Навчальне видання

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття навчального видання ... 5
1.1. Видання як вид документа ... 5
1.2. Навчальне видання ... 9
1.3. Дослідження підручника в українській історико-книгознавчій думці ХІХ ст ... 12
Розділ 2. Офіційне визнання відповідності навчальних видань в Україні ... 20
2.1. Загальні положення офіційного визнання відповідності навчальних видань ... 21
2.2. Організація експертизи навчальної літератури, засобів навчання і навчального обладнання ... 25
2.3. Затвердження та скасування Грифа та Свідоцтва ... 28
2.4. Термін дії Грифа та Свідоцтва ... 29
Розділ 3. Вимоги до навчальних видань для дітей ... 30
3.1. Вимоги до видань першої групи ... 31
3.2. Вимоги до видань другої групи ... 34
3.3. Вимоги до видань третьої групи ... 36
3.4. Вимоги до видань четвертої групи ... 38
3.5. Вимоги до конструкції та поліграфічних матеріалів ... 39
Висновки ... 42
Список використаних джерел ... 44

Для придбання курсової роботи "Навчальне видання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Навчальне видання"

Курсова робота "Навчальне видання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Навчальне видання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Навчальне видання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Навчальне видання" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЕСТИ - (англ. lest - випробування, проба), стандартизовані завдання, призначені для вимірювання в порівнянних величинах индивидуально-психол. властивостей особистості, а також знань, умінь і навиків; один з осн. методів пси-хол. діагностики. Т. являють собою модельні ситуації, з їх допомогою виявляються характерні реакції індивіда, к-рі вважаються сукупністю показників досліджуваної ознаки. Дослідження за допомогою Т., як правило, обмежене у часі і характеризується наявністю нормативних критеріїв оцінки результатів. Відносить, простота процедури тестування не виключає складної обробки. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ - (від греч. systema - ціле, що складається з частин), мислительная діяльність, в процесі до-ой об'єкти, що вивчаються організуються в певну систему на основі вибраного принципу Найважливіший вигляд З - класифікація, т з розподіл об'єктів по групах на основі встановлення схожості і відмінності між ними (напр., класифікація тварин, рослин, хим елементів). КС приводить також встановлення причинно-слідчих відносин між фактами (напр., в курсі історії), що вивчаються, виділення осн.единиц матеріалу, що дозволяє розглядати конкретний об'єкт як частину цілої системи З передує аналіз, синтез. ПАТРІОТИЗМ - (греч. patris - батьківщина, вітчизна), соціально-политий. і нравств. принцип, що виражає почуття любові до батьківщини, турботу про її інтереси і готовність до її захисту від ворогів. П. виявляється в почутті гордості за досягнення рідної країни, в гіркоті за її невдачі і біди, в повазі до ист. минулому свого народу, в дбайливому відношенні до нар. пам'яті, нац.-культурним традиціям. Почуття П., що виражається передусім в прихильності до рідних місць, т. н. малій батьківщині, звичному укладу життя, відомо вже з древності. З розвитком гос-ва П. наповнився политий. значенням. Зима - (інш..) - час року, для північної півкулі, ведуче свій відлік з моменту зимового сонцестояння (22 грудня) і до дня весняного рівнодення (21 березня). Цей саме холодний час року, наступний за осінню і попередній весні. У нього входять три місяці: грудень, січень, лютий. Грудень - останній, 12-й місяць року. Його народні назви - "грудень", "холодець", "снежень". Це холодний і сніжний місяць. Православ'я 4 грудня відмічає одне з самих великих своїх двунадесятих свят - Введення в храм Пресвятой Богородиці. Січень - початок року. Ім'я своє цей місяць отримав.
Кожна вагома структурна частина курсової "Навчальне видання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Російсько-французька війна: перехід російських військ в настання - Поки Наполеон залишався в бездіяльності в Москві, Кутузов готував сили для рішучого настання. Головна армія знову була доведена до 120 тис. чоловік. Розташувавши свою армію до південного заходу від Москви, Кутузов зайняв положення, яке не давало Наполеону можливості рушити на південь країни. У той же час російські війська постійно загрожували комунікаціям французів. План Кутузова полягав в тому, щоб вимусити Наполеона до відступу з Москви по розореній Смоленської дорозі, оточити його війська між Дніпром, Березіной і Двіной і нанести удар силами всіх російських армій. Пересвідчившись, що миру. Раєвський Микола Іванович - Раєвський (Микола Іванович) - педагог-натураліст (1835 - 1898); дістав освіту в 5-й гімназії і Санкт-Петербургском університеті, по відділенню природних наук. Був репетитором природних наук у 2 кадетському корпусі, потім викладачем в 5-й гімназії і Смільному інституті. Раевский був одним з перших викладачів природних наук, що зумів привчити своїх учнів виробляти власні спостереження по ботаніці і зоології і збуджувати в них серйозний інтерес до вчення: з його учнів в 5-й гімназії стали професорами ботаніки І.П. Бородін, Баталін і Я.Х. Гобі. Пізніше за Раєвський був інспектором в училищі. САВОРАИМ - Дослівно - що пояснюють. З закінченням складання Талмуда* тимчасово вичерпалося джерело духовної творчості. Не можна вже було інтерпретувати Мішну* наново, оскільки було прийнято всіма і вважалося фактом, що Талмуд роз'яснив і остаточно сформулював всі закони Мішни. Але потім виникла необхідність пояснення різних місць Талмуда і обробки його стилю. Цим займалися в VI віці мудреці, що прийшли після амораим*. Їх називали С. стосуються таку ж Талмуда, як книжники після Езри* - до Біблії: вони порівнювали формулювання, збирали версії, а іноді і додавали до тексту Талмуда свої міркування. Іменно С.
У вступі курсової "Навчальне видання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бацевич Леопольд Феліксович - Бацевич, Леопольд Феліксович, гірський інженер. Народився в 1849 році. Закінчив в 1872 році петербургский гірський інститут. З 1872 по 1887 роки служив на Кавказі, де займався геологічними дослідженнями, розвідками і нафтовою справою. У цей проміжок часу Би., крім колективних трудів (1873 - 1876), надруковані в "Матеріалах для геології Кавказу", що видаються в Тіфлісе кавказьким гірським управлінням, статті: "Геологічний опис Шаропанського повіту Кутаїсської губернії" (з картою 1877); "Геологічний опис Сигнахського повіту і частини Тіонетського Тіфлісської губернії" (з картою 1878); "Матеріали для.

