Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Забруднення довкілля автомобільним транспортом та шляхи його зменшення ... 5
1.1. Автомобільний транспорт - одне з основних штучних джерел забруднення довкілля ... 5
1.2. Основні шкідливі речовини, що виділяються під час роботи двигунів автомобілів ... 7
1.3. Шумове забруднення довкілля ... 15
1.4. Вібрація автомобіля та шляхи її зменшення ... 19
1.5. Електромагнітне випромінювання автомобілів ... 20
1.6. Забруднення продуктами зношування автомобілів ... 23
1.7. Виробничі відходи автотранспортних підприємств та шляхи їх утилізації ... 25
Розділ 2. Особливості моніторингу забруднення повітря автотранспортом ... 31
2.1. Система моніторингу забруднень атмосферного повітря ... 31
2.2. Моніторинг забруднення земель уздовж доріг викидами автотранспорту засобами ДЗЗ/ГІС технологій ... 37
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом"

Курсова робота "Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом" і призначений виключно для пошукових систем.

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА - (від греч. oligos - малий, phren - розум і педагогіка), галузь дефектології, розробляюча проблеми виховання і навчання, шляху корекції недоліків психофи-зич. розвитку мислено відсталих дітей, а також питання їх трудової підготовки. Перші спроби виховання і навчання мислено відсталих дітей були зроблені у Франції в нач. 19 в. Ж. Ітаром. У сірок. 19 в. франц. лікар і педагог Е. Сеген узагальнив і оформив у вигляді цілісної медико-пед. системи собств. практику виховання недоумкуватих дітей. Зі 2-й підлога. 19 в. в зв'язку з розвитком загального нач. навчання посилилося увага до проблеми. Холестерин - Важливу роль в життєдіяльності організму грає холестерин. Переважна його частина синтезується самим організмом, а біля 20% поступає з їжею. При порушенні холестеринового обміну відбувається відкладення холестерину і його похідних в стінках кровоносних судин, що є однією з причин атеросклерозу. Згідно з даними співробітників Всесоюзного кардиологического центра, підвищена концентрація холестерину і триглицеридов в крові відмічається в 7.1% випадків серед всіх захворювань атеросклерозом. А серед хворих ішемічною хворобою серця гиперхолестеринемия, триглицеридемия виявлені в 75% випадків. МІСІОНЕРСЬКІ ШКОЛИ - - учбово-виховальні заклади елементарного типу при релігійних місіях. Виникши з поширенням місіонерської діяльності, М.ш. сприяли поширенню релігії, готували місіонерів з місцевого населення, перекладачів, а пізніше - службовців колоніальної адміністрації. У Росії виникнення М.ш. пов'язане з діяльністю Російської православної церкви по поширенню християнства серед багатонаціонального населення територій, в різний час що війшли до складу Російської держави. Ймовірно, перші М.ш. були засновані Стефаном, єпископом Пермським (ок. 1340-1396). У 2-й половині 16 в., після приєднання до. Навіювання (суггестия) - (отлат. suggestio - навіювання) - 1) вплив на особистість, що приводить або до появи у людини крім його волі і свідомості певного стану, почуття, відношення, або до здійснення людиною вчинку, безпосередньо не наступного з норм, що приймаються ним і принципів діяльності. Об'єктом навіювання може бути як окрема людина, так і групи, колективи, соціальні шари (масове навіювання); 2) процес впливу на психічну сферу людини, пов'язаний зі зниженням свідомості і критичності при сприйнятті і реалізації змісту, що вселяється, з відсутністю цілеспрямованого активного його розуміння, розгорненого.
Кожна вагома структурна частина курсової "Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Мілюков Павло Миколайович - (1859-1943). Російський політичний діяч, історик, професор, публіцист. З середини 90-х років - політичний емігрант, перед революцією 1905 р. - один з організаторів і діяльних учасників "підпільної" радикально-буржуазної організації "Союз Звільнення". У революцію 1905 р. - один з найвидніших натхненників ліберальної опозиції уряду; в боротьбі між революцією і самодержавством завжди виступає рішучим прихильником "реальної" політики, виявляючи полуироническое відношення до бреднів дуже захопливих лівих кадетів про засновницькі збори і всіляко домагаючись угоди з урядом з метою спільної ліквідації. Яковенко Валентин Іванович - Яковенко (Валентин Іванович) - літератор і земських статистик. Народився в 1859 р. в Полтавській губернії. Статистикою почав займатися в 1880 р. в московському земстві під керівництвом професора Ф.Ф. Ерісмана, при дослідженні фабрик і заводів; потім працював в Твері, де склав IV тому "Збірник матеріалів для історії тверского земства" (Тверь, 1884). Співробітничав в "Російських Відомостях" і "Вітчизняних Записках", а по припиненні останніх - в "Північному Вісникові". Поселившись в Петербурге в 1888 р., Яковенко брав більш близьку участь в журналі. Уругвай - Уругвай (Uruguay), гос-у в Юж. Америці. У колон, період називався пер. Східний берег і був частиною исп. віце-королівства Ріо-де-ла-Плата. У 1814 р. лідери Східного берега, зокрема "Артігас, порвали з воен. хунтою в "Аргентині і очолили боротьбу за незалежність У., краї продовжувалася до окупації країни Бразілією в 1820 р. У 1825 р. була проголошена незалежна республіка У., визнана за договором між Аргентиною і Бразілією (Рио-де-Жанейро, 1828 р.). У період респ. правління протягом 19 в. відбувалася жорстока боротьба між лібералами ( "Колорадо") і консерваторами-клерикалами (.
У вступі курсової "Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Патрікеєви - Патрикееви - князівський рід в древній Русі. Родоначальником їх був Патрікий Нарімонтович, князь пинский, внук великого князя литовського Гедіміна, бувший начальником новгородской рати проти великого князя Дмитра Іоанновича. При великому князі Василі Дмітрієвіє перейшли на службу в Москву два сини князя Патрікия: старший, Федір, став називатися Хованським, а молодший, Юрій - князь П. Юрій одружувався на дочці великого князя, а племінницю свою, дочку третього брата, видав за брата великого князя, князя Андрія Можайського. Син Юрія П., князь Іван, був першим боярином великого князя Іоанна III, великим.

