На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Монополізація мас-медіа: світовий досвід

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження монополізації мас-медіа ... 5
1.1. Поняття мас-медіа ... 5
1.2. Монополізація та концентрація мас-медіа ... 9
Розділ 2. Аналіз особливостей світового досвіду монополізації мас-медіа ... 17
2.1. Сучасний стан розвитку медіакорпорацій в Україні ... 17
2.2. Характеристика особливостей монополізації мас-медіа за кордоном ... 27
2.3. Порівняльна характеристика монополізації ринку медіа України та США ... 31
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Монополізація мас-медіа: світовий досвід" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Монополізація мас-медіа: світовий досвід"

Курсова робота "Монополізація мас-медіа: світовий досвід" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Монополізація мас-медіа: світовий досвід", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Монополізація мас-медіа: світовий досвід" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Монополізація мас-медіа: світовий досвід" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ - педагогічно організований процес підготовки учнів до самостійного читання книг відповідно до індивідуальних і соціально значущих інтересів і потреб. Термін запропонований (1886) В. П. Шереметевським в методиці навчання читанню; з 2-й підлога. 19 в. закріпився в русявий. пед. науці і шк. практиці для позначення обов'язкового по програмі розділу навчання читанню. У отеч. школі В. ч. стало елементом уч. процесу, що охоплює всі рівні навчання, включаючи старшу. Специфіка В. ч. лит. творів в тому, що його цілі і відбір книг приречені і обмежені, з одного боку, системою навчання і можливостями реального. НОВОРУССКИЙ Михайло Васильович - [28 9(10 10) 1861, Нова Русса, нині в Маревськом р-не Новгородської обл, - 21 9 1925, Ленінград], популяризатор науч. знань, письменник, діяч рев руху Закінчив на казенний рахунок Петерб духовну академію (1886) Кандидат богословия (дисс "Основи моральності в емпирич філософії") Залишений при академії, готував магістерську дисс об психол. і пед.взглядах Ф Бенеке Працюючи в Петерб союзі сту-денч земляцтв, познайомився з АИ Ульяновим і інш. народовольцами За причетність до підготовки замаху на имп Олександра III арештований в березні 1887 Особливою присутністю Синоду засуджений. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДА (ЦИТ) -   - науково-дослідна установа з розробки, демонстрації і пропаганди принципів наукової організації труда і підготовки робітників. Осн. в 1920 (організатор і директор ЦИТа А.К. Гастев), з 1931 у ведінні ВСНХ СРСР. У інституті співробітничали інженери, фахівці по биомеханике, психотехнике, психофізіології труда, рефлексологии, економісти. ЦИТ став першою установою, що розробляла проблеми підготовки кваліфікованих робітників на експериментальній основі. Його базами були лабораторії і "трудова клініка" ЦИТа, дослідні станції ( "оргастанции"), учбово-настановні цехи на підприємствах; АТ. ПЕДАГОГ СОЦІАЛЬНИЙ - фахівець з роботи з дітьми і дорослим населенням в соц.-культурній і сімейно-побутовій сферах. Відповідно до тарифно-кваліфікаційної характеристики, що включає його посадові обов'язки (7 - 14-й розряди), соц. педагог: - здійснює комплекс заходів щодо виховання, освіти, розвитку і соц. захисту особистості дітей в установах і по місцю проживання; - вивчає особливості особистості учнів, навколишньої микросреди, умови життя; - виявляє інтереси і потреби, труднощі і проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поведінці дітей і своєчасно надає їм соц. допомогу і підтримку; - виступає.
Кожна вагома структурна частина курсової "Монополізація мас-медіа: світовий досвід" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІЙСЬКОВА КОЛЕГІЯ - центральний орган військового управління в Росії в XVIII - початку XIX в. Створена указом Петра I від 11 грудня 1717 м., почала діяти з 1 січня 1720 м. По указу від 3 червня 1719 м. включала президента, 2-го президента (після 1720 м. - віце-президента), радників (з генералів) і асесорів (з штаб-офіцерів). При В.к. перебували: канцелярія (на чолі з обер-секретарем), що розділялася на повитья і що відала комплектуванням, організацією і службою військ; артилерійська експедиція; генерал-аудитор (судна частина), прокурор і генерал-фискал (таємний нагляд). Незалежно від В.к. існували. Преторія - 1) Латинське слово (ргое- torium ). Спочатку воно означало "шатро воєначальника" в римському таборі, а згодом (не говорячи про інші значення) стало означати палац, в якому жив правитель провінції, і де він проводив суд. У Новому Заповіті цим словом названий палац, в якому жив Пілат. Туди привели Іїсуса з будинку Каїафи, і там Він був допитуваний Пілатом і истязуемий солдатами в той час, як євреї чекали рішення у дворі. З суддівського місця, званого Гаввафа, Пілат почав проводити суд (Мат. 27:27; Map. 15:16; Іоан. 18: 28.33; 19:9). Де була розташована претория Пілата? Одні. Загальна характеристика 4-го сторіччя розвитку Русі - В цей період поступово падає значення південно-західної Русі. Князівські усобиці, важке обкладення нижчих класів населення, безперервний напад на Русь степових кочівників що половцев-все це женеться народ з приднепровья, з одного боку в область р. Висли, з іншого боку - на північний схід, за р. Угру в міжріччі Оки і Волги. Посилюється, завдяки цьому, на північному сході владимиро-суздальская земля, будуються міста, пожвавлюється торгівля і промисловість, складається великорусская народність. Андрій Боголюбський висуває ідею сильної одноосібної князівської влади. Володимир на Клязьме.
У вступі курсової "Монополізація мас-медіа: світовий досвід" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛАЖЕЧНИКОВ - Іван Іванович (1792, Коломна - 1869, Москва), російський прозаїк. Перші твори Лажечникова - філософські міркування "Мої думки" і повествующие про кампанії 1813-15 рр. "Похідні записки російського офіцера". У історію русявий. літератури Лажечников увійшов як автор історичних романів. "Останній Новік" (1831-33), дія якого розвертається в Ліфляндії під час Північної війни, приніс автору популярність (""Новік " є твір незвичайний, ознаменований друком високого таланту" - В. Г. Белінський). Головний твір письменника - роман "Крижаний.

