'янофільській ідеології, що народжується. Серед співробітників видання потрібно відмітити А.Ф. Вельтмана, О.С. Евецкого, Д.В. Пассека, А.П. Рославского-Петровского, І.І. Срезневського. У "Нарисах Росії" проводилася думка про вирішальну значущість національних.

Преображенський Петро Михайлович - Преображенський (Петро Михайлович) - відомий діяч в області російського сільського господарства і агрономічної літератури, народився в 1817 р. Вчився в Тульської духовній семінарії і потім в Московському університеті (1841), кінчив курс по медичному факультету. До зміни спеціальності Преображенський був розташований професором Московського університету М.Г. Павловим; на кошти Московського суспільства сільського господарства Преображенський відправився за межу з тим, щоб згодом зайняти посаду викладача в землеробській школі суспільства. Теоретично Преображенський вивчав агрономію в. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИЙ - сукупність процесів, що становлять основу переходу від традиційного до сучасного суспільства. Проблеми Р.п. розробляються в рамках общесоциологического напряму, що отримав назву "соціологія розвитку". Її методологічна основа закладена концепціями Ф.Тенніса, М.Вебера і Т.Парсонса. "Соціологія розвитку" виділяє два основних типи суспільств: традиційне і сучасне. У основі традиційного суспільства лежать звичка, інерція, традиція, що пояснює його відносну стійкість, нерухомість. У сучасному суспільстві місницькі уявлення замінюються універсальними цінностями; основним.
Список літератури курсової "Надання послуг розміщення у приватному пансіоні" - більше 20 джерел. ІННОВАЦІЇ - (від лати. innovo - оновлювати) - нововведення в сфері виробництва і послуг (винаходи, нові технології, методи організації труда і пр.), підвищення ефективності виробництва, що впроваджуються з метою і збільшення прибули. Інноваційне оновлення є загальною закономірністю суспільства загалом і всіх становлячих його систем. Якщо суспільство (або будь-яка його складова) втрачає здібність до оновлення, то це частіше за все приводить до системних криз. Але оновлення не здійснюється безперервно. Услід за ним слідує період порівняно плавного, рівномірного розвитку, поки не буде вичерпаний. Хайек - Фрідріх Серпень фон(1899 - 1992), економіст і філософ, представник економічного лібералізму. Народився в Австрії, працював в Великобританії, США, Німеччині і Австрії. Лауреат Нобелівської премії. Автор книг "Дорога до рабства" (1944), "Закон, законодавство і свобода, в 3-х томах" (1973-79). Успіх, на його думку, визначається не тільки духом наживи, біржами і банками, але і моральністю, традиційною мораллю. Розглядав мораль як традиційне обмеження на прагнення до людських задоволень. Мораль не веде туди, куди нам хочеться, а лише попереджає не слідувати короткими шляхами.

