На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Місце американських колоній в системі міжнародних відносин кінця ХVІІІ ст ... 5
1.1. Зростання ділової і промислової активності в колоніях. Політика обмеження ... 5
1.2. Утворення внутрішнього ринку ... 9
1.3. Політичний устрій ... 10
1.4. Торгове суперництво ... 11
Розділ 2. Подолання європейського впливу ... 17
Розділ 3. Війна англійських колоній за незалежність і її значення ... 22
3.1. Війна англійських колоній за незалежність ... 22
3.2. Проголошення незалежності і підписання Версальського договору ... 25
Розділ 4. Міжнародні відносини періоду війни англійських колоній за незалежність ... 27
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність"

Курсова робота "Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність" і призначений виключно для пошукових систем.

ПИСАРЕВ Дмитро Іванович - [2(14). 10.1846, з. Знаменское, нині в Ліпецкой обл., - 4(16).7.1868, Дуб-бельн, нині Дубулти, поблизу Риги, похований в Петербурге], публіцист, лит. критик, філософ-матеріаліст. Закінчив ист. ф-т Петерб. ун-та (1861). З 1859 вів библ. відділ в журн. "Світанок", що призначався для "дорослих дівчат"; виступив з рядом статей з питань дружин. емансипації. У 1861 - 66 ведучий критик і ідейний керівник журн. "Російське слово". У 1862 - 66 за виступ в захист А. І. Герцена від'їжджав висновок в Петропавловської міцності, де написав більше за половину своїх творів. ПРИКАЗКА - короткий, стійкий в мовному побуті вислів, нерідко повчального характеру, образно визначальне яке-небудь життєве явище передусім з точки зору його емоційно-експресивної оцінки. Більшість дослідників бачать різницю між П. і прислів'ям в тому, що прислів'я виступає в мови як самостійну думку, а П. отримує остаточне оформлення і конкретне значення тільки в контексті, тобто вона є завжди тільки частиною думки. В.І. Даль писав: "Приказка, по народному визначенню, квіточка, а прислів'я - ягодка; і це вірне. Приказка - обхідне вираження, переносна мова, просте інакомовність, обиняк, спосіб. КУЛЬТУРА МОВИ - володіння нормами усного і письмового лит. мови (правилами вимови, наголосу, граматики, словоупотребления і інш.), а також уміння використати виразить, язикові кошти в різних умовах спілкування відповідно до цілей і змісту мови. Нормативность мови включає в себе також такі якості, як точність, ясність, чистота. Критерій точності мови - її відповідність думкам говорячого і пишучого, правильний відбір язикових коштів для адекватного вираження змісту висловлювання. Критерій ясності мови - її дохідливість і доступність для тих, кому вона адресована. Критерій чистоти мови. АНАНИЯ ШИРАКАЦИ - [ок. 605, з. Анеанк (Ані?) в обл. Ширак, нині на терр. Туреччина, - ок. 685], древнеарм. вчений, філософ і педагог. Вчився в Дпреванкської школі, удосконалювався в матем. знаннях в Трапезунде і інш. містах. Заснував (30-е рр.) школу, де уперше в Вірменії розробив програму вищої естеств. освіти в традиціях арм. грекофиль-ской школи і ввів відповідну систему навчання. Крім квадривиума передбачив курси географії, теорії календаря, космографії, філософії. За планом А. Ш., після квадривиума учні знову зверталися до предметів тривиума вже на якісно інакшому рівні і освоювали інш. науч. дисципліни, в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТЕФФИ - (справжнє прізвище Лохвіцкая, в заміжжі Бучинська) Надія Олександрівна (1872, Санкт-Петербург - 1952, Париж), російська письменниця. Починала з наивно-подражательних віршів, що пройміть мотивами самотності і смерті; перша книга - збірник "Сім вогнів" (1901). Але вже у віршованій пародії "Покаянний день: Драматична сцена в одному акті" (1901) знайшла новий шлях. Її сатиричні вірші, розповіді і фейлетони, що висміюють (не без сумної поблажливості) образ життя, вдачі і систему цінностей обивателя і державні інститути, друкувалися в опозиційній периодике, в т. ч. в журналі. Ященко Олександр Леонідович - Ященко (Олександр Леонідович) - педагог і дослідник, народився в 1868 р. Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті по природному відділенню фізико-математичного факультету. Будучи студентом, здійснив експедицію в Російську Лапландію (з В.В. Семевським) і в Закаспійський край і Бухарські володіння (з Н.А. Зарудним ) з фаунистическими і етнографічними цілями. По залишенні при університеті їздив у відрядження в різні держави Західної Європи, працював на неаполітанській зоологічній станції. Після повернення був призначений охоронцем зоологічного кабінету Санкт-Петербургского. Деллен Олександр Людвігович - Деллен (Олександр Людвігович) - філолог; народився в 1814 р., в Курляндії. Закінчивши курс в Дерптськом університеті по історико-філологічному факультету, отримав міру магістра за дисертацію "De vita Livii Andronici" (1838). Услід за тим він був призначений на кафедру грецької і римської словесності в Київський університет. Міру лікаря він придбав лише в 1864 р., представивши як дисертація твір "Beitrage zur Kritik und Erklarung der Satiren des D. Junius Juvenalis", що вийшов в світло набагато раніше (Київ, 1846). З професорською посадою, починаючи з 1857 р., він суміщав посаду директора київської 1-й.
