МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУЧАСНОГО МІСТА

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття моделі і значення моделювання в управлінні ... 5
1.1. Історичний розвиток моделювання ... 5
1.2. Основні класифікації моделей, властивості та послідовність їх розробки ... 8
Розділ 2. Застосування моделювання в управлінні розвитком сучасного міста ... 14
2.1. Соціальні проблеми сучасного міста та їх дослідження в соціології ... 14
2.2. Соціальне картографування як спосіб просторової організації даних про спосіб життя населення ... 18
2.3. Створення реалістичних моделей міських ландшафтів ... 23
2.3.1. Моделювання міст як складова частина віртуальної дійсності ... 23
2.3.2. Історія розвитку систем моделювання міських ландшафтів ... 24
2.3.3. Побудова віртуальної моделі ... 28
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста"

Курсова робота "Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста" і призначений виключно для пошукових систем.

ВАЖКІ ДІТИ - Категорія дітей, що демонструють явні відхилення в особовому розвитку Віднесення дитини до даної категорії здійснюється, як правило, по внеш. виявам його индивидуально-психол особливостей, службовців перешкодою для нормального протікання уч. процесу. Причини, лежачі в основі порушень характеру і поведінки дитини, бувають вельми різноманітними. Тому нерідко до Т. д. відносять дітей, що істотно розрізнюються по своїх індивідуальних особливостях. Оцінка дитини як "важкого" відображає преим. думка про нього батьків і педагогів, а не його конкретні психофизиол. характеристики. Т. д. - широке. МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ - пед. професія в системі проф.. освіти, посада инж. працівників в ПТУ Рос. Федерації. М. п. про. - осн. вчитель професії і вихователь майбутніх робітників. Його гл. задача - забезпечити підготовку для нар. х-ва конкурентоздатних робітників, що володіють глибокими проф. знаннями і навиками, що уміють творче застосовувати їх і освоювати нову техніку і технологію. М. п. про. формує у учнів проф. знання і уміння; навчає їх раціональним прийомам і способам виконання робіт, передовим формам організації труда, дбайливому витрачанню ресурсів; забезпечує високу якість виготовлення учнями продукції, дотримання. ГЕКСЛИ, Хакслі (HUXLEY), Томас Генрі - (4.5.1825, Ілінг, поблизу Лондона, - 29.6.1895, Істборн, Сассекс), англ. дослідник, найближчий соратник Ч. Дарвіна і популяризатор його вчення. Іностр. ч.-до. Петерб. АН (1864) З 1895 проф. Королівської гірської школи. У 1871 - 80 секретар, в 1883 - 85 през. Лондонського королівського об-ва. Г. переносив дарвиновскую ідею боротьби за існування на людину, вважаючи, однак, що в цивилизов. суспільстві дія законів природи обмежується законами розвитку суспільства. якби. здібним до виживання вважав людину, що уміє погоджувати свою поведінку з соціально-етич. нормами, відводячи, т. о.. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕДАГОГІКА -   - напрям в психології і педагогіці, всебічне дослідження дитини, що ставило метою і обгрунтування педагогічної теорії експериментальним шляхом. Виникло в кінці 19 в.; термін запропонований на початку 20 в. Е. Мейманом. Перше експериментальне дослідження дітей в умовах шкільного життя було проведене в 1879 І.А. Сикорським, але великого резонансу в той період воно не викликало. У 90-х рр., коли розширилася і зміцнилася мережа психологічних лабораторій, стали створюватися спеціальні психолого-педагогічні лабораторії (активну роль в цьому плані грали Мейман, А. Біне в Європі, С.
Кожна вагома структурна частина курсової "Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ - З роду Рюріковичей. Родоначальник Чернігівських князів. Син Ярослава I Володимировича Мудрого і шведської королевни Інгигерди. Рід. в 1027 р. Кн. Владимиро-Волинский до 1054 р. Кн. Чернігівський в 1054 - 1073 рр. Вів. кн. Київський в 1073 - 1076 рр. В 1067 році разом з Ізяславом Святослав ходив походом проти Всеслава Брячиславича Полоцкого, а в 1068 році всі три Ярославича були розбиті половцами на Альті. У той час як Ізяслав і Всеволод бігли в Київ, Святослав ховався в Чернігові. Половци, розоряючи Російську землю, невдовзі дійшли до Чернігова. Святослав, зібравши яку-небудь дружину, вийшов. Бодуен де Куртене Яніна Ромуальдовна (BAUDOUIN DE COURTENAY) - Бодуен де Куртене (Baudouin de Courtenay), Яніна Ромуальдовна, народжена Багніцкая (Bagnicka) - польсько-російська письменниця. Народилася в 1863 р., кінчила Бестужевськиє курси в Петербурге. Перший її роман ( "Spadkobierka Tarnogrodu", виданий в Варшаві) пройшов непоміченим. - Увагу критики звернули на себе новели і розповіді, що друкувалися в різних журналах і що з'явилися в окремому виданні в 1901 р. ( "Nowele", wyd. B. Natansona, Warszawa),особливо повість "Izmael" (на російській мові - "Північ", 1901) і розповідь "Uwienczony". У 1907 р. друкувався в Галіциї романа "Бодуен де Куртене. Вітрувій - (Vitruvius) - римський архітектор і військовий технік другої половини I в. до Р.Х. Традіция достовірно передає тільки його родове ім'я, тому частиною дослідників він ототожнюється з Луциєм Вітрувієм Мамуррой з стану вершників, що служив в арміях Помпея, Цезаря і Серпня як начальник технічних підрозділів. Інший варіант імені автора єдиного трактату, що зберігся до нашого часу про античне зодчество - Марк Вітрувій Полліон. Витрувий, приблизно, народився в Вероне, про його батьків нічого невідомо, дата його смерті також не встановлена. Крім іншого він відомий як винахідник різних військових машин і.
У вступі курсової "Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕЛИСАВЕТА ФЕОДОРОВНА - Алапаєвська, велика княгиня, преподобномученица (20.10/1.11.1864-5/18.07.1918) і ВАРВАРА (ск. 1918). Св. Елисавета народилася в сім'ї вів. герцога Гессен-Дармштадтского Людвіга IV. У 1884 вона вийшла заміж за вів. кн. Сергія Олександровича (1857-1905), брата російського імператора Олександра III. Проживши в Росії шість років, Елісавета звернулася в Православ'я і всім серцем прийняла його. У 1896 сестра Елісавети - Олександра - вийшла заміж за имп. Миколи II. Через дев'ять років кн. Елисавету спіткало страшне нещастя - Сергій Олександрович, бувший московським генерал-губернатором.

