Мотивація досягнення успіху

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття мотивації та її значення ... 5
1.1. Природа потреб людини. Потреби та мотиви діяльності ... 5
1.2. Теорії мотивації ... 8
Розділ 2. Особливості мотивації досягнень ... 16
2.1. Поняття мотивації досягнення ... 16
2.2. Залежність успіху від здібностей і мотивації досягнення ... 17
2.3. Мотивація і мотив досягнення ... 18
2.4. Очікування успіху (суб'єктивна ймовірність досягнення успіху) ... 20
2.5. Вплив значущості (привабливості) успіху на силу мотивації досягнення (прагнення до успіху) ... 22
2.6. Цілеспрямованість і наполегливість як фактори мотивації досягнення ... 23
2.7. Дозування труднощів і мотивація досягнення ... 24
2.8. Мотиваційна саморегуляція ... 25
Висновки ... 27
Література ... 29

Для придбання курсової роботи "Мотивація досягнення успіху" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Мотивація досягнення успіху"

Курсова робота "Мотивація досягнення успіху" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Мотивація досягнення успіху", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Мотивація досягнення успіху" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Мотивація досягнення успіху" і призначений виключно для пошукових систем.

РАННІЙ ДИТЯЧИЙ ВІК - період життя дитини від 1 року до 3 років. Для Р. д. в. характерний швидкий темп физич. і психич. розвитку, зумовлений інтенсивним дозріванням ряду органів і систем (особливо нервової системи), вдосконаленням їх функцій внаслідок дозрівання, а також взаємодії організму з навколишнім середовищем при визначальному впливі умов життя і виховання. Фізіч. розвиток дітей в період Р. д. в. (збільшення довжини і маси тіла). якби. інтенсивно на 1-м році життя, хоч на 2-м і 3-м роках відбувається також досить швидко. Мозок дитини в перші 3 року життя розвивається дуже швидко: до 3 років вага мозку дитини. ГЕРД Олександр Яковльович - [5(17).4.1841, Петербург, - 13(25). 12.1888, там же], педагог, основоположник методики викладання природознавства як науч. дисципліни в Росії. Син Я. І. Герда (1799/ 1800 - 1875), англ. педагога, що переселився в Росію. У 1863 закінчив єств. відділення физ. ф-та Петерб. ун-та. Студентом брав участь в організації недільних шкіл, був одним із засновників і викладачів Василеостровської безкоштовної школи (1860 - 65). З 1865 вихователь і викладач єств. історії в петерб. 1-й воен. гімназії. У 1870 був відряджений за межу, де знайомився з роботою виправних уч. закладів в Німеччині, Бельгії. ТАРТУСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - осн. в 1632 на базі гімназії як швед висш. уч заклад з навчанням на лати яз Наз Академія Густавіана (Academia Gustaviana). Діяв в 1632 - 65 і 1690 - 1710, в 1896 - в Пярну Знову відкритий в 1802 як русявий ун-т (з навчанням до 1893 на ньому, в 1893 - 1918 на русявий мовах). і наз Дерптським, а з 1893 - Юрьевським ун-том Діяв на основі особливого статуту Великий центр отеч науки В 1828 - 39 при ун-ті працював Професорський ин-т, що готував викладачів для висш. уч закладів Росії СТ у пов'язана діяльність мн рос вчених астронома ВЯ Струве, ботаніків КФ Ледебура, ЕФ Руссова, НІ. Учбово-матеріальна база забезпечення процесу інформатизації освіти - передбачає рішення ряду комплексних проблем. Основні з них: виробництво комплектів учбової обчислювальної техніки, що відповідають технічним, психолого-педагогічним і ергономічним вимогам; створення в масштабах країни (регіону, району) системи сервісного обслуговування технічних і програмних засобів користувачів комплектів учбової обчислювальної техніки; створення розподіленої системи державних і локальних баз даних і (в перспективі) баз знань учбового призначення; створення телекомунікаційної мережі (в тому числі і на основі супутникового зв'язку) учбового призначення регіонального і (в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Мотивація досягнення успіху" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Зростання секцій Інтернаціоналу. Боротьба проти буржуазного пацифізму - Світова економічна криза 1866-1867 рр. викликав хвилю страйків в Англії, Франції, Швейцарії, Бельгії і в інших країнах. Завдяки зусиллям Генеральної поради Інтернаціоналу і його організацій на місцях страйкуючим була надана велика моральна, а також матеріальна підтримка, що у величезній мірі підняло авторитет Інтернаціоналу в пролетарській масі і сприяло значному зростанню його секцій в багатьох країнах. У зв'язку із загрозою франко-пруської війни, що назрівала Генеральна порада Інтернаціоналу протипоставити шовіністичній пропаганді пануючих класів Франції і Німеччини пропаганду міжнародної. Мажіно, лінія - Система фортифікаційних споруд вдовж східної межі Франції протяжністю біля 380 км. Побудована в 1929-34, удосконалювалася до 1940. Вважалася найбільш укріпленою прикордонною лінією в Європі. Свою назву отримала на ім'я французького військового міністра Анрі Мажіно (1877-1932). Включала три укріплених райони (Мецкий, Лаутерський, Бельфорський), Рейнського укріплений фронт, Саарський дільниця загороджень і складалася з смуги забезпечення (глибиною 4-14 км) і головної смуги (глибиною 6-8 км). Мала біля 5600 довготривалих вогневих споруд, об'єднаних в єдину систему, в т. ч. Пост - евр. цом. Пост був встановлений законом тільки у великий день очищення (Лев. 16:29; 20:27; Чис. 29:7), який тому переважно називається "постом". Цей день співпадав з осінніми бурями (Деян. 27:9). Крім цього, ми часто зустрічається згадка об посте, як про вираження горя при своїх або чужих несчастиях, наприклад, смерті і т.п. ( I Цар. 31:12; 2 Цар. 1:12; Пс. 108:24; 34:13). У часи суспільних бід або, коли готувалися до якої-небудь важливої справи, оголошували пост на декілька днів, протягом яких народ, одягшись у вретища (покривала з грубої тканини) і посипавши голову.
У вступі курсової "Мотивація досягнення успіху" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Торгівля - евр. цукор. Торгівля (Пріт. 31:14 і дав.). За Божим планом, євреї повинні були бути, головним чином, землеробами. Але положення їх країни між сусідніми народами було дуже вигідне для розвитку торгівлі; через Палестіну проходили караванні дороги з Єгипту в Аравію і з Сірії в Африку. Незважаючи на те, що Ізраїль, як країна, в більшій частині своїй був відрізаний від моря і не мав жодній гавані на середземному море, здібності до торгівлі вже рано стали виявлятися, особливо у північно-західних колін (Срав. Побут. 49:13; Суд. 5:17). У часи Соломона велася пожвавлена торгівля. Сам Соломон через.