У вступі курсової "Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Жілле Никола-Франсуа (GILLET) - Жілле (Никола-Франсуа, Gillet, 1709 - 1791) - французький скульптор, що помістився видну в історії російського мистецтва. Користуючись вже деякою популярністю у Франції і перебуваючи членом Паріжської академії витончених мистецтв, прибув по запрошенню І.І. Шувалова в 1758 р. в Санкт-Петербург і поступив на службу за контрактом в новоучрежденную Імператорську Академію Мистецтв, професором скульптури, терміном на три роки, але виконував цю посаду протягом двадцяти років і таким чином, зробився першим насадителем зазначеної галузі мистецтва в Росії. Під його керівництвом утворилися.

Малоярославец (MALOYAROSLAVETS) Наполеонівські війни - Місце битви 24 окт. 1812 між росіянами під командуванням фельдмарш. Кутузова і приблизно 20-тисячним загоном з корпусу пасинка Наполеона Євгена Богарне під командуванням ген. Дельзона. Наполеон залишив Москву 18 окт. і рушив в південно-західному напрямі на Калугу, маючи в авангарді Богарне. Не знаючи цього і прийнявши частини, помічені у Фомінського, в 40 милях до південного заходу від Москви, за французів, Кутузов послав на перехоплення ген. Д. С. Дохтурова з 12 000 піхоти, 3000 - кавалерії і 84 гарматами. Знаходячись в дорозі, Дохтуров встановив, що на Калугу рухаються головні. КВАШНИН Анатолій Васильович - (р. 15.08.1946) Повноважний представник Президента Російської Федерації B. В. Путіна в Сибірському федеральному округу з 09.09.2004 м. Народився в м. Уфе Башкирської АССР. Освіту отримав в Курганськом машинобудівному інституті (1969), в Академії бронетанкових військ (1976, з відмінністю) і в Академії Генерального штабу Збройних сил СРСР (89, з відмінністю). Кандидат соціологічних наук. Доктор військових наук (2004). Після закінчення інституту два роки проходив військову службу в Радянській армії лейтенантом. Починав з посади заступника командира танкового рота по технічній частині. Після закінчення.
Список літератури курсової "Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність" - більше 20 джерел. Схили - (в комуністичній ідеології) - відхилення від основної лінії руху суспільства до соціалізму і комунізму. Лівий схил направлений на невиправдане прискорення революційного процесу; правий схил направлений на гальмування цього процесу. Неправомірність лівого схилу полягає в розриві між цілями руху і можливостями їх реалізації в існуючих умовах і в терміни, що пропонуються. Проголошення лівацьких лозунгів прирікає революційний процес на поразку, відштовхує трудящу масу від участі в революційному русі в зв'язку з розумінням ними авантюристичности що проголошуються в даний момент цілями. ПІДЗВІТНІСТЬ - Підзвітність (часто також визначувана як відповідальність) передбачає обов'язковість суворого нагляду над убраними владою індивідами і організаціями з боку іншого органу або органів, що має право зажадати від своїх підопічних звіту про зроблені дії. Крім цього, контролюючий орган має в своєму розпорядженні набір санкцій, які застосовуються відносно осіб і організацій, що здійснили дії, що оцінюються як недопустимі. Існує дві форми підзвітності. До посадової особи або організації може пред'являтися вимога діяти тільки з попередньої згоди наглядаючого органу, або чоловік або організація.

АУССЕМ (Аусем) Віктор Хрістіанович (Христофорович) - (1882 - 1934, Нижній Тагил). Соціал-демократ. Член РСДРП з 1899. Був членом Головного комітету СДРП України. Інженер-хімік. З лютого по вересень 1921 знаходився в Орловської в'язниці, куди був доставлений з Донбасса з партією с.-д. (всього 27 чоловік). У списках означався як "южанин" (укладений, доставлений з Донбасса). (За іншими відомостями, 7 червня переведений з концлагеря). Невдовзі звільнений, жил без права виїзду в Харкові. Арештований 30.10.1922 в Харкові, відправлений в Москву, В листопаді 1922 осуджений на 3 роки посилання в Туркестан (за іншими відомостями - в Тюмень). У.
