На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Методи вивчення особистості дорослої людини

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості методів вивчення особистості дорослої людини ... 5
1.1. Проблема діагностики параметрів особистості ... 5
1.2 Психологічні принципи і методи діагностики мотивації ... 6
1.3. Принципи і методи діагностики самосвідомості ... 11
1.4. Принципи і методи діагностики міжособистісних відносин ... 19
Розділ 2. Практика вивчення особистості дорослої людини ... 23
2.1. Опис методів дослідження ... 23
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 25
Висновки ... 30
Література ... 32
Додатки ... 34

Для придбання курсової роботи "Методи вивчення особистості дорослої людини" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методи вивчення особистості дорослої людини"

Курсова робота "Методи вивчення особистості дорослої людини" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методи вивчення особистості дорослої людини", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методи вивчення особистості дорослої людини" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Методи вивчення особистості дорослої людини" і призначений виключно для пошукових систем.

НАСИРЕДДИН ТУСИ Абу Джафар Мухаммед - (18 2 1201, Туї, нині на терр Ірану, - 25 6 1274, Багдад), середньо-азіат. вчений-енциклопедист, педагог, гос. діяч. Дістав освіту в медресе в Нішапуре Жил в Кухистане і Юж Азербайджані Був радником персидець і монг правителів. Автор многочисл. трудів по математиці, природознавству, філософії ("Коментарі до філософії і логіки Ібн Сини") і інш. Серед його пед.соч. - "Ахлаги Насирі" ("Етика Насира", на яз фарси) і "Адаб-уль-мута-аллімін" ("Поведінка учнів", на араб. яз) і інш., в к-рих помітний вплив ретельного. УШИНСЬКИЙ Костянтин Дмитрович (1824-1870) - - педагог, основоположник наукової педагогіки в Росії. Закінчив юридичний факультет Московського університету (1844). У 1846-49 професор Демідовського ліцею в Ярославлі. У 1850-54 служив в канцелярії департаменту закордонних справ. Співробітничав в журналах "Сучасник", "Бібліотека для читання". Викладав в Гатчинськом сирітському інституті. З 