На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Молодіжна політика України

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади державної молодіжної політики ... 5
1.1. Поняття "молодь" ... 5
1.2. Поняття та сутність державної молодіжної політики ... 8
1.3. Структура державної молодіжної політики ... 12
Розділ 2. Становище молоді в Україні ... 15
2.1. Становище молоді в основних сферах життєдіяльності ... 15
2.2. Найважливіші соціальні проблеми молоді ... 21
Розділ 3. Зародження та розвиток державної молодіжної політики ... 24
3.1. Причини зародження державної молодіжної політики ... 24
3.2. Основні моделі державної молодіжної політики ... 26
3.3. Становлення державної молодіжної політики в Україні ... 28
Розділ 4. Сутність сучасної державної молодіжної політики України ... 32
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Молодіжна політика України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Молодіжна політика України"

Курсова робота "Молодіжна політика України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Молодіжна політика України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Молодіжна політика України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Молодіжна політика України" і призначений виключно для пошукових систем.

МЕТОДИ ВИХОВАННЯ - сукупність якби. загальних способів рішення воспитат. задач і здійснення воспитат. взаємодій. У теорії і практиці виховання проблема методів є однією з найбільш складних і спірних тим. У термінології М. в. немає чіткості: одні і ті ж поняття можуть бути названі методами, принципами, прийомами і т. д. Практично у кожного педагога складається суб'єктивне уявлення об М. у., в т. ч. в залежності від конкретних цілей і задач виховання. Єдина систематика М. в. також відсутній. Трудність класифікації М. в. складається в тому, що вона не може бути проведена по одному критерію, т. до. один метод. Військово-педагогічний процес -  цілеспрямована, організована система учбово-виховальної діяльності командирів, штабів, фахівців виховальних структур, громадських організацій по підготовці воїнів і вояцьких колективів до дій по призначенню. Головне призначення військово-педагогічного процесу в мирний час - підтримка високої бойової готовності вояцьких частин і підрозділів, успішне рішення ними учбово-бойових задач. По своїй суті це соціальний процес, покликаний реалізувати положення Конституції Російської Федерації про захист Вітчизни, чинного законодавства з оборонних питань і інші вимоги органів державної влади. Доменне ім'я - привласнене сайту унікальне ім'я, що дозволяє однозначно ідентифікувати сайт в мережі Інтернет і звернутися до його вмісту (контенту). Доменні імена призначаються (реєструються) відповідними організаціями, що відповідають за формування структури World Wide Web в даному регіоні. Адреса сайта являє собою унікальний цифровий номер (IP - Internet Protocol), що складається з чотирьох чисел від 0 до 255 (байтів), що записуються через десятеричну точку. Для зручності цифровому імені може бути зіставлене доменне ім'я (DNS - Domain Name System), що звичайно також складається з декількох частин, що. БОЛЬНОВ (BOLLNOW) ОТТО ФРІДРІХ (1903-1991) - - німецький філософ і педагог. Здобув фізико-математичну освіту. Захистив (1925) дисертацію по теоретичній фізиці у М. Борна. У 1926-31 вивчав філософію, психологію і педагогіку під керівництвом Е. Шпрангера, М. Хайдеггера, Р. Нуля. З 1931 викладав в Геттінгенськом університеті. Очолював кафедри педагогіки і психології університетів Гессена (з 1939), Майнца (з 1945) і Тюбінгена (з 1953). Поч. ч. Німецького педагогічного суспільства (1978), поч. д-р декількох університетів. Відомий як інтерпретатор філософський-педагогічних поглядів В.Дильтея. Один з родоначальників педагогічної антропології, яку.
Кожна вагома структурна частина курсової "Молодіжна політика України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГУС - (goes) Хуго ван дер (ок. 1435-40, Гент? - 1482, монастир Родендале поблизу Брюсселя), нідерландський живописець. Працював головним чином в Генте, де вступив в гільдію Св. Луки. З 1475 м., прийнявши чернечий сан, жил в монастирі Родендале, продовжуючи займатися живописом. Імя Х. ван дер Гуса було широко відомо за житті; замовлення на алтарні композиції поступали не тільки від місцевих цінителів його мистецтва, але навіть з Італії. У своїй творчості художник продовжив традицію живопису Рогира ван дер Вейдена; однак в порівнянні з напружено-драматичними, але зовні стриманими. КИВОТ, або КОВЧЕГ СВЯТИНІ (Арон На-кодеш) - До., в якому знаходяться свитки Тори в кожній синагозі. Він стоїть, звичайно, біля тієї стіни синагоги, яка звернена до Храмової гори. У Вавілонії, розташованої на сходу від Ерец-Исраель, К. стояв біля західної стіни; в більшості сучасних єврейських общин, що знаходяться на заходу від Ерец-Исраель, К. стоїть біля східної стіни синагоги. Але якщо по якихсь причинах К.С. відсують від східної стіни, то він ставиться у південної. Місце До., і з ним вся східна сторона вважаються самими почесними в синагогах. У К. молиться кантор*, перед К. виступають рабин общини або даршан (проповідник), а. АСТУРИАС - (asturias) Мігель Анхель (1899, Гватемала - 1974, Мадрид), гватемальский прозаїк, поет, публіцист, суспільний діяч, дипломат. Літературним дебютом Астуріаса став вихід поетичного збірника "Промінь зірки". У 1946 м. опублікував романа "Сеньйор Президент", вмісний яскраві художні викриття кривавої диктатури Естрада Кабрери. Книгу заборонили, письменник неодноразово арештовувався, жив під наглядом поліції. Після падіння диктаторського режиму Астуріас суміщав заняття літературною творчістю з виконанням дипломатичних доручень гватемальского уряду в країнах Західної Європи.
У вступі курсової "Молодіжна політика України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Костянтин I Великий (Флавий Валерій Аврелій Костянтин) - Костянтин I Великий (Флавий Валерій Аврелій Костянтин) (Constantine I, the Great, Flavius Valerius Aurelius Constantinus) (ок. 274 - 337), рим. імператор (324 - 37). Армія проголосила К. імператором після смерті його батька Констанция I в 306 р. під Ебораком (Йорком). Після періоду политий, неладу, коли за титул імператора боролися неск. претендентів, К. і Ліциній розділили імперію між собою на Східну і Західну. Між обома правителями почалася війна (314), і К. розгромив і страчував Ліцинія (323), після чого став одноосібним імператором і заснував нову, другу столицю імперії в м.

