На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Міжособистісні стосунки. Конфліктність

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Міжособистісні відносини ... 5
1.1. Методологічні проблеми дослідження зв'язку суспільних і міжособистісних відносин ... 5
1.2. Місце і природа міжособистісних відносин ... 8
1.3. Спілкування в системі міжособистісних і суспільних відносин ... 11
Розділ 2. Конфлікти в міжособистісних стосунках ... 18
2.1. Поняття, структурні елементи конфлікту ... 18
2.2. Класифікація конфліктів ... 22
2.3. Міжособистісні, внутрішньогрупові конфлікти та їх першопричини ... 23
2.4. Внутрішньогрупові конфлікти ... 28
Розділ 3. Емпіричне дослідження можливих стилів поведінки особистості в конфліктних ситуаціях ... 32
Висновки ... 35
Література ... 37
Додатки ... 40

Для придбання курсової роботи "Міжособистісні стосунки. Конфліктність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Міжособистісні стосунки. Конфліктність"

Курсова робота "Міжособистісні стосунки. Конфліктність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Міжособистісні стосунки. Конфліктність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Міжособистісні стосунки. Конфліктність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Міжособистісні стосунки. Конфліктність" і призначений виключно для пошукових систем.

УЧБОВЕ КІНО - фільми, спеціально створені як кошти навчання, а також науч.-популярні, технико-пропагандистські, хронико-документальні фільми, що використовуються в уч. процесі. Унікальні можливості кінематографа: наочно відтворити природне явище, перенести глядача в будь-яку точку земної кулі, проникнути в глибини микромира або, навпаки, дати крупномасштабний панорамне зображення земних і космич. просторів, запропонувати уповільнене зображення моментального процесу або прискорене - тривалого; за допомогою ілюстративних схем, образів і мультиплікації додати наглядність абстракціям і зробити зримими. ПОРУШЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ (розумова відсталість) - - Поняття розумова відсталість у вітчизняній спеціальній психології розуміється як стійке порушення пізнавальної діяльності, виникле внаслідок органічної поразки головного мозку (успадкованого або придбаного). Поняття "розумова відсталість" включає в себе такі форми порушень, як олігофренія і деменция. Розумова відсталість, в залежності від вираженість порушень, традиційно поділяється на мірі дебільності, имбецильности, идиотии. По сучасній міжнародній класифікації (МКБ-10) на основі психометрических досліджень розумову відсталість поділяють на чотири форми: легку (IQ в. ПЛАТОНОВ Сергій Федорович - [16(28) 6 1860, Чернігів, - 10 1 1933, Самара], історик, педагог, акад АН СРСР (акад Рос. АН з 1920, ч -до Петерб АН з 1908) Закінчив ист. -филол. ф-т Петерб ун-та (1882) В 1888 - 1927 викладав русявий. історію там же, з 1899 проф. Мав безліч учнів, що стали великими істориками (AE Пресняков, Н II Павлов-Сильванский, С. В. Рождественський, А. І. Заозерський і інш.). У центрі уваги 16 - нач. 17 вв.; займався також історією земських соборів, часом Петра I, колонізацією русявий. Півночі. Викладав історію і русявий. мова в ср. уч. закладах; з 1886 на Вищих дружин. курсах і в. РОЛЬ - стійкий комплекс форм поведінки, відповідний певній функції особистості в соціальних відносинах. Чоловік як суспільств, істота вступає з інш. людьми в різноманітні відносини (межличностні, политий., екон., професійні і інш.), виступаючи, т. о., носієм разл. Р. Сочетаніє останніх і складає специфіку його особистості. Поняття "Р." ввів в соціальні науки амер. психолог Д. Мід, що розробив соціально-психол. концепцію, в до-ой особистість розглядалася як динамічне поєднання Р. Етот підхід ліг в основу интеракционизма. У рамках ролевого підходу формування особистості, досягнення нею соціальної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Міжособистісні стосунки. Конфліктність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЕРЖАВНА ДУМА - представницька законодавча установа. Її створення проголошене Маніфестом імператора Миколи II 6 серпня 1905 м. Спочатку Г.д. створювалася як дорадчий представницький орган (див. Булигинська дума). У ході революції 1905-1907 рр. виданий був Маніфест 17 жовтня 1905 м., у відповідності з яким Г.д. дістала законодавчі права (резиденція Г.д. - Таврійський палац в Петербурге). Г.д. обиралася на п'ятирічний термін, до витікання якого могла бути розбещена імператором, що призначав одночасно нові вибори і час скликання. Кількісний склад Г.д. визначався в 524 чол. (з 1907 м. - 442 чол.); для прийняття. ПОГОДИН Радій Петрович - (1925, д. Дупльово Тверської обл. - 1993, Ленінград), російський прозаїк, драматург. Народився в селянській сім'ї, виріс в Ленінграде. Під час блокади працював слюсарем, в січні 1943 м. пішов на фронт, був розвідником. У післявоєнні роки працював лісорубом, вантажником, кореспондентом радіо, вихователем в дитячому санаторії. Погодин вступив в літературу в період "відлиги", на стику 1950-60-х рр., коли відновлювалася реальна русявий. література; відбувалася "реабілітація" репресованих письменників. Сам Погодін отсидел у в'язниці 3 року за те, що публічно заступився за. ПАВЛОВА - (вроджена Яніш)Кароліна Карлівна (1807, Ярославль - 1893, Хлостервіц, поблизу Дрездена, Німеччина), російська поетеса. З дитячих років для майбутньої поетеси, батько якої був німець, що обрусів, професор Медико-хірургічної академії, рідними були дві мови - німецький і російський; вона дістала хорошу домашню освіту. У сірок. 1820-х рр. стає регулярною посетительницей московських літературних салонів, де знайомиться з А. С. Пушкиним, Е. А. Баратинським, Д. В. Веневітіновим і інш. літераторами. До цього ж періоду відноситься її роман з А. Міцкевичем, що знаходився в цей час в посиланні в Росії.
У вступі курсової "Міжособистісні стосунки. Конфліктність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БУСЛАЕВ - Федір Іванович (1818, Керенськ Пензенської губ. - 1897, пос. Люблино, під Москвою), російський філолог, лінгвіст. Випускник Московського ун-та, Буслаєв початків з навчання русявий. мові дітей. Його роздуми над проблемами шкільного навчання склали книгу "Про викладання вітчизняної мови" (1844), яка мала великий резонанс і сьогодні вважається першим теоретичним трудом в шкільної лингводидактике. Буслаев поклав початок науковому вивченню історії русявий. мови: його дисертація "Про вплив християнства на слов'янську мову. Досвід історії мови по Остромірову Євангеліє" (1848) була.

