Музейні документи

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття музеїв та музейних документних фондів ... 5
1.1. Визначення музеїв. Історичний та сучасний досвід музейної справи ... 5
1.2. Типи і профілі музеїв ... 9
Розділ 2. Дослідження ролі музейних документів у системі документного фонду України ... 16
2.1. Наукове комплектування музеїв ... 16
2.2. Документальні матеріали українських істориків у фондах Сумського обласного краєзнавчого музею ... 20
Висновки ... 35
Список використаних джерел ... 37

Для придбання курсової роботи "Музейні документи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Музейні документи"

Курсова робота "Музейні документи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Музейні документи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Музейні документи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Музейні документи" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛІКВІДАЦІЯ НЕПИСЬМЕННОСТІ - масове обязат. навчання грамоті безграмотних дорослих, а також підлітків шк. віку, не охоплених школою. Після Окт. революції в Росії боротьба за загальну письменність стала однією з вирішальних передумов корінних перетворень суспільств. відносин, нар. х-ва, культури. У дек. 1917 в Нар-компросе РСФСР був створений внешк. відділ під керівництвом Н. К. Крупської (з 1920 Главполітпросвет), однієї з гл. задач к-рого стала організація Л. н. в країні. Л. н. розверталася в умовах Гражд. війни і иностр. воен. інтервенція. По декрету СНК "Про ліквідацію неписьменності серед населення. КАБІНЕТ УЧБОВИЙ - приміщення в школі для проведення уч. і позакласних занять по певному уч. предмету (або неск. суміжним). Згідно уч. планам і програмам оснащується необхідними учбовими посібниками, меблями і обладнанням. У Рос. Федерації розроблені і періодично оновлюються типові переліки уч.-наочних посібників і уч. обладнання для общеобразоват. школи. У перші роки становлення сов. общеобразоват. школи проектувалися і створювалися кабінети рідної мови, суспільствознавства, иностр. мови, математики і інш., як правило для ст. класів. У них розміщувалися необхідні уч. допомоги, обладнання, інструменти. ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ Володимир Петрович - [14(26).7.1834, Москва, - 15(27).6.1895, там же], педагог, методист русявий. мови. Закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та (1857). Викладав русявий. словесність в гімназіях і інш. уч. закладах Москви. У 70-х рр. читав лекції по методиці викладання русявий. яз. на Пед. курсах при Об-ве виховательок і гувернанток і в приватній дружин. гімназії 3. Д. Перепелиці-ний. Навчав иск-ву декламації на драма-тич. курсах П. Д. Боборикина. Організував комісію викладачів русявий. яз. при Уч. відділі Об-ва поширення техн. знань. Осн. метою викладання русявий. яз. вважав уміння володіти мовою. У ст. РИВЕС Соломон Маркович - [6(18).6.1892, Умань Київської губ., нині Черкаської обл. України, - 6.7.1953, Москва], педагог, ч.-до. АПН РСФСР. (1945), проф. (1934), д-р пед. наук (1952). Закінчив Висш. науч. курси (1924). У перші роки після Окт. революції був одним з керівників школи-комуни і подітий. містечка в Одесі - подітий. установ для безпритульних дітей. З 1924 викладав в АКВ ім. Н. К. Крупської, інш. пед. вузах; з 1938 в МГПИ ім. В. І. Леніна; одночасно вів н.-і, роботу в н.-і, ин-тах Наркомпроса РСФСР. і АПН РСФСР. У останні роки життя керував лабораторією по вивченню пед. спадщина А. С. Макаренко в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Музейні документи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Флавій Аблабій - (Flavius Ablabius) - державний діяч Римської імперії першої половини IV в., консул 331 р., християнин. Народився на Кріте, батько і мати його були незнатного походження, але при народженні сина мати отримала пророцтво від нікого єгиптянина-астролога, що "вона народила трохи меншого, ніж цар". Згодом Аблабій став официалом (чиновником) при губернаторові Кріта. Прибув в Константінополь, щойно заснований Костянтином Великим в 324 р., завдяки випадку, придбав великий вплив на імператора і став одним з найважливіших константинопольских сенаторів. Між 324 і 326 рр. займав пост. Будда - Будда (Buddha), титул, що привласнюється буддистами будь-якій (земному або трансцендентному) істоті, що досягла стану "нірвани" (повного звільнення). Однак звичайно так називають Сиддхартху Гаута-му (сірок. 1-го тис. до н.е.), фундатора буддизму. Згідно з традицією, він відмовився жити як князівський син і став мандруючим аскетом, щоб пізнати значення існування. У віці 35 років під деревом Бодхи (Прояснення) на нього що зглянулися прояснення. Він зрозумів, що страждання - корінь усього сущого, але, йдучи по "серединному шляху праведного життя", між самоосвобождением і крайнім аскетизмом. ДРУНИНА - Юлія Володимирівна (1924, Москва - 1991, там же), російська поетеса. Вірші почала писати в дитинстві. У 1941 м. пішла добровольцем на фронт, була батальйонним санинструктором. У 1944 м. поступила в Літературний ин-т. Перший збірник віршів "В солдатській шинелі" вийшов в 1948 м., його основні теми: жінка і війна, трагедія смерті, суворий похідний побут, війна і любов. Друнина - автор безлічі поетичних збірників: "Вірші" (1952), "Розмова з серцем" (1955), "Вітер з фронту" (1958), "Сучасники" (1960), "Тривога" (1963), "Ти - рядом".
У вступі курсової "Музейні документи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Шапір Ольга Андріївна - Шапір (Ольга Андріївна) - письменниця. Закінчила курс в санкт-петербургской Александровської жіночій гімназії. Писати початки рано: "На порогу життя" вона вмістила в "Книжках Тижні" за 1879 р. Ш. друкувала свої твори в різних провінційних і столичних виданнях ("Слово", "Вітчизняні Записки", "Північний Вісник", "Вісник Європи", "Російське Багатство" і інш.). Їй належать чотири більших романа: "Антиподи" ("Вітчизняні Записки", 1880 і окремо, Санкт-Петербург, 1890), "Без любові" ("Вісник Європи".

