На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Моделі організацій

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Організація як соціальне утворення ... 5
1.1. Сутність і основні риси формальної організації ... 5
1.2. Причини виникнення, принципи функціонування організацій ... 6
1.3. Складові категорії "організація" ... 8
Розділ 2. Моделі організаційних структур ... 14
2.1. Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають ... 14
2.2. Основні види організаційних структур управління виробництвом ... 17
2.3. Типи бюрократичних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги та недоліки ... 19
2.4. Типи адаптивних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги й недоліки ... 27
2.5. Принципи формування організаційних структур управління виробництвом ... 30
2.6. Модель ефективної організації Р. Лайкерта ... 32
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Моделі організацій" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Моделі організацій"

Курсова робота "Моделі організацій" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Моделі організацій", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Моделі організацій" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Моделі організацій" і призначений виключно для пошукових систем.

НЕПОВНА СЕРЕДНЯ ШКОЛА - тип общеобразоват.уч закладу В наступних шк системах - проміжна ланка між початковою і повною ср школою. У дорев. Росії до типу Н з III відносилися прогимназии (з 1864, мали 4 - 6 кл), реальні училища (в 1864- 88), вищі початкові училища (з 1912). Єдина трудова школа, створена в РСФСР в 1918, ділилася на 2 рівні першу - для дітей 8 - 13 років (5 років навчання) і другу - для дітей 13- 17 років (4 року). За змістом освіти до Н з III в цій структурі відносилися 6-й і 7-й року навчання, але як самостоят. тип школи вони не були виділені. У 1921 замість школи-девятилетки введена 7-літня школа з двома. КАЗАНСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - один з найстаріших отеч. вузів. Осн. в 1804. З 1814 - 4 відділення: нравств. наук, физ.-мат., мед., словесність (з кафедрою вост. мов; в 1835- 1854 розряд вост. словесність, в 1855 переведений в Петерб. ун-т). По статуту 1835 діяло 3 ф-та: філософський (відділення словесності і физ.-мат.), юрид. і медичний; по статуту 1863 - 4 ф-та: ист.-филол., физ.-мат., мед. і юридичний. К. у. - один з центрів зростав. науки. Тут працювали математик Н. І. Лобачевський (ректор в 1827 - 46), астроном І. М. Симонов, хіміки А. М. Бутлеров, Н. Н. Зінін, К. К. Клаус, В. В. Марков-ников, А. М. Зайцев, Ф. ЯРОШЕВСКИЙ Михайло Григорійович - (р. 22.8.1915, Херсон), психолог, поч. ч. РАО (1993), д-р психол. наук (1961), проф. (1961). Закінчив ЛГПИ (1937). Працював в Ін-ті філософії АН СРСР (1945 - 51), в пед. ин-тах Куляба, Ленін-абада, Душанбе (1951 - 65), в Тадж. ун-ті (1963 - 65), де створив і очолив кафедри психології і експерим. лабораторії. З 1965 в Ін-ті історії природознавства і техніки АН СРСР. Репресований в 1937 - 38. Осн. труди в області історії і методології психології і наук про людину, психологію науч. творчість, науковеде-ния. Досліджуючи закономірності розвитку психол. знань від античності до наших днів. "КЕМПХИЛЛ" - (від англ. Camphill Hou-se - назв. села поблизу Абердіна, Шотландія), лікувально-пед. співтовариство, організоване на основі принципів антропософии Р. Штейнера. У совр. пед. літрі поняття "До." вживається також для позначення междунар. руху по створенню і розвитку таких співтовариств. Перше співтовариство "До." було організовано в 1939 що емігрував в Великобританію австр. лікарем і педагогом К. Кенігом (Konig, 1902 - 66). У своєму почині Кеніг керувався ідеями Штейнера, згідно крим у всякій здоровій соціальній освіті повинні бути розділені сфера духовного життя, сфера.
Кожна вагома структурна частина курсової "Моделі організацій" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Головкини - Головкини - дворяни і графи. Ще в першій половині XV віку було трохи поміщиків Головкиних в Бежецком Верху; в XVI віці деякі з Головкиних служили в дітях боярских, і тоді ж виділилися окремі гілки Головкиних. - 1) від Івана Анисимовича, 2) від Івана і Матвея Нікифоровичей і 3) від Григорія Яковльовича і його внука Несветая Іосифовича (1566). У потомстві останніх були: Іван Дмитрович Головкин, поміщик московський і дмитровский (1580), і брат його Евфімій, вмерлий в 1603 р. келарем Троицко-Сергиева монастирі (з ім'ям Евстафія); у племінника першого - Сім'я Родіоновича, син Іван Семенович. Пропаганда наукового комунізму - Розробляючи теоретичні основи наукового комунізму, Маркс і Енгельс вели пропаганду свого революційного вчення серед робітників. "Ми аж ніяк не мали намір повідомити про нові наукові результати виключно "вченому" миру, виклавши їх в товстих книгах, - писав Енгельс. -.. На. нас лежала обов'язок науково обгрунтувати наші погляди, але не менш важливо було для нас переконати в правильності наших переконань європейський і передусім німецький пролетаріат".( Ф. Енгельс, До історії Союзу комуністів, К. Маркс, Ф. Енгельс, Вибраних твору, т. II, стор. 327.) У період, коли Маркс і. Акименко Федір Степанович - Акименко, Федір Степанович, російський композитор; народився в 1876 році, первинну музичну освіту отримав, служачи хористом в придворній певческой капелі і займаючись під керівництвом А.К. Лядова і М.А. Балакирева. У петербургской консерваторії А. закінчив курс по класу професора теорії композиції Н.А. Римского-Корсакова. Твору А., вокальні і інструментальні, видані у Беляева (ор. 1 - 21 вкл.) і у Юргенсона (ор. 22 - 43), саме: 25 романсів на тексти переважно російських поетів, 3 хори для змішаних голосів, тріо для скрипки, альта і віолончелі; "Лірична поема" (присвячена Н.А.
У вступі курсової "Моделі організацій" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СУЛАЙМАН I - Турецький султан з династії Османов, що правив в 1403-1410 рр. Син Байазіда I. + февр. 1411 р. Сулайман став султаном у важкий для Османов час - після розгрому їх держави полчищами Тімура і самогубства султана Байазіда I. Перед тим як відправитися зворотно в Самарканд, Тімур розділив османские володіння на декілька частин. Знову була повернена самостійність бейликам Айдин, Гермійан, Караман і ряду інших в минулому незалежних областей. Точно так само переможець розділив між чотирма сини Байазіда ту територію, яку він визнав можливим залишити Османам. Сулайман, самий старший з них.

