На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст.

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Монастирські літописи ХVІІ - ХVІІІ ст. як зразок оригінальної літературної інтерпретації подій, побудови своєрідної моделі української історії ... 5
1.1. Літописи споріднених монастирів ... 5
1.2. "Кройніка." Феодосія Софоновича ... 10
1.3. "Синопсис" ... 13
Розділ 2. Монастирсько-церковне літописання XVII - XVIII ст. як пам'ятка літератури ... 17
Розділ 3. Державницькі ідеї українського крайового літописання ... 25
Висновок ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст." тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст."

Курсова робота "Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст." виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст.", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст." і призначений виключно для пошукових систем.

КАНАДА - (Canada), гос-у в Сівбу. Америці. Федерація в складі 10 провінцій і 2 терр. Пл. ок. 10 млн. км2. Нас. 26,1 млн. чол. (1989). Офіц. мови англійський і французький. Столиця - Оттава. З 1608 К. була франц. колонією, освіта була зосереджена в руках ка-толич. церкви. Першими школами була Маленька школа єзуїтів в Квебеке (нач. школа для хлопчиків), відкрита в 1635 (з 1655 стала повної ср. школою), і Школа урусулинок (для дівчинок, 1642). У 1668 були відкриті 2 школи з практич. навчанням (готували теслярів, кравців і інш.). У англ. частини К. на про. Ньюфаундленд протягом багатьох років не було. Мова тваринних - закрита природжена система сигналів тваринних, яка виконує, в основному, коммуникативную функцію; в більш широкому значенні, що включає передачу інформації заочно, через середовище мешкання, - узагальнена назва знакових систем тваринних. Існування ссавців в навколишньому середовищі і сам процес перетворення середи тваринами в ході життєдіяльності носять знаковий характер. "Подібно знакам людини, знаки тварин є двосторонніми: по каналах зв'язку може бути переданий тільки матеріальний носій (фізична частина сигналу, план вираження знака), але не його значення, або план змісту знака. Тому. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ - основна категорія функціональної стилістики, що вивчає системні відносини язикових коштів в процесі їх функціонування в залежності від сфер, умов і цілей спілкування, а також відповідні умови вибору язикових одиниць і їх організацію в процесі мови. Ф. з. визначається як властивість язикової тканини тексту, зумовлена специфікою його екстралингвистической основи і що виражається у взаємозв'язку язикових одиниць тексту загального функціонального значення (М.Н. Кожіна). Ф. з. мови розуміються як шари (підсистеми) язикових коштів, що володіють загальним функціональним значенням і. СТАЖУВАННЯ - виконання випускником проф. уч. закладу виробництв, посадових обов'язків на певному робочому місці і з обмеженою відповідальністю. Проводиться з метою адаптації до конкретних умов проф. діяльність. У СРСР. була введена як обов'язкова для випускників всіх вузів і технікумів в 1973. Проводиться по індивідуальних планах відповідно до програм тих орг-ций, на підприємства к-рих розподіляються випускники або по тематиці к-рих передбачається виконання ними н.-і, робіт. Індивідуальні плани затверджує ректор (проректор). вузу. Протягом року випускники вузів виконують на підприємстві (в установі).
Кожна вагома структурна частина курсової "Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ - З роду Галіцких князів і королів. Син Лева Даниловича і угорської королевни. Король Галіцкий з 1301 р. ЖЕ.: з 1282 р. дочка кн. Тверского Ярослава III Ярославича. до 1316 р. В 1288 році, взнавши, що Володимир Волинський при смерті і заповідав свої володіння Мстіславу Даниловичу, Юрій послав сказати йому: "Б'ю чолом Богу і тобі: Дай мені, пан батечко, Брест". Володимир, однак, відмовив. У грудні 1289 року він помер. Юрій зараз же захопив Брест, Каменец-Литовську і Бельськ, всюди посадив свої гарнізони і став княжити в Бресте. Бояре радили Мстіславу почати війну, але той послав єпископа до брата. Егише (Єлісей) - святий, прославлений вірменський подвижник, богослов і історик V в. За переказами, в молодості Егише служив у війську у славнозвісного вірменського полководця Вардана Маміконяна, був його секретарем і воював з персидцями. Після кривавої Аварайрської битви 451 р., в якій загинув Вардан Маміконян, Егише віддалився з військової служби, прийняв чернецтво і поселився в Моккських горах Вірменії. Там він написав декілька своїх перших творів, в тому числі твір "Об Вардане і війні вірменській" - історію Вірменії з часу падіння династії Аршакидов до 464 або 465 рр. Цей труд вважається одним з. Неплюев Микола Миколайович - Неплюев Микола Миколайович - суспільний діяч і письменник (1851 - 1908). По закінченні курсу в Петербургськом університеті служив при російському посольстві в Мюнхене; потім, пробувши 2 року вільним слухачем в Петровської землеробській академії, поселився в своєму родовому маєтку Глуховського повіту Чернігівської губернії і став займатися навчанням селянських дітей. Він заснував дитячий гуртожиток при початковій школі, що міститься ним, чоловічу і жіночу сільськогосподарські школи, дитячий притулок і як завершення цих починів, в 1889 р. Крестовоздвиженское трудове братство.
У вступі курсової "Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Іван Борисович - Іван Борисович - єдиний син Бориса Михайловича, князя кашинского (помер в 1395 р.). Згадується з 1399 р. Великий князь тверской, Михайло Олександрович, перед смертю, розподіляючи між дітьми своїми Тверськую землю, призначив сину Василю і внуку Івану Борисовичу Кашин і Коснятін. Не встигли князья роз'їхатися, як дядько і племінник стали терпіти пригнічення від бояр старшого дядька великого князя Івана (див. нижче - Іван Михайлович). Жалоба на бояр останнього, погіршила відносини до великокняжескому стола. Сильний Іван Михайлович відповів, що бояре роблять так "по його слову". Але Івану Борисовичу.