ВІТАЛІЗМ - (лати. vitalis - живий, життєвий) - течія в біології, відстоююча наявність у представників живого світу особливих нематеріальних чинників, що визначають специфічність цього світу і його якісна відмінність від неживого. В. бере свій початок від древнього анимизма. Елементи В. містилися в філософському вченні Платона про безсмертну душу, в думці Арістотеля про наявність у живих організмів особливих внутрішніх цільових причин. Найбільш повно система В. була викладена німецьким ембріологом Г.Дрішем (кінець 19 - початок 20 вв.). Методологічною основою його В. з'явилася "машинна теорія.
Посилання в тексті роботи "Надання послуг розміщення у приватному пансіоні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНИЙ - (від лати. transcendere - переступати) - в схоластичній філософії те, що підноситься над всіма категоріями і родовими поняттями; властивість осн. визначень (трансценденталий) сущого, невіддільного від нього і витікаючого з його суті безпосередньо і з необхідністю. Звичайно розрізнюють шість трансценденталий: річ, суще, істину, добро, щось, єдине. Суще - річ в собі; при запереченні ділення воно є єдине, відділене від інш. сущих, - щось; у відношенні до пізнання воно істинне, у відношенні до волі - добро, без урахування волі - абсолютно. Кант називав трансцендентальним таке пізнання, яке. ДИОМЕД - 1) Цар Фракиї, син Ареса, що годував своїх коней м'ясом захоплених чужоземців. Геракл переміг Д. і кинув його на з'їдення кононямлюдоїдам, яких потім привів до царя Еврісфею. 2) Син етолийского царя Тідея і дочки Адраста Деїпіли. Разом з Адрастом бере участь в поході і розоренні Фів. Як один з женихів Елени Д. б'ється згодом під Троєй, очолюючи ополчення на 80 кораблях. У доспехах, обдарованих сяючим пломенем, він вбиває безліч троянцев і нападає на Енея, якого спасає від загибелі Афродіта. Тогда Д. обрушується на богиню, поранить її і примушує залишити поле бою. Користуючись заступництвом. Атаксія ментальна - (атаксія лати. mentalis - розумовий; Mens (розум) - богиня розуму в римській міфології) - в соціальній психології - дискоординация емоцій і поведінки багатьох здорових людей, відмічена в експериментах по "підкоренню влади". Випробувані контрольної групи, як правило, це добровольці, досить шановні і респектабельні люди, "скривджено сміялися", коли їм не підкорялися підлеглі ним інші і учасники експерименту, що знаходяться в сусідньому приміщенні, які під страхом покарання (зрозуміло, умовного, але про це самі випробувані не знали) повинні були писати текст, що.

Кризове втручання (КВ) - (crisis intervention) - психотерапія, здійснювана в критичних ситуаціях (суицид, епізод глибокої депресії, реакція на стрес, згвалтування, спроби на самогубство, сімейний конфлікт, разбойничное напад, землетрус і т.п.) на місці події, в спеціалізованих центрах, по телефону і будь-якими інакшими доступними способами. Ефективне втручання, вказують Д.Л.Грінстоун і Ш.Левітон (2005), допомагає запобігти важкій емоційній дезорганізації, яка ставить під загрозу фізичне і психологічне благополуччя потерпілого. Негайне і цілеспрямоване втручання знижує імовірність прогресування розладу, дає. БИСЕКСУАЛЬНИЙ, БИСЕКСУАЛЬНОСТЬ - (bisexual, bisexuality) Ці терміни лише в рідких випадках застосовуються клипам, бисексуальним в тому значенні, що вступають як в гетеро-, так і в гомосексуальні відносини; звичайно є внаслідок наявність у однієї людини маскулинних і феминних психологічних властивостей і установок. Психоаналитическая теорія завжди вважала, що всі людські істоти конституционально психосексуально бисексуальни. Фрейд запозичав цю ідею у свого друга Флісса, і вона спочатку підтвердилася біологічними і анатомічними даними, що були про наявність у чоловіків залишкових жіночих органів (і навпаки). Сучасна. ВОРОНСКИЙ - Олександр Костянтинович (1884-1943) - російський психоаналітик, літератор, суспільний діяч. Вчився в Тамбовської духовній семінарії, з якої був виключений за політичну неблагонадійність. Був активним учасником революційного руху в Росії. З 1904 р. -чл. РСДРП (би). Зазнавав в'язничного висновку, був в посиланні. Після жовтня 1917 р. був на партійній і радянській роботі. З 1911 р. публікував статті як літературного критика, публіциста і письменника. У 1918- 1920 рр. редагував газету Робочий край. У 1921-1927 рр. - редактор першого радянського товстого журналу Червона новина. Був одним з. ПАВЛОВА ТЕОРІЯ - [Павле І.П.]. Теорія вищої нервової діяльності. Психічні процеси вивчаються з детерминистических матеріалістичних позицій в зв'язку з концепцією умовних рефлексів. Для психіатрії особливе значення придбали розроблені школою Павлова положення про дві сигнальні системи, про динамічну локалізацію функцій, матеріали вивчення гипноидно-фазових станів в корі великого мозку і взаємовідносин між основними нервовими процесами, дослідження експериментальних неврозів. Принцип динамічної локалізації функцій ліг в основу розробленої радянськими психологами і нейрофизиологами концепції функціональних.