Методи розкодування інформації

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження методів розкодування інформації ... 5
1.1. Поняття кодування інформації ... 5
1.3. Знаковий метод фіксації інформації ... 6
1.3. Мова як основний засіб кодування й передачі інформації ... 14
1.3.1. Мова як засіб кодування інформації ... 14
1.3.2. Традиційна система письма ... 15
1.3.3. Спеціальні системи письма ... 16
Розділ 2. Характеристика деяких систем писемності як основного методу розкодування інформації ... 23
2.1. Клинопис ... 23
2.2. Середньоперсидська писемність ... 24
2.3. Критське піктографічне письмо ... 26
2.4. Критське лінійне письмо ... 27
2.5. Грецький алфавіт ... 30
2.6. Латинський алфавіт ... 31
2.7. Огам ... 33
2.8. Давньогерманські руни ... 35
2.9. Давньослов'янське письмо ... 36
2.10. Глаголиця ... 37
2.11. Кирилиця ... 38
Висновки ... 40
Список використаних джерел ... 42
Додатки ... 44

Для придбання курсової роботи "Методи розкодування інформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методи розкодування інформації"

Курсова робота "Методи розкодування інформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методи розкодування інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методи розкодування інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Методи розкодування інформації" і призначений виключно для пошукових систем.

Виховання соціально-успішної особистості, що удосконалюється - Що таке успіх? Успіх - це досягнення поставленої мети. Але рівень успіху визначається не рівнем досягнень, а рівнем свого задоволення. Що і хто визначають успіх? Це складне явище залежить від різних чинників: 1. Реальні досягнення. Це те, чого досягла людина. 2. Навколишні. Вони оцінюють успіх людини, судять про нього. 3. Сама людина. Сама людина оцінює рівень досягнення успіху. Ці дві оцінки можуть розійтися. Навколишні можуть вважати людину успішною, а він сам себе неуспішним. У іншому разі людини вважають неуспішним, а він вважає себе успішним. Виникає питання: успіх - це об'єктивне. ДЮРКГЕЙМ Еміль - (15.4. 1858, Епіналь, - 15.11.1917, Париж), франц. соціолог і психолог. Відбувається з роду іудейських священослужитель, спочатку мав намір присвятити себе теології. Згодом критично переглянув своє відношення до релігії, зберігши однак інтерес до проблем віри і моралі. У 1882 закінчив Висш. нормальну школу в Парижі і неск. років викладав філософію в разл. уч. закладах Франції. З 1887 викладав соціальні науки в ун-те Бордо, в 1896 став першим у Франції професором соціальних наук. З 1902 проф. педагогіки і соціології в Сорбонне. Фундатор (1896) і ред. (до 1913) журн. ГРАДАЦІЯ - (від греч. klimax - сходи, ступенчатость, клімакс; від лати. gradatio - поступове підвищення) - фігура (див. фігура) слова, вхідна до групи фігур додавання. Г. має два основних значення: 1) вузьке - ланцюжок анадиплосисов, тобто фігур, що полягають в тому, що закінчення першого періоду є початком другої, наприклад російська народна пісня "У чи саду, в городі дівчина гуляє, вона зростанням невеличка, особою круглоличка" вся цілком, все 19 строф являє собою такого роду Г.; 2) в широкому значенні слова Г.: а) послідовне нагнітання однорідних виразних коштів мови (клімакс); б) навпаки, їх. Магія - (гр. магея - чаклунство, чаклунство) - обряди і ритуальні практики, в основі яких лежить віра в можливість впливу на сверхестественні сили і переконаність в безпосередньому зв'язку ритуалів, обрядів з бажаним результатом. Розрізнюють наступні види магії: 1. Позитивна магія -наказує певні дії. Негативна магія - забороняє, табуирует певні дії. 2. Біла магія - тип магії, що соціально схвалюється в даному суспільстві, направлений на здійснення добрих справ і захист від сил зла. Чорна магія - тип магії, що соціально несхвалюється, пов'язаний із зверненням до злих духи для спричинення шкоди, псування.
Кожна вагома структурна частина курсової "Методи розкодування інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МИЦВА (ЗАПОВІДЬ) - Всі накази і закони Тори*, а також закони, встановлені мудрецями. У Торі міститься. 13 М., які заповідав нам Господь. З них 248 (по числу органів тіла) - заповіді наказів, "М. асе", що тобто зобов'язують робити що-небудь; і 3.5 (по числу днів сонячного року) - "М. ло таасе", тобто заборон. Число це вказане в Талмуді*, в трактаті Макот (XXIII): "Сказав р.Симлай: шістсот тринадцять М. отримав Моісей*; триста шістдесят п'ять заборон, що дорівнює числу днів в році, і двісті сорок вісім обов'язків, по числу органів тіла". І ще сказано алегорично: ".. почему. дані двісті сорок вісім заповідей-наказів? Щоб. АДРІАН ПОШЕХОНСКИЙ, Ярославський, ігумен, священномученик (ск. 1550) - учень св. Корнилия, фундатора Комел'ського монастиря, в якому Адріанові початків свій чернечий подвиг. Після смерті свого наставника прмч. Адріан зустрів деякого старця, що спонукав його шукати самоти в пустинному місці, передбачаючи йому створення нового помешкання. Отримавши благословення ігумена, Адріан зі своїм учнем Леонідом, ведений старцем, віддалився в глухі місця Пошехонії, на північ Ярославської землі. Тут вони були залишені своїм провожатим. Бажаючи спорудити церкву, св. Адріан здійснив подорож в Москву. Свт. Макарий, митра. Московський, благословив створення нового монастиря, присвятивши. НИЖНІЙ НОВГОРОД - центр Ніжегородської обл. Розташований при злитті Оки і Волги. Населення 1386 тис. чол. Заснований в 1221 володимирським кн. Юрієм Всеволодовичем як міцність (назва "Нижній" і "Нов град Нізовськиє землі" з'явилося тільки в документах XIV в.). З 1350 столиця створеного в 1341 Нижегородско-Суздальского князівства. Завдяки вигідному географічному положенню придбав значення великого торгового і культурного центра. Спочатку місто було обношене дубовими стінами, в 1372 було почате будівництво кам'яного кремля. У 1392 при Василі I був приєднаний до Московського князівства і невдовзі став опорним пунктом.
У вступі курсової "Методи розкодування інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. гора - дуже часто в Священному Писанні символ висоти, сили, величі (Пс 67.17). У древності люди твердо вірили що Бог, як і всі їх боги, мешкає на горах, які підняті від землі до неба, тому і жертовники і богослужіння влаштовувалися на горах і піднесених місцях (ср. Евр 12.22). (Див. висоти) Дуже багато які великі і славні справи Божії здійснювалися на горах: - на Араратської горі зупинився Ноєв ковчег (Побут 8.4); - на горі Моріа Авраам був покликаний здійснити свою саму велику жертву (Побут 22.2); - на горі Синай був даний закон (Ісх 19.20); - на горах Гарізім і Гевал були вимовлені благословення і.