Аракчеєви - Аракчееви - граф і дворяни. Про походження цього прізвища, як видно з III частини "Загального гербовника російських дворянських родів", відомо, що Аракчеєви походження древнього і благородного і за службу російському престолу "даровані були від государів маєтками і на оні грамотами". У "Родовідній книзі" (изд. "Російської Старовини") генеалогія А. починається словами: "Грамотою царів Іоанна і Петра Алексеєвичей від 6 березня 1695 року новгородец Іван Степанович Аракчеєв "за службу предків і свого батька і за свою власну службу під час війни з Польщею при царі Олексії Михайловичі". МЕНЕДЖМЕНТ КОНФЛІКТНИЙ - (від англ. management - управління, організація) - розділ сучасної конфликтологии, що вивчає проблеми управління конфліктними відносинами. Основні положення теорії менеджменту конфліктного можуть бути сформульовані таким чином: Управління розвитком конфліктних ситуацій є управлінням людьми. Тут мають своє значення всі без виключення чинники і мотиви власне людської поведінки, що включають об'єктивні і суб'єктивні, матеріальні і духовні, ідеальні, раціональні і інші моменти. Їх ніколи не можна представити вичерпним образом і тому в характеристиці передбачуваного розвитку подій в.
Список літератури курсової "Монополізація мас-медіа: світовий досвід" - більше 20 джерел. Общеказачий з'їзд - 23 - 29 березня 1917, Петроград. Зізваний з ініціативи Петроградського суспільства взаємодопомоги донських козаків. Проводився з санкції начальника штабу Главковерха, який наказував відрядити на з'їзд від кожного козачого полку по одному офіцеру і козаку. У зв'язку з обмеженим часом на підготовку не всі представники полків змогли прибути, проте всі козачі війська мали своїх представників на ньому. Брало участь понад 800 делегатів, переважали офіцери і чиновники, але були присутні і рядові козаки. З'їзд відкрив А. П. Савватеєв, що примикав до кадетів депутат 4-й Державної Думи. Головою був. СТРУВЕ Петро Бернгардовіч (1870-1944) - крупний російський теоретик консервативного лібералізму і практичний політик - член ЦК кадетської партії, депутат II Державної Думи. Лібералізм Струве, як він неодноразово підкреслював, грунтується на філософській ідеї індивідуалізму, ідеї "верховної цінності особи і службового значення соціального організму". Струве був яскраво вираженим государственником. Його етатізм зазнав визначену і досить значну еволюцію. У своїх перших роботах російський мислитель в полеміці з марксизмом підкреслює, що держава є не тільки організацією панування (таким "воно є в суспільстві, в якому підпорядкування одних груп.