Жіронда - представники великої торговельно-промислової буржуазії в період Великої Французької революції. Свою назву отримали від департаменту Жіронди (Гаронни), де вони були особливо сильні. Жирондисти, захищаючи інтереси свого класу, були противниками якого б те не було обмеження свободи торгівлі, встановлення такс і інших заходів, що висувалася широкою трудящою масою, як спосіб боротьби з важким продовольчим положенням. На цьому грунті і виникли перші розбіжності між двома групами так званого "третього стану" - ліберальною буржуазією і радикальною демократією. Ці розбіжності, будучи відображенням класових. СКУРАТОВ Юрій Ілліч - (р. 03.07.1952) Суперник В. В. Путіна на президентських виборах 26.03.2000 м. Народився в м. УланУде Бурятської АССР. Бабуся 50 років проробила вахтером в прокуратурі Бурятії. Батько служив в МВС, мати працювала фрезеровщицей на заводі. Освіту отримав в Свердловськом юридичному інституті по спеціальності "правознавство" (1973, з відмінністю) і в аспірантурі цього інституту (1977). Доктор юридичних наук, професор. У 1973-1974 рр. служив в Радянській армії. З 1977 р. викладач, доцент, завідуючий кафедрою державного і адміністративного права, з 1986 м. декан судебнопрокурорского факультету.
Список літератури курсової "Молодіжна політика України" - більше 20 джерел. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ СУСПІЛЬСТВО - (лати. post - після і фр. industriel, від лати. industria - діяльність) - поширене в сучасній політології, соціології і футурологіях позначення нової стадії суспільного розвитку, наступної за індустріальним суспільством. Більшість існуючих нині концепцій "постиндустриального суспільства" заснована на аналізі ситуації 5070 рр. XX в., коли прагнення виразити суть нової епохи вилилося в цілий калейдоскоп визначень: "постбуржуазное суспільство" (Дж. Ліхтхайм), "посткапиталистическое суспільство" (Р. Дарендорф), "постмодернистское суспільство" (А. Етционі). ЛАВРА Сергій Вікторович - (р. 21.03.1950) Міністр закордонних справ Російської Федерації в уряді М. Е. Фрадкова з 09.03.2004 м. і в уряді В. А. Зубкова з 24.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Москві. Освіту отримав в МГИМО МЗС СРСР (1972). У 1972-1976 рр. стажист, аташе посольства СРСР в ШріЛанке. У 1976-1981 рр. співробітник Управління міжнародних економічних організацій МЗС СРСР. У 1981-1988 рр. перший секретар, радник, старший радник постійного представництва СРСР при ООН. У 1988-1990 рр. заступник начальника Управління міжнародних економічних зв'язків МЗС СРСР. У 1990-1992 рр.

