МЕТРИЧНІ І НЕМЕТРИЧНІ ШКАЛИ ВИМІРЮВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Первинне вимірювання (квантифікація) соціальних характеристик ... 5
1.1. Конструювання еталона вимірювання - шкали ... 7
1.2. Способи перевірки процедури первинного вимірювання на надійність ... 9
Розділ 2. Загальна характеристика шкал. Неметричні шкали ... 18
2.1. Проста номінальна шкала ... 18
2.2. Частково впорядкована шкала ... 20
2.3. Порядкова шкала ... 21
Розділ 3. Метричні шкали ... 28
3.1. Метрична шкала рівних інтервалів ... 28
3.2. Шкала пропорційних оцінок ... 29
Розділ 4. Чотири найважливіших обмеження квантифікації первинних соціальних характеристик ... 31
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик"

Курсова робота "Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА - галузь педагогіки, що вивчає соціальне виховання всіх вікових і соціальних категорій людей, здійснюване як у власне воспитат. установах, так і в разл орг-циях, для к-рих воно не є ведучою функцією Предмет З і - дослідження воспитат. сил суспільства і способів актуалізації, шляхів інтеграції можливостей суспільств, гос. і приватних орг-ций з метою створення умов для розвитку людини В 20 в педагогіка загалом перетворюється в интегративную галузь знання (в 60-х гг це положення сформулював ХИ Лійметс), т до значить. розвиток підлога" сподіваються галузі знань про людину і суспільство. СЕН-СИМОН - (Saint-Simon). Клод Анрі де Рувруа (de Rouvroy). (17.10.1760, Париж, - 19.5.1826, там же), франц. мислитель, соціолог, соціаліст. Нащадок древнього аристократич. роду, вихованець ДАламбера. Будучи офіцером франц. армії, брав участь у війні за незалежність США. Відсутність систематич. освіти не перешкодило С. створити ряд фил ос. і соціологія, творів, що вплинули великий чином на духовне життя 19 в. Згідно С.-З., історія - закономірний процес, в до-ром епохи плавного, "органич." розвитку чергуються з "кри-тич." епохами политий. і соціальних потрясінь. Кінцева мета. СОЦІАЛЬНА РОЛЬ - це форма суспільної поведінки людини, зумовлена його положенням: а) в деякій соціальній групі (наприклад, в сім'ї, у виробничій, учбовій, спортивній, військовій групі - ср. ролі батька і сина, начальника і підлеглого, вчителя і учня, тренера і спортсмена, командира і солдата); б) в деякій ситуації спілкування - наприклад в ситуації купівлі-продажу, прийому у лікаря, судового засідання і т. п. (ср. ролі покупця і продавця, лікаря і пацієнта, судді і підсудного). С. р. можуть бути зумовлені як постійними або довготривалими характеристиками людини: його підлогою, віком, положенням в сім'ї і. Агресія - (отлат. aggredi - нападати) - 1) індивідуальна або колективна поведінка, дія, направлена на нанесення фізичної або психологічної шкоди, збитку, або на знищення іншої людини або групи людей. У значній частині випадків агресія виникає як реакція суб'єкта на фрустрацию і супроводиться емоційними станами гніву, ворожості, ненависті і т.д.; 2) цілеспрямована деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам співіснування людей в суспільстві, що шкодить об'єктам нападу (одушевленим і неживим), що заподіює фізичну шкоду людям або зухвале у них негативні переживання, стан напруженості.
Кожна вагома структурна частина курсової "Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Млинців Микола Миколайович - Млинців, Микола Миколайович, - педагог і священик. Народився в 1839 р. По закінченні курсу у вятской семінарії був визначений в 1861 р. священиком в з. Карсавай, в самої бідній і глухій частині Глазовського повіту Вятської губернії. Прихід цього села населений переважно вотяками і пермяками. Тут, серед важкої матеріальної обстановки, Млинців пробув три роки, вносячи в міру можливості світло знання в середу инородцев; склав азбуку по звуковому методу для вотяков ( "Лидзон"), писав статті по етнографії і статистиці Карсавайського краю. У 1864 р. Млинців був переведений в з. Бахту, поблизу Вятки. Борткевич Владислав Іосифович - Борткевич, Владислав Іосифович, - статистик. Народився в 1868 р.; закінчив курс на юридичному факультеті СПб. університету. З 1895 по 1897 р. читав як приват-доцент лекції по страхуванню робітників і по статистиці в Страсбургськом університеті. Пізніше займав в С.-Петербурге посаду діловода управління справами пенсійної каси службовців на казенних залізницях і викладав статистику в Імператорському Александровськом ліцеї. З 1901 р. професор Берлінського університету, де викладає математичну статистику і родинні з нею дисципліни. Ще студентом Борткевич представив в Імператорську Академію Наук. Богдан Обакумович (Авакумович) - Богдан Обакумович (Авакумович) - спочатку тисяцкий, потім посадник новгородский. У Літописах знаходимо про нього наступні вісті. У 1385 р. після того, як великокняжеские бояре Федір Свібло, Іван Уда і Олександр Белеут зібрали в Новгороде чорний бор, посадник Федір Тимофійович і Богдан Авакумович (по Ніконової літопису - тоді тисяцкий) зібрали зимою віче, на якому постановили: не ходити на суд в Москву до митрополита, і визначили правила для цивільного суду. У 1391 р. Богдан А. був вже посадником; в цьому році восени в Ізборське призначений був з'їзд новгородцев з німцями, з якими не було.