Циммерман Роман Емільевич - Циммерман (Роман Емільевич, 1866 - 1900) - письменник (псевдонім Гвоздев). Народився в Москві, в інтелігентній купецькій сім'ї. Вчачись в Імператорському технічному училищі, виявив блискучі здібності до природних наук, особливо хімії, але по незалежних від нього обставинах не кінчив курсу і провів шість років в глухому кутку Іркутської губернії. Поселясь в Самаре, став ревним співробітником спочатку "Самарської Газети", а потім "Самарського Вісника". У редакції останнього він невдовзі зайняв керівну роль і працював в ній до припинення газети. По світогляду своєму Ц. ЮЩЕНКА Віктор Андрійович - (р. 23.02.1954) Президент України з січня 2005 р. Народився в з. Хоруживке Сумської області Української ССР в сім'ї вчителів. Батько був в'язнем Освенцима, чудом вцілів. Освіту отримав в Тернопільському финансовоекономическом інституті (1979). Кандидат економічних наук (1998). Тема дисертації "Розвиток попиту і пропозиції грошей в Україні". Після закінчення інституту рік служив в прикордонних військах на советскотурецкой межі. Трудовий шлях почав бухгалтером в селі Ярове Косовського району ІваноФранковської області. Після закінчення військової служби працював в районному відділенні.
Список літератури курсової "Навчальне видання" - більше 20 джерел. ЩЕЛКАНОВ Олександр Олександрович - (р. 05.08.1939) Голова Ленгорісполкома в 1990-1991 рр. Народився в Ленінграде в сім'ї кораблебудівників. Освіту отримав в Ленінградськом кораблебудівному інституті по спеціальності "інженер" і в Московському військовому інституті іноземних мов по спеціальності "військовий перекладач". Служив на Воєнноморськом флоті. Службу закінчив в званні капітана 1 рангу. Після виходу на пенсію працював вантажником в магазині, пресувальником по пластмасах, слесареминструментальщиком. У 1989 р. при підтримці ленинградских демократів був вибраний народним депутатом СРСР. "Везермени" -  ("Weathermens", "Weather Underground"; США). Терористична група, що сформувалася внаслідок розколу що активно діяв в 1960-х рр. рухи "Студенти за демократичне суспільство" (СДО). Спочатку СДО являло собою рух боротьби за цивільні права; проводило масові ходи, демонстрації, осуджуючі політику адміністрації Вашингтона, протестувало проти війни у В'єтнамі. Літом 1969 в Чікаго пройшов останній з'їзд СДО, на якому рух розколовся на декілька угруповань, деякі з них звернулися до терористичної діяльності. Найбільш відома терористична група "Везермени". У її склад.

