На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

МОТИВ СМЕРТІ В ТВОРЧОСТІ ЕДГАРА ПО

(курсова робота з зарубіжної літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Едгар По - романтик у найповнішому сенсі цього слова ... 5
Розділ 2. Мотив смерті в творчості Е.А. По ... 15
2.1. Мотив смерті в поетичних творах письменника ... 15
2.2. Присутність смерті в прозових творах ... 23
Висновки ... 28
Список використаної літератури ... 30

Для придбання курсової роботи "Мотив смерті в творчості Едгара По" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Мотив смерті в творчості Едгара По"

Курсова робота "Мотив смерті в творчості Едгара По" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Мотив смерті в творчості Едгара По", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Мотив смерті в творчості Едгара По" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Мотив смерті в творчості Едгара По" і призначений виключно для пошукових систем.

РЕКАПИТУЛЯЦИИ ТЕОРІЯ - (від лати. recapitulatio - стисле повторення). в психології і педагогіці, концепція психічного розвитку, що розглядає становлення індивідуальної свідомості як скорочене відтворення (повторення). ист. етапів розвитку свідомості людського роду. Ідея такої повторюваності виникла в антич. філософії (Платон і інш.), висловлювалася філософами середньовіччя і була розгорнено сформульована в нач. 19 в. Г. Гегелем в "Феноменології духа", де він запропонував загальні способи її тлумачення. Те, що в історії духа складало суть справи, перетворюється у індивіда в нек-рий "слід", тобто зміст. ДЕДУКЦІЯ - (від лати. deductio - виведення), перехід від загального знання про предмети даного класу до одиничного (приватному) знання об отд. предметі класу; один з методів пізнання. Дедуктивні умовиводи можна використати для передбачення на основі загальних закономірностей фактів, що ще не наступили, в обгрунтуванні, доказі тих або інакших положень, а також при перевірці припущень, що намічуються, гіпотез. Благодаря Д. в науці були зроблені важливі відкриття: так, на основі закону всесвітнього тяжіння і досвідчених даних про рух планети Уран була відкрита планета Нептун. Д. широко застосовується в. ПИСЬМОВІ ЖАНРИ ПОВСЯКДЕННО-РОЗМОВНОЇ СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ - До їх числа потрібно віднести: записи особистого плану типу дневникових, особисті листи вчителя, записки особистого змісту, вітальні листи і листівки. На відміну від офіційно-ділової переписки, епістолярні жанри повсякденно-розмовної мови реалізовують інакшу целеустановку: на перший план висувається задача спілкування. У кожному окремому випадку основна целеустановка може мати більш конкретний характер: забезпечити собі підтримку і дружню участь; спілкування з метою отримати необхідну інформацію; спілкування з метою соразмишления і роздуми над складними етично-етичними проблемами і мн. Знання -  сукупність засвоєних відомостей, понять і уявлень про предмети і явища дійсності; результати процесу пізнання дійсності, що відображають її в свідомості людини у вигляді уявлень, понять, думок, гіпотез, теорій, концепцій, принципів, законів, закономірностей і т. д.; продукт пізнання людиною предметів і явищ дійсності, законів природи і суспільства; відображення в свідомості або в матеріалізованій формі явищ і предметів реального світу в їх причинно-слідчих зв'язках і відносинах. Знання військовослужбовця повинні бути глибокими, гнучкими, міцними і дійовими. Глибина знань означає.
Кожна вагома структурна частина курсової "Мотив смерті в творчості Едгара По" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Цеплін Петр-Даниил-Фридрих (Петро Андрійович) - Цеплін (Петро-Данило-Фрідріх, по-російському Петро Андрійович, 1772 - 1832) - перший за часом визначення професор Казанського університету. Вчився в університеті Ростокськом і Геттінгенськом; був домашнім вчителем в Ліфляндії і в Санкт-Петербурге. У 1804 р. Ц. отримав запрошення зайняти кафедру ординарного професора історії і статистики в Казанськом університеті. Про викладання його тут до виходу у відставку (в 1807 р.) відомостей не є; відомо тільки, що той, що відрізнявся прямим, відкритим характером Ц. не міг ужитися з владолюбним і деспотичним Яковкиним - інспектором студентів. Шепельович Лев Юліанович - Шепельович (Лев Юліанович) - історик літератури, народився в 1863 р.; вищу освіту отримав на історико-філологічному факультеті Харківського і Новороссийського університетів. У 1887 р. був відряджений за межу, де займався німецькими і римськими написами і литературами (в Мюнхене, Віні і Італії). У 1892 р. отримав міру магістра загальної літератури за дисертацію: "Бачення святого Павле", в 1896 р. міру лікаря, за дисертацію: "Кудруна". Складається професором в Харківському університеті. Вчені труди Шепельовича, крім вищезазначених дисертацій: "Наші сучасники". Сонце - евр. шемеш хама. Сонце, "велике світило", яке Бог створив для управління вдень (Побут. 1:16), яке виходить, як жених з шлюбного чертога свого, радіє... пробігти свій терен" (Пс. 18:5 і дав.); часто згадується в символічних оборотах мови Біблії. Як символ краси, воно разом з місяцем, приводиться в Песн. П. 6:10; шлях праведника уподібнюється в Пріт. 4:8 посилюючому блиску сонця, що сходить і Сам Господь уподібнюється сонцю (Пс. 83:12) або "Сонцю правди (Малий. 4:2; Срав. Отк. 1:16; 10:1; 12: 1). Служіння сонцю, те, що здійснювалося у сусідніх язичницьких народів (Ваал у финикийцев.
У вступі курсової "Мотив смерті в творчості Едгара По" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АФАНАСЬЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - культура Ю. Сибірі (Алтай, Мінусинська котловина) - енеолит. Від сірок. III тис. до початку II тис. до н.е. Мезолит і неоліт тут вивчений ще недостатньо, і добре відоме лише населення епохи енеолита, що відноситься археологами до А.К. (на ім'я могильника у Афанасьевой гори, поблизу з. Батени, розкопаного в 1920-1923 м. С.А. Теплоуховим). Кургани А.К. були розкопані в 1925-1932 м. С.В. Кисельовим у з. Кси в Мінусинської степу Красноярського краю і в 1937 р. у з. Куроти на Алтаї. Пізнє було розкопане ок. 200 курганів в Мінусинської степи і декілька більше на Алтаї. Спочатку афанасьевци ховали.