Веселовський Юрій Олексійович - Веселовський Юрій Олексійович - письменник, син Олексія Миколайовича Веселовського. Народився в 1872 р. Закінчив курс в Московському університеті. Читав публічні лекції в Москві (декілька курсів в Народному університеті) і провінції; складається викладачем в московських гімназіях. Йому належить ряд переказів, критичних і історико-літературних етюдів, надрукованих в "Вісникові Європи", "Російської Думки", "Науковому Слові" і інш.; співробітник справжнього словника і "Бібліотеки Вів. Письменника" під редакцією С.А. Венгерова. Один з перших почав популяризувати в Росії вірменську. КИРИЕНКО Сергій Владиленович - (р. 26.07.1962) Повноважний представник Президента РФ В. В. Путіна в Пріволжськом федеральному округу з 18.05.2000 м. по 14.11.2005 м. Керівник Федерального агентства з атомній енергії з 15.11.2005 м. Народився в м. Сухуми Абхазької АССР. Дід Яків Володимирович був членом КПРС з 1917 р., особисто знав В. І. Леніна, в останні роки свого життя був членом парткомиссии Сухумського горкома партії. Батько Владилен (названий в честь Володимира Леніна) Яковльович, професор кафедри марксистсколенинской філософії Горьковського інституту водного транспорту. Мати, Лариса Василівна, працювала начальником.
Список літератури курсової "Міжособистісні стосунки. Конфліктність" - більше 20 джерел. ЕЛІТА - в соціології і політології вищий шар (або шари) соціальної структури суспільства, що здійснює функції управління, розвитку науки, культури і інших областей суспільного життя. Еліту виділяють по різних основах - політичним, економічним, інтелектуальним і інш. У сучасній соціології висунені концепції безлічі елит (політичної, економічної, адміністративної, військової, релігійної, наукової, культурної), що врівноважують один одну і що запобігають встановленню тоталітаризму. М. П. Шерстнев в своєму дослідженні "Хто править нами: психологія управленцев" дає наступне визначення еліти:. АРЕНСКИЙ Павло Антонович - (29.6.1887, Лівни Орловської губ. - 25.12.1941, Магадан). Анархо-містик. З дворян, син композитора А. С. Аренського. Освіта незавершена вища (3 курси природного відділення МГУ). Літератор, сходознавець, журналіст. З 1923-24 учасник анархо-містичного "Ордена Світла", рицар старшої міри, один з найближчих помічників лідера Ордена А. А. Солоновича. Організовував орденські кухлі і керував їх зборами залучав нових членів, проводив присвячення в рицарі. Задачі ордена визначав як "боротьба зі злом в будь-яких його виявах". У 1920-х рр. співробітничаючи з московськими театрами як.