МОНАДА - (від греч. monas - одиниця) - "субстанциальний елемент" (Лейбніц), щось саме просте, наименьшее, єдине і неподільне. У піфагорійсько-платонічній філософії "одиницею-монадою" виражався принцип єдності, стабільності і форм; М. протиставлялася диаде, тобто принципу невизначеності, неоформленості, безлічі і матеріальної текучості. Пантеїст Дж. Бруно, услід за Миколою Кузанським, трактує М. як найменший елемент дійсності, осереддя єдності фізичної і психічної, мікрокосм, в якому відбивається макрокосм. Лейбниц розгортає поняття М. в цілу філософську систему - монадологию (див.: Лейбніц Г. В. Л.
Посилання в тексті роботи "Навчальне видання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НЕСКІНЧЕННІСТЬ - Абстракція, що не має прототипів ні в об'єктивному, ні в суб'єктивному і придатна тільки для рішення відносно допоміжних задач. Говорити об Б. має значення тільки при завданні тієї або інакшої метрики, а звідси визначення Б. тільки як відсутність кінця (межі) - фундаментально невірно. Раніше, ніж робити заяви про відсутність межі, необхідно знайти відповідність з тією або інакшою (природної, штучної) предметностью і задати способи вимірювання і соизмерения. Там, де немає розмірів, не може бути мови і про нескінченність. Фактуально Б. втрачає граничну спільність і виявляється. КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ - (лати соnventio - договір, угода) - філософська концепція, згідно до-ой наукові поняття і теоретичні побудови є в основі своїй продуктами угоди між вченими. Ці угоди диктуються міркуваннями привичности, зручності, простоти і т. п. Т. зр. послідовно К., що проводиться приводить до суб'єктивного ідеалізму, оскільки з неї витікає заперечення об'єктивного змісту науково-теоретичного знання. Теоретичні принципи К. були розроблені Пуанкаре, к-рий проте старався захищати об'єктивну цінність наукових теорії. Елементи К. містять позитивізм, прагматизм, операционализм. Гносеологічною основою К. є реальна. АВГУСТИН - Аврелій (354-430) -філософ і богослов, вчення якого ознаменувало перехід від античної традиції до середньовічного християнського світогляду. Вважаючи душу знаряддям, яке править тілом, затверджувало, що її основу утворить воля, а не розум. Тим самим він став основоположником вчення, названого згодом волюнтаризмом (від лати. voluntas - воля). Індивідуальна воля, згідно А., залежить від божественної і діє в двох напрямах: управляє діями душі і обертає її до себе самою. Всі зміни, що відбуваються з тілом, стають психічними завдяки вольовій активності суб'єкта. Так, з відбитків, які.

Берінгер (BERINGER) Курт - (24.6.1893, Юлінгер, Шварцвальд - 11.8.1949, Фрейбург) - німецький психіатр, невропатолог і патопсихолог. Біографія. Освіту отримав в університетах Гейдельберга (1911-1914) і Кельна (доктор медицини, 1919). Працював з 1920 р. по 1924 р. під керівництвом К.Вільманнса в Психіатричній клініці Гейдельбергського університету, з 1926 р. по 1936 р. він - приват-доцент. Деякий час був лікарем-невропатологом в м. Карлсруе, але перервав цю діяльність, щоб взяти участь в немецко-російській експедиції в Монголію і Бурятію по вивченню поширення сифілісу (1928). З 1932 р. він - екстраординарний професор і головний. ВЯТКИН - Броніслав Олександрович (р. 1935) - російський психолог, фахівець в області спортивної психології, психології індивідуальних відмінностей, психології особистості. Д-р психологічних наук (1982), професор (1984), чл.-кор. РАО (2001). Закінчив факультет фізичного виховання Пермського педагогічного ин-та (1958), в 1961 поступив в аспірантуру до B.C. Мерліну. У 1964 в БРЕШУ захистив канд. дис. З 1964 р. працював в Пермськом педінституті на кафедрі психології (ст. преп., 1967; доцент, 1978). Одночасно був в.о. зав. кафедрою теоретичних основ фізичного виховання (1967-1978). У 1981 в НДІ ОПП. ЛЕОНГАРД - (Leonhard) Карл (1904- 1988) - німецький невролог, психіатр і психолог. Професор неврології в неврологічній клініці Шарите ун-та ім. Гумбольдта в Берліні. Фахівець в багатьох прикордонних областях, в тому числі в області психології акцентуированних особистостей. Розробив типологію акцентуированних особистостей, в якій було виділено десять чистих типів і ряд проміжних. За своїм походженням виділені типи мають різну локалізацію. До темпераменту, як природної освіти, Л. були віднесені такі типи, як: гипертимний (бажання діяльності, погоня за переживаннями, оптимізм, ориентированность на успіхи);. Гуманність - [лати. humanus - людяний] - 1) зумовлена етичними нормами і цінностями система установок особистості на соціальні об'єкти (людину, групу, живу істоту), яка представлена в свідомості переживаннями співчуття і сорадования і реалізовується в спілкуванні і діяльності в актах сприяння, співучасті, допомоги; 2) властивість характеру, при якій все природне для людини має особове значення. Зміст поняття Г. як соціальної установки розкривається при аналізі широкого кола проблем, пов'язаних із засвоєнням моральних норм, емпатией, альтруїзмом і так званою "допомагаючою поведінкою", хоч до них не.