Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей

(курсова робота з інформатики)

Вступ.....3
Розділ 1. Динамічні структури даних.....5
1.1. Вказівний тип.....5
1.2. Створення динамічних об'єктів.....6
1.3. Операції над змінними вказівного типу.....8
1.4. Контроль динамічної пам'яті.....13
1.5. Знищення динамічних об'єктів.....14
1.6. Особливості роботи з динамічними змінними.....16
1.7. Визначення розмірів динамічної пам'яті.....18
1.8. Перетворення типів.....18
Розділ 2. Методи програмування пошуку найбільших спільних підпослідовностей.....21
2.1. Динамічні рядки символів.....21
2.2. Дії з динамічними рядками.....24
2.3. Списки як динамічна структура даних.....26
2.4. Поняття черги і стека.....30
2.5. Таблиці.....32
2.6. Графи і дерева.....34
Висновки.....37
Література.....39

Для придбання курсової роботи "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей"

Курсова робота "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" і призначений виключно для пошукових систем.

АРИСТОТЕЛЬ Стагиріт - (384 до н. е., Стагир, п-ов Халкидіка, - окт. 322 до н. е., Халкида, про. Евбея), інш.. філософ і вчений-енциклопедист, фундатор перипатетической филос. школи. З 367 в Афінах, в Академії Платона. Після смерті Платона (347), не приймаючи нової орієнтації на математизацию филос. знання, А. покинув Академію, подорожував. У 343 - 342 (?) був вихователем Олександра Македонського. У 334 - 323 знов в Афінах, викладав в Лікеє. Філософія А. ділиться на теоретичну (умоглядну), мета до-ой - знання ради знання, практичну, мета до-ой - знання ради діяльності, і пойетическую (творчу), мета до-ой - знання ради. МЕТОДИЧНА РОБОТА - в образоват. установах Рос. Федерації, частина системи безперервного утворення викладачів, вихователів. Целі М. р.: освоєння якби. раціональних методів і прийомів навчання і виховання учнів; підвищення рівня общедидактич. і метод. підготовленість педагога до організації і ведіння уч. роботи; обмін досвідом між членами пед. колективу, виявлення і пропаганда актуального пед. досвіду. М. р. орієнтована на досягнення і підтримку високої якості уч. процесу в школі. Вона здійснюється протягом уч. року і органічно сполучається з повсякденною практикою педагогів. Сприяє розвитку навиків пед. ДИРЕКТОР ШКОЛИ - в Рос. Федерації головне адм. обличчя школи. Посада зав. школою, головуючого в шк. раді і несучого персональну відповідальність за всю роботу школи, уперше введена Статутом єдиної трудової школи в 1923 (в 1918 - 23 школою управляв раду; його виконає, органом була президія). З 1934 по пост. СНК СРСР і ЦК ВКП(би) "Про структуру нач. і ср. школи в СРСР" посада зав. неповної ср. і ср. школою стала іменуватися - "директор". Зав. нач. школою став називатися директором по Статуту ср. школи 1970. Д. ш. звичайно призначався місцевим органом управління освітою. Закон. ПІЄТИЗМ (від лати. PIETAS - благочестя) - - напрям в протестантизмі, тісно пов'язаний з освітою і раціоналізмом. П. прагнув до оновлення релігійного почуття, підкреслюючи значення практичного перевлаштування життя, особистого етичного самовдосконалення. П. набув поширення в середовищі німецького бюргерства в середині 17 в. Пиетисти значну увагу приділяли питанням виховання, вважаючи, що більшість соціальної золи виникала від неправильного відношення до дітей в сім'ї і школі, від поганої постановки навчання. Педагогика П. будувалася на двох осн. положеннях: у вихованні і навчанні повинні поєднуватися слово і справа; загострені.
Кожна вагома структурна частина курсової "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Русськояпонська війна 1904-1905 рр. - На початку ХХ в. боротьба за панування на Дальньому Сході привела до загострення протиріч між Росією і Японією. Росія за договором 1898 м. орендувала у Китаю Ляодунський півострів, де створила військовоморську базу ПортАртур. Інтереси царського уряду розповсюджувалися на територію Маньчжурії, де будувалася КитайськоСхідна залізниця, і Корея. Японія також претендувала тут на свій вплив. Царизм сподівався провести "маленьку звитяжну війну", яка могла б відсунути революційний вибух, що насувається в країні, але розрахунки на легку перемогу не виправдалися. У ніч на 27 січня 1904 м. Трубникова Марія Василівна - Трубникова (Марія Василівна, 1835 - 1897) - письменниця, чудова поборница жіночої освіти, дочка декабриста Василя Петровича Івашева. Вийшовши заміж за видавця-редактора "Біржових Відомостей" К.В. Трубникова, переселилася в Петербург і, близько зійшовшись з Н.В. Стасової (див.), заснувала в 1860 році Суспільство дешевих квартир, а в 1862 році - Суспільство перекладачок, в складі якого знаходилися видатні представниці жіночого руху. Суспільство це поставило своєю задачею дати російським жінкам можливість існування виключно розумовим трудом, а також створити в Росії систему вищої. ВАСИЛЬ ВЕЛИКИЙ КЕСАРИЙСКИЙ - архієпіскоп, Вселенський вчитель (біля 330-379), народився в Кесарії Каппадокийської (Мала Азія) в благочестивій християнській сім'ї. Батько його був адвокатом і викладачем риторики. У сім'ї було десять дітей, п'ять з яких прираховані до лику святих: сам Василь, його старша сестра - прп. Макрина, брат Григорій, еп. Нисский, брат Петро, еп. Севастии Вірменської, і молодша сестра блж. Феозва, диаконисса. До лику святих причтена також і їх мати прав. Емілія. У Константінополе і Афінах Василь вчився риториці, філософії, астрономії, математиці, фізиці і медицині. Відчувши покликання.
У вступі курсової "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Вовків Федір Іванович - Вовків (Федір Іванович) - один з перших архітекторів, що дістали освіту в Імператорській Академії Мистецтв, народився в Петербурге в 1755 р., помер там же в 1803 р. Поступивши у вихованці академії в 1764 р., він був нагороджений від неї золотими медалями: малої, в 1770 році, за проект біржі, і великої, в 1772 році, за проект каруселі. Будучи в наступному році відправлений за межу для довершення своєї освіти, вчився в Венециї у Томаса Треманци, відвідав Виченцу, Падую, Верону, Рим і Париж; в Венециї вдостоїтися отримати по конкурсу золоту медаль за проект церкви, а в Парижі займався під.

