На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Мотивація поведінки особистості

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття мотивації та її значення ... 6
1.1. Природа потреб людини. Потреби та мотиви діяльності ... 6
1.2. Теорії мотивації ... 9
Розділ 2. Дослідження самооцінки та рівня домагань як фактору мотивації поведінки ... 17
2.1. Основні наукові концепції самосвідомості та самооцінки ... 17
2.2. Значення адекватної самооцінки та рівня домагань у мотивації діяльності підлітків ... 24
2.2.1. Навички міжособистісних відносин і соціальна адаптація ... 25
2.2.2. Успіхи в навчанні ... 26
2.2.3. Професійні устремління ... 28
2.2.4. Протиправна поведінка ... 29
Розділ 3. Емпіричне дослідження зв'язку мотивації досягнення успіху і рівня самооцінки особистості ... 30
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Мотивація поведінки особистості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Мотивація поведінки особистості"

Курсова робота "Мотивація поведінки особистості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Мотивація поведінки особистості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Мотивація поведінки особистості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Мотивація поведінки особистості" і призначений виключно для пошукових систем.

МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ І ЮНАЦЬКИЙ РУХ - спроби створення междунар. подітий. об'єднань були зроблені в сірок. 19 в. У 1855 протестантські діячі Великобританії, Бельгії, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Швейцарії і Шотландії заснували Всесвітній альянс асоціацій молодих християн (ИМКА) - першу орг-цию, краї вела активну роботу з дітьми і підлітками. До кон. 19 в. релігійні, військово-спорт. подітий. групи і союзи існували в Німеччині, Чехії і інш. европ. країнах. Але якби. поширення отримало подітий. рух скаутизма, виниклий в Великобританії в нач. 20 в. На рубежі 19 і 20 вв. з розвитком молодіжного рев. рухи виникли подітий. БЕССОЮЗИЕ - (від греч. asyndeton - бессоюзие) - фігура (див. фігури) слова, вхідна до групи фігур збавляння, що полягає в опущенні союзів для нагнітання експресії, динамизма, насиченість. Вже античні дослідники підкреслювали, що Б. "відрізняється гостротою, володіє величезною силою і пристосоване до стислості". Наприклад, Цезар в донесенні сенату про розгром під Зелой боспорского царя Фарнака II (що спробував скористатися було розбратами в Римі і що сподівався, що в цій ситуації війська проти нього не встигнуть послати) сказав: "Прийшов, побачив, переміг". Андрій Білий використовує його. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ по учбово-виховальній роботі - - в Рос. Федерації посадова особа адміністрації школи, відповідальна за правильну організацію виконання учбових планів і програм, якість виховання школярів. Посада помічника директора гімназії в Росії уперше введена в 1828. Він називався інспектором і обирався з числа старших вчителів для спостереження за порядком в класах і господарювання в пансіонах. З 1871 статут гімназії ставив інспектору в обов'язок вести уроки. Відповідно до Статуту єдиної трудової школи, затвердженому СНК РСФСР в грудні 1923, в школах з числом груп (пізніше - класів) не менше за 7 була встановлена посада заступника. КОМЕНСКИЙ Ян Амос - (1592 - 1670) - видатний чеський мислитель, педагог. Основні роботи: "Відкриті двері мов і всіх наук", "Велика дидактика", "Загальна рада про виправлення справ людських", "Мир речей, що почуттєво сприймаються в картинках", "Материнська школа", "Закони добре організованої школи". Уперше обгрунтував ідею загального навчання на рідній мові, необхідність створення єдиної школи, куди приймалися б всі діти без станових, майнових, статевих обмежень. Розробив вікову періодизацію (дитинство - до 6 років, отроцтво - до 12 років.
Кожна вагома структурна частина курсової "Мотивація поведінки особистості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Лесток Иоганн-Герман (LESTOCQ) - Лесток (Lestocq), Іоганн-Герман, граф - державний діяч (1692 - 1767). Відбувався з старовинної дворянської французької сім'ї; в 1713 р., в званні лікаря, прибув в Петербург, перший час користувався прихильністю Петра, але в 1720 р. був засланець в Казань, за зваблювання дочки одного придворного служителя. Катерина I викликала Лестока в Петербург і призначила його лейб-хірургом. Своєю веселою вдачею і послужливістю він здобув розташування цесаревни Єлизавети Петрівни. У правління Ганна Леопольдівни він бере участь в дипломатичній інтризі, що готувала переворот 1741 р., але поводився весь час. БРЮЛЛОВ Карл Павлович - (12.12.1799 - 11.06.1852), видаючий російський живописець. Народився в Петербурге в сім'ї майстра художнього різьблення, викладача Петербургської Академії мистецтв. Перші уроки малювання Брюллов отримав від батька. Десяти років Брюллов був відданий в Академію мистецтв, де показав свої неабиякі здібності до малювання. По закінченні академії (1821) Брюллов отримав золоту медаль за картину "Явище Аврааму трьох ангелів у дуба Мамврійського" і право закордонного відрядження на казенний рахунок. У 1822-35 Брюллов працював в Італії, де їм були написані "Ранок", "Італійський полудень" і славнозвісна. Хлебников Петро Олексійович - Хлебников (Петро Олексійович) - ординарний професор фізики і фізичної географії Імператорської медико-хірургічної академії. У 1851 р. по закінченні фізико-математичного факультету Казанського університету Х. поступив в студенти 3 курсу Імператорської медико-хірургічної академії, по закінченні якої, в 1854 р., був прикомандирований до 2-му сухопутного госпіталю. Невдовзі, на своє особисте прохання, взятий професором Піроговим в Севастопольську кампанію, в якій залишався до липня 1855 р. і потім восени 1855 р. повторно поїхав з Піроговим в Крим. У травні 1856 р. Х. залишений при академії в числі.
У вступі курсової "Мотивація поведінки особистості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Сибіряків Іван Семенович - Сибіряків (Іван Семенович, помер в 1848 році) - поет-самоучка. Був кріпаком одного рязанского поміщика; навчався в московському народному училищі, потім був відданий в кондитерську, пізніше декілька років грав в театрі свого пана. Під час воєн 1813 і 1814 років, належачи Д.Н. Маслову, супроводив свого пана в Німеччину і Францію, вивчився німецькій мові, займався складанням патріотичних віршів, які підносив різним генералам. Прихована думка цих підношень - звільнитися від рабства - здійснилася лише в 1821 році, завдяки участі Жуковського, князя Вяземського, Тургеневих, Федора Глінки і графа.

