Мотивація спортивної діяльності спортсмена

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження Мотивації діяльності спортсмена ... 5
1.1. Природа потреб людини. Потреби та мотиви діяльності ... 5
1.2. Теорії мотивації ... 8
1.3. Роль мотивації в підвищенні ефективності спортивної діяльності ... 16
Розділ 2. Значення мотивації для досягненні успіхів у діяльності спортсмена ... 19
2.1. Джерела мотивації ... 22
2.2. Вимірювання мотивів ... 25
2.3. Формування поведінки спортсменів за допомогою заохочень ... 27
2.4. Мотивації, які стимулюють спортсмена ... 28
Розділ 3. Рівень домагань і потреби досягнень у групі ... 35
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Мотивація спортивної діяльності спортсмена" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Мотивація спортивної діяльності спортсмена"

Курсова робота "Мотивація спортивної діяльності спортсмена" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Мотивація спортивної діяльності спортсмена", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Мотивація спортивної діяльності спортсмена" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Мотивація спортивної діяльності спортсмена" і призначений виключно для пошукових систем.

МЕТАФОРА - (від греч. metaphora - перенесення) - стежок (див. стежки) слова, що полягає в перенесенні властивостей одного об'єкта, процесу або явища на іншій за принципом їх схожості в якому-небудь відношенні або по констрасту. Аристотель в "Поетіке" зазначав, що З чотирьох родів М., писав Арістотель, в "Риториці" найбільшої уваги заслуговують М., засновані на аналогії, наприклад: "Перикл говорив про загибле на війні юнацтво як знищення весни серед часів року". Особливо сильної вважає Арістотель М. дії, тобто таку, де аналогія заснована на представленні. ГАНЕЛИН Шолом Ізраїльович - [19.11 (1.12). 1894, Полоцк, - 20.12.1974, Ленінград], педагог, ч.-до. АПН РСФСР (1947), д-р пед. наук, проф. (1943). Вчився на юрид. ф-ті Петрогр. ун-та (1915- 1917), закінчив гуманітарний і позашкільного ф-ти Петрогр. пед. академії (1922). Викладацьку діяльність початків на вечірніх робочих курсах в Петрограде (1916 - 17), потім працював в ср. школі в Полоцке. З 1919 в Військово-інструкторському политий. ин-ті (1919 - 20, Петроград), пед. технікумі (1923 - 30, там же), ЛГПИ ім. А. І. Герцена (1924- 1972), БРЕШУ (1931 - 47), Ін-ті науч. педагогіки (1925 - 39) Ленінгр. філії (Ленінгр. НДІ. ПІДГОТОВЧІ КУРСИ І ВІДДІЛЕННЯ - форми організації общеобразоват. доповнить, підготовки абітурієнтів вузів. У СРСР створювалися з 1948. У Рос. Федерації курси по підготовці до надходження у вузи (підготує, курси) покликані надавати конкретну допомогу працюючої молоді, учня ст. класів ср. общеобразоват. шкіл, випускникам ср. спец. уч. закладів в поглибленні знань, необхідних для вступу до вузу і подальшого навчання. У вузах організуються наказом ректора. Працюють на основі самоокупності за рахунок коштів, що поступають від слухачів в порядку плати за навчання. Організуються як денні, вечірні або заочні. Термін навчання від 1 до 9. ЕЛЬНИЦКИЙ Костянтин Васильович - [14(26).6.1846, - 1917(?)], педагог. Закінчив Ніжинський ліцей (1868). Викладав словесність в Мозирської гімназії (1868 - 70). У 1871 - 72 проходив підготовку на Петерб. пед. курсах воен. відомства (залишив мемуари). З 1872 в Омське: до 1906 викладач педагогіки в дружин. гімназії (в 1888 видав "Нариси по історії Омської дружин. гімназії"), до 1909 вчитель словесності в Сибірської воен. гімназії. Автор підручників і уч. посібників (св. 30) по педагогіці, методиці викладання русявий. яз. і словесності, історії педагогіки, що широко використовувалася в пед. (особливо жіночих) уч.
Кожна вагома структурна частина курсової "Мотивація спортивної діяльності спортсмена" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Зімніцкий Семен Семенович - Зімніцкий Семен Семенович - терапевт (народився в 1873 р.). Закінчивши військово-медичну академію, займався в терапевтичній клініці професора С.С. Боткина. У 1899 р. був відряджений для боротьби з чумою в Поволжье. Під час війни з Японією в 1904 р. завідував в Никольске-Уссурийском центральною бактеріологічною лабораторією і терапевтичним відділенням Ніколького госпіталю. Складається з 1907 р. професором Казанського університету по кафедрі приватної патології і терапії. Головні його труди: "До питання про антиферменти сироватки" ( "Тижневик", № 39, 1906, і "Prager med. Wochenschrift", 1902. ПЛЕНЕР - (франц. plein air - відкрите повітря), живопис, що створюється на природі, під відкритим небом. Тільки працюючи на пленере, можна живо і повно передати особливості природного освітлення і световоздушную середу. Ще в нач. 19 в. англійський художник Д. Констебл писав пейзажні етюди з натури, намагаючись передати в них зміни погоди і атмосфери, але картини писалися в майстерні. У сірок. 19 в. на відкритому повітрі працювали майстри барбизонской школи і По-теперішньому часу відкрили пленерную живопис французькі імпресіоністи (. У 1891 м. К. Моне вступає на пленере в змагання з природою. Він. Станевич Евстафій Іванович - Станевич (Євстафій Іванович, 1775 - 1835) - письменник. За походженням грек, вихованець московського комерційного училища, директор училищ Курської губернії. У "Зборах творів у віршах і прозі" (1804) виявив симпатію до ідей відомого Шишкова і відразу став у ворожі відносини до карамзинистам. Особливо різко нападали на нього Каченовський і Воєйков, що справедливо вказали на відсутність у автора поетичного обдаровання. У 1808 р. Станевич надрукував: "Спосіб розглядати книги і судити про них" (у відповідь, головним чином, на критику Каченовського), "Міркування про.
У вступі курсової "Мотивація спортивної діяльності спортсмена" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Султан Сагат-Гирею Мамат-Гиреевич - (1809-1856), полковник (після 1850). З очеркесившихся кримських Гиреєв. Поступив в лейб-гвардії Кавказско-Горский полуескадрон Його Імператорської Величності конвою як зброєносець в 09.1830, брав участь в польській військовій кампанії в 1830-1831. Нагороджений відзнакою Військового ордена, польським знаком ордена "За вояцькі достоїнства" 5-й міри. Зроблений в юнкера в 05.1832. У чин корнета по кавалерії зроблений 29.11.1832 з прикомандированием до штабного рота. "За відмінності проти непокірних горців" нагороджений орденом св. Ганна 4-й міри з написом "За.

