На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження морально-патріотичного виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору ... 6
1.1. Теоретичні аспекти дослідження впливу моральних цінностей на учнів початкових класів ... 6
1.2. Основні теоретичні засади громадянського виховання ... 14
1.3. Використання елементів народної педагогіки в процесі виховання молодших школярів ... 18
Розділ 2. Особливості використання дитячого пісенного фольклору на уроках музики в початкових класах ... 24
2.1. Методичні рекомендації щодо використання дитячого фольклору на уроках музики у початкових класах ... 24
2.2. Використання дитячого фольклору у позакласній роботі в початковій школі ... 28
2.3. Музичний фольклор у розвитку творчих здібностей молодших школярів ... 33
Висновки ... 38
Література ... 40
Додаток ... 43

Для придбання курсової роботи "Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору"

Курсова робота "Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ - Теорія і практика виховання. Екзистенціалізм [від позднелат. ex (s)istentia - існування], або філософія існування, як напрям філософії виник напередодні 1-й світової війни в Росії (Л. Шестов, Н. А. Бердяев), після 1-й світової війни в Німеччині (М. Хайдеггер, К. Ясперс, М. Бубер) і в період 2-й світової війни у Франції (Ж. П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель і інш.). У 40 - 50-х рр. набув поширення і в інш. европ. країнах; в 60-х рр. - в США. Своїми попередниками екзистенциалисти вважають С. Кьеркего-ра, Ф. М. Достоєвського, Ф. Ніцше. Е. як филос. напрям носить неоднорідний характер. Однак існує ряд. Обмін речовин - основа життя Обмін речовин являє собою складний процес перетворення хімічних елементів в організмі, що забезпечують його зростання, розвиток, діяльність і життя загалом. У живому організмі постійно витрачається енергія, причому не тільки під час фізичної і розумової роботи, а навіть при повному спокої (сні). Обмін речовин складається з двох протилежних, одночасно протікаючих процесів. Перший - анаболізм, або асиміляція, об'єднує всі реакції, пов'язані з синтезом необхідних речовин, їх засвоєнням і використанням для зростання, розвитку і життєдіяльності організму. Другої - катаболизм, або. АБАЙ КУНАНБАЕВ - [29.7(10.8). 1845, Чингизськиє Гори, нині з. Караул Абайського р-на Семіпалатінської обл., - 23.6 (6.7). 1904, там же], казах. поет-просвітник, родоначальник нової письмової казах. літри. Вчився в медресе в Семіпалатінське, самостійно вивчив персидець, мова. На формування його світогляди вплинули гуманистич. ідеї Низами, Навої і інш., погляди русявий. демократів. А. К. отримав популярність серед казахів як знавець нар. життя, звичаїв, суддівських рішень по тяжбах і інш., як автор мн. сатирич. віршів, к-рі завчалися казах. молоддю. У віршах і прозаич. "Словах повчання" висловив просвітницькі. РУМЕР Марія Олександрівна - [26.9(8.10). 1888, Москва, - 23.6.1981, там же], діяч в області муз. виховання і утворення дітей, канд. мистецтвознавства (1935). У 1907 закінчила Муз. школу ім. Гнесиних, в 1913 - курс у Е. Жак-Далькроза в Школі музики і ритміки в Хелерау (Німеччина). У 1919- 1921 зав. секцією внешк. освіти, в 1924 - 32 чл. Вченої поради Наркома-проса РСФСР. У 1919 - 24 працювала в Ін-ті ритмич. виховання в Москві. З 1924 викладала ритміку і методику ритміки в Моськ. консерваторії (з 1930 зав. відділом соціального виховання, декан муз. ф-та). З 1944 в НДІ ХВ АПН РСФСР. (в 1946 - 69 зав.
Кожна вагома структурна частина курсової "Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВАН ДЕЙК - (van dyck) Антоніс (1599, Антверпен - 1641, Лондон), фламандський живописець, рисовальщик, гравер. Народився в сім'ї торговця тканинами. Навчатися живопису початків в 10-літньому віці у Х. ван Балена. У 1618 м. став членом гільдії Св. Луки. У 1618-20 рр. працював в майстерної П.П. Рубенса, творчість якого вплинула на нього великий чином. Однак вже тоді виявилася творча індивідуальність художника: більш витончена і жвава манера листа, легкість форм, прагнення передати психологічний стан героїв. Картини на біблійні сюжети відрізнялися м'яким ліризмом ("Відпочинок на шляху в Єгипет". ЧАК - Династія султанів Кашміра (Індія), що правила в 1561-1589 рр. Після моголов, що вигнав з Кашміра очолююче положення в цій країні зайняло плем'я чак. Наступні десять років його вожді скидали і саджали султанів по своєму розсуду. У 1561 р. Гази-хан Чак позбавив влади останнього представника будинку Шах-мірзи Сваті, Хабіба, і сам став султаном. Він посилав експедицію в Тібет, але не зміг його завоювати. У 1563 р. Гази-хан передав престол своєму двоюрідному брату Хусайну. На частку останнього випало дуже неспокійне царювання. Його старший брат Шанкар двічі підіймав проти султана повстання, але. Повстання Чернігівського полку - Про невдале повстання в Петербурге членам Південного суспільства стало відомо 6 січня 1826 р. У цей час арешти на півдні продовжувалися, загрожуючи повним розгромом і цієї організації. Найближчі однодумці Пестеля, керівники Васильковської управи підполковник Чернігівського полку С. І. Мурашки-Апостол і його друг подпоручик М. П. Бестужев-Рюмин ухвалили рішення про негайне повстання відповідно до раніше розробленого плану одночасного виступу в столиці і на Україні. За активною участю членів Васильковської управи і групи "сполучених слов'ян" 10 січня повстала 5-я рота Чернігівського полку.
У вступі курсової "Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Аграрна реформа 1864 р. в Королівстві Польському - Царський уряд прагнуло перешкодити масовому переходу польського селянства в повстанський табір або принаймні нейтралізувати його. З цією метою 19 лютого 1864 р. був виданий царський указ про проведення реформи в Польщі. Вся земля, що знаходилася в користуванні селян, ставала їх власністю. Землю отримала і деяка частина безземельних селян, головним чином внаслідок передачі їм невеликих земельних дільниць з фонду казенних земель і поміщицьких пусток. За селянами збереглося право користуватися у встановленому порядку поміщицькими і казенними лісами і пасовищами. Селянам поверталися.