У вступі курсової "Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПЕДРО II - Імператор Бразілії з Брагансської династії, що правив в 1831 - 1889 рр. Син Педро 1 і Леопольдіни Австрійської. ЖЕ.: з 1843 р. Тереза, дочка короля Обох Сицилій Франциська I (рід. 1822 р. Помер 1889 р.) Рід. 1825 р. Помер 1891 р. Педро вступив на престол після зречення свого батька, коли йому було усього шість років. Парламент встановив регентство, що продовжувалося до 1840 р. По характеру Педро був людиною покірливою і освіченою. Однак його тривале правління супроводилося чредой запеклих і дуже важких воєн. Особливо важкої виявилася Парагвайська війна, що почалася в 1865 р. У цей час і сам.

Джентрі - благородні, родовиті, знатні - нетитуловане середнє і дрібне дворянство в Англії 16-17 вв., важлива складова частина так званого нового дворянства. Зумівши пристосуватися до бурхливого розвитку капіталістичних відносин в Англії 16-17 вв., стало головним провідником капіталізму в англійському селі: збільшило свою земельну власність в результаті огораживаний і розпродажі секуляризованних церковного майна. Джентрі часто здавало землю в оренду великим капіталістичним фермерам (т. про. отримуючи за свої землі капіталістичну ренту) або самі безпосередньо займалися сільським господарством і промисловою. ПОЛІТИЧНІ НОРМИ - Політичні цінності і норми є найважливішими регулятивами політичної діяльності. Норми (від лати. norma - керівний початок, правило, зразок) в політиці означають правила політичної поведінки, очікування і стандарти, заборони і регулятиви, що регламентують політичну діяльність індивідів і соціальних груп відповідно до цінностей відповідної політичної культури, зміцнювальні стабільність і єдність політичної системи суспільства. У політиці, як і в будь-якій іншій суспільній діяльності, також є своя міра, тобто розумна межа допустимого. Ця міра визначається інтересами безпеки і стабільного.
Список літератури курсової "Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик" - більше 20 джерел. Юренев Петро Петрович - (4 лютого 1874, Петербург, - 1943, під Парижем). З сім'ї суддівського чиновника. Закінчив Інститут інженерів шляхів повідомлення (1897). У роки навчання активно брав участь в студентському суспільному житті, належав до радикальних несоціалістичних кухлів. Брав участь в будівництві Московско-Киево-Воронежской залізниці. З 1903 керуючий Новозибковської дистанції під'їзних шляхів. У 1904 прилучився до ліберального руху. У 1906 вступив в партію кадетів, член її ЦК з 1911. Депутат 2-й Державної Думи (від Чернігівської губернії). 10 років перебував головою залізничного відділу Московського. СУВЕРЕНІТЕТ ПАРЛАМЕНТУ - Суверенітет парламенту забезпечується його правом приймати будь-які закони по його розсуду, а введення в дію цих законів не може бути оспорене ніяким іншим державним органом (включаючи суд і органи місцевого самоврядування). Дана концепція лежить в основі чого склався в Великобританії системи правління. Спочатку доктрина була розроблена з метою затвердження переваги парламенту над монархією. Значення, яке додається суверенітету парламенту, наочно ілюструється характером застосування закону про права людини 1998 м., яким положення Європейської конвенції про права людини впроваджуються в.

РЕФЕРЕНДУМ - (від лати. referendum - те, що потрібно повідомити) - волевиявлення виборців в формі голосування або опиту з найважливіших питань державного і суспільного життя; один з інститутів безпосередньої (прямої) демократії. На Р. звичайно виносяться питання прийняття конституції або серйозних її змін, інш. основоположних законів, самовизначення населення національних і інакших районів і областей і т.п. За масштабами проведення Р. поділяється на загальнонаціональні, тобто країни, що проводяться на всій території, і місцеві, тобто її території, що проводяться на частині (напр., в окремих.
