На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Моделі громадського телебачення у демократичних країнах

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження моделей громадського телебачення у демократичних країнах ... 6
Розділ 2. Моделі громадського телебачення у демократичних державах ... 15
Розділ 3. Сучасне громадське телебачення в Україні ... 32
Висновки ... 46
Література ... 49
Додатки ... 52

Для придбання курсової роботи "Моделі громадського телебачення у демократичних країнах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Моделі громадського телебачення у демократичних країнах"

Курсова робота "Моделі громадського телебачення у демократичних країнах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Моделі громадського телебачення у демократичних країнах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Моделі громадського телебачення у демократичних країнах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Моделі громадського телебачення у демократичних країнах" і призначений виключно для пошукових систем.

З'ЇЗДИ ПСИХОЛОГІЧНІ - конгреси психологічні міжнародні, почали проводитися з поїв. четв. 19 в., коли досить чітко визначилися риси психології як самостоят. науки, заснованої на експерименті, і стали ясні широкі можливості практич. додатки її даних в педагогіці, пром-сти, медицині і т. д. 1-й междунар. психол. конгрес відбувся в Парижі в 1889 і називався конгресом физиол. психології. Його організаторами були керівники Паріжського об-ва физиол. психології Ж. Шарко, Ш. Ріше, Т. Рібо, що відстоювали точку зору на психологію як на биол. науку, що вказували на необхідність розвитку об'єктивної естеств. МИЛЬТОН Джон - (9.12.1608, Лондон, - 8 або 9.11. 1674, там же), англ. поет і мислитель, публіцист, политий. діяч. Вчився в Кембрідже, в 1632 отримав міру магістра. У 1638 - 39 здійснив подорож в Італію, де зустрічався з найвиднішими европ. вченими. У ранній поезії М. позначилося знайомство з філософією Ф. Бекона. У його переконаннях поєднувалися гуманистич. традиції і пуританська релігійність. З 1640 М. був вихователем дітей сестри і інш. хлопчиків з сімей відомих пуритан. У викладанні особливу увагу приділяв арифметиці, геометрії і тригонометріям, з. х-ву і єств. наукам, астрономії, географії і медицині. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ - - система планування, організації і керівництва діяльністю школи. Розрізнюють внутрішнє і зовнішнє У.ш. - дві взаємопов'язані сторони управління школою як соціальною організацією. Внутрішнє У.ш. або внутришкольное управління - це управління, здійснюване суб'єктами, що є частиною шкільного співтовариства, що знаходяться всередині школи. Внутрішнє У.ш. можна розглядати як самоврядування, так як сучасна школа, безумовно, є передусім автономною і самоврядною. При цьому вчительське самоврядування і самоврядування учнівське є лише складовою частиною системи внутрішнього У.ш. Внутришкольное. ШЕВАРЕВ Петро Олексійович - [29.6(11.7). 1892, Рязань, - 6.9.1972, Москва], психолог, ч.-до. АПН РСФСР. (1950); д-р пед. наук, проф. Після закінчення ист. ф-та Моськ. ун-та (1915). залишений на кафедрі психології для приготування до звання професора; одночасно викладав в ср. уч. закладах Москви. У 1919 - 20 викладач психології в Тамбовськом ун-ті. У 1921 - 23 працював в Психол. ин-ті при МГУ. У 1923 - 25 педагог-психолог Прі-емно-наблюдат. пункту для безпритульних дітей; одночасно викладав в Академії соціального виховання, на Висш. пед. курсах при МВТУ. З 1931 в Ін-ті психології в Москві (зав. відділом загальної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Моделі громадського телебачення у демократичних країнах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Пльове - (рід. в 1846 - 1904 р. м.) - в перші роки своєї службової кар'єри працював по відомству юстиції. Його робота в петербургской палаті в 70-х м. м. була тісно пов'язана з боротьбою проти революційного руху цього періоду. Плеве неодноразово доводилося робити особисті доповіді Олександру II у справах про політичні злочини. У 1881 р., в епоху розправи з народовольцами, призначається директором департаменту державної поліції і входить до складу комісії статс-секретаря Каханова по складанню положення про державну охорону. У 1884 р. - сенатор і товариш міністра внутрішніх справ. У 1896 р. Тюрго - (1727 - 1781) - французький державний діяч, послідовник економічної школи физиократов. Призначений Людовіком XVI в 1774 р. в момент важкого фінансового положення на пост генерального контролера фінансів, він представив королю програму реформ, що мали на меті відмінити феодальну систему податків, цехову організацію ремісничого виробництва і цілий ряд інших встановлень, що утрудняли розвиток сільського господарства, торгівлі і промисловості. Найбільш важливим заходом Тюрго було проведення фінансової реформи: скорочення витрат по видачі пенсій, введення свободи хлібної торгівлі, знищення зайвих. Скиргайлло Іван (SKIRGIELLO) - Скиргайлло (Іван Skirgiello, 1354 - 1396) - син Ольгерда і другої його дружини Юліани, рідний брат Ягайла. Призначений в 1380 р. Ягайлом на княження в Полоцк Скиргайлло був вигнаний звідти і шукав притулки в Ліфляндії. У 1381 р. Ягайло був взятий в полон Кейстумом; Скиргайлло відправився до магістра тевтонського ордена і з його допомогою звільнив брата, а в 1382 р. сприяв Ягайлу в полоненні Кейстута; за це він отримав князівство і користувався майже всіма правами соправителя. У 1384 р. Скиргайлло воював з тевтонським орденом і повернув зайняті орденом Троки. У 1385 р. він стояв у розділі депутації.
У вступі курсової "Моделі громадського телебачення у демократичних країнах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БОЧИН Леонід Арнольдович - (11.07.1949). Голова Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур в уряді В. С. Черномирдіна з 1992 р. по 14.05.1997 м. Народився в м. Коростене Житомирської області Української ССР. Освіту отримав в Новосибірському державному університеті (1971). Кандидат економічних наук. Працював в Новосибірському науково-дослідному інституті і в Краснодарськом проектно-технологічному інституті, в московському Центрі наукової організації труда Міністерства сільського господарства РСФСР. У 1979 - 1989 рр. ведучий науковий співробітник Всесоюзного.