Праворадікальний тероризм в ФРН - Зростання активності неонацистов спостерігається в нач. 1980-х рр. Вони, як правило, вдаються до безадресного терору, прагнучи нанести максимальний збиток і викликати масову загибель людей. Найбільш значна акція цього роду - вибух 26.9.1980 в Мюнхене на Терезієнвезе під час профспілкового свята, зроблений членом військово-спортивної групи Гофмана студентом Гундольфом Келером. Диверсія спричинила загибель 12 чоловік, були поранилися більше за 200. У нач. 1980-х рр. в ФРН нараховувалося до 42 неонацистских організації терористичного характеру. Народно-соціальний рух Німеччини на чолі з.
Посилання в тексті роботи "Монополізація мас-медіа: світовий досвід" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ШТИРНЕР Макс - (псевд.; наст. ім'я і фам. - Каспар Шмідт, Schmidt) (25 жовтня 1806, Байрейт, - 26 червня 1856, Берлін) - німецький философ-младогегельянец, теоретик анархізму. У кн. "Єдиний і його власність" (1844, русявий. пер. 1918) намагався послідовно відстоювати соліпсизм в антропології, етиці і праві. Основна думка Штірнера складається в тому, що ідеали і соціальні атрибути людини являють собою щось загальне, тоді як всяка емпірична особистість одинична. Тому все, що відноситься до "людини" взагалі, не відноситься до даному ("єдиному") "Я". Поняття. ДЛЯ-САМ-БУТТЯ - (німий. Das Fursichsein) - категорія "Науки логіки" Гегеля. Вводиться в 3-й розділі 1-й книги ("Буття"). Попередній рух категорій вже залишив позаду і стадію буття (Sein) як такого (буття - ніщо - становлення), і стадію готівкового буття (Dasein) (готівкове буття - кінцівка - нескінченність). Категорія "для-себе-буття" відображає те, що якісне буття завершене, що воно є "нескінченне повернення в себе" (Наука логіки, т. 1. М., 1970, з. 224). Якщо буття початку ("чисте буття") позбавлене визначеності, а готівкове. ГІПНОТИЧНИЙ СТАН - En.: Hypnotic state Ще два сторіччя назад було помічено, що певні дії деяких осіб по відношенню до інших осіб викликають так несподівану поведінку, що для його пояснення (Або через відсутність таку) вдалися до поняття особливого стану (див. змінений стан свідомості), в яке приблизно входить пацієнт. У цей час думки розходяться: чи потрібно розцінювати гіпноз як стан, що має на увазі перерву в звичайному стані пильнування, або як вияв досить відомих психологічних механізмів? (Див.: особливі процеси.) Позиція Еріксона тто цьому мотиву недостатньо ясна. На думку Росси, Еріксон безсумнівно дотримувався.

Дезадаптация шкільна - [фр. des - від, раз лати. adaptare - пристосовувати] - неможливість шкільного навчання і адекватної взаємодії дитини з оточенням в умовах, що пред'являються даній конкретній дитині тією індивідуальною микросоциальной середою, в якій він існує. Найчастіше виявляється в неможливості навчання дитини по програмі, адекватній його здібностям, а також в поведінці, не согласующимся з прийнятими дисциплінарними нормами. Виділяються наступні чинники, сприяючі Д. ш.: (1) шкільний (відсутність індивідуального підходу до дитини, неадекватність виховальних заходів, відсутність своєчасної допомоги учню. Інтелігентність - (лати. intelligentis - знаючий, що розуміє, розумний) - 1. термін російського письменника 60-х років 19 віку П.Д.Боборикина, покликаний означати глибоку внутрішню культуру поведінки, засновану як на природному, так і на розвиненому завдяки серйозній освіті інтелекті. Це, в свою чергу, як передбачається, дозволяє індивіду цілком усвідомлювати фундаментальне значення базових духовних цінностей, включаючи самоповага, повага достоїнства інших людей, їх прав, свободи самовираження і тим самим вибудовувати свої межличностні відносини відповідно до високих стандартів поведінки, а також. АДАПТАЦІЯ ТЕСТУ - пристосування тесту до нових умов його застосування. Об А. т, говорять при необхідності його застосування в демографічних групах (вікових, професійних, національних, освітніх і інш.), відмінних від тих, на яких була проведена стандартизація тесту і перевірена його надійність і валидность. Найбільше значення при цьому має адаптація зарубіжних тестів у разі застосування їх в іншій країні. Процесс А. т. в загальному випадку включає в себе рішення наступних задач: 1) аналіз придатності тесту і можливості його застосування в нових умовах; 2) переклад тесту і інструкцій до нього на мову. Американська психіатрична асоціація - (American Psychiatric Association) АРА, осн. в 1844 р., є найстарішим національним мед. про-ом в США. Протягом перших 50 років вона залишалася невеликий орг-цией лікарів, що займають пости директорів закладів для душевнохворих. У 1892 р. вона була перейменована в Американську медико-психологічну ассоц. (The American Medico-Psychological Association), а її нинішня назва була затверджена в 1921 р. Кількість її членів виросла з 900 в 1918 р. до більше за 26 тис. в 1981 р. Це становить 70% від орієнтувально 31 тис. психіатрів, що нараховуються в США. Більше за 400 членів представляють інш. країни. Всі.