ТРЕТЄ ВІДДІЛЕННЯ - Власної його імператорської величності канцелярії - орган політичного розшуку і слідства в Росії. Створений імператором Миколою I в 1826 р. Керували їм головний начальник, він же і шеф жандармів, і керівник (він же в 1839 - 1871 рр. і начальник корпусу жандармів). Виконавчими органами Т. О. були установи і вояцькі частини Окремого корпусу жандармів. Складалося з 5 експедицій, загального архіву, 2 секретних архівів і друкарні. 1 -я експедиція, секретна, відала спостереженням за революційними і громадськими організаціями і діячами, проводила дізнання по політичних справах, складала. ШОЙГУ Сергій Кожугетович - (р. 21.05.1955) Заступник голови Уряду Російської Федерації в уряді В. В. Путіна і під час виконання ним обов'язків Президента РФ; міністр Російської Федерації по надзвичайних ситуаціях в першому (2000-2004) і у другому (з 2004) президентських термінах В. В. Путіна. Народився в м. Чадане Тувінської АССР. Батько, тувинец за національністю, був відповідальним працівником місцевих партійних органів, редактором тувинской газети "Шин" ("Правда"), мати - зоотехніком. При оформленні паспорта громадянина СРСР в паспортному відділі переплутали місцями його ім'я і.
Список літератури курсової "Мотивація поведінки особистості" - більше 20 джерел. РУХ ПОЛІТИЧНИЙ - форма, спосіб практичного існування політики. Німецький філософ Якоб Беме (1575-1624) залишив влучне зауваження з приводу того, що рух потрібно розуміти як внутрішній стан об'єкта, як свого роду "муку матерії". Це зауваження справедливо і відносно політичного руху. Політичне життя, як і всяка інша, не знає абсолютного спокою. Все в ній жваве, мінливо, непостійно. У надрах політики постійно зароджуються основи майбутніх політичних відносин, які прокладають собі дорогу через політичні рухи різного роду - різної глибини, розмаху, свідомості, тривалості і т. п. При всій різноманітності політичних. "Арійська нація" - (Aryan Nations; Church of Christian Aryan Nations; Church of Jesus Christ Christian; США) - АН. Найбільша організація білих расистів. Створена в 1974. Об'єднує численні расистські угруповання, які розглядають представників європейських народів як втрачене израилева коліно; різко негативно відносяться до євреї (звинувачуючи в сатанизме) і чорношкірим (як нездібним до самостійного управління). Федеральний уряд США розцінює як сіоністський окупаційний уряд, керований Ізраїлем. Орієнтуються на християнський фундаментализм. Як політична мета АН висуває необхідність вигнання всіх представників.