Потапов Олександр Львович - Потапов (Олександр Львович, 1818 - 1886) - генерал-ад'ютант, родом з воронежских дворян. У 1849 р. в званні ад'ютанта графа Паськевича Еріванського, брав участь в угорській кампанії; в 1853 - 1856 роках знаходився в складі дунайской армії і при обкладенні міцності Силістрії виконував посаду траншей-майора правого флангу облогової лінії. У 1857 р. відряджений до складу комісії, встановленої для розгляду слідчих справ і постанови вироків про безладдя і зловживання по постачанню військ колишніх кримської і південної армій. У 1860 - 1861 рр. був обер-поліцаймейстером в Москві, потім начальником штабу корпусу. ЧЕРНОМИРДИН Віктор Степанович - посол Російської Федерації в Україні, в 1992-98 рр. - Голова Уряду РФ. Один з самих відомих політиків Росії останніх 15 років. Народився 9 квітня 1938 р. в з. Чорний Острог Саракташського р-на Оренбургської обл. По закінченні в 1957 р. технічного училища працював слюсарем, потім машиністом установки деасфальтизации Орського нафтопереробного заводу (Оренбургська обл.). Відслуживши в Радянській Армії (1957-60), знову працював машиністом, потім оператором на тому ж заводі. У 1961 р. вступив в КПРС (вийшов в 1991 р.). У 1962 р. поступив в Куйбишевський політехнічний інститут ім. В. В.
Список літератури курсової "Моделі громадського телебачення у демократичних країнах" - більше 20 джерел. МАСОРИН Володимир Васильович - (р. 24.08.1947) Головнокомандуючий ВоєнноМорським флотом РФ з 04.09.2005 м. по 12.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Білому Калінінської області. Освіту отримав в Чорноморському вищому военноморском училищі ім. Нахимова (1970), в Вищих офіцерських класах (1977), на відділенні заочного навчання Воєнноморської академії (1986), в Академії Генерального штабу Збройних сил РФ (1993). Кандидат педагогічних наук (2001). Тема дисертації "Формування боєготовність військовослужбовців в умовах збройних конфліктів. На прикладі СевероКавказського. ШКРЕБНЕВА Ульяна Аврамівна - (р. 1930) Тітка дружини В. В. Путіна, сестра її батька. У заміжжі Пуздрова. Народилася в з. Шняки Стародубського району Брянської області. Закінчила шість класів сільської школи. Працювала в колгоспі, потім санітаркою. Після Великої Вітчизняної війни переїхала в сусіднє з. Ковалево, де проживає понині. Племінниця з батьком приїжджала сюди, коли була ще зовсім дівчинкою. Тут же її і похрестили. Хресною матір'ю стала У. А. Пуздрова. У квітні 2001 р. звернулася з листом до своєї племінниці Л. А. Путіной, дружині президента В. В. Путіна: "Здрастуйте, дорогі мої рідні: Людмила Олександрівна.