Попів Михайло Федорович - Попів (Михайло Федорович) - професор Томського університету, народився в 1854 р.; освіту отримав в Харківському університеті по медичному факультету; міра доктора медицини і звання приват-доцента отримав в 1888 р. У 1889 р. відряджений на 2 роки за межу, де займався в Берліні у професорів Коха і Гертера, в Мюнхене - у професорів Петтенкофера і Фойта, в Парижі - у Пастера, Готье і Бруарделя. У 1891 р. призначений професором Томського університету по кафедрі судової медицини. Друкарські труди Попова: "Випадок каталепсії" ("Вісник Судової Медицини", 1882), "Природжена. ПОРАДА ФЕДЕРАЦІЇ - верхня палата Федеральних Зборів - парламенту Російської Федерації. У пресі також часто називається сенатом, а члени СФ - сенаторами. Основною функцією палати є здійснення законодавчих повноважень: розгляд федеральних законів і федеральних конституційних законів, схвалених або прийнятих Державною Думою, і прийняття рішень по них, а також самостійна розробка законопроектів. У відповідності з ч. 2 ст. 95 Конституції РФ в СФ входять по 2 представника від кожного суб'єкта Російської Федерації: по одному від представницького і виконавчого органів державної влади. Порада Федерації є постійно діючим.
Список літератури курсової "Мотив смерті в творчості Едгара По" - більше 20 джерел. ХЛОПОНИН Олександр Геннадійович - (р. 06.03.1965) Губернатор Красноярського краю з 2002 р. Народився в м. Коломбо (ШріЛанка) в сім'ї співробітника (перекладача) Державного комітету СРСР по зовнішньоекономічних зв'язках. Освіту отримав на факультеті міжнародної економіки Московського фінансового інституту (1989). У 1989-1992 рр. працював у Зовнішекономбанку СРСР. З 1992 м. заступник, перший заступник голови правління "Міжнародної фінансової компанії". У 1994-1996 рр. голова правління банку "Міжнародна фінансова компанія" (МФК). З 1996 р. президент цього банку. З червня 1996 р. генеральний директор. ВПЛИВ АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ - залежність поведінки, дій і вчинків людини від особливостей будови його організму. Психологічна наука спільно з іншими галузями знань прийшла до висновку, що своєрідна анатомо-фізіологічна специфіка будови тіла людини певною мірою зумовлює розвиток деяких його соціально-психологічних якостей. Так, можна говорити про існування трьох категорій людей - пікніків, атлетиков і астеников, що виділяються за їх анатомо-фізіологічними характеристиками, для яких властиві певні особливості спілкування, взаємодії і взаємовідносин з іншими людьми. Пікніки звичайно відрізняються високою мірою межличностной.