Ляцкий Євген Олександрович - Ляцкий, Євген Олександрович - письменник. Народився в 1868 р. Закінчив курс в Московському університеті, по історико-філологічному факультету. Один час брав близька участь в редакції "Вісника Європи", потім в редакції "Сучасного Миру" і "Сучасника", складається редактором видавництва "Вогні". Письменницьку діяльність початків в "Етнографічному Огляді" статтями по фольклору і народній поезії, писав в "Російському Багатстві", в "Великій Енциклопедії" і 82-млосному "Енциклопедичному Словнику" Брокгауза - Ефрона і в інших виданнях. У "Вісникові Європи" з 1901 по 1906 р. вмістив ряд. Маклаков Василь Олексійович - (10 травня 1869, Москва, - 15 липня 1957, Баден, поблизу Цюріха, Швейцарія). Батько - видний московський лікар-окуліст, потім професор медичного факультету; мати - з багатої поміщицької сім'ї; брат - Н.А. Маклаков - Чернігівський губернатор, міністр внутрішніх справ. У 1890 Маклаков арештований і виключений з природного відділення фізико-математичного факультету Московського університету за неблагонадійність. У 1894 закінчив історико-філологічний факультет Московського університету, в 1896 здав екстерном екзамен за юридичний факультет. З 1896 присяжний повірений округу Московської судової палати. Учасник.
Список літератури курсової "Методи розкодування інформації" - більше 20 джерел. БАБАКІВ Владислав Юрійович - перший заступник керівника Адміністрації Президента РФ. У обов'язку В. Суркова входить курировати всієї внутрішньої політики Російської Федерації, взаємовідношення з Державною Думою, з губернаторами, з Повноважними представниками президента, з політичними партіями і громадськими організаціями і багато що інше. Народився 21 вересня 1964 р. в з. Солнцево Ліпецкой обл. у вчительській сім'ї. Закінчив середню школу № 1 в м. Скопине Рязанської обл. У 1983-85 рр. проходив термінову службу в Збройних силах СРСР. Вчився в Московському інституті стали і сплавів (МИСИС) і на театральному. ТЕРОРИЗМ - Тероризм використовує насилля для досягнення своїх політичних цілей. Британським законом про запобігання тероризму 1974 м. термін визначається як "насильні дії, що використовуються в політичних цілях, до яких відносяться будь-які акти насилля, направлені на залякування всього суспільства або будь-якої його частини". Насильні дії можуть застосовуватися для досягнення самих різних цілей. Метою може бути як революційне повалення державного устрою, так і проведення реформ, які можливі в рамках існуючої економічної, політичної і соціальної системи, але які уряд не бажає.

