Мотивація досягнення успіху

(курсова робота з психології)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття мотивації та її значення.....5
1.1. Природа потреб людини. Потреби та мотиви діяльності.....5
1.2. Теорії мотивації.....8
Розділ 2. Особливості мотивації досягнень.....16
2.1. Поняття мотивації досягнення.....16
2.2. Залежність успіху від здібностей і мотивації досягнення.....17
2.3. Мотивація і мотив досягнення.....18
2.4. Очікування успіху (суб'єктивна ймовірність досягнення успіху).....20
2.5. Вплив значущості (привабливості) успіху на силу мотивації досягнення (прагнення до успіху).....22
2.6. Цілеспрямованість і наполегливість як фактори мотивації досягнення.....23
2.7. Дозування труднощів і мотивація досягнення.....24
2.8. Мотиваційна саморегуляція.....25
Висновки.....27
Література.....29

Для придбання курсової роботи "Мотивація досягнення успіху" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Мотивація досягнення успіху"

Курсова робота "Мотивація досягнення успіху" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Мотивація досягнення успіху", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Мотивація досягнення успіху" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Мотивація досягнення успіху" і призначений виключно для пошукових систем.

РАННІЙ ДИТЯЧИЙ ВІК - період життя дитини від 1 року до 3 років. Для Р. д. в. характерний швидкий темп физич. і психич. розвитку, зумовлений інтенсивним дозріванням ряду органів і систем (особливо нервової системи), вдосконаленням їх функцій внаслідок дозрівання, а також взаємодії організму з навколишнім середовищем при визначальному впливі умов життя і виховання. Фізіч. розвиток дітей в період Р. д. в. (збільшення довжини і маси тіла). якби. інтенсивно на 1-м році життя, хоч на 2-м і 3-м роках відбувається також досить швидко. Мозок дитини в перші 3 року життя розвивається дуже швидко: до 3 років вага мозку дитини. ГЕРД Олександр Яковльович - [5(17).4.1841, Петербург, - 13(25). 12.1888, там же], педагог, основоположник методики викладання природознавства як науч. дисципліни в Росії. Син Я. І. Герда (1799/ 1800 - 1875), англ. педагога, що переселився в Росію. У 1863 закінчив єств. відділення физ. ф-та Петерб. ун-та. Студентом брав участь в організації недільних шкіл, був одним із засновників і викладачів Василеостровської безкоштовної школи (1860 - 65). З 1865 вихователь і викладач єств. історії в петерб. 1-й воен. гімназії. У 1870 був відряджений за межу, де знайомився з роботою виправних уч. закладів в Німеччині, Бельгії. ТАРТУСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - осн. в 1632 на базі гімназії як швед висш. уч заклад з навчанням на лати яз Наз Академія Густавіана (Academia Gustaviana). Діяв в 1632 - 65 і 1690 - 1710, в 1896 - в Пярну Знову відкритий в 1802 як русявий ун-т (з навчанням до 1893 на ньому, в 1893 - 1918 на русявий мовах). і наз Дерптським, а з 1893 - Юрьевським ун-том Діяв на основі особливого статуту Великий центр отеч науки В 1828 - 39 при ун-ті працював Професорський ин-т, що готував викладачів для висш. уч закладів Росії СТ у пов'язана діяльність мн рос вчених астронома ВЯ Струве, ботаніків КФ Ледебура, ЕФ Руссова, НІ. Учбово-матеріальна база забезпечення процесу інформатизації освіти - передбачає рішення ряду комплексних проблем. Основні з них: виробництво комплектів учбової обчислювальної техніки, що відповідають технічним, психолого-педагогічним і ергономічним вимогам; створення в масштабах країни (регіону, району) системи сервісного обслуговування технічних і програмних засобів користувачів комплектів учбової обчислювальної техніки; створення розподіленої системи державних і локальних баз даних і (в перспективі) баз знань учбового призначення; створення телекомунікаційної мережі (в тому числі і на основі супутникового зв'язку) учбового призначення регіонального і (в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Мотивація досягнення успіху" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Зростання секцій Інтернаціоналу. Боротьба проти буржуазного пацифізму - Світова економічна криза 1866-1867 рр. викликав хвилю страйків в Англії, Франції, Швейцарії, Бельгії і в інших країнах. Завдяки зусиллям Генеральної поради Інтернаціоналу і його організацій на місцях страйкуючим була надана велика моральна, а також матеріальна підтримка, що у величезній мірі підняло авторитет Інтернаціоналу в пролетарській масі і сприяло значному зростанню його секцій в багатьох країнах. У зв'язку із загрозою франко-пруської війни, що назрівала Генеральна порада Інтернаціоналу протипоставити шовіністичній пропаганді пануючих класів Франції і Німеччини пропаганду міжнародної. Мажіно, лінія - Система фортифікаційних споруд вдовж східної межі Франції протяжністю біля 380 км. Побудована в 1929-34, удосконалювалася до 1940. Вважалася найбільш укріпленою прикордонною лінією в Європі. Свою назву отримала на ім'я французького військового міністра Анрі Мажіно (1877-1932). Включала три укріплених райони (Мецкий, Лаутерський, Бельфорський), Рейнського укріплений фронт, Саарський дільниця загороджень і складалася з смуги забезпечення (глибиною 4-14 км) і головної смуги (глибиною 6-8 км). Мала біля 5600 довготривалих вогневих споруд, об'єднаних в єдину систему, в т. ч. Пост - евр. цом. Пост був встановлений законом тільки у великий день очищення (Лев. 16:29; 20:27; Чис. 29:7), який тому переважно називається "постом". Цей день співпадав з осінніми бурями (Деян. 27:9). Крім цього, ми часто зустрічається згадка об посте, як про вираження горя при своїх або чужих несчастиях, наприклад, смерті і т.п. ( I Цар. 31:12; 2 Цар. 1:12; Пс. 108:24; 34:13). У часи суспільних бід або, коли готувалися до якої-небудь важливої справи, оголошували пост на декілька днів, протягом яких народ, одягшись у вретища (покривала з грубої тканини) і посипавши голову.
У вступі курсової "Мотивація досягнення успіху" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Торгівля - евр. цукор. Торгівля (Пріт. 31:14 і дав.). За Божим планом, євреї повинні були бути, головним чином, землеробами. Але положення їх країни між сусідніми народами було дуже вигідне для розвитку торгівлі; через Палестіну проходили караванні дороги з Єгипту в Аравію і з Сірії в Африку. Незважаючи на те, що Ізраїль, як країна, в більшій частині своїй був відрізаний від моря і не мав жодній гавані на середземному море, здібності до торгівлі вже рано стали виявлятися, особливо у північно-західних колін (Срав. Побут. 49:13; Суд. 5:17). У часи Соломона велася пожвавлена торгівля. Сам Соломон через.