БІЛЬШОВИЗМ - методологія політичного життя і парадигма поведінки так званих "правих". Більшовизм полягає в банальній спробі нав'язати більшості своє приватне і задоволений вузька думка, прикриваючись при цьому загальними словами про необхідність прийняття такої думки. У політичному житті Російській Федерації більшовизм "правих" у всій своїй красі виявився під час проведення демократичних реформ в державі, коли дорвавшиеся до влади неуки і проходимци почали розвалювати все і все, не вважаючись з думкою більшості населення країни. Найбільш явний і відкритий випадок вияву більшовизму стався у час і.
Посилання в тексті роботи "Міжособистісні стосунки. Конфліктність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЖЕЗЛ - один з головних ритуальних символів влади. Він многоаспектен: служить уособленням чоловічого начала, стовбура Світового дерева, бойової палиці, палиці пастиря і мандрівника, своєрідного каналу для сходження Божественної благодаті. Неодмінний атрибут жречества. Велике значення грав жезл-кадуцей - в міфології древніх греків обвитий двома зміями магічний жезл Гермеса. У дионисиях широко був поширений тирс - жезл Діоніса, що перетворюється у вигляді палиці, увитой плющем, листям винограду і увінчаний сосновою шишкою. Символом теократичної влади єгипетського фараона був жезл із заломленим закінченням. Вічність - онтологічна категорія, що відображає нескінченність в її відношенні до часу. 1 В. як потенційна нескінченність часу, що не має ні початку, ні кінця. 2. В. як актуальна нескінченність часу, замкненого на саме себе так, що будь-який проміжок часу в об'єктивній і суб'єктивній реальності виявляється самодостаточним в трансцендентній  реальності: Одне і те ж мить і вічність / Вмить-вічно все навколо (В.Сагатовський).. Будь-яке суще обмежене у часі, але вічне по своїх можливостях долати тимчасові межі, переходячи в інакші форми існування. Воно вічне, будучи самотождественно в своїй трансцендентній. ЗАЕДА - захворювання слизової оболонки і шкіри кутів рота, що викликається стрептококами (стрептококковая заеда) або дрожжеподобними грибами роду Candida (дрожжевая, або кандидамикотическая, заеда). Виникненню заеди сприяють цукровий діабет, мацерация шкіри і слизової оболонки кутів рота слиною, що часто спостерігається при прикусі, що знижується в зв'язку з утворенням глибоких шкіряних складок, що починаються у кутів рота. Кандидамикотическая заеда може розвиватися при тривалому лікуванні антибіотиками, цитостатиками і кортикостероидами. У кутку рота утвориться лаково-червона ерозія.

ПОГРІШНІСТЬ - відхилення від заданого програмного значення. Пока П. знаходиться в допустимих межах (а вони задаються в програмі, уточнюються інструкціями, правилами), це є нормальним явищем і принципово не відбивається на роботі СЧМ. Коли ж П. в роботі оператора перевищує встановлене граничне значення, ця подія потрібно кваліфікувати як помилку. Общая П. системи складається з П. її окремих ланок. Так, результуюча П. витримання заданої швидкості автомобіля зумовлюється П. спідометра, водія, системи управління, швидкості. Оскільки часто окремі П. різні за своєю фізичною природою і вимірюються в різних одиницях. Просодічеськиє характеристики - (греч. prosodia - наголос, приспівавши) - особливості мови, що не є фонематическими (або супрасегментними), а як що характеризують мовну мелодію, темпоральні і тембральні особливості голосу і мови, її ритм, словесні тони, стики, паузи, інтонації (тобто тон на рівні фрази). Означають, швидше, деяку функцію, певний намір, ніж відмінності в значенні сказаного. Це, наприклад, підвищення "інтонаційний" контура, що є знаком питання; сильний різкий наголос, який може передавати гнів або наказ; високий тон, який може сигналізувати про небезпеку або тривогу. Другорядні деталі обмовляються. ІНДИКАТОР - (від лати. indicator - покажчик) - пристрій, що є технічною реалізацією сигналів-зображень або сигналів-знаків, несучих інформацію про об'єкт. І. розрізнюються: 1. По модальності сигналів (візуальні, акустичні і т. п.). Найбільш численні візуальні д. З акустичних І. найбільш поширені дзвінки, сирени, телефони, гучномовці. 2. За призначенням (функції, що виконується ): командні (вказуючі на дію, яку треба виконати, напр, сигнал "Стоп!") і інформаційні (що дають інформацію про ситуацію). 3. За способом використання І. діляться на 3 групи: 1) для перевірочного (контрольного) читання. ВУНДТ В. - (1832-1920) - німецький психолог, фізіолог і філософ, один з фундаторів експериментальної наукової психології, професор філософії Лейпцигського університету. У 1879 році заснував першу в світі психологічну лабораторію, перетворену пізніше в Інститут експериментальної психології. У 1881 році створив перший психологічний журнал "Психологічні дослідження" (первоначально'Философские дослідження"), де публікувалися труди вчених інституту. Висунув план розробки фізіологічної психології як особливої науки, що використовує метод лабораторного експерименту. Критично проаналізувавши погляди, що.