На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Методи вивчення особистості молодшого школяра

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження особистості молодшого школяра ... 5
1.1. Загальна характеристика особистості та емоційно-вольової сфери молодшого школяра ... 5
1.1.1. Особливості особистості та її потреб ... 5
1.1.2. Самосвідомість і самооцінка в молодшому шкільному віці ... 7
1.1.3. Емоційна сфера молодшого школяра ... 10
1.1.4. Особливості волі молодшого школяра ... 15
1.2. Методи вивчення особистості та міжособистісних відносин у молодших школярів ... 19
Розділ 2. Експериментальне вивчення особистості молодшого школяра ... 20
2.1. Опис методики дослідження ... 20
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 25
Висновки ... 35
Література ... 37
Додатки ... 40

Для придбання курсової роботи "Методи вивчення особистості молодшого школяра" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методи вивчення особистості молодшого школяра"

Курсова робота "Методи вивчення особистості молодшого школяра" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методи вивчення особистості молодшого школяра", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методи вивчення особистості молодшого школяра" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Методи вивчення особистості молодшого школяра" і призначений виключно для пошукових систем.

БЕЛИНСКИЙ Віссаріон Григорійович - [30.5(11.6). 1811, Свеаборг, нині Суомен-лінна, Фінляндія, - 26.5(7.6). 1848, Петербург], лит. критик, публіцист, філософ. З 1829 студент словесного відділення Моськ. ун-та. Викликав невдоволення університетського начальства антикрепост-нич. драмою "Дмитро Калінін" і був виключений з ун-та (1832) за нездачу (по хворобі) перевідних екзаменів. З 1833 друкувався в журн. "Телескоп" і в додатку до нього "Чутка", в "Московському спостерігачі". Переїхавши в Петербург, став ведучим критиком журналів "Отеч. записки" (1839 - 46) і. Лев Миколайович Товстої - (1828-1910) Великий російський письменник Лев Миколайович Товстої був також видатним педагогом-гуманістом. Утворення народу він вважав найважливішою справою свого життя: "А справа не та, що першої важливості, а саме важливе в світі, тому що все, що ми бажаємо здійснити, може здійснитися тільки в наступних поколіннях". Світогляд Лева Миколайовича був суперечливим. У різні періоди його життя воно багато в чому визначало його педагогічні погляди і діяльність. Умовно можна виділити три періоди. 1 період. Основна діяльність. 1859-1962 Добродійна діяльність по відкриттю шкіл для селянських. ДІЛОВА ГРА - - форма відтворення предметного і соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, характерної для даного вигляду практики. Проведення Д.і. являє собою розгортання особливої (ігрової) діяльності учасників на імітаційній моделі, що відтворює умови і динаміку виробництва. У залежності від того, який тип людської практики відтворюється в грі і які меті учасників, розрізнюють Д.і. учбові, дослідницькі, управлінські і атестаційних. Д.і. набули широкого поширення в зв'язку із задачами вдосконалення управління, прийняття планових і виробничих рішень, підготовки і. ЛОКК (LOCKE) ДЖОН (1632-1704) - - англійський філософ, політичний мислитель і педагог. З 1668 член Лондонського королівського суспільства. У осн. філософській праці ("Досвід про людський розум", 1690; русявий. пер. 1898) Л. розробив емпіричну теорію пізнання, початковим пунктом якої є принципова відмова від концепції існування природжених ідей і обгрунтування досвідченого походження людського знання. Педагогічна система Л., викладена в трактатах "Деякі думки про виховання" (1693), "Про користування розумом" (видано в 1706) і інших, орієнтована на виховання "ділової людини", "джентльмена" і органічно.
Кожна вагома структурна частина курсової "Методи вивчення особистості молодшого школяра" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Разіновщина - соціально-політичний рух селянства і козацтва 1670 - 1672 р. м. Починаючи з 60-х років XVII в. на Дону відбувається сильне скупчення селян, що бігли з різних губерній, головним чином, з Москви від пригнічення поміщиків. Як серед цього збіглого селянства, так і в найбіднішому шарі донського козацтва швидко наростає гостре невдоволення. У 1668 р. донський козак Степан Разін, що зібрав групу бідних козаків, здійснює набіг на берега Персії. Цей набіг, спочатку задуманий виключно ради наживи, завдяки своєму розмаху отримав революційне забарвлення. На зворотному шляху з Персії до Роззявлю приєдналася. САМПСОН СТРАННОПРИИМЕЦ - преподобний (ск. ок. 530), народився в Римі в багатій і знатній сім'ї. Чудово вивчивши мирську премудрість, Сампсон навчився і лікарському мистецтву. Він зробив це, як сказано в його житії, не ради користі, а щоб не бути дозвільним і мати можливість послужити і бідним, і убогим. Багато уваги святою приділяв і вихованню своєї душі, старанно займаючись читанням Священного Писання і багато молячись. Після смерті батьків Сампсон відпустив рабів на свободу і роздал своє майно убогим, бажаючи збагатити свою душу багатством духовним. По Промислу Божію святої прибув в Константінополь. Тут він поселився в. ЛЕДКОВСКИЙ Борис Михайлович - (1894, Новочеркасська губ. - 7.8.1970, Нью-Йорк) - православний регент. З сім'ї сільського священика. Освіту отримав в Новочеркасськом духовному училищі і в гімназії Ростова-на-Дону, потім в Московській консерваторії. Емігрував в Болгарію, пізнє переїхав в Німеччину. Аж до 1945 служив в Берліні регентом хору російської церкви на Находштрассе, при настоятелі, архімандритові Іоанне (Шаховськом). З 1952 - регент кафедрального собору Російської зарубіжної церкви в Нью-Йорку. З 1953 по 1968 Л. викладав також церковний спів в американській СвятоВладімірської православній духовній семінарії і був.
У вступі курсової "Методи вивчення особистості молодшого школяра" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НЕРВИ, Марк Кокцей - Римський імператор В 96-98 рр. Рід. 8 ниючи. 30 р. Помер 27 янв. 98 р. Нерви відбувався з сенаторського роду Кокцеєв умбрийского міста Нарнія. У останній рік правління Доміциана він переховувався від його гніву в Галій (Віктор: "Про Цезарів"; 12). Після вбивства Доміциана він був проголошений імператором завдяки старанням Петронія Секунда, префекта претория, і Парфенія, вбивці Доміциана (Евтропій: 8; 1). Говорять, що, ледве Нерва виявив перед сенатом свою згоду на прийняття влади, розповсюдився слух, неначе Доміциан живши і скоро видужає. Спочатку Нерва так перелякався, що втратив дар.