АФАНАСЬЕВ Олександр Миколайович - (12.07.1826 - 23.10. 1871), російський фольклорист, історик, літературознавець. З дворян Воронежської губ. Закінчив юридичний факультет Московського університету, де серед його вчителів були П.Г. Редкий, К.Д. Кавелін, С.П. Шевирев. Перший друкарський труд - "Державне господарство при Петрові Великому" (1847). Ранні статті і рецензії друкував в "Сучасникові", "Вітчизняних записках" і інш. журналах і альманахах. У 2-й підлогу. 1850-х - н. 1860-х опублікував ряд робіт по історії російської літератури і журналістики в же. "Бібліотечні записки" (в т. ч. про російські сатиричні журнали XVIII в., об Н.І. БАРМАШ Володимир Володимирович (псевдоніми в 1905-06 - Горбонос, Ваня, Леня) - (1879 -? ). Анархіст. Освіту середню (пізніше закінчив 3 курси Народного університету ім. А. Л. Шанявського в Москві). У 1905 член Московської організації ПСР. Брав участь в озброєному повстанні в грудні 1905 в Москві. З початку 1906 входив в бойову дружину Опозиційної фракції ПСР (максималістів) 8.3.1906 один з учасників експропріації Московського суспільства взаємного кредиту (викрадене 800 тис. крб.), організованої В. В. Мазуріним. У червні 1906 організатор Московської групи анархістів-комуністів "Вільна комуна", лідер її ідейного крила, що вважало основною задачею анархістів ведіння пропаганди і.
Список літератури курсової "Музейні документи" - більше 20 джерел. ПИЛИПА Володимир Михайлович - (р. 15.04.1951) Міністр утворення Російської Федерації в уряді В. В. Путіна і в його першому президентському терміні. Народився в м. Урюпинске Волгоградської області. Освіту отримав на физикоматематическом факультеті Університету дружби народів ім. П. Лумумби (1973, з відмінністю) і в аспірантурі університету (1979). Доктор физикоматематических наук (1986), професор (1987). З 1979 р. голова ради молодих вчених Університету дружби народів, асистент кафедри математичного аналізу, з 1980 р. начальник управління наукових досліджень університету, з 1986 р. завідуючий кафедрою математичного аналізу, з. Грігорович Іван Костянтинович - (26 січня 1853 - 3 березня 1930, поблизу Ментони, Франція). Дворянин Полтавської губернії. Закінчивши морське училище, з 1875 служив на різних судах і в різних посадах у внутрішньому і закордонному плаванні. З 1883 командував різними судами Балтійського флоту. У 1904 зроблений в контр-адмірали і призначений командиром Порту-Артура, яким пробув всю облогу міцності. У 1905 - 06 начальник штабу Чорноморського флоту і портів Чорного моря. У 1908 призначений на посаду головного командира флоту і портів, начальника морської оборони Балтійського моря і військового губернатора м. Кронштадт, в 1909.