Посилання в тексті роботи "Міжнародні відносини в період війни Північноамериканських колоній за незалежність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Суїцид - самогубство. Дозволимо собі цитату з роботи "академічного, а не політичної властивості", як відмічено в її передмові [23]: ".. социологи, що.займаються проблемою суицида, встановили, що найбільш високий відсоток самогубств у високорозвинений країнах, відмінних високим рівнем життя. І часто причиною виявляється "нудьга буття", дефіцит значення, знижений рівень мотивацій. Людина несе в своїй душі ірраціональні імпульси, для приборкання яких потрібна відповідна культура, мобілізація цінностей (зокрема релігійних)". У цьому контексті виключно цікавим є вирази "високорозвинений. БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВО - згідно з Халкидонському догматом, суть християнства - єдність довершеного Бога і довершену людину у Христу. У філософії Вл.Соловьева все людство, весь космос в довгому історичному процесі залучаються до цієї єдності, створеної понад Втіленням Хрістовим. Солов'їв акцентував значення людської сторони Богочеловечества, його значення для духовного розвитку людини і його культури: Богочеловечество поступово розкриває в історії всі позитивні можливості людської природи з метою досягнення її зрілості і досконалості; завдяки цьому благодатні сили все повніше входять в мир і людина здійснює Вищу правду в своїй. Вікові відмінності - відмінності в поведінці, що відбуваються протягом всього життя людини. Найбільш ретельно вивчені вікові відмінності інтелектуального розвитку. Встановлено, зокрема, що розумовий вік, що вимірюється традиційними тестами, збільшується у середньої дитини на 1 рік з кожним прожитим календарним роком до 15-18 років. У деяких людей це може відбуватися навіть до початку третього десятиріччя життя. Різке зниження JQ часто спостерігається за декілька років до смерті і це може використовуватися, як повідомляється, для прогнозу часу настання смерті. Відносно змін поведінки в пізній взрослости і.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ - порівняльний новий напрям науки і практики, що склався на стику соціальної психології, психології управління, психології труда і інженерної психології, психології професій, системотехники, теорії оптимального управління. Основний предмет розгляду і впливу в О. п.- організаційна реальність. Під нею розуміється система взаємозв'язків і взаємозалежності двох і більш людей, що складається (частково навмисно, частково стихійно) в ході їх взаємодії і передусім - ділового. Крім вивчення організаційної реальності О. п. приділяє увагу вивченню процесів управління персоналом організацій, підбору і. НАРКОГИПНОЗ - Відноситься до методів суггестивной психотерапії. Сущность Н. полягає в тому, що сеансу гипнотерапии передує введення наркотичних коштів, що полегшують настання гіпнотичного сну або що посилюють його глибину. М. Е. Телешевська (1969) виділяє Н., коли снотворні даються малогипнабельним хворим, викликаючи у них стан сонливості, і гипнонаркоз, вживаний до суб'єктів, що більш вселяються, коли приєднання снотворних коштів підвищує терапевтичну активність гіпнозу. Оскільки завчасний прийом наркотичного препарата повинен викликати у пацієнта дрімотний стан до моменту початку сеансу гипнотерапии, потрібно. Мислення загальмоване - варіант голотимического мислення при депресії. Розлад характеризують наступні типові ознаки: 1. брадифрения - уповільнена поява в свідомості думок, представлень, спогадів; 2. обмеження загального числа думок, спогадів, уявлень за одиницю часу аж до повного їх зникнення, "пустоти в голові" - идеаторний ступор; 3. аспонтанность мислення, зниження або втрата розумової ініціативи, коли, за свідченням пацієнтів, "нічого не приходить в голову", "не про ніж говорити", "не хочеться ні про ніж думати"; 4. обмеження змістовного діапазону мислення думками. Оглушення - порушення свідомості, що характеризується наступними основними ознаками: а) підвищенням порога сприйняття зовнішніх стимулів; б) утрудненим утворенням уявних уявлень; в) уповільненою течією асоціацій. Вказані ознаки означають терміном тріада оглушення свідомості. Клінічно розлад виявляється такими симптомами: 1. обідніння змісту свідомості (зменшення числа виникаючих образів, спогадів, думок); 2. падіння довільної розумової активності; 3. зниження або втрата здатності орієнтуватися в місці перебування, обстановці, ситуації і у часі; 4. нерозуміння або неточне розуміння питань і взагалі.