Тіверій - Клавдій Нерон, другий з римських кесарів, що вступив на престол після Серпня у віці 55 років - царював 23 року (767-790 рр. по римському численню, тобто 14-37 рр. по Р.Хр. Будучи видатним полководцем, оратором і правителем, він, зробившись кесарем і підпавши під вплив негідних улюбленців, став тупим розпусником і безжалісним деспотом і помер жахливою смертю. Розказується, що провінції мали особливу основу бути задоволеними його царюванням, оскільки він дотримувався принципу - як можна рідше міняти намісників. Тиверий уподібнював провінції пораненому, який лежить на дорозі і страждає від мух;. АЛАРМИЗМ - (від фр. аlarm - тривога!, до зброї!) - умонастроение, що характеризується тривогою, представленням майбутнього людства або окремої країни в надто песимістичних тонах, вимога термінових, обов'язково надзвичайних, міняючого що склався уклад дій, щоб зупинити або заримувати катастрофу. "Кінець світу" передбачався в древні часи тисячекратно, але, як правило, на основі астрологічних, нумерологических і каббалистических підрахунків, які, на щастя, досі не довели свою серйозність. З початком індустріальної епохи і зростання чисельності населення планети алармистские настрої стали.
Список літератури курсової "Мотивація спортивної діяльності спортсмена" - більше 20 джерел. ШЕВЧЕНКО Володимир Миколайович - (р. 09.02.1939) Радник Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 04.01.2000 м. в першому і з 30.03.2004 м. у другому президентських термінах. Народився в Москві. Батько Микола Ілліч Шевченко - військовий залізничник. Після Другої світової війни сім'я переїхала в Латвію. Освіту отримав в Тбілісськом політехнічному інституті (1961). У 1961-1962 рр. працював на Даугавпілсськом паровозовагоноремонтном заводі помічником майстра цеху, инженеромтехнологом. У 1962-1969 рр. другої, потім перший секретар Даугавпілсського міського комітету ЛКСМ Латвії. З 1969 р. завідуючий сектором ЦК ВЛКСМ. З. Аксьон директ - (Action directe, "Пряма дія", Франція) - ПЕКЛО. Організація створена в 1979 з "Автономних революційних інтернаціональних груп" (проголошували, що проти терору влади найбільш ефективна форма боротьби - безпосередня революційна дія), Озброєних осередків за народну автономію, членів "Пролетарської лівої" і анархістів. Фундатори ПЕКЛО: Жан-Марк Руйон, Наталі Меньон, Регис Шлейчер і Андре Олівер. ПЕКЛО дотримувалася ідей комунізму, анархізму і маоизма, симпатизувала антиімперіалістичній боротьбі країн третього світу. У 1979-80 ПЕКЛО провела вибухи і озброєні напади.