ШКРЕБНЕВ Олександр Аврамович - Тесть В. В. Путіна, батько його дружини Людмили. Народився в з. Шняки Стародубського району Брянської області. Служив в Радянській армії в м. Калінінград, після демобілізації залишився в цьому місті. Працював на Калінінградськом ремонтномеханическом заводі. Не дожив до того дня, коли його дочка стала дружиною президента В. В. Путіна. У 2001 м. на трасі Москва - Київ, в 100 км від Брянська, оновили дорожній покажчик з назвою села Шняки. По розпорядженню місцевої влади в селі встановили пам'ятний знак і макет хати, де народився тесть президента. Однак напередодні обласного свята - Дня.
Посилання в тексті роботи "Моделі громадського телебачення у демократичних країнах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БОГОСЛУЖІННЯ - сукупність специфич. дій, обрядів, церемоній, безпосередньо пов'язаних з системою религ. уявлень і покликаних в емоц.-образній формі відтворювати той або інакший аспект віровчення. Осн. призначення Б. складається в закріпленні основоположних догматич. принципів в свідомості віруючих, залучення їх до церк. життя, формування религ. світогляди. Як сост. елемент культу религ. Б. регламентоване суворо встановленими правилами. Незважаючи на велику різноманітність богослужебной практики в різних ре-ліг. системах, визначуване умовами життя сповідаючих ці релігії народів, нац. МАСОВА СВІДОМІСТЬ - суспільна свідомість маси (класів, соціальних груп) конкретного об-ва. що відображає умови їх повсякденного життя, потреби, інтереси. М. з. включає в себе поширені в об-ве ідеї, погляди, уявлення, ілюзії, соціальні почуття людей. У ньому переплітаються буденно-психологічний і теоретико-ідеологічний рівні суспільної свідомості. хоч реальна наявність теоретико-ідеологічних елементів і їх питома вага в М. з. залежать від історичних обставин і міри розвитку маси як соціального суб'єкта. Состояніє М. з. висловлюють громадську думку, настрої і дії маси. М. з. складається під впливом мн. ВЕЛЛЕК - (Wellek) Альберт (1904-1972) -німецький психолог, представник слой-нотеоретического напряму німецької характерологии. Розвинув психологію цілісності і структури Ф. Крюгера і побудував на її основі конкретну характерологию, яка розглядає характер як багатомірно розчленовану систему шарів і полярності. В. дістав літературну і музичну освіту в Віні і Празі, в психологію прийшов з проблемою кольору-тону в рамках дослідження синестезии. Психологічну освіту отримав в гуртку К. Бюлера, в якому вважав себе учнем Е. Брун-свіка, і в Лейпцигської школі генетичної психології цілісності і структури Ф.

ГРЕНБЛАД - СТРАНДБЕРГА СИНДРОМ - (Дарье - Гренблад - Страндберга синдром, описаний французьким дерматологом J. Darier, 1856-1938, шведським офтальмологом Е. Е. Gronblad, 1898-1970, норвезьким дерматологом J. V. Strandberg, 1883-1942; синоніми - еластична псевдоксантома, систематизований еласторексис) - спадкова хвороба, що характеризується порушенням утворення еластичних волокон з поразкою шкіри, очей, судин і відкладенням кальцію в пошкоджених еластичних фибриллах. У дитячому віці з'являються множинні дрібні (1-3 мм в діаметрі), злегка виступаючі над поверхнею шкіри жовтаві папули, що нагадують ксантоми, розташовані лінійно або. СУДОРОЖНІ ПРИПАДКИ У ДІТЕЙ ПРИ ЗАГАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЯХ І ІНТОКСИКАЦІЯХ - у дітей при загальних інфекціях і інтоксикаціях, що супроводяться високою температурою, нерідко спостерігаються різного роду епилептиформні вияву (тонічні і тоникоклонические судоми). Особливо часто це зустрічається у дітей грудного і раннього віку (до 3-5 років). Припадки можуть повторюватися декілька разів протягом гарячкового періоду, частіше бувають на висоті температури. У деяких дітей вони спостерігаються при кожному гарячковому захворюванні. З віком судорожні вияви меншають, а після 6-8 років звичайно припиняються. Патогенетические механізми складні і багато в чому неясні. Вказується на. МАСТОПАТИЯ - дисгормональное захворювання молочної залози, в основі якого лежить гиперпродукция естрогенов. Певне значення мають багаторазові аборти, гінекологічні захворювання, патологія ендокринної системи (насамперед щитовидної залози). По характеру поразки розрізнюють дифузну і вузлову форми. Характерна динаміка симптомів, співпадаюча з менструальним циклом. Клінічна картина. Вік хворих 20 - 50 років; частіше спостерігається двостороння поразка. Відмічаються нагрубание і біль в молочних залозах, що посилюються перед менструаціями, іноді виділення з соска. На фоні ущільненої тканини залози визначають більш. ЛЕВОРУКОСТЬ - (англ. left-handedness) -природжене або вимушене користування лівою рукою. Людина, якій властива природжена Л., називається левшой. Врожденная Л. м. би. спадкової або виникнути в період внутриутробного розвитку. Крім явної Л. буває прихована Л. Ліца з такий Л. привчені з дитинства користуватися правою рукою (є, писати, працювати), але при незвичних діях або в стані афекту вони користуються лівої. Існує багато морфологічних і функціональних ознак прихованої Л. К першим відносяться: велика величина лівої руки, більший розвиток посагів на тильній стороні лівої кисті, велика ширина нігтя.