Полиці "иноземного ладу" (полиці "нового ладу") - вояцькі частини, сформовані в ХVII в. в Росії за зразком західноєвропейських армій. Існували полиці солдатські, драгунські і рейтарские (наймані кінні) полиці. У 1631 р. в Москві було сформовано два солдатських полки, а під час Смоленської (російсько-польської) війни 1632-1634 рр. ще 6 солдатських, 1 рейтарский і 1 драгунський. Спочатку вони комплектувалися з безмаєтних дітей боярских, стрілецьких дітей, "охочих вільних людей". Старший командний склад перебував в значній мірі з іноземців. Після війни полиці були розбещені. Під час російсько-польської війни 1654 - 1667 рр. ГОРБАЧЕВ Михайло Сергійович - перший і останній президент СРСР. Народився 2 березня 1931 р. в Ставропольськом краї. Закінчив юридичний факультет Московського державного університету в 1955 р., а в 1967 р. - Ставропольський сільськогосподарський інститут (агроном-економіст). У партійній кар'єрі доров з посади парторга Ставропольського територіально-виробничого сельхозуправления до Генерального секретаря ЦК КПРС (1985), багато в чому завдяки зв'язкам родичів дружини Раїси Максимівни Горбачевой (Тіторенко), що вчилася в МГУ на філософському факультеті і все життя що впливала ідеологічний і політичним.
Список літератури курсової "Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору" - більше 20 джерел. Терористична агресія проти Росії - Президент РФ В. Путін: "Зміцнення правопорядку невіддільне від усунення джерел терористичної агресії на території Росії. Нам треба набратися мужність і продовжити роботу по викорінюванню терору. Варто тільки виявити слабість, м'якотілість втрат буде незмірно більше і вони можуть обернутися загальнонаціональною катастрофою". (Послання 2005 року.) З найбільшою силою терористична агресія як засіб політичного насилля виявилася в Северокавказськом регіоні. Загострення ситуації в Чечні почалося в листопаді 1990 року, коли перший Чеченський національний з'їзд обрав Виконавчий. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ - добровільне, самоуправляемое формування, створене з ініціативи людей знизу, що об'єдналися на основі спільності інтересів для здійснення загальних цілей. Рух, як правило, структурно не оформлений. При спільності інтересів в ньому можуть бути разномислящие люди. Цілі і задачі суспільно-політичного руху жваві, часто не конкретні, постійно видозмінюються і розширяються. У русі наличествует широкий, масовий і жвавий склад учасників, широка соціальна база, організаційна, ідейна і духовно-ментальна рихлість і нестабільність його учасників. У русі немає фіксованого членства. Згідно з Федеральним.

