На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Динамічні структури даних ... 5
1.1. Вказівний тип ... 5
1.2. Створення динамічних об'єктів ... 6
1.3. Операції над змінними вказівного типу ... 8
1.4. Контроль динамічної пам'яті ... 13
1.5. Знищення динамічних об'єктів ... 14
1.6. Особливості роботи з динамічними змінними ... 16
1.7. Визначення розмірів динамічної пам'яті ... 18
1.8. Перетворення типів ... 18
Розділ 2. Методи програмування пошуку найбільших спільних підпослідовностей ... 21
2.1. Динамічні рядки символів ... 21
2.2. Дії з динамічними рядками ... 24
2.3. Списки як динамічна структура даних ... 26
2.4. Поняття черги і стека ... 30
2.5. Таблиці ... 32
2.6. Графи і дерева ... 34
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей"

Курсова робота "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" і призначений виключно для пошукових систем.

АРИСТОТЕЛЬ Стагиріт - (384 до н. е., Стагир, п-ов Халкидіка, - окт. 322 до н. е., Халкида, про. Евбея), інш.. філософ і вчений-енциклопедист, фундатор перипатетической филос. школи. З 367 в Афінах, в Академії Платона. Після смерті Платона (347), не приймаючи нової орієнтації на математизацию филос. знання, А. покинув Академію, подорожував. У 343 - 342 (?) був вихователем Олександра Македонського. У 334 - 323 знов в Афінах, викладав в Лікеє. Філософія А. ділиться на теоретичну (умоглядну), мета до-ой - знання ради знання, практичну, мета до-ой - знання ради діяльності, і пойетическую (творчу), мета до-ой - знання ради. МЕТОДИЧНА РОБОТА - в образоват. установах Рос. Федерації, частина системи безперервного утворення викладачів, вихователів. Целі М. р.: освоєння якби. раціональних методів і прийомів навчання і виховання учнів; підвищення рівня общедидактич. і метод. підготовленість педагога до організації і ведіння уч. роботи; обмін досвідом між членами пед. колективу, виявлення і пропаганда актуального пед. досвіду. М. р. орієнтована на досягнення і підтримку високої якості уч. процесу в школі. Вона здійснюється протягом уч. року і органічно сполучається з повсякденною практикою педагогів. Сприяє розвитку навиків пед. ДИРЕКТОР ШКОЛИ - в Рос. Федерації головне адм. обличчя школи. Посада зав. школою, головуючого в шк. раді і несучого персональну відповідальність за всю роботу школи, уперше введена Статутом єдиної трудової школи в 1923 (в 1918 - 23 школою управляв раду; його виконає, органом була президія). З 1934 по пост. СНК СРСР і ЦК ВКП(би) "Про структуру нач. і ср. школи в СРСР" посада зав. неповної ср. і ср. школою стала іменуватися - "директор". Зав. нач. школою став називатися директором по Статуту ср. школи 1970. Д. ш. звичайно призначався місцевим органом управління освітою. Закон. ПІЄТИЗМ (від лати. PIETAS - благочестя) - - напрям в протестантизмі, тісно пов'язаний з освітою і раціоналізмом. П. прагнув до оновлення релігійного почуття, підкреслюючи значення практичного перевлаштування життя, особистого етичного самовдосконалення. П. набув поширення в середовищі німецького бюргерства в середині 17 в. Пиетисти значну увагу приділяли питанням виховання, вважаючи, що більшість соціальної золи виникала від неправильного відношення до дітей в сім'ї і школі, від поганої постановки навчання. Педагогика П. будувалася на двох осн. положеннях: у вихованні і навчанні повинні поєднуватися слово і справа; загострені.
Кожна вагома структурна частина курсової "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Русськояпонська війна 1904-1905 рр. - На початку ХХ в. боротьба за панування на Дальньому Сході привела до загострення протиріч між Росією і Японією. Росія за договором 1898 м. орендувала у Китаю Ляодунський півострів, де створила військовоморську базу ПортАртур. Інтереси царського уряду розповсюджувалися на територію Маньчжурії, де будувалася КитайськоСхідна залізниця, і Корея. Японія також претендувала тут на свій вплив. Царизм сподівався провести "маленьку звитяжну війну", яка могла б відсунути революційний вибух, що насувається в країні, але розрахунки на легку перемогу не виправдалися. У ніч на 27 січня 1904 м. Трубникова Марія Василівна - Трубникова (Марія Василівна, 1835 - 1897) - письменниця, чудова поборница жіночої освіти, дочка декабриста Василя Петровича Івашева. Вийшовши заміж за видавця-редактора "Біржових Відомостей" К.В. Трубникова, переселилася в Петербург і, близько зійшовшись з Н.В. Стасової (див.), заснувала в 1860 році Суспільство дешевих квартир, а в 1862 році - Суспільство перекладачок, в складі якого знаходилися видатні представниці жіночого руху. Суспільство це поставило своєю задачею дати російським жінкам можливість існування виключно розумовим трудом, а також створити в Росії систему вищої. ВАСИЛЬ ВЕЛИКИЙ КЕСАРИЙСКИЙ - архієпіскоп, Вселенський вчитель (біля 330-379), народився в Кесарії Каппадокийської (Мала Азія) в благочестивій християнській сім'ї. Батько його був адвокатом і викладачем риторики. У сім'ї було десять дітей, п'ять з яких прираховані до лику святих: сам Василь, його старша сестра - прп. Макрина, брат Григорій, еп. Нисский, брат Петро, еп. Севастии Вірменської, і молодша сестра блж. Феозва, диаконисса. До лику святих причтена також і їх мати прав. Емілія. У Константінополе і Афінах Василь вчився риториці, філософії, астрономії, математиці, фізиці і медицині. Відчувши покликання.
У вступі курсової "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Вовків Федір Іванович - Вовків (Федір Іванович) - один з перших архітекторів, що дістали освіту в Імператорській Академії Мистецтв, народився в Петербурге в 1755 р., помер там же в 1803 р. Поступивши у вихованці академії в 1764 р., він був нагороджений від неї золотими медалями: малої, в 1770 році, за проект біржі, і великої, в 1772 році, за проект каруселі. Будучи в наступному році відправлений за межу для довершення своєї освіти, вчився в Венециї у Томаса Треманци, відвідав Виченцу, Падую, Верону, Рим і Париж; в Венециї вдостоїтися отримати по конкурсу золоту медаль за проект церкви, а в Парижі займався під.