СОЮЗ ПОВЕРНЕННЯ НА БАТЬКІВЩИНУ - зареєстрований в Болгарії 26 квітня 1922 р. Створений радянською агентурою для репатріації козачих і російських емігрантів, що попали за межу в 1920 р. після боротьби з більшовиками. На третьому місяці після його освіти в ньому з'явилися і Козаки, що "змінили віхи" і ратувати за повернення в станиці. Козаків цей час зібралося більше усього в Болгарії і Польщі. У першій за дорученням Союза В. на Р. діяли есаул A.M. Агеєв і член Військового Кола Дудаков, а у другій - би. командир партизанського загону в Степовому поході полковник Гнілорибов і есаул Данілов. Всіх, що протидіяли їх. ЛІДЕР - (англ. leader - ведучий, керівник) - особа, за якою певне співтовариство визнає право на прийняття рішень, найбільш значущих з точки зору групового інтересу. Диференціація на лідерів і ведених характерна для всіх рівнів громадської організації, від неформальних організацій до політичної еліти. Політичне лідерство зв'язане з постійним пріоритетним впливом з боку певної особи на все суспільство, його здатністю гуртувати людей, змінювати хід подій і спрямованість політичних процесів. Навпаки, невиконання політичними лідерами своєї соціальної ролі приводить до їх відірваності від.
Список літератури курсової "Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом" - більше 20 джерел. МАСОВА КУЛЬТУРА - найменування феномена, що набув широкого поширення у другій половині XX віку. Масова культура - це певний вигляд культури, що характеризується виробництвом культурних цінностей, розрахованих на масове споживання і на усереднений масовий смак, стандартизованих за формою і змістом, що передбачають комерційний успіх, а також поширюваних засобами масової інформації. Сучасна масова культура в Росії відрізняється абсолютно невгамовним прагненням заповнити собою весь культурний простір кожної людини, витіснивши з нього будь-які індивідуальні переваги. Більш того іноді складається враження, що в. РЕСУРСИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ - (фр. ressource - допоміжний засіб) - сукупність коштів, застосування яких забезпечує можливість суб'єкту влади здійснювати визначальний вплив на діяльність і поведінку об'єкта. По А. Етционі, ресурси діляться на утилітарні (лати. utilitas - користь, вигода) (матеріальні), примусові (силові) і нормативні (ресурси переконання). Г. Лассуелл виділяє наступні основні ресурси ("основні цінності"): любов і повага, моральний борг, багатство (або добробут), уміння і навики, обізнаність (образованность) і інш. А. Юрьев відносить до основних ресурсів власті сировинні, енергетичні.