Леонова Дарья Михайлівна - Леонова, Дарія Михайлівна - видатна оперна співачка-контральто (1835 - 1896). Вчилася в Санкт-Петербургском театральному училищі, одночасно виступаючи на Імператорській сцені у водевілях і п'єсах з співом. У 1852 р. з величезним успіхом дебютувала в "Житті за Царя" Глінки, якому голос Леонової дуже сподобався; він сам пройшов з нею партію Вані, так і після займався з нею, написав для неї "Молитву" і мав намір писати оперу "Двумужніца". У 1857 - 1858 роках концертувала за межею і дуже сподобалася Мейерберу і Обберу, що умовляв її залишитися в Парижі. До 1873 р. співала на Імператорській сцені в обох. НАНОТЕХНОЛОГИИ - способи виробництва і застосування штучно створених об'єктів нанометрових розмірів (1 нанометр (нм) рівний одній мільярдній частці метра). Речовини, створені на основі нанотехнологий, називають наноматериалами. Неозброєним оком чоловік здатний побачити предмет, розміром приблизно 10 тис. нм. Від використання нанотехнологий в останні роки стали залежати темпи науково-технічного прогресу. У науковий оборот термін "нанотехнологии" ввів в 1974 р. японський фізик Норіо Танігучи, що запропонував його для позначення механізмів, розміром менше за один мікрон. Вважається, що передвісником.
Список літератури курсової "Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст." - більше 20 джерел. МАЛЕР -  Хорст, терорист Фракції Червоної Армії. Виходець з багатої сім'ї, забезпечений юрист, з перших кроків кар'єри прийнявся захищати "маленьких безправних людей". Притягувався 7 разів до суду за політичну діяльність. Брав участь в народних демонстраціях, але його можна було побачити і в респектабельних дискусійних клубах "нових лівих". Захищав Баадера, Енслін і інших терористів на суді в 1968. У той час, поки терористи від'їжджали висновок, Малер організовував самостійні терористичні акти - проводив вибухи у видавництві Шпрінгера. У складі четвірки фундаторів РАФ. ПЛЮРАЛІЗМ - (PLURALISM) - наявність в сучасному суспільстві різнорідних інститутів і організацій, що мають різноманітні (diversified) релігійні, економічні, етнічні і культурні інтереси. Політичним плюралізмом характеризується суспільство, де влада (владна могутність) (power) широко розподілена між численними групами, які знаходяться в жвавих станах конфлікту, суперництва і співробітництв один з одним. Політичний плюралізм [як характеристика ] може відноситися також до урядових і інших суспільних інститутів, що забезпечують можливість так широкого розділення влади. Як політична філософія плюралізм.