РЮРИКОВИЧИ - князья і дворяни, нащадки київського вів. кн. Ігоря, що вважався, по літописній звістці, сином легендарного Рюріка. Розгалуження князівського роду вже почалося з кн. Володимира, коли виділилися князья полоцкие. Від нащадків внука св. Володимира, Святослава, пішли князья чернігівські, новгород-северские, муромско-рязанские, від нащадків іншого внука, Всеволода, - Мономашичи - волинские, згодом галицкие, смоленские і суздальско-володимирські. Останні в нащадках своїх далі вів. князів і царів московських, закінчуючи Феодором Іоанновичем, вмерлим бездітним в 1598. Російська родовідна книга (кн. Палестинський фронт звільнення - (Jabhat Al-tahrir Al-filistiniyyah) - ПФО. Терористична група, виникла внаслідок розбіжностей в рядах Народного фронту звільнення Палестіни - Генеральне командування в зв'язку з підтримкою лідером НФОП-ГК Ахмадом Джібрілом сірійського вторгнення в Ліван в 1976. Абу Аббас спробував очолити організацію в сент. 1976, але не знайшов безумовної підтримки більшості членів НФОП-ГК, що привело до створення ООП Палестінського фронту звільнення, що підтримується 24.4.1977. Нова організація була очолена Абу Аббасом і Талатом Якубом. Спочатку ПФО твердо дотримувався проиракской лінії; був визнаний.
Список літератури курсової "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" - більше 20 джерел. Євразійський проект для Росії - Росія - єдина країна від Атлантіки до Тихого океану, через яку можуть пройти комунікації між трьома світовими полюсами економічного і технологічного розвитку в Західній Європі, Східній Азії і Північній Америці. На перетині цих транспортних коридорів 21 віку на Дальньому Сході в Китаї сформується найбільший світовий комунікаційний вузол. Майбутнє Росії буде визначатися можливістю організації і облаштування євразійського простору. Євразійський, як і будь-який інший "міст", буде життєздатним, якщо у нього є опори. Тільки реальний зсув на Схід приведе до відродження євразійських. Голіцин Микола Дмитрович - (31 березня 1850, сіло Поречье Можайського повіту Московської губернії, - 2 липня 1925, Ленінград). З старовинного князівського роду. Закінчив Александровський ліцей (1871). У 1885 - 1903 архангельский, калужский, тверской губернатор. З 1903 сенатор. З 1915 член Державної ради (фракція правих), голова Комісії з надання допомоги російським військовополоненим. Користувався особистим довір'ям царської сім'ї. З 27 грудня 1916 голова Ради міністрів. Вважав, що Росія повинна спочатку перемогти у війні, а вже потім приступити до пристрою внутрішнього життя. У умовах наростання політичної і економічної криз.