ВОЛОДАРЬ ГЛІБОВИЧ - З роду Мінських кн. Син Глеба Всеславича і володимирська кн. Анастасиї Ярополковни. Кн. Мінський в 1151 - 1159, 1165-1167 рр. Кн. Городцовский в 1159-1165 рр. В 1161 році Рогволод Борисович, що княжив тоді в Полоцке, осадил Володаря в його Городце. Володарь не став битися з ним вдень, але разом з литовцями зробив вилазку вночі і наніс осаждавшим сильну поразку. Після цього Рогволод не вирішився повернутися в Полоцк, і полочане взяли собі князем Всеслава Васильковича. У 1167 році Володарь пішов на Полоцк. Всеслав вийшов до нього назустріч, але Володарь, не давши йому зібратися і вибудувати. Цепляк Ян (Іоанн) Гиацинт - (17 серпня 1857, місто Домброва Бендінського повіту Келецкой губернії, - 17 лютого 1926, Пассаїс, США; похований в Вільно). У 1878 закінчив семінарію в Кельцах. Спеціалізувався в Духовній академії в Петербурге, з 1889 став займатися догматичною теологією. Був бібліотекарем Духовної академії. У 1897 владі перешкодили йому стати ректором Духовної семінарії в Кельцах. У 1909 став головою духовної колегії в Петербурге, з цієї посади був звільнений за пропольскую діяльність. З 1914 адміністратор Могильовського єпіскопства. У роки першої світової війни займався місіонерською і добродійною.
Список літератури курсової "Моделі організацій" - більше 20 джерел. Цивілізационний розлом сейсмоопасний - В кінці 20 століття на Землі перестав існувати біполярний миропорядок. У розколеному геополітичному простори почалося виверження етнічних вулканів і "дрейф" островів, що відколювалися "". На рубежах євразійських цивілізацій, де убуває духовна спорідненість, психологічна схожість і взаємні симпатії, звільнилася гігантська "законсервована" енергія. Утворилася сейсмоопасная зона етнонациональних і етноконфессиональних конфліктів від Балтіки до Тихого океану. Розкрилися і прийшли в рух історичні реликти - геополітичні, конфессиональні, социокультурні. РУССО Жан Жак (1712-1778) - французький філософ, мораліст і політичний мислитель. Стрижнем політичної теорії Руссо, яку він в найбільш систематизованому вигляді виклав в своїй головній праці "О суспільному договорі,, або Причини політичного права" (1762) є вчення про народний суверенітет як здійснення загальної волі. Мислитель підкреслює відмінність загальної волі від волі всіх: перша має на увазі загальні інтереси, друга - інтереси приватні і є лише сумою виявленої волі приватних осіб. Загальна воля у свою чергу виступає джерелом законів, мірилом справедливості і головним принципом управління. Основне.

антиТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ - (син. "контртеррористическая операція") - евфемізм, за яким переховується ведіння перманентних бойових дій на якій-небудь території (в межах своєї держави, або навіть за його межами). Такі бойові дії дозволяють ефективно розкрадати фінансові кошти ("війна спише все"), підтримувати авторитет влади (в період падіння рейтингу здійснюються рекламні акції у вигляді звитяжних операцій), а також здійснювати прихований геноцид населення власної країни (відправка в район бойових дій чоловіків, що знаходяться в найбільш працездатному, фертильном і пассионарном віці). Для успішного.
Посилання в тексті роботи "Моделі організацій" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЦИЦЕРОН Марк Туллій (106-43 до н.е.) - римський політик, філософ, оратор. Римський едил (69), претор (66), консул (63). Убитий політичними противниками. Головні твори: "Тускуланские бесіди" в 5 книгах, "Про державу" (54-51), "Про закони" (52), "Про межі добра і зла" (45), "Катон Старший, або Про старість" (44), "Лелій, або Про дружбу" (44), "Про обов'язки" (43) і інш. Ц. познайомив римлян з древньогрецький філософією у власній інтерпретації. Ввів в науковий оборот поняття "визначення" (definitio) - "дефініція є коротке і вичерпне роз'яснення відмітних ознак тієї речі, яку ми хочемо визначити", а також "прогрес" (progressio -. ВІКНО - отвір в стіні приміщення, розташований звичайно над рівнем підлоги і призначений забезпечувати доступ в приміщення світла і повітря, що є символом сонця і очима будинку. У древності вікна, що являли собою вузьку щілину, служили для освітлення кімнат у вельми незначній мірі - вони, швидше, мали значення "спостережливого пункту". З іншого боку, вікна були самим вразливим місцем, куди легко могло проникнути зло, тому вони издревле захищалися оберегами, передусім, з солярной символікою. Як головний елемент стіни вікно в Європі пов'язано з епохою Відродження, коли виник новий тип міського. Депресія - Син.: Синдром депресивний. Психічний розлад, що часто зустрічається в загальній лікарській практиці. Характеризується передусім порушеннями в емоційній сфері - стійкий невмотивований знижений настрій, при цьому мир сприймається похмурим, сірим, безрадісним. Домінують такі негативні емоції, як туга, смуток, тривога, виявляються звуження кола інтересів, втрата почуття задоволення (агедония), безсоння або сонливість, заторможенность або психомоторное збудження (ажитация), підвищена стомлюваність, психічна і фізична истощаемость, зниження або підвищення апетиту, швидка зміна маси тіла (зменшення або.

Гармонія сексуальна - [греч. harmonia - зв'язок, співзвуччя і лати. sexualis - половою] - соціально-психологічна, психологічна, сексуально-поведенческая і сексуально-фізіологічна взаємна адаптація подружньої пари, що характеризується рівнем статевого потяга і статевої активності, відповідним статевій конституції і темпераменту обох чоловіків. Налічиє Г. з. приводить до оптимальної суммации еротичних відчуттів і повному психосексуальному задоволенню (В.В. Крішталь, 1990). Г. з. вельми складне явище, що має різні аспекти: соціальний, психологічний, соціально-психологічний, сексуально-поведенческий. Мрія - (первинне значення "привид, бачення") - уявне уявлення, уява, створення образу бажаного. Його тягнуло до млості і мрій... Йому представилося, як він сидить в літній вечір на терасі, за чайним столом, під сонценепроникним навісом дерев, з довгою трубкою, і ліниво втягує в себе дим, задумливо насолоджуючись виглядом, що відкривається через дерева, прохолодою, тишею; а вдалині жовтіють поля, сонце спускається за знайомий березняк і румянит гладкий, як дзеркало, ставок... Послужлива мрія носила його, легко і вільно, далеко в майбутньому. Тепер його поглинула любима думка: він думав. Криза трьох років - вікова криза, виникаюча при переході від раннього віку до дошкільного. Це відносно короткочасний етап онтогенеза (друге півріччя 3-го - перше півріччя 4го рр. життя), що супроводиться різанням і кардинальною перебудовою чого склався особових механізмів і становленням нових рис свідомості і особистості дитини, а також переходом до нового типу взаємовідносин з навколишніми. К. т. л. може супроводитися загостренням взаємовідносин з близькими дорослими (конфлікти, негативізм, упертість), однак це загострення не є головним значенням кризової фази розвитку або її обов'язковим атрибутом. У середньому. КОЛІТ - (colitis) - запалення ободочной (товстої) кишки. Характерними симптомами захворювання є понос, іноді з домішкою крові і слизу, а також біль в низу живота. Діагноз ставиться на основі огляду слизової оболонки ободочной кишки при ректороманоскопии або під час рентгенологического обстеження із застосуванням барієвий клізми. Коліт може розвинутися внаслідок зараження Entamoeba histolytica (амебний коліт (атоеbic colitis)) або якими-небудь бактеріями (інфекційний коліт (infective colitis)); нерідко він спостерігається при хвороби Крона (коліт Крона (Crohns colitis)). Часткове або тимчасове.