Султан Салат-гирей (він же Селет-гирею) Каплан-гирєєвіч - (1832-не раніше 1881), поручик (1870/24.09.1871). Двоюрідний брат Хан-гирея. Навчався в Петербурзі. Службу почав волонтером в "експедициях проти непокірних горцев" в 1850. У "1855 перейшов на сторону непокірних горців, повернувся з гір в 1859". Проведений в чин юнкера 19.07.1861. Нагороджений відзнакою Військового ордена 4-го ступеня під № 1236 (19.10.1862), золотою і срібною медаллю для носіння на шиї. Проведений в чин прапорщика 06.03.1863. Прикомандирований до Кубанського козачого війська 30.05.1863. Полягав офіцером для особливих доручень при наміснику Кавказу. Колегаєв Андрій Лукич - (22 березня 1887, Сургут, Тобольська губернія, - 23 березня 1937). Есер з 1906. У 1907 за революційну діяльність виключений з Харківського університету. Чотири раза по чотири арештовувався, від'їхав 1 рік в'язниці. У 1909 засуджений до 4 років посилання в Архангельськую губернію, заміненою висилкою на 4 роки за межу. У еміграції пробув 7 років. Вчився в Паріжськом університеті. Входив до Паріжськую (ліву) групи сприяння ПСР. Після Лютневої революції 1917 повірений суспільства Московско-Казанской залізниці (Казань), з травня член губернської земської управи. Один з лідерів казанской.
Список літератури курсової "Мотивація досягнення успіху" - більше 20 джерел. КЬЕЗА Джульетто - (р. 1940) Італійський журналіст, автор версії про несамостійне рішення Б. Н. Ельцина щодо свого наступника В. В. Путіна. Народився в Акуї Термі (Італія). З 1979 р. в журналістиці. У 1980-1989 рр. кореспондент італійської газети "Уніта" в Москві. Перебував в компартії Італії, потім вийшов з неї. Товаришував з М. С. Горбачевим. У 1989-1990 рр. працював в США в Вільсоновськом центрі Інституту Кеннана по російських дослідженнях. З вересня 1990 р. спеціальний кореспондент і політичний оглядач італійської газети "Ла Стампа". Автор семи книг, шість з них про Росію. У 1997. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ - термін, який останнім часом використовується для виправдання різного роду масштабних злочинів проти людства, пов'язаних з міжнаціональною ненавистю. Природно, що це словосполучення в цей час вживається правозахисниками (російськими і міжнародними), а тому не має ніякого відношення до його споконвічного значення, коли під національно-визвольним рухом розумівся організований виступ певних етнічних суспільств, мешкаючих в деякій імперії, за організацію власних національних держав, відділених від метрополії. Як приклад таких національно-визвольних рухів можна привести створені в кінці XIX -.