РИНОК - (market) - сфера обміну товарів на гроші і грошей на товар, зв'язки між відособленими товаровиробниками; місце, де здійснюється акт купівлі-продажу товарів. Ринок не може і не повинен регулюватися політичними коштами, втручанням влади, але і не повинен випадати з поля зору політиків, володарів. Він вимагає до себе уваги, зацікавленої відносини, турботи про сприятливі зовнішні і міжнародні умови для його розвитку Р. має складну структуру, яку можна оцінювати по різних основах. По об'єктах -Р. продуктів, засобів виробництва і предметів споживання, послуг, інвестицій, цінних паперів, технологій.
Посилання в тексті роботи "Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГРИГОРІЙ СИНАИТ - (ок. 1255 або в 1265, Кукула, у Клазомен, Лідія - 27 листопада 1346 в монастирі Парорії) - візантійський чернець, містик. Став ченцем (швидше усього, після 1337) на Кіпрі, куди біг юнаком після турецького полону; вступив в монастир на Синає, відвідав св. місця в Палестіне. На Кіпрі вчився у аскета Арсенія, потім до 1325 знаходився в монастирі Філофея, який покинув лише в зв'язку із загрозою нападу османов. Заснував монастир в горах у Странжі у Фракиї ок. 1330 (при підтримці болгарського царя Івана Олександра), куди збиралися як грецькі, так і слов'янські ченці. Житіє св. Григорія, написане його. КОНТРКУЛЬТУРА - (лати. contra - проти і cultura - обробіток, оброблення) - форма вираження духовного протесту проти совр. буржуазної культури, що набула поширення серед частини молоді країн Заходу в 60 - 70-х рр. Знаменує собою відкриту відмову від соціальних цінностей, моральних норм і етичних ідеалів споживчого об-ва, стандартів і стереотипів масової культури, образу життя, в основі к-рого лежить установка на респектабельність, соціальний престиж, матеріальне благополуччя. Ця відмова, як правило, виражається в негативізмі по відношенню до культурних досягнень людства і екстравагантної манери мислення. ІНТЕРВ'Ю - (від англ. interview - бесіда, зустріч) - спосіб отримання інформації за допомогою усного опиту. У історії І. виділяються три етапи розвитку: 1) застосування І. в області психотерапії і психотехники, що привело до створення психологічних консультацій; 2) використання І. в конкретних соціологічних і психологічних дослідженнях, де уперше встали питання валидности різних способів І. і достовірність інформації, що отримується; 3) сучасний етап характеризується координацією практичних, теоретичних і методологічних проблем І. з метою використання його як особливого методу отримання.

МАНІЯ (MANIA) - Патологічний психічний стан, що звичайно представляє фазу маніакально-депресивного захворювання. Манія характеризується неадекватно високим душевним підйомом, гиперактивностью, а завищена самооцінка часто збагачується паранойяльним уявленням про свою велич. Прагнення нових вражень і переживань відбивається в мовному натиску і польоті ідей. Підйом настрою і завищена самооцінка не відповідають реальності, оскільки насправді індивід переживає (звичайно несвідомо) почуття втрати і краху. Індивід знаходиться в стані прекрасного самопочуття, заперечуючи в своїй уяві реальність травматичних переживань, як. Комунікація візуальна у тваринних - передача і прийом інформації за допомогою зору. Візуальний канал зв'язку забезпечує екстрене надходження інформації зі значних відстаней і вельми ефективний в кач. кошти дистантной зв'язку. До того ж відсутнє швидке затухання сигналу, як при акустичній комунікації: поки тварини знаходяться в межах видимості один одного, вони є постійними взаємними джерелами візуальної інформації. У зоровій комунікації використовуються сигнали двох типів: дистантні, діючі на значних відстанях, і ближні, діючі на коротких відстанях. Приклад перших - неспецифічні сигнали, виникаючі як наслідок самої присутності особнів. СОМНАМБУЛІЗМ (АБО СОМНАМБУЛИЧЕСКОЕ СТАН) - En.: Somnambulism В медичній літературі з часів Месмера і Пюїсепора описувалися гіпнотичні "стану" такої інтенсивності і специфічності, що їх сталі називати викликаним сомнамбулизмом. На естраді саме ці вияви демонструються в ході уявлення. У цей час слово "сомнамбулізм" вживається рідко, як критерій високої прищеплюваності в поєднанні з підвищеною фізіологічною реактивністю і спонтанною амнезією змісту сеансу, виникаючою на виході з стану (Weitzenhoffer, 1988, 2). Ериксон використовує цей термін, "коли хтось здатний діяти в трансі, як в стані пильнування, повністю. СТОМЛЕННЯ - тимчасове зниження працездатності під впливом тривалого впливу навантаження. Виникає внаслідок виснаження внутрішніх ресурсів індивіда і розузгодження в роботі забезпечуючих діяльність систем. У. має різноманітні вияви на поведенческом (зниження продуктивності труда, швидкості і якостей роботи), фізіологічному (вегетативна декомпенсация, ускладнення виробітку умовних зв'язків, підвищення інтертності в динаміці нервових процесів), психологічному (зниження чутливості, порушення уваги, пам'яті, інтелектуальних функцій, зсуви в емоционально-мотивационной сфері) рівнях. Суб'єктивне відчуття.