Віськоватий Іван Михайлович - Віськоватий Іван Михайлович - московський дипломат XVI віку. Висунувся в пору напруженої організаційної діяльності Івана IV, на посту дяка (з 1549 р.). У співпраці з Адашевим Віськоватий до кінця життя відав іноземні стосунки. Не без основ вважають, що і самий польський наказ остаточно склався до 1556 р. трудами Віськоватого; їм же складена був опис посольського архіву. У 1561 р. Висковатий був призначений друкарем, з'єднавши таким чином зберігання державного друку з дипломатичним відомством - звичай, що утримався в XVII в. У 1563 р. Висковатий їздив в Данію для переговорів про ливонских. СКИНХЕДИ - (англ. skinheads, від skin - шкіра і head - голова), разг. скини - представники маргинальних неформальних об'єднань, як правило, ультраправого, надто націоналістичного глузду. Представники відрізняються пізнаваною зовнішньою атрибутикою (голені голови, важкі високі черевики, вузькі штани на подтяжках, куртки-"бомбери" і т. д.) і крайньою неприязнню до "инородцам", що виражається в суспільно небезпечних формах, аж до биття і вбивств. Рух скинхедов зародився в 1960-х рр. в бідних робочих кварталах Великобританії. Від звичайних вуличних і футбольних хуліганів перших.
Список літератури курсової "Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста" - більше 20 джерел. КАПІТАЛІЗАЦІЯ - 1. Реінвестування доходів, що отримуються, тобто перетворення прибутку або частки прибутку підприємства в додатковий капітал або в додаткові чинники виробництва, такі як засоби виробництва, кваліфікована робоча сила і т. д. 1. Сумарна ринкова вартість акцій, обіговій на певній фондовій біржі або в рамках окремої країни. 2. Оцінка вартості активів компанії на основі доходу, що приноситься. Основні фонди, або засоби виробництва - найважливіший елемент капіталізації. Вкладення прибутку в модернізацію основних фондів - головний чинник розширеного відтворювання вартості, зростання і розвитку. СУБ'ЄКТ І ОБ'ЄКТ В ПОЛІТИЦІ - в політології рефлективні поняття, вказуючі взаємодію в політиці і що показує вектор її спрямованості. Об'єкт в політиці - та частина політичної реальності, системи, яка включена і на яку направлена діяльність суб'єкта в політиці. Об'єктом в політиці можуть виступати політичні відносини, політична система з її інститутами, соціальні групи і особистості, включені в політичний процес. Політична суб'єктивність взагалі є властивість великих соціальних груп, лише повторно і умовно (в рамках зв'язку з соціальними групами) властиве їх інститутам (політичним організаціям) і членам, що.