"Новий курс" - американська реформа капіталістичної системи (1933-38) з метою подолання економічної кризи (1929-33). "Новий курс", пов'язаний з діяльністю президента Ф.Д. Рузвельта, знаменували перехід від класичної моделі вільного ринку до державно-монополістичного капіталізму. Був прийнятий пакет законів про відновлення промисловості і регулювання сільського господарства, включаючи видачу грошових компенсацій фермерам за скорочення посівних площ і поголів'я худоби. Передбачалося введення в різних галузях кодексів "чесної конкуренції" і інші заходи по державному урегулюванню економіки.
Посилання в тексті роботи "Морально-патріотичне виховання молодших школярів засобами пісенного фольклору" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФРАНКАСТЕЛЬ (FRANCASTEL) Пьер - (1900 - 70) - фр. мистецтвознавець і естетик. Склавшись на базі мистецтвознавчих робіт, "соціологія мистецтва" Ф. являє собою аналіз зв'язків і взаємовпливу техніки, науки і пластичних позов-в. Згідно Ф., позов-у - це "пластична мова", частина "штучного середовища" мешкання людини, необхідний засіб комунікації. Характеризуючи своє розуміння природи иск-ва, він писав: "Художники виражають і матеріалізують фундаментальні закони розуму. Спираючись на реальність, вони закріплюють в матеріалі ті ж сприйняття, виходячи з яких вчений створює діалектичні системи, а інженер -. Чжан Го-лао - в китайській даосской міфології один з восьми безсмертних. З всіх восьми безсмертних Чжан Го-лао самий старий по роках і самий розсудливий. За це його і прозвали лао - "старий", "поважний", "шановний". Жив він відлюдником в горах і все життя поневірявся. Чжан Го-лао завжди їздив на білому мулові особою до хвоста, проезжая за день по декілька десятків чи тисяч. Зупинившись на відпочинок, Чжан складав його, немов паперового, і клав в кишеню. Коли треба було їхати знов, він бризкав на складену фігурка мула водою і той оживав. Одного разу Чжан відправився на обід до. Мислення паралогическое - (греч. paralogismos - противний розуму, безрозсудний) - в психопатології - 1. загальна назва порушень мислення, внаслідок яких страждає логіка міркувань; 2. розлад розумової діяльності, протилежний аморфному мисленню в тому плані, що воно жорстко прив'язане до домінуючого цільового уявлення. Таким цільовим представленням у всіх параноїків світу є зрештою прагнення у що б те ні стало довести свою виключність і правоту у всьому, що їх в даний час особливо займає (Ганнушкин, 1933). Це мислення упереджене, селективное або "криве", оскільки в ході його виключаються будь-які факти, думки і.

Методика визначення межличностной залежності (Тест профілю відносин) - (Relationship Profile Test). Р. Борнштейн. Адаптація О. П. Макушиной. Призначена для діагностики таких межличностних феноменів, як надмірна межличностная залежність, нормативна здорова залежність і деструктивне відділення. Опросник складається з 30 тверджень, міра згоди з к-рими респондент виражає по 5-балльной шкалі. Твердження розподіляються по 3 шкалах: 1) Деструктивна сверхзависимость - сильна потреба в емоційній близькості, любові і прийнятті з боку значущих інших, ригидное прагнення до отримання допомоги і підтримки на фоні постійного відчуття себе як безпорадного і слабого незалежно. F50.4 Переїдення, пов'язане з іншими психологічними розладами - Тут потрібно кодувати переїдення, яке приводить до огрядності і є реакцією на дистресс. "Реактивна огрядність" може слідувати за втратою близьких, нещасними випадками, хірургічними операціями і емоційним дистрессом, особливо у осіб, схильних до повноти. Тут не треба кодувати огрядність як причину психологічних порушень. Огрядність може зумовлювати сенситивность індивідуума відносно його зовнішнього вигляду і сприяти втраті упевненості в межперсональних зв'язках; суб'єктивна оцінка розміру тіла може бути перебільшеною. Огрядність як причина психологічних порушень повинна кодуватися в. ТИХИЙ - Ніна Олександрівна (1905- 1983) - російський психолог, д-р біологічних наук (1950), професор, великий фахівець в області порівняльної психології і зоопсихологія. Після закінчення Ленінградського педагогічного ин-та ім. А.І. Герцена і аспірантури при Інституті психології (Москва), працювала співробітником, а потім директором Сухумського філії Всесоюзної ин-та експериментальної медицини. У роки ВОВ була начальником управління дитячих будинків Наркомпроса Узбецької ССР. З 1950 р., захистивши докт. дис. Стадне життя мавп і кошти їх спілкування в світлі проблеми антропогенеза, Т. працювала на. КОМПРЕСІЯ МОВНОГО СИГНАЛУ - (від лати. compressio - стисненням..)-перетворення мовного сигналу, яке приводить до стиснення одного або декількох характеризуючих сигнал діапазонів (частотного, амплитудного або тимчасового), але зберігає при цьому повністю або частково інформацію, що міститься в сигналі до його перетворення і необхідну для подальшого відновлення розбірливої мови. К. р. з. може бути: 1) частотної, при якій відбувається, в основному, стиснення частотного діапазону сигналу; 2) амплитудной, при якій відбувається, в основному, стиснення амплитудного діапазону сигналу; 3) тимчасової, при якій відбувається, в.