Інфляція - Президент РФ В. Путін: "Необхідна зважена макроекономічна політика послідовного зниження інфляції, до 3% в рік, і створення протягом найближчих двох років необхідних умов для забезпечення повної конвертованості рубля. І уряд, і Центральний банк таку задачу ставлять, але створюють для себе більш комфортні умови - дете до 2007 року". (Послання 2004 року.) Інфляція - це економічне явище, що характеризується зростанням цін; спричиняє відповідне зворотно пропорційне зниження пов'язаної з ним категорії - купівельної здатності грошей. У більш вузькому значенні інфляція означає загальне.
Посилання в тексті роботи "Мотивація поведінки особистості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. MECTP Жозеф Марі де - (1.4.1753, Шамбері, Савойя - 26.2.1821, Турін), граф, франц. публіцист, политич. діяч і католич. філософ. Вихований єзуїтами, в 1774 закінчив Турінський ун-т. У 1802-17 посланник сардинского короля в Петербурге, де билинаписани осн. соч.: "Досвід про породжуючий принцип человеч. установ" ("Essai sur le principe generateur des constitutions politiques...", 1810), "Про тата" ("Du pape...", v. 1-2, 1819), "Петербургские вечора..." ("Les soirees de St. Petersbourg...", v. l-2, 1821). На початку діяльності М. розраховував за. СВОБОДА ВОЛІ - здатність людини робити сознат. вибір в своїх діях відповідно до поставлених ним цілей. У ре-ліг. напрямах, що розділяють ідею божеств, визначення, С. в. практично заперечується. Однак в такому випадку виникає непереборна суперечність: заперечення С. в. фактично знімає з людини відповідальність за його гріхи. Намагаючись подолати цю суперечність, правосл., католич., іслам, теологи прагнуть поєднувати віру в божеств, визначення з визнанням, що людина володіє С. в., краї розуміється як свобода вибору між добром і злом. Т. о., людина виявляється відповідальною за гріховні. ПСИХОГЕНЕТИКА - прикордонна з генетикою область психології, що використовує дані генетики і метод генеалогічний. Предмет психогенетики - взаємодія спадковості і середи в формуванні межиндивидуальной вариантности психологічних властивостей людини (функцій когнитивних і рухових, темпераменту), походження індивідуальних психологічних особливостей людини, з'ясування ролі генотипа і середи в їх формуванні. Психогенетика застосовує методи сучасної генетики. Основними методами психогенетики є: метод популяцнонний, метод генеалогічний, метод дітей приймальних і метод близнюків. Особливо информативен метод близнюків, що.

ПТОЗ - опущення верхнього віку, буває природженим і придбаним. Його причиною можуть бути захворювання м'язів, порушення нервно-мишечной передачі, поразка глазодвигательного нерва і його ядра, порушення симпатичної иннервации (синдром Горнера), травма або запалення очного яблука. Ізольований птоз у новонароджених звичайно викликаний природженою аномалією розвитку м'яза, що підіймає верхню повіку або його сухожилля, рідше природжену миастенией або аномалією иннервации цього м'яза. Птоз у дітей може бути також викликаний родовою травмою, нейрофибромой або пухлинами повік (наприклад, гемангиомой). Птоз, що. F60.0х Параноїдноє (параноїчне) розлад особистості - Особовий розлад характеризують: а) надмірна чутливість до невдач і відмов; би) тенденція постійно бути незадоволеним кимсь, тобто відмову прощати образи, спричинення збитку і відношення звисока; в) підозрілість і загальна тенденція до спотворення фактів шляхом невірного тлумачення нейтральних або дружніх дій інших людей як ворожі або презирливі; г) войовничо-педантичне відношення до питань, пов'язаних з правами особистості, що не відповідає фактичній ситуації; д) невиправдані підозри, що поновлюються відносно сексуальної вірності чоловіка або статевого партнера; е) тенденція до. СТЕРЕОТИП ЕТНІЧНИЙ - (в міжнаціональному конфлікті) - різновид соціальних стереотипів, який впливає значний чином, як на виникнення міжнаціональних конфліктів, так і на їх протікання. С. е. поміщається центральну в образі опонента, а в ході ескалації конфлікту - і в образі "ворога". С. е. є індикатором стану напруженості міжнаціональних відносин і їх регулятором. Він багато в чому визначає і успішність вирішення міжнаціонального конфлікту. При урегулюванні конфліктної ситуації, нарівні з обліком ряду принципових позицій, мова повинна вестися і про збереження у взаємовідносинах між. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС КОНФЛИКТОЛОГА - - сукупність норм, правил і принципів діяльності конфликтолога, які він зобов'язаний дотримувати при роботі з конфліктом. Поки не має закінченого оформленого вигляду. Проте, в співтоваристві конфликтологов вже вироблений ряд принципових положень, регулюючих їх діяльність. До них відносять: нейтралітет по відношенню до учасників конфлікту; неупереджене вивчення проблеми; збереження неупередженої незалежної позиції; конфіденційність по відношенню до інформації особистого порядку; доброзичливе відношення до опонентів; прийняття моральної відповідальності за вихід конфлікту; співвідношення.