Менглі-Гирею I (Менгли-Герай I) - Менглі(и)-Гирею (Герай) I - хан кримської орди, один з молодших сини фундатора татарського царства в Криму, Хаджи-Гирея (помер в 1466 р.). Після смерті батька престол повинен був перейти до старшого сина Хаджи-Гирея, Нур-Даулету, але Менглі-Гирею після довгої боротьби затвердився на престолі. Це було не раніше 1479 г, за пропозицією В.Д. Смірнова. Щоб забезпечити свої володіння, Менглі-Гирею побудував цілий ряд зміцнень. Він безупинно воював з Польщею, Литвою, черкесами, Золотою Ордою. У останній він переслідував претендентів на престол, ханских сини Сейид-Ахмета і Шейх-Ахмета, відомих в. УТОПІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ - (від греч. U не, немає і topos - місце, букв. місце, якого немає) - уявлення про суспільство, засноване на соціальній рівності, в якій немає експлуатації і людей отримують можливість всебічного розвитку. Утопичность подібної ідеології полягає в тому, що її неможливо в даній формі втілити в дійсність. Утопічний соціалізм можна інтерпретувати як ідеологію, в якій містяться певні цінності, на які орієнтовані її носії, і технології, до втілення яких прагнуть політики - носії даних цінностей. До цінностей утопічного соціалізму відносяться ідеали рівності, подолання соціального і політичного відчуження.
Список літератури курсової "Методи вивчення особистості молодшого школяра" - більше 20 джерел.  "Плавильний казан" західноєвропейської цивілізації - Древня межа Римської імперії по Рейну і Дунаю, що виконувала бар'єрні функції між римлянами і варварами, надалі стала рубежем старої християнської Європи і "християнської периферії". У епоху Реформації вдовж лінії Рейн-Дунай стабілізувалося роз'єднання християн - католиків і протестантів. Але коли на цій межі почали домінувати контактні функції, на социокультурних, конфессиональних і економічних рубежах утворився "Рейнський коридор" - "хребетний стовп" європейського капіталізму, що об'єднав  біполярний світ економіки Півночі і Півдні Європи. Аналогічно з. Демократія - (від греч. demos - народ і kratos - влада) - народовладдя, одна з форм політичної самоорганизации суспільства. Основними ознаками Д. є: 1. суверенітет народу, тобто визнання народу джерелом влади, що володіє правом здійснювати владу через органи державної влади і місцевого самоврядування і шляхом референдумів; 2. виборність основних державних органів. Вибори державних органів повинні бути вільними, тобто громадяни можуть голосувати вільно, не побоюючись репресій; справедливими, тобто кожний голос повинен "важити" однаково; частими, тобто громадяни можуть регулярно виражати своє відношення.