НЬЮТОН Хью Перси - (17.2.1942, Новий Орлеан - 22.8.1989, Окленд, США), активіст і соорганизатор партії "Чорні пантери". Малограмотний, Ньютон зайнявся самообразованием, щоб поступити в Мерріт-Коледж в Окленде і Школу права в Сан-Франциско, де і зустрів Боббі Сила (соратник Ньютона по партії). У Окленде в 1966 вони сформували перші групи "Чорних пантер", організації, що розглядалася чорношкірими американцями як структура, покликана відповісти насиллям на жорстокість і расизм поліції, як організація самооборони і самоствердження чорношкірих. На списі розвитку ЧП досягали чисельності 2000.
Посилання в тексті роботи "Мотив смерті в творчості Едгара По" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАТЦЕНХОФЕР Густав - (4 липня 1842, Віна 10 жовтня 1904, там же) - австрійський філософ і соціолог. Не мав вищої освіти, філософію вивчав самостійно. Випробував вплив Г. Спенсера, Л. Гумпловича, А. Бастіана, Р. Ерінга. Після армії служив як президент військового суду в Віні. Свою вельми еклектичну філософію називав "монистическим позитивізмом". Соціологію розглядав як частина філософії. Основним чинником суспільного життя вважав, в дусі соціального дарвінізму, боротьбу за існування. Боротьба для нього - основний процес в житті суспільства. Головною темою політичних і соціологічних трудів. Розум - Виходячи із звички, можна відтворити особливості того, що ми називаємо "розумом"; розум - це слід сукупностей соприсутствующих подій в деякій області простору-часу, де є матерія, особливо схильна до формування звичок. Чим більше схильність, тим більше складним і організованим стає розум. Таким чином, розум і мозок насправді не розрізнюються, але коли ми говоримо про розум, ми думаємо головним чином про сукупність подій, соприсутствующих в області, що розглядається, і про їх окремо взяті відносини до інших подій, що становлять частини інших періодів історії просторово-часового тунеля, що. КНОПКОВІ І КЛАВІШНІ ПЕРЕМИКАЧІ - органи управління СЧМ, вживані для операцій включення - вимкнення, для набору і введення логічної і цифрової інформації, а також команд управління, для вибору потрібного параметра, швидкого включення або вимкнення. Для них при управлінні потрібно незначні фізичні зусилля, з їх допомогою людина може здійснювати операції управління з найбільшою швидкістю. Даний вигляд органів управління приводиться в дію жвавою частиною (привідний елементом), який включає робочу поверхню, поверхня переходу і основа. Найкраще розташування кнопок і клавіш відповідає рівню ліктя сидячого оператора, причому рука повинна.

БЕРКИТТА ЛИМФОМА - (описана шотландським лікарем D. P. Burkitt, 1911-1993; синоніми - африканська лимфома, лимфосаркома верхньої щелепи, нелейкемическая лимфома) - злоякісна лимфоидная пухлина, що локалізується поза лімфатичними вузлами (бруньки, яєчники, верхня щелепа, надпочечники, підшлункова залоза, печінка, щитовидна залоза, селезінка, тонка кишка, шлунок і інш.). Індукується збуджувачем інфекційного мононуклеоза вірусом Епстайна - Барр. У 1964 в зразках пухлини, присланої що працював в Уганде Д. Беркиттом, М. Е. Епстайн (M. A. Epstein, рід. в 1921) і його співробітниця І. Барр (I. M. Barr, рід. в 1932). МАКЕТУВАННЯ - (итал. macchietta - зменшене від тасchia, від лати. macula - пляма) - створення в об'ємі виробу, що розробляється на одній з стадій проектування, що необхідно для перевірки компоновочних і естетичних рішень. М. має такі різновиди: об'ємне ескизирование (отримують попередні наброскн форми) і пошукове Пошукові макети виготовляються з щільного паперу, картону, фанери, древесно-стружечной плити, пластиліну, твердого пінопласту, органічного скла, целулоїду, полістиролу і інш. матеріалів, а також з їх поєднань. У залежності від поставленої задачі і розмірів виробу, що проектується при М. ДЮРИНГА СИНДРОМ - (дерматит Дюрінга - Брока, описаний дерматологами - американським L. А. Duhring, 1845-1913, і французьким L. A. J. Brocq, 1856-1928; синонім - герпетиформний дерматит) - хронічна рецидивирующая хвороба шкіри приблизно генетично детермінований аутоиммунной природи, характеризується приступообразним появою поліморфного сверблячий висипу: пузирі, запальні плями, пухирі з щільною покришкою, папули, везикули групуються в кільця, півкільця і гірлянди, розташовуються симетрично або на тулубі, або на кінцівках, особливо в області плечових, колінних, локтевих суглобів, і на сідницях; дуже. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ. experimental psychology) - загальне найменування областей і розділів психології, в яких ефективно застосовується метод експерименту, м. про. лабораторного експерименту. Перші досліди лабораторних досліджень по психології були проведені не психологами, а астрономами (Бессель, 1823) і інш. фахівцями. Фізіолог Е. Вебер експериментально досліджував пороги відчуттів (1834; див. Закон Вебера). Систематичні експериментальні дослідження початі були в Лейпцигської лабораторії В. Вундта (1879), але набагато раніше теоретичні і методологічні основи психофизического експерименту розробив Г. Т. Фехнер.