Султан Салат-гирей (він же Селет-гирею) Каплан-гирєєвіч - (1832-не раніше 1881), поручик (1870/24.09.1871). Двоюрідний брат Хан-гирея. Навчався в Петербурзі. Службу почав волонтером в "експедициях проти непокірних горцев" в 1850. У "1855 перейшов на сторону непокірних горців, повернувся з гір в 1859". Проведений в чин юнкера 19.07.1861. Нагороджений відзнакою Військового ордена 4-го ступеня під № 1236 (19.10.1862), золотою і срібною медаллю для носіння на шиї. Проведений в чин прапорщика 06.03.1863. Прикомандирований до Кубанського козачого війська 30.05.1863. Полягав офіцером для особливих доручень при наміснику Кавказу. Колегаєв Андрій Лукич - (22 березня 1887, Сургут, Тобольська губернія, - 23 березня 1937). Есер з 1906. У 1907 за революційну діяльність виключений з Харківського університету. Чотири раза по чотири арештовувався, від'їхав 1 рік в'язниці. У 1909 засуджений до 4 років посилання в Архангельськую губернію, заміненою висилкою на 4 роки за межу. У еміграції пробув 7 років. Вчився в Паріжськом університеті. Входив до Паріжськую (ліву) групи сприяння ПСР. Після Лютневої революції 1917 повірений суспільства Московско-Казанской залізниці (Казань), з травня член губернської земської управи. Один з лідерів казанской.
Список літератури курсової "Мотивація досягнення успіху" - більше 20 джерел. КЬЕЗА Джульетто - (р. 1940) Італійський журналіст, автор версії про несамостійне рішення Б. Н. Ельцина щодо свого наступника В. В. Путіна. Народився в Акуї Термі (Італія). З 1979 р. в журналістиці. У 1980-1989 рр. кореспондент італійської газети "Уніта" в Москві. Перебував в компартії Італії, потім вийшов з неї. Товаришував з М. С. Горбачевим. У 1989-1990 рр. працював в США в Вільсоновськом центрі Інституту Кеннана по російських дослідженнях. З вересня 1990 р. спеціальний кореспондент і політичний оглядач італійської газети "Ла Стампа". Автор семи книг, шість з них про Росію. У 1997. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ - термін, який останнім часом використовується для виправдання різного роду масштабних злочинів проти людства, пов'язаних з міжнаціональною ненавистю. Природно, що це словосполучення в цей час вживається правозахисниками (російськими і міжнародними), а тому не має ніякого відношення до його споконвічного значення, коли під національно-визвольним рухом розумівся організований виступ певних етнічних суспільств, мешкаючих в деякій імперії, за організацію власних національних держав, відділених від метрополії. Як приклад таких національно-визвольних рухів можна привести створені в кінці XIX -.