МАЛАХОВСКИЙ [Малоховський] Євген Юхимович (Хаїмович) - (15.1.1902, Гродно - 19.3.1937). Соціал-демократ. Член РСДРП з 1919. Освіта середня. Арештований у вересні 1919 в Петрограде, звільнений на початку листопада того ж року. Знову арештований в Петрограде на початку травня 1920 у "справі про першотравневу прокламацію". Звільнений. Був студентом Педагогічного інституту ім. А. І. Герцена. Місцевими чекістами характеризувався як "активний" партійний працівник, "працює в студ[енческих] кухлях". У січні 1921 арештований в Петрограде, взятий в Петропавловськую міцність, оголошував голодовку, після чого відправлений в посилання в Вологодськую.
Посилання в тексті роботи "Мотивація спортивної діяльності спортсмена" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЛОНСЬКИЙ Павло Петрович (1884-1941) - російський педагог, психолог і філософ. Доктор педагогічних наук (1935), професор. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету (1907). Викладав психологію, філософію і педагогіку в Московському університеті, на Вищих жіночих педагогічних курсах і в Московському університеті А.Л. Шанявського. У 1907 - 1914 написали ряд робіт по філософії і історії філософії. У 1915-1916 опублікував серію педагогічних статей, направлених проти казармових порядків в школі і її відособлення від реального життя. Розробляв ідеологію і теорію трудової народної школи. У 1919 організував і очолив. ТЕЙЛОРИЗМ - система організації труда і управління произ-вом, виникла в США на рубежі 19-20 вв. Характеризується використанням досягнень науки і техніки з метою видобування максимума додаткової вартості шляхом посилення експлуатації робочого класу. Названа на ім'я амер. инж. Ф. У. Тейлора (F. W. Taylor; 1856-1915). Т. являє собою сукупність розроблених ним і його послідовниками методів організації і нормування труда і управління виробництв. процесами, підбору, розставляння і оплат робочої сили, направленого на істот. підвищення інтенсивності і продуктивності труда. Т. передбачає детальне дослідження. ГОСПИТАЛИЗМ (HOSPITALISM) - Катастрофічна картина симптомів, що розвивається на першому році життя у дітей, які виховуються в спеціальних установах або по інакших причинах випробовують гостру материнську депривацию. До цих симптомів відносяться погіршення фізичного стану, підвищена сприйнятливість до інфекцій, схильність захворюванням, висока смертність, погіршення, затримка і дисфункція психічного функціонування. Серед дітей, що вижили виявляються підвищена частота психічних розладів, затримка психічного розвитку і антисоціальні схильності. Психіатричні наслідки госпитализма уперше були вивчені в тридцяті роки.

СХЕМА ТІЛА - може розглядатися як психофізіологічний інформаційний апарат, де постійно формуються і зіставляються динамічний і статичний образи тіла, а також оперативні образи - образи майбутнього руху. На фізіологічному базисі схеми тіла створюється особова надбудова, з допомогою якою утворяться психологічні і естетичні образи тіла, несучі і оцінну функцію. На вищому, соціально-психологічному рівні розвитку схеми тела'формируются образи, пов'язані з такими уявленнями, як полоролеві функції і мораль. Тому схема тіла виступає як апарат не тільки самопознания, але і самосвідомість. Т-ГРУПА - група, що. ПРОТИРІЧЧЯ МІЖЕТНІЧНІ - розбіжності у відносинах між етнічними групами, спільністю. Соціальні суб'єкти, відмінні один від одного, в залежності від конкретних умов або досягають згоди, або вступають в міжусобні протиріччя через матеріальні і духовні відмінності, неоднакові можливості і умови для задоволення індивідуальних і соціальних потреб своєї спільності, групи. П.м. мають різний зміст. Найбільш складними і нерозв'язними є територіальні протиріччя між етнічними групами і спільністю. П.м., що носять політичний характер, наприклад, прагнення етноса до політичних змін (включаючи самі радикальні - створення незалежної. Мігрень - Вияв ангиодистонии, що характеризується приступами інтенсивного головного болю, частіше з одного боку (гемикранией), переважний в лобно-скроневій області. Приступу можуть передувати передвісники в формі змін емоційного стану, вегетативних реакцій і аури (див.), що виявляється суб'єктивними відчуттями, безпосередньо попередніми головному болю. Під час приступу звичайні виражена вегетативна лабильность, загальна гиперестезия, нудота, блювота. Локальний головний біль через деякий час зміняється дифузної, що звичайно має розпираючий характер, що вказує на те, що стадію регионарного ангиоспазма змінила. РЕЛІГІЯ - (religion) Відносно уявлення Фрейд про те, що релігійні ідеї є "ілюзіями, здійсненням самих древніх, сильних і самих настійних бажань людства", див. його роботу "майбутнє однієї ілюзії" (1927), де він пояснює віру в Бога як відповідь на визнання людської безпорадності: ".. ужасающее. враження про безпорадність в дитинстві будить потребу в захисті - захисту через любов, яка забезпечувалася батьком; а визнання того, що ця безпорадність триває протягом всього життя, породила необхідність чіплятися за те, що батько існує, але на цей раз батько набагато більш могутній".