РЮРИКОВИЧИ - князья і дворяни, нащадки київського вів. кн. Ігоря, що вважався, по літописній звістці, сином легендарного Рюріка. Розгалуження князівського роду вже почалося з кн. Володимира, коли виділилися князья полоцкие. Від нащадків внука св. Володимира, Святослава, пішли князья чернігівські, новгород-северские, муромско-рязанские, від нащадків іншого внука, Всеволода, - Мономашичи - волинские, згодом галицкие, смоленские і суздальско-володимирські. Останні в нащадках своїх далі вів. князів і царів московських, закінчуючи Феодором Іоанновичем, вмерлим бездітним в 1598. Російська родовідна книга (кн. Палестинський фронт звільнення - (Jabhat Al-tahrir Al-filistiniyyah) - ПФО. Терористична група, виникла внаслідок розбіжностей в рядах Народного фронту звільнення Палестіни - Генеральне командування в зв'язку з підтримкою лідером НФОП-ГК Ахмадом Джібрілом сірійського вторгнення в Ліван в 1976. Абу Аббас спробував очолити організацію в сент. 1976, але не знайшов безумовної підтримки більшості членів НФОП-ГК, що привело до створення ООП Палестінського фронту звільнення, що підтримується 24.4.1977. Нова організація була очолена Абу Аббасом і Талатом Якубом. Спочатку ПФО твердо дотримувався проиракской лінії; був визнаний.
Список літератури курсової "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" - більше 20 джерел. Євразійський проект для Росії - Росія - єдина країна від Атлантіки до Тихого океану, через яку можуть пройти комунікації між трьома світовими полюсами економічного і технологічного розвитку в Західній Європі, Східній Азії і Північній Америці. На перетині цих транспортних коридорів 21 віку на Дальньому Сході в Китаї сформується найбільший світовий комунікаційний вузол. Майбутнє Росії буде визначатися можливістю організації і облаштування євразійського простору. Євразійський, як і будь-який інший "міст", буде життєздатним, якщо у нього є опори. Тільки реальний зсув на Схід приведе до відродження євразійських. Голіцин Микола Дмитрович - (31 березня 1850, сіло Поречье Можайського повіту Московської губернії, - 2 липня 1925, Ленінград). З старовинного князівського роду. Закінчив Александровський ліцей (1871). У 1885 - 1903 архангельский, калужский, тверской губернатор. З 1903 сенатор. З 1915 член Державної ради (фракція правих), голова Комісії з надання допомоги російським військовополоненим. Користувався особистим довір'ям царської сім'ї. З 27 грудня 1916 голова Ради міністрів. Вважав, що Росія повинна спочатку перемогти у війні, а вже потім приступити до пристрою внутрішнього життя. У умовах наростання політичної і економічної криз.