Посилання в тексті роботи "Метричні і неметричні шкали вимірювання соціологічних характеристик" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОБОВ'ЯЗОК - (моральна) - етична вимога, коли воно виступає як борг людини, як задача, що покладається на нього. На відміну від категорії боргу, поняття О. має, з одного боку, більш загальний характер, оскільки в ньому формулюються вимоги, що одинаково відносяться до безлічі людей, а з інш. конкретний характер, т. до. воно розкриває зміст вчинків, що наказуються людині (що саме він повинен робити). Борг людини складається в тому, щоб виконувати певні О. Последніє передбачають самі різні дії в залежності від тієї сфери людської життєдіяльності (Відносини моральні), до до-ой вони відносяться (сімейні. ЗАКОНИ ПРИРОДИ - об'єктивно існуючі, загальні, стійкі зв'язку віщого, явищ природи, к-рі істотно впливають на зміни речей, явищ. У живій і в неживій природі діють багатоманітні закони, що розрізнюються по сфері дії, міри спільності. Існують закони, що охоплюють порівняно вузьке коло речей або явищ (напр., взаємозв'язку тиску і об'єму газу при постійній температурі, плавання тіл, чисельності популяцій певного вигляду організмів), закони, дія к-рих виявляється в обширних сферах природи (механіки, електромагнетизм, єств. відбору і інш.), і, нарешті, закони, діючі у всіх областях природи (збереження і. АБСАНС - (фр. absence - відсутність) [Calmeil L.F., 1824]. Короткочасне (від 2 до 20 з) пригноблення або вимкнення свідомості з подальшою амнезією. Часто супроводить генерализованним епілептичним припадкам. А. може бути одним з варіантів епілептичної аури або еквівалентом судорожного припадку. Об просту А. говорять в тих випадках, коли затьмарення або вимкнення свідомості є єдиним видимим клінічним симптомом, про складне - при наявності супутніх симптомів. А. АВТОМАТИЗМА - характерні автоматизовані дії (мимовільні рухи губ або мови, стереотипні жести потирання рук або приведення в порядок одягу, зачіски і.

ЮНГ КАРЛ ГУСТАВ - (Jung С. G., 1875-1961). Швейцарський психіатр, фундатор аналітичної психології. У юнацькі роки захоплювався філософією і свою майбутню професію бачив на грані зіткнення філософії і медицини. Закінчив медичний факультет університету в Базеле. З 1900 р. працював асистентом в психіатричній клініці Цюріха, очолюваній Блейлером (Bleuler Е.). У 1905-1906 рр. викладав психіатрію в Цюріхськом університеті. З 1907 по 1913 р. активно співробітничав з Фрейд (Freud S.), разом з ним здійснив поїздку по університетах США. У 1909-1913 рр. Ю. стає найвиднішим послідовником Фрейд, першим президентом Міжнародного. Гуманізм - (лати. humanus - людяний) - в філософії - теорія, що затверджує рівну цінність будь-якої людини незалежно від його суспільного положення і що захищає невід'ємне, початкове право кожної особистості на вільний розвиток її здібностей, творчих сил, що розділяє принципи соціальної справедливості, людяності у відносинах між людьми і соціальними групами. Гуманистическое напрям думки існує издревле, з моменту усвідомлення людиною того факту, що люди відносяться один до одного подібно хижою твариною, як би не підозрюючи про те, що останні не суть вершина досягнення еволюції біосфери. Концепції. ГОМЕОСТАЗ - жвавий рівноважний стан деякої системи, що зберігається шляхом її протидії порушуючим рівновагу зовнішнім і внутрішнім чинникам. Підтримка постійності різних фізіологічних параметрів організму. Поняття гомеостаза склалося спочатку в фізіології для пояснення постійності внутрішньої середи організму і стійкості його основних фізіологічних функцій. Ця ідея була розвинена американським фізіологом У. Кенноном у вченні об мудрість тіла як відкритої системи, безперервно підтримуючої стабільність. Отримуючи сигнали про зміни, загрозливі системі, організм включає пристрої, що продовжують. ПОЛЕ ЗОРУ - (visualfield) - простір перед оком, який цілком сприймається нерухомим оком. Якщо відкрити обидва очі і дивитися прямо уперед, то можна побачити добре освітлені предмети, вміщені в якому-небудь місці перед очима, незважаючи на те, що брови і веки дещо зменшують поле зору. Таке поле зору називається бінокулярний (binocular visual field). Якщо відкрити тільки одне око і дивитися їм, то таке поле зору називається монокулярним (uniocular); воно виявляється декілька обмеженим поблизу носа. Якщо предмет, що розглядається дуже малий або погано освітлений, то людина не зможе побачити його, поки не.