Кульчицкий Микола Костянтинович - (16 січня 1856, Кронштадт, - 30 січня 1925, Оксфорд). З сім'ї офіцера. Початкову освіту отримав в Тамбовської гімназії. По закінченні медичного факультету Харківського університету залишений стипендіатом для підготовки до професорського звання. У 1883 - 1910 займав в Харківському університеті кафедру гістології і ембриологии: позаштатний, потім заслужений професор, декан. Автор робіт по гістології і ембриологии. З лютого 1912 опікун Казанського учбового округу. У 1913 Радою експертів при Всеросійській гігієнічній виставці в Петербурге нагороджений почесним дипломом за сприяння в справі пристрою.
Посилання в тексті роботи "Мотивація досягнення успіху" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ШПЕТ Густав Густавович - (рід. 26 березня 1879, Київ - розум.. 23 березня 1940, пос. Колпашево Томської обл., у в'язниці НКВД) - русявий. філософ, послідовник феноменології Е. Гуссерля; професор Московського ун-та (з 1918). Його наукові інтереси були різноманітними: від історії і методології наук до естетики і психології. Знання 17 сучасних європейських мов він використав для перекладу великої кількості робіт по філософії, психології, логікові і естетике. Він був творцем Ін-та наукової філософії, Вільної філософської асоціації творчої і вузовской інтелігенції (1919, Петроград), Кабінету етнічної психології. МИЛЛЬ ДЖОН СТЮАРТ - (1806-1873) другий ведучий представник першого позитивізму, син відомого англійського філософа і економіста Джемса Мілля. Головний труд - "Система логіки силлогистической і індуктивної" (1830-1843 рр.) - найбільш повно відобразив внесок Мілля в методологію науки, де детально розроблена індуктивна логіка (раніше ці проблеми розглядав Ф.Бекон, послідовником якого можна вважати Мілля). Попереднім кроком до загального з'ясування проблеми індукції у Мілля з'явилося питання про статус традиційної  силлогистики.  Він  витлумачує  силогізми  як  разновидностьумозаключений від. Розлад активності Я - загальна (не зовсім точне) назва порушень сприйняття виявів власної активності. Спостерігаються наступні вияви даної патології самовосприятия: 1. втрата усвідомлення почуття власної активності (пацієнти не відчувають при цьому своїх зусиль, коли воно щось роблять. За їх словами, "все робиться само собою", "тіло все робить саме, без моєї участі"); 2. відчуження відчуття власної активності (пацієнти замість своїх власних спонук, звичайно локалізованих у внутриличностном просторі, відчувають десь поза останнім і що усвідомлюються як чужі його особистості примушення до дій. Як.

Шкали Меррил-Палмер - (Merrill-Palmer Scales) У цей час існують дві редакції Ш. М-П.: шкала розумових тестів Меррил-Палмер (Merrill-Palmer Scale of Mental Tests) і Розширена шкала Меррил-Палмер (Extended Merrill-Palmer Scale), друга редакція. Оригінальна редакція призначалася для роботи з дітьми у віці від 18 місяців до 6 років; друга редакція обмежена віковим діапазоном від 3 до 5 років. Обидві шкали призначені для отримання більш широкої оцінки здібностей дошкільнята, чим традиційні шкали інтелекту на зразок Стенфорд-Бине. Шкала розумових тестів Меррил-Палмер складається з 93 завдань, розподілених по дев'яти. Психоделічеськоє лікування - Словотворення. Відбувається від греч. psyche - душа Категорія. Форма психотерапії. Специфіка. У його основі лежить використання галлюциногенних психофармакологических коштів. Найбільш широке застосування отримало в США, де зв'язується з іменами Ст. Грофа і Дж.Ліллі. При проведенні даного методу на початку сеансу пацієнт настроюється на певну тему, зміст якої часто визначається в контексті попередньої психоаналитически орієнтованої терапії. Для сприяння цій настройці часто використовується певна музика і читання. Потім відбувається прийом галлюциногенних коштів (психоделиков), як які. Кооперація - [лати. cooperatio - співпраця] (в соціальній психології) - одна з основних форм організації межличностного взаємодії, що характеризується об'єднанням зусиль учасників для досягнення спільної мети при одночасному розділенні між ними функцій, ролей і обов'язків. У найбільш вираженому випадку К. один суб'єкт досягає своїх цілей тільки в тому випадку, якщо їх досягає і іншої (інші) суб'єкти кооперативної діяльності. Форми К. можуть бути добровільними і примушеними, прямими і опосередкованими, формальними і неформальними. Р. Нісбет серед основних типів К. виділяв: 1) автоматичну До., існуючу на. РОЗЕНБАХА ЕРИЗИПЕЛОИД - (синоніми - пика свинь, повзуча еритема Бейкера і інш.) - зоонозная інфекційна хвороба. Описана британським хірургом Бейкером (A. Baker, 1839-1896). У 1877 німецький лікар Розенбах (A. Rosenbach, 1842-1923) виділив хворобу в самостійну нозоформу, а в 1884 відкрив збуджувач повзучої еритеми. Тоді ж Пастер (L. Pasteur, 1882) і Леффлер (W. Loffler, 1886) відкрили незалежно один від одного збуджувача пики свинь. Тільки в 1955 Г. Д. Вілявін встановив ідентичність обох мікроорганізмів. По сучасної таксономии збуджувач еризипелоида означається як Erysipelotrix rhusiopathie. Джерелом.