АФОНИНА Дарья - Студентка Московського університету економіки і статистики, що заповнювала опитний лист Президента В. В. Путіна і його дружин під час Всеросійського перепису населення 09.10.2002 м. Д. Афоніна провідала президентську пару в її підмосковній резиденції НовоОгареве. Д. Афоніна оформляє опитний лист у президентської пари Д. Афоніна: "Освіта?" В. Путін: "Вище. Кандидат економічних наук". Д. Афоніна: "Чи Володієте ви російською мовою?" В. Путін: "Володію". Д. Афоніна: "Ваша рідна мова?" В. Путін: "Російський". Д. Афоніна (звертаючись до.
Посилання в тексті роботи "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕОДИЦЕЯ - (греч. theos і dike - божественна справедливість) - виправдання Бога, з прагненням раціонально відповісти на питання: чому в світі є зло, якщо він створений і керується всевишнім, всезнаючим і всемогутнім Богом. 1) Августин писав, що зло - від людської волі, що пасла і волі демоном, воно - моральне, а біди і хвороби потрібно розглядати як покарання за гріхи, так що на Богові немає провини за зло в світі. 2) Ириней Ліонський писав, що людина створена незавершеним, він повинен в умовах нашого незавершеного світу духовно зростати, долаючи його опір і страждаючи від фізичного зла в світі і від. ДІАЛЕКТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ - (співвідношення філософії і науки) - вчення про взаємовідношення філософії і науки, згідно з яким вони являють собою якісно різні по багатьох параметрах види знання, однак внутрішньо взаємопов'язані між собою і активно використовують когнитивні ресурси один одного в процесі функціонування і розвитку кожного з них. Це доводиться всією історією їх розвитку і взаємодії. Конкретним вираженням внутрішнього взаємозв'язку філософії і науки є, з одного боку, наявність шара філософських основ у всіх фундаментальних наукових теорій, а з іншою - шара приватно-наукового знання, що використовується. ЕРГОНОМІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ - що отримало в 60 -70-х рр. бурий розвиток в країнах східної Європи один з напрямів прикладної антропології. Целі Е. а. співпадають з метою ергономіки, але досягнення їх здійснюється шляхом рішення ряду спеціальних задач: розробка форм уявлення і методів використання антропометричних даних в процесі проектування, при ергономічній експертизі виробів, в ергономічних дослідженнях; розробка загальних принципів створення і функціонування банку антропометричних даних; розробка нових методичних прийомів збору антропологічного матеріалу; створення нових технічних засобів вимірювань, розробка.

МАТЕМАТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ - напрям в психології, розробляючий формальний (математичний) апарат, придатний для адекватного опису і моделювання об'єктів, що володіє психічними властивостями (В. Ю. Крилов). Возникновеніє М. п. пов'язано з процесом математизации психології, який пройшов декілька стадій. Перша стадія - це застосування стандартних математичних методів для аналізу і обробки результатів і для встановлення найпростіших кількісних закономірностей. Друга стадія - спроби побудови математичес-. ких моделей деяких психічних явищ і процесів - почалася в середині 50-х рр. XX в. Вона характеризується. F44.2 Діссоциатівний ступор - Поведінка хворого відповідає критеріям ступора, але огляд і обстеження не виявляють його фізичної обумовленості. Як і при інших диссоциативних розладах, додатково виявляється психогенна обумовленість в формі недавніх стресових подій або виражених межперсональних або соціальних проблем. Ступор діагностується на основі різкого зниження або відсутності довільних рухів і нормальних реакцій на зовнішні стимули, такі як світло, шум, дотик. Тривалий час хворої лежить або сидить по суті нерухомо. Повністю або майже повністю відсутні мова і спонтанні і цілеспрямовані рухи. Хоч може бути присутній. ШКАЛА, ІНТЕРВАЛІВ - Шкала, яка відображає точні твердження відносно відмінностей між величинами, що спостерігаються; тобто де інтервал вимірювання визначений. Класичні приклади тут - шкали вимірювання температури (Фаренгейта, Цельсия), де інтервал між, наприклад, 40°і 30° - такий же, як і між 20° і 10°. Однак, хоч інтервали визначені, числа, що використовуються у вимірюванні, довільні, тобто нульова точка на такій шкалі не представляє нуль, як на шкалі відносин. Оскільки шкали інтервалів - самі прості істинні кількісні шкали, більшість психологічних вимірювальних процедур прагне, принаймні, до. Анкета по вивченню коммуникативного мінімуму менеджерів організації - В. М. Снетков. Призначена для діагностики (атестації) загального рівня і окремих аспектів коммуникативной компетентності менеджерів організації. Базовий коммуникативний мінімум являє собою перелік вимог до теорет. знанням, практичним навикам і умінням в області соціально-інформаційної взаємодії керівників різних рівнів (Снетков, 2000). Анкета складається з 14 тверджень, к-рі характеризують 7 осн. шкал процесу комунікації: 1) Підготовча фаза Про.; 2) Контактна фаза; 3) Емоції в розмові; 4) Фаза розуміння; 5) Фаза переконання; 6) Фаза завершення; 7) Управління розмовою. Респонденти повинні оцінити.