НИБУР Рейнхольд - (21.6.1892, РайтСиті, Міссурі -1.6.1971, Стокбрідж, Массачусетс), амер. протестантський теолог, представник діалектичної теології. У умовах економич. кризи 1929-33 і розчарування в лібералізмі очолив перехід більшості амер. протестантських теологов з позицій модернізму на позиції т. н. теології кризи. У тій, що знаменує цей поворот кн. "Нравств. чоловік і безнравств. суспільство" ("Moral man and immoral society", 1932) Н. оголошує надії "соціального євангеліє" на приведення суспільства у відповідність з вимогами христ. моралі і зживеш зла ілюзорними і наївними. У.
Посилання в тексті роботи "Музейні документи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КРОЗЬЕ Мішель - (р. 6.11.1922, СентМенеу), франц. соціолог. Проф. ун-та в Нантере, керівник Центра соціології організацій, президент Франц. социологич. об-ва (1970-72). Гл. сфера інтересів К.- теоретич. і емпирич. дослідження соціальних організацій, панування к-рих він вважає фундаментальним явищем совр. суспільств. розвитку. У роботі "Феномен бюрократії" ("Le phenomene bureaucratique", 1963) К. розробляє теорію бюрократії, краю включається в загальну теорію функціонування організацій і теорію культурних систем. У основі проблематики організацій, згідно До., повинно стояти. ЛАНГЕР (LANGER) Катаріна Сусанна - (р. 1895) - амер. філософ і теоретик иск-ва; представляє семантичний напрям в естетиці США (Семантична естетика). Її концепція иск-ва, що розглядається в широкому контексті філософських і наукових проблем сучасності, виявляє вплив ідеалістичних течій совр. буржуазної філософії - неопозитивизма, логічного позитивізму, феноменології. Слідуючи теорії "символічних форм" философа-неокантианца Е. Кассирера, Л. вважає, що вся духовна діяльність людини, як наукова, так і худож., носить символічний характер. У основі иск-ва, по Л., лежить особливий вигляд символізму - презентативний, на. F40.1 Соціальні фобії - Соціальні фобії часто починаються в підлітковому віці і сконцентровані навколо страху випробувати увагу з боку навколишніх в порівняно малих групах людей (в протилежність натовпу), що приводить до уникнення суспільних ситуацій. На відміну від більшості інших фобій, соціальні фобії однаково часто зустрічаються у чоловіків і у жінок. Вони можуть бути ізольованими (наприклад, обмежуючись тільки страхом їжі на людях, публічних виступів або зустрічей з протилежною підлогою) або дифузними, що включають в себе майже всі соціальні ситуації поза сімейним колом. Важливим може бути страх блювоти в.

СИНДРОМ БОРДЕРЛАЙН - Структура хворого бордерлайн (захворювання бордерлайн)знаходиться на змінному спектрі (спектральна теорія) між невротичною і психотической Мною-структурами особистості. Синдром бордерлайн являє собою хворобу нашого часу, що все більш розповсюджується, яка відображає "суспільство бордерлайн", що не має майже ніяких обов'язкових цінностей, можливостей до ідентифікації і прикладів для наслідування, втрачаюче свою структуру і що боліє відсутністю ідентичності. Я-структура синдрому бордерлайн розглядається в рамках архаїчної хвороби Я і зв'язується з пошкодженням несвідомого ядра. псевдодовір'я - відносини між людьми, лише зовні нагадуючі довірчі відносини. Спектр П. досить широкий. Дати визначення П. "від противного" дозволяє вичленить перелік компонентів відносин, к-рі не сумісні з істинним довір'ям: 1) Відчай. Довір'я від відчаю - це вибір меншого з двох золи; в основі істинного довір'я лежать свобода і спонтанність. Отже, довір'я під тиском обставин не можна вважати істинним довір'ям. 2) Конформная довірчість. Виявляється по відношенню до представників опр. соціального статусу (напр., до лікаря); в її основі лежить нормативне уявлення про те, що опр. людям потрібно довіряти. ТИПОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ - (від греч. typos - відбиток, форма logos - вчення) - основний вигляд класифікації конфліктів, що полягає в об'єднанні конфліктів в групи на основі какого-л. істотної ознаки. Помімо Т. до. основними видами класифікації є систематика і таксономия. Одна з істотних ознак конфлікту - характер і особливості сторін, що беруть участь в йому. Від того, ким представлені конфліктуючі сторони, вирішальним образом залежать характеристики конфліктів. Базісная Т. до. включає конфлікти з участю людини і зооконфликти. Конфлікти з участю людини діляться на два типи: соціальні і внутриличностні. МЕТОД ДИСКУСІЇ ГРУПОВОЇ - (метод групової дискусії) - 1. Вживаний в практиці керівництва колективами спосіб організації діяльності спільної, націлений на інтенсивне і продуктивне рішення групової задачі. 2. Прийом, що дозволяє, використовуючи систему логічно обгрунтованих доводів, впливати на думки, позиції і установки учасників дискусії в ході безпосереднього спілкування. Використання методу дискусії групової дозволяє: 1) зіставляючи протилежні позиції, дозволити учасникам побачити проблему з різних сторін; 2) уточнити взаємні позиції, що зменшує опір сприйняттю нової інформації; 3) нівелювати приховані конфлікти.