Кульчицкий Микола Костянтинович - (16 січня 1856, Кронштадт, - 30 січня 1925, Оксфорд). З сім'ї офіцера. Початкову освіту отримав в Тамбовської гімназії. По закінченні медичного факультету Харківського університету залишений стипендіатом для підготовки до професорського звання. У 1883 - 1910 займав в Харківському університеті кафедру гістології і ембриологии: позаштатний, потім заслужений професор, декан. Автор робіт по гістології і ембриологии. З лютого 1912 опікун Казанського учбового округу. У 1913 Радою експертів при Всеросійській гігієнічній виставці в Петербурге нагороджений почесним дипломом за сприяння в справі пристрою.
Посилання в тексті роботи "Мотивація досягнення успіху" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ШПЕТ Густав Густавович - (рід. 26 березня 1879, Київ - розум.. 23 березня 1940, пос. Колпашево Томської обл., у в'язниці НКВД) - русявий. філософ, послідовник феноменології Е. Гуссерля; професор Московського ун-та (з 1918). Його наукові інтереси були різноманітними: від історії і методології наук до естетики і психології. Знання 17 сучасних європейських мов він використав для перекладу великої кількості робіт по філософії, психології, логікові і естетике. Він був творцем Ін-та наукової філософії, Вільної філософської асоціації творчої і вузовской інтелігенції (1919, Петроград), Кабінету етнічної психології. МИЛЛЬ ДЖОН СТЮАРТ - (1806-1873) другий ведучий представник першого позитивізму, син відомого англійського філософа і економіста Джемса Мілля. Головний труд - "Система логіки силлогистической і індуктивної" (1830-1843 рр.) - найбільш повно відобразив внесок Мілля в методологію науки, де детально розроблена індуктивна логіка (раніше ці проблеми розглядав Ф.Бекон, послідовником якого можна вважати Мілля). Попереднім кроком до загального з'ясування проблеми індукції у Мілля з'явилося питання про статус традиційної  силлогистики.  Він  витлумачує  силогізми  як  разновидностьумозаключений від. Розлад активності Я - загальна (не зовсім точне) назва порушень сприйняття виявів власної активності. Спостерігаються наступні вияви даної патології самовосприятия: 1. втрата усвідомлення почуття власної активності (пацієнти не відчувають при цьому своїх зусиль, коли воно щось роблять. За їх словами, "все робиться само собою", "тіло все робить саме, без моєї участі"); 2. відчуження відчуття власної активності (пацієнти замість своїх власних спонук, звичайно локалізованих у внутриличностном просторі, відчувають десь поза останнім і що усвідомлюються як чужі його особистості примушення до дій. Як.

Шкали Меррил-Палмер - (Merrill-Palmer Scales) У цей час існують дві редакції Ш. М-П.: шкала розумових тестів Меррил-Палмер (Merrill-Palmer Scale of Mental Tests) і Розширена шкала Меррил-Палмер (Extended Merrill-Palmer Scale), друга редакція. Оригінальна редакція призначалася для роботи з дітьми у віці від 18 місяців до 6 років; друга редакція обмежена віковим діапазоном від 3 до 5 років. Обидві шкали призначені для отримання більш широкої оцінки здібностей дошкільнята, чим традиційні шкали інтелекту на зразок Стенфорд-Бине. Шкала розумових тестів Меррил-Палмер складається з 93 завдань, розподілених по дев'яти. Психоделічеськоє лікування - Словотворення. Відбувається від греч. psyche - душа Категорія. Форма психотерапії. Специфіка. У його основі лежить використання галлюциногенних психофармакологических коштів. Найбільш широке застосування отримало в США, де зв'язується з іменами Ст. Грофа і Дж.Ліллі. При проведенні даного методу на початку сеансу пацієнт настроюється на певну тему, зміст якої часто визначається в контексті попередньої психоаналитически орієнтованої терапії. Для сприяння цій настройці часто використовується певна музика і читання. Потім відбувається прийом галлюциногенних коштів (психоделиков), як які. Кооперація - [лати. cooperatio - співпраця] (в соціальній психології) - одна з основних форм організації межличностного взаємодії, що характеризується об'єднанням зусиль учасників для досягнення спільної мети при одночасному розділенні між ними функцій, ролей і обов'язків. У найбільш вираженому випадку К. один суб'єкт досягає своїх цілей тільки в тому випадку, якщо їх досягає і іншої (інші) суб'єкти кооперативної діяльності. Форми К. можуть бути добровільними і примушеними, прямими і опосередкованими, формальними і неформальними. Р. Нісбет серед основних типів К. виділяв: 1) автоматичну До., існуючу на. РОЗЕНБАХА ЕРИЗИПЕЛОИД - (синоніми - пика свинь, повзуча еритема Бейкера і інш.) - зоонозная інфекційна хвороба. Описана британським хірургом Бейкером (A. Baker, 1839-1896). У 1877 німецький лікар Розенбах (A. Rosenbach, 1842-1923) виділив хворобу в самостійну нозоформу, а в 1884 відкрив збуджувач повзучої еритеми. Тоді ж Пастер (L. Pasteur, 1882) і Леффлер (W. Loffler, 1886) відкрили незалежно один від одного збуджувача пики свинь. Тільки в 1955 Г. Д. Вілявін встановив ідентичність обох мікроорганізмів. По сучасної таксономии збуджувач еризипелоида означається як Erysipelotrix rhusiopathie. Джерелом.