Золотий мільярд - привілейована частина населення земної кулі ( "основне населення планети"), яка "має право" на високий рівень життя, оскільки проживає у "високоцивилизованних" (тобто у високорозвинений капіталістичних) країнах, до яких відносяться США, Великобританія, ФРН, Франція, Італія, Канада, Ізраїль і Японія. Другий мільярд - полуосновное населення, що проживає в іншій частині західної Європи і в Австралії, має право на достатній рівень життя. Інша частина населення, що проживає на території Латинської Америки, Азії, Африки, Східної Європи і колишнього СРСР - це допоміжне населення, що не має права на.
Посилання в тексті роботи "Моделювання як метод управління розвитком сучасного міста" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТАЛЕС - молитовна шаль - предмет іудейської ритуалистики,  - яку носять після досягнення релігійного повноліття. Талес робиться з білої шерстяної тканини з чорними або синіми смугами. Кількість, форма і розташування смуг на талесе має містичне значення. Спеціальна сумка для зберігання талеса прикрашається декоративною вишивкою. До кожного з чотирьох кутів талеса прикріплені спеціальні кисті. Кисті талеса, вмісні вузли і витки ниток,  - предмет поглиблених символічних тлумачень. Вісім ниток, прикріплені до кожного кута талеса, вважаються символами: 1) незбагненного (оскільки число вісім перевищує кількість. Шунь - в китайській міфології мудрий правитель. Мати Шуня зачала його, побачивши на небі велику райдугу. Подорослішавши, Шунь пішов з будинку і займався землеробством, рибальством, а потім гончарним ремеслом. Слух об добродійну Шуне дійшов до правителя Яо, і той вознамерился поступитися йому свій престол, але раніше вирішив випробувати Шуня, віддавши йому в дружини двох своїх дочок. Зведений брат Шуня - Сян, дізнавшись про наміри Яо, вирішив погубити Шуня, щоб заволодіти його красунями-дружинами і всім майном, отриманим Шунем від Яо. Одного разу батько велів Шуню полагодити дах комори, а Сян і. АСТАФЬЕВ - Петро Євгенійович (1846-1893) - російський філософ, психолог і юрист. Закінчив юридичний факультет Московського ун-та (1868). У 1872-1876 рр. був професором філософії права в Демідовськом юридичному ліцеї в Ярославле. У 1881 - 1885 рр. завідував університетським відділенням ліцея Цесаревича Миколи. Викладав філософію, психологію, етику і логіку. З 1885 р. працював цензором Московського цензурного комітету. У 1890-1893 рр. був приват-доцентом історико-філологічного факту Московського ун-та. Досліджував проблеми співвідношення віри і знання, специфіки суб'єктивного світу, особливостей.

ІСТОРИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ - (матеріалістичне розуміння історії) - марксистська теорія розвитку суспільства і методологія його пізнання, що вивчає суспільство як цілісну і соціальну систему, що розвивається, загальні закони і рушійні сили історичного процесу. І. м. пов'язаний з діалектичним матеріалізмом. Створений К. Марксом і Ф. Енгельсом, розвинений В. І. Леніним. Найважливіші принципи І. м.: визнання первинності матеріального життя суспільства - суспільного буття по відношенню до суспільної свідомості, яка, в свою чергу, грає активну роль в суспільстві; виділення з всієї сукупності суспільних визначень. СУМІЩЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ - різновид діяльності оператора, виникаючий в ситуації, коли йому доводиться вирішувати дві і більш одночасно виникаючі задачі. Що Виконуються в С. д. дії розділяють на два класи: пов'язані і непов'язані. До першого з них відносять, напр., дії по управлінню такими параметрами динаміки літака, як крен і тангаж (кутовий рух літака), до другого - пілотування в поєднанні з радиообменом. У процесі тренування окремі дії, що відносяться до класу пов'язаних, зливаються в "повну суміщену дію". У загальному вигляді під пов'язаними діями розуміються такі, які направлені на досягнення однієї. Фармакологічні діагностичні методики - Лікарські препарати використовуються не тільки як кошти лікування, але і для діагностики, звичайно у вигляді однократного їх введення і оцінки реакції на них. Барбамилкофеїнове растормаживание раніше широко застосовувалося у хворих в стані ступора навіть для того, щоб їх нагодувати, а також для виявлення маревних і галлюцинаторних переживань, які хворий не розкривав. Внутрішньовенно вводили від 2х до 8 мл (частіше за 4-6 мл) 5 %ного розчину барбамила і 1-2 мл 10 %ного розчини кофеїну. На декілька хвилин виникає ейфорія, балакучість, бажання поділитися своїми думками. Однак при сильному і. ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ-ПОЛЕНЕЗАВИ-СИМОСТЬ - (англ. field dependence - field independence; field-dependent/field-independent perceptual style) - один з параметрів когнитивного стилю особистості (його перцептивного компонента), для діагностики якого застосовуються 2 основні методики, розроблені Германом Уїткином (Witkin): тест стержня і рамки (The Rod-and- Frame Test) і тест замаскованих (або включених) фігур (The Embedded Figures Test). У 1-м тесті задача випробуваного складається в тому, щоб встановити лінію вертикально при різних положеннях (нахилах) навколишньої його рамки; 2-й тест заснований на широко відомих фігурах К. Готтшальда.