Цивілізационние стратегії - Досвід взаємодії цивілізацій дає різні стратегії розвитку. Китайська цивілізація, включаючи древню, вражає уяву історичною протяжністю і спадкоємністю. Неодноразова в минулому зміна політики відвертості і закритости до зовнішнього світу сприяє сучасному Китаю усвідомити згубність запозичення чужих традицій. До такого ж висновку приходить мусульманський мир, потерпілий крах в імпорті західних ідей суспільного розвитку. Особливості свого шляху мають індійська, малайська і інші цивілізації. На Заході поширене переконання, що перетворенням економічним повинні передувати політичні, завдяки яким.
Посилання в тексті роботи "Методи розкодування інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕРЕКОНАННЯ ПРИМУСОВЕ, також промивання мозків - (англ, brainwashing) - систематичні зусилля для примушення противників прийняти певну точку зору, доктрину або знайти лояльність, виконати команду. Є політичним терміном, частіше за все вживаним до будь-якої техніки маніпулювання людською свідомістю і поведінкою всупереч бажанню, волі або переконанням індивіда. Шляхом контролю за фізичним і соціальним оточенням робляться спроби створити негативне думки про небажані групи або осіб, показати індивіду помилковість і необхідність зміни його відносин і стилю мислення, добитися вірності і безумовної слухняності по відношенню до правлячої. ЕЛІТА - група осіб, що зосередила в своїх руках вищі, найбільш цінні для суспільства функції; складає спільно з народом дуальную опозицію, полюси якої знаходяться в стані амбивалентности. Е. може розпадатися на різні спеціалізовані групи, відносини між якими є найважливішою проблемою суспільства. Правляча еліта може частково злитися з духовною елітою, вступаючи з нею в діалог, але може вступати з нею в конфлікт, об'єднуючись з грунтом, організовувати її винищування. У цьому випадку правляча Е. позбавляє себе розуму, віри, краси, а духовна еліта - сили. Відмінність логік обох Е. постійно стимулює між ними. КУЛЬТУРА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ РЕФЛЕКСИВНАЯ - включає в себе готовність і здатність творче, по-новому осмислювати проблемні моменти, виходити з внутрішніх і зовнішніх конфліктних станів і ситуацій, уміння знаходити нові сили, значення і цінності, залучати і залучатися до незвичних систем межличностних і ділових відносин, ставити і вирішувати неординарні практичні задачі. Характеристики К.г.с.р.: - сотворчество, що забезпечує неруйнівні способи саме- і взаиморазвития, коли при рішенні будь-якої задачі всі учасники незалежно від початкового рівня компетентності залучаються (як суб'єкти спільного творення) в принципово надлишкова.

ИРИДОЦИКЛИТ - запалення радужки і цилиарного тіла ока. Виникає внаслідок замету з кров'ю в тканину радужки і цилиарного тіла збуджувачів різних інфекцій (туберкульозу, сифілісу, бруцеллеза, гонореї і інш.) і їх токсинів або токсико-алергічної реакції на різні запальні процеси (тонзиліт, каріозні зуби, синусит і інш.). Иридоциклит може бути також ускладненням запальних захворювань рогівки або проникаючих пошкоджень очного яблука. У дітей він іноді розвивається внаслідок інфекцій, перенесених внутриутробно або в перші роки життя. Ізольоване запалення радужки (ирит) або цилиарного тіла (циклит). Едіпов комплекс - (назва на ім'я міфічного Едіпа (судячи на ім'я, що страждав, повидимому, слоновостью ніг або серцевою недостатністю), який убив батька і одружувався на своїй матері, не знаючи, що вони були його батьками) - в психоаналізі (уперше цей комплекс згадають З.Фрейдом в 1897 р. в приватному листі своєму другові) - група значною мірою несвідомих ідей і почуттів, що концентруються навколо бажання володіти родителем протилежної підлоги і усунути родителя протилежної підлоги, неначе б властива хлопчикам від 3 до 5 років (у дівчинок називається комплексом Електри). Існування Едіпова комплексу встановлене. Групові норми - (від лати. norma - керівний початок, зразок) - сукупність правил і вимог, що виробляються кожною реально функціонуючою спільністю і що грають роль найважливішого засобу регуляции поведінки членів даної групи, характеру їх взаємовідносин, взаємодії і О. Налічиє в групі більш або менш розвиненої, розгалуженої і відносно стійкої системи Г. н. не тільки дозволяє їй співвіднести поведінку кожного свого члена з виробленим еталоном і на цій основі вибрати найбільш ефективний засіб впливу на дану особистість, але і значно полегшує здійснення соціального контролю за активністю цієї спільності з боку. ТАКТИЛЬНАЯ ЧУТЛИВІСТЬ - (від лати. tactilis - дотик...) - різновид шкіряної чутливості, з яким пов'язані відчуття дотику, тиску і частково вібрації. Сукупність органів людини (рецептори шкіри, провідні нервові шляхи, відповідні центри в корі головного мозку), що забезпечують Т.ч., звичайно називають тактильним аналізатором. Абсолютний поріг Т. ч. до сили подразника залежить від місця його додатку, швидкості руху, функціонального стану рецептора. Він коливається від (2 - 3) 10-4 Па для найбільш чутливих дільниць шкіри (мова, кінчики пальців) до 2 До)-5 Па для тильної сторони руки з відмінністю 5-10% від початкової величини.