АФОНИНА Дарья - Студентка Московського університету економіки і статистики, що заповнювала опитний лист Президента В. В. Путіна і його дружин під час Всеросійського перепису населення 09.10.2002 м. Д. Афоніна провідала президентську пару в її підмосковній резиденції НовоОгареве. Д. Афоніна оформляє опитний лист у президентської пари Д. Афоніна: "Освіта?" В. Путін: "Вище. Кандидат економічних наук". Д. Афоніна: "Чи Володієте ви російською мовою?" В. Путін: "Володію". Д. Афоніна: "Ваша рідна мова?" В. Путін: "Російський". Д. Афоніна (звертаючись до.
Посилання в тексті роботи "Метод динамічного програмування для задачі пошуку найбільших спільних послідовностей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕОДИЦЕЯ - (греч. theos і dike - божественна справедливість) - виправдання Бога, з прагненням раціонально відповісти на питання: чому в світі є зло, якщо він створений і керується всевишнім, всезнаючим і всемогутнім Богом. 1) Августин писав, що зло - від людської волі, що пасла і волі демоном, воно - моральне, а біди і хвороби потрібно розглядати як покарання за гріхи, так що на Богові немає провини за зло в світі. 2) Ириней Ліонський писав, що людина створена незавершеним, він повинен в умовах нашого незавершеного світу духовно зростати, долаючи його опір і страждаючи від фізичного зла в світі і від. ДІАЛЕКТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ - (співвідношення філософії і науки) - вчення про взаємовідношення філософії і науки, згідно з яким вони являють собою якісно різні по багатьох параметрах види знання, однак внутрішньо взаємопов'язані між собою і активно використовують когнитивні ресурси один одного в процесі функціонування і розвитку кожного з них. Це доводиться всією історією їх розвитку і взаємодії. Конкретним вираженням внутрішнього взаємозв'язку філософії і науки є, з одного боку, наявність шара філософських основ у всіх фундаментальних наукових теорій, а з іншою - шара приватно-наукового знання, що використовується. ЕРГОНОМІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ - що отримало в 60 -70-х рр. бурий розвиток в країнах східної Європи один з напрямів прикладної антропології. Целі Е. а. співпадають з метою ергономіки, але досягнення їх здійснюється шляхом рішення ряду спеціальних задач: розробка форм уявлення і методів використання антропометричних даних в процесі проектування, при ергономічній експертизі виробів, в ергономічних дослідженнях; розробка загальних принципів створення і функціонування банку антропометричних даних; розробка нових методичних прийомів збору антропологічного матеріалу; створення нових технічних засобів вимірювань, розробка.

МАТЕМАТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ - напрям в психології, розробляючий формальний (математичний) апарат, придатний для адекватного опису і моделювання об'єктів, що володіє психічними властивостями (В. Ю. Крилов). Возникновеніє М. п. пов'язано з процесом математизации психології, який пройшов декілька стадій. Перша стадія - це застосування стандартних математичних методів для аналізу і обробки результатів і для встановлення найпростіших кількісних закономірностей. Друга стадія - спроби побудови математичес-. ких моделей деяких психічних явищ і процесів - почалася в середині 50-х рр. XX в. Вона характеризується. F44.2 Діссоциатівний ступор - Поведінка хворого відповідає критеріям ступора, але огляд і обстеження не виявляють його фізичної обумовленості. Як і при інших диссоциативних розладах, додатково виявляється психогенна обумовленість в формі недавніх стресових подій або виражених межперсональних або соціальних проблем. Ступор діагностується на основі різкого зниження або відсутності довільних рухів і нормальних реакцій на зовнішні стимули, такі як світло, шум, дотик. Тривалий час хворої лежить або сидить по суті нерухомо. Повністю або майже повністю відсутні мова і спонтанні і цілеспрямовані рухи. Хоч може бути присутній. ШКАЛА, ІНТЕРВАЛІВ - Шкала, яка відображає точні твердження відносно відмінностей між величинами, що спостерігаються; тобто де інтервал вимірювання визначений. Класичні приклади тут - шкали вимірювання температури (Фаренгейта, Цельсия), де інтервал між, наприклад, 40°і 30° - такий же, як і між 20° і 10°. Однак, хоч інтервали визначені, числа, що використовуються у вимірюванні, довільні, тобто нульова точка на такій шкалі не представляє нуль, як на шкалі відносин. Оскільки шкали інтервалів - самі прості істинні кількісні шкали, більшість психологічних вимірювальних процедур прагне, принаймні, до. Анкета по вивченню коммуникативного мінімуму менеджерів організації - В. М. Снетков. Призначена для діагностики (атестації) загального рівня і окремих аспектів коммуникативной компетентності менеджерів організації. Базовий коммуникативний мінімум являє собою перелік вимог до теорет. знанням, практичним навикам і умінням в області соціально-інформаційної взаємодії керівників різних рівнів (Снетков, 2000). Анкета складається з 14 тверджень, к-рі характеризують 7 осн. шкал процесу комунікації: 1) Підготовча фаза Про.; 2) Контактна фаза; 3) Емоції в розмові; 4) Фаза розуміння; 5) Фаза переконання; 6) Фаза завершення; 7) Управління розмовою. Респонденти повинні оцінити.