ГУМАНІЗМ - ( лати. humanus людський, людяний) - ідея і доктрина, що засновується на визнанні верховної цінності людської особистості, її прав на вільний розвиток і вияв здібностей, затвердження блага окремої людини як критерію оцінки якості суспільних відносин; У епоху Возрожденія Г. виступає як широкий социокультурное рух, заснований на вимозі свободи всіх виявів людської природи, реалізації права на насолоду в земному житті, звільнення людини від гньоту і нерівності. У XVII-XVIII вв. в рамках гуманистической ідеології розроблялися ідеї природного права, атеїстичні концепції; німецький.
Посилання в тексті роботи "Монастирсько-церковне літописання ХVІІ-ХVІІІ ст." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛОЙОЛА Ігнатій - (1491, Лойола, Кастілія31 липня 1556, Рим) - іспанський містик, фундатор чернечого ордена єзуїтів. До 30 років вів життя звичайного іспанського дворянина. Будучи важко поранився під час облоги Памплони в 1521, пережив духовну кризу, внаслідок якого став глибоко віруючим християнином. Частину життя, що Залишилася присвятив християнській проповіді, написанню мистико-аскетичного твору "Духовні вправи" і створенню "Суспільства Іїсуса" (ордени єзуїтів). Канонізований в 1622. Як філософ-містик Лойола ближче до східної аскетичної традиції. Не випадково його твір "Духовні. РЕЛІГІЯ - (лати. - набожність, святиня, предмет культу) - 1.У широкому значенні релігія - це система вищих абсолютних цінностей і віддане відношення до них. Всі люди в цьому значенні релігійні. 2.У вузькому значенні релігія - це світогляд, мироотношение, заснований на визнанні вищого сакрального початку в світі. Релігія охоплює внутрішній і зовнішній світ людини, пропонуючи систему верований і етичних розпоряджень. У різних формах релігія супроводить людство на всьому його історичному шляху. Її виникнення вчені відносять до 40 - 50 тис. до н. е. (С. Токарев), а деякі (академік Г. Окладников). СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ - спеціальна соціологічна теорія, об'єктом дослідження якої є соціальні конфлікти, а також соціальні закономірності окремих внутриличностних конфліктів, передусім самогубств. Піонерами вітчизняної науки у вивченні конфлікту, нарівні з правознавцями, є соціологи. У 1924-1929 рр. вони активно вивчали трудові конфлікти в умовах непу. Першою роботою з'явилася брошура П. О. Гріффіна і М. І. Могильовського "Трудові конфлікти і порядок їх дозволу". Що Існували в 20-е рр. ХХ в. статистичні матеріали по трудових конфліктах були відкриті для усього управлінського персоналу. Це дозволяло аналізувати.

Афазія - (aphasia) А. називають порушення мови, викликане пошкодженням або захворюванням головного мозку. Ці порушення відрізняють від порушень мови, викликаних інш. причинами, напр. розумовою відсталістю, паралічем голосового апарату або порушеннями сенсорних функцій. Було запропоновано неск. систем классиф. різних видів порушень мови виходячи з симптоматики. Більшість цих систем проводять принаймні одне загальне розмежування між порушеннями здатності говорити (експресивна А., або А. Брока) і порушеннями здатності розуміти мова (рецептивная А., або А. Вернике). А., зачіпаючі к. обмежену мовну здатність. МОВНА ВІДПОВІДЬ - різновид моторної дії (нарівні з цілеспрямованими рухами кінцівок людини), здійснюваної за допомогою звукової мови. Така мова являє собою особливий рух, оскільки артикуляционні акти, лежачі в основі звукообразования, безпосередньо пов'язані з вищими психологічними функціями, з формуванням і висловлюванням понять, думок. Як звукова, так і письмова мова - це код, який при хорошому знанні мови не вимагає спеціальної операції перекодування. Існують три специфічні особливості мовних дій в порівнянні з іншими реакціями. 1) Мовні програми значно менш схильні до автоматизації і виходу з-під контролю свідомості. Естетичний розвиток - [феч. aisthetikos що відноситься до почуттєвого сприйняття] - розвиток здатності переживати різні явища дійсності як прекрасні, тобто з особливим емоційним відношенням (що базується на сприйнятті цінності індивідуального людського існування). Подібне відношення формується у дитини в спілкуванні з дорослим, в умовах спеціально організованого виховання і навчання (на основі різних конституциональних передумов). У ході такого навчання дітям відкривається неутилітарна цінність усього навколишнього, з'являється почуття емоційно-духовної причетності що сприймається, тобто розвивається естетичне. КАПІТАЛІЗМ - соціально-економічна організація індустріального суспільства, що переважала і що затвердилася в Новий час (XVIII-XIX вв.) в Західній Європі і Північній Америці і що розповсюдилася в багатьох інш. країнах. Основа К. - приватна власність на засоби виробництва і експлуатація найманих працівників капіталом. У періодизації всесвітньої історії, по К. Марксу, К. являє собою останню антагоністичну суспільно-економічну формацію, сменяющую рабовласницький лад і феодалізм і попередню неантагоністичній соціалістичній (комуністичної) формації. Розвиток До., в порівнянні з попередніми епохами.