БХИНДРАНВАЛЕ Джарнаїл Сингх - (Баба Сайт Сингх; 1947-84). Релігійний вождь сикхского екстремізму ("сант" - святий), що висунувся з народної середи. Протиставляв свій аскетизм "пихатості парламентських політиків". Закликав до вбивства прихильників індуїзму, ниранкари, до відділення Пенджаба від Індії. Апелюючи до минулого, активно використав в пропаганді своїх ідей сучасні кошти інформації: "Релігія - кінь, політика - вершник". Знаходячись формально поза партіями і рухами, підтримував контакти з Всеїндійським союзом студентов-сикхов і іншими екстремістськими організаціями. 20.10.1981.
Посилання в тексті роботи "Методи вивчення особистості молодшого школяра" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МІТІН Марк Борисович (1901-1987) - радянський більшовицький ідеолог і організатор державної, офіційної філософської думки. Закінчив філософське відділення Інституту Червоної професури (1929). Заст. директора Академії комуністичного виховання, заст. директора Інституту філософії, головний редактор журналу "Під прапором марксизму" (1930-1944), директор Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС (1939-1944), головний редактор журналу "Питання філософії" (1960-1967), заст. академіка-секретаря відділення філософії і права АН СРСР. Академік АН СРСР (1939). Основні роботи: "Бойові питання матеріалістичної діалектики" (1936), "За. ХУАЯНЬ ШКОЛА (Хуаянь цзун) - один з трьох нарівні з Тянипай школою і Чань школою найважливіших течій в китайському буддизмі. Хуаянь школа заснована вченим ченцем Фацзаном в епоху Тан і отримала свою назву по опорному для вчення тексту - "Хуа янь цзин" - китайському перекладу "Аватамсака-сутри". Інші назви школи, висхідні до прізвиська і імені фундатора, - Сянипоу цзун і Фацзе цзун. Традиція вважає трьома першими вчителями школи Душуня (557 - 640), Чжіяня (602 - 668) і Фацзана, їх послідовниками - Ченгуаня (738 - 839) і Цзунмі (780 - 841). Прихильники Хуаянь школи вважали себе представниками класичної. Деятельностного опосередкування межличностних відносин концепція - спеціальна соціально-психологічна концепція, що розглядає межличностні відношення в будь-якій досить розвиненій групі як опосредствованні змістом і цінностями діяльності. Розроблена А.В. Петровським і спочатку була названа "стратометрической концепцією". Деятельностное опосередкування розуміється як системообразующий ознака групи, що визначає її найважливіші соціально-психологічні характеристики. Здійснюючи свою мету в конкретному предметі діяльності, група тим самим змінює себе, вдосконалює свою структуру і перетворює систему межличностних відносин. Характер і спрямованість цих.

Угруповання - Автор. Ж.Піаже (1937 р.). Категорія. Структура логіки, виступаюча основою операциональной концепції інтелекту Піаже. Специфіка. Ця структура розглядається зв'язуючою ланкою між логічними і психологічними структурами. Початкова модель. У формально-логічному плані угруповання - це закрита, оборотна система, в якій всі операції підкоряються п'яти формальним критеріям: - комбинативность: АВ = З; - оборотність: З - В = А; - асоціативність: (АВ) З = А (ВР); - загальна операція ідентичності: А - А = 0; - тавтологія, або спеціальна ідентичність: АА = А. Формами угруповання є такі логічні операції, як. Принцип системності в корекції порушень спілкування - в філософії це методологічний інструмент науч. пізнання цілого; в медицині - методологічний інструмент пізнання здоров'я і хвороби людини. Філософсько-методологічні аспекти системного підходу до людини: 1) організм і особистість як природно-соціальна система складається з ряду соподчиненних підсистем і їх взаємопов'язаних елементів; 2) ціле (система) визначає природу частин (елементів людини); 3) частини не можуть бути пізнані у відриві від цілого; 4) складові елементи системи вивчають в нерозривному взаємозв'язку і взаємодії один з одним; 5) системний підхід націлює на подолання. Емоційна парадоксальність - 1. в психопатології - несумірність емоційних реакцій об'єктивної значущості зухвалих їх ситуацій і об'єктів. На важливі події пацієнт може не реагувати взагалі в той час як на випадкові, побічні обставини реагувати бурхливими спалахами афекту. Звичайно розглядається як симптом шизофренії; 2. в буденній свідомості, деформованій парадоксальними повідомленнями ЗМІ, нерідко зустрічається і у так званих рядових споживачів інформації. Так, славнозвісна киноактриса Б.Бардо, судячи по відомостями ЗМІ, обурюється, обурюється, буквально вмивається вселенськими сльозами, якщо їй раптом стає відомо, як деяка. КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛІЗ - вигляд наукового аналізу, що полягає в дослідженні об'єкта, процесу, явища з т. зр. виникнення, розвитку і дозволу соціальної суперечності, його породжувача, протидії суб'єктів, що представляє протилежності, здійснюваний з використанням понятийнокатегориального апарату конфликтологии. К. а. - один з рівнів аналізу об'єкта дослідження. К. а. використовується або при вивченні складних, масштабних конфліктів, що мають не тільки конфликтологические вияву і наслідку, або при дослідженні явищ, зміст яких не зводиться до конфлікту. Прімером К. а. першого вигляду м. би. аналіз чеченського конфлікту.