Маньчжурія - історична область на північному сході Китаю, на східних рубежах Великого Євразійського степу, протягом 20 в. була об'єктом геополітичних інтересів Російської і Японської імперій. З падінням Порту-Артура почався розпад Російської імперії, а Японія була визнана на Заході великою державою. Капітуляція в Маньчжурії Квантунської армії прискорила загибель Японської імперії. Історія народів від Карпат до Хингана пронизана політичними, економічними і социокультурними зв'язками. Не випадково, аналогічно з Малороссиєй (Україною) Росія створила тут на початку століття Желтороссию. У цей час північний схід.
Посилання в тексті роботи "Молодіжна політика України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕЧЕРА - символ пустоти і незаповнена витальности, таємний аспект якого використовувався ченцями і східними святими різних традицій для пробудження серця. Хоч печера несе в собі символіку святилища, вона може бути і знаком придушення життєвої сили. Мир печер утворився мільйон років тому і подібний космосу, відірваному від реалій життя, але, на відміну від останнього, печера рідко бачить світло. Існують численні легенди про походження людей з гір і печер. У печерному святилищі в долині Кедрона древнеиудейский священик Мелхиседек присвятив Авраама, що повернувся з блискучою перемогою. У печерах в. ОГБОРН (OGBURN) Уїльям (1886-1959) - американський соціолог. Один з творців соціології науки і соціології техніки. Доктор соціології, професор. У 1910, будучи студентом, познайомився з ідеями Фрейда і в 1915 познайомив з ними До. Паркера. Після здобування освіти працював соціологом в університеті Чікаго. У 1918 пройшов дидактичний психоаналіз у Т. Барроу. У 1919 досліджував психологічні підстави економічного розуміння історії. Використовував теорії неврозів Фрейда і індустріальних психозів Паркера. Зробив великий вплив на впровадження психоаналізу в американську соціологію. На початку 20-х вивчав проблему соціальних змін. МАРФАНА СИНДРОМ - (описаний французьким педіатром B. J. A. Marfan, 1858-1942) - спадкова патологія еластинового обміну, виникаюча через порушення синтезу і функціонування становлячих морфофункционального соединительнотканного комплексу. Основні вияви: високе зростання з відносно коротким тулубом, відстань від п'ятки до лобка переважає над відстанню від лобка до верхньої точки черепа, довгі кінцівки (розмах рук перевищує зростання), довгі "павукоподібні" пальці; килевидная або воронкообразная деформація грудної клітки, що вимагає хірургічного втручання; гиперподвижность дрібних суглобів і.

АПЕРЦЕПЦІЯ - механізм людської психіки, феномен, який виникає при сприйнятті нової інформації, фактів, подій і думок, коли на розуміння цього нового і відношення до нього істотно впливають погляди, що вже є у людини, підходи і цінності. Явленіє А. доводиться враховувати в PR, рекламі, в діяльності ЗМІ і політичній діяльності. Для цього, передусім, вивчають переконання, стереотипи мислення і поведінки конкретної цільової аудиторії, з'ясовують, хто для неї є "лідерами думок", авторитетами, явними або прихованими зразками для наслідування. Посилання на таких авторитетних для аудиторії діячів. Суррогатние батьки у тваринних - (animals surrogate parents) У природних умовах С. р. же. зустрічаються рідко. Більшість біологів вважає, що природне усиновлення у тварин вступає в суперечність з еволюційним процесом виживання самих пристосованих особнів. Проте социобиологи визнають, що подібна альтруистическое поведінка може сприяти охороні генофонду родинних тварин. Крім того, воно може дати можливість дорослою твариною потренироваться у виконанні батьківських обов'язків до того, як вони породять своє власне потомство. Вчені випробовували на приматах різні пристосування, що виконують батьківські функції, щоб дослідити. Беатотерапія - одна з психотехнологий, що підвищує ефективність О. Б. може бути названа живою школою О., оскільки створює умови, при к-рих клієнти вчаться свідомо спостерігати, вивчати власне О. і опановувати їм у всій його складності. У процесі Б. неефективним спочатку несвідомим комунікаціям клієнтів протиставляються цілеспрямовані і свідомі комунікації беатотерапевтов, що створюють "систему дзеркал", з допомогою к-рих клієнти зможуть спокійно і без страху побачити особливості свого О., можуть глибоко заглянути в причини використання "нечистих послань" і при бажанні побачити. Образа - (від образити, до обвидети, т. е. нехтувати кем-л., ср. обійти кого-л. чином і т. п.) - почуття, виникаюче у індивіда при порушенні справедливості по відношенню до нього, з спричиненням йому збитку; часто відчуття несправедливості помилкове, а оцінка збитку перебільшена. Ср. вираження скаржитися на будь-кого. Вияви образи означаються виразами надутися, насупити брови, демонстративне мовчання. Скривджений міняє тон мови на суворий, суто офіційний, може демонстративно піти. Як одну з ознак відмічають моргання. Може поєднуватися з упокорюванням, прагненням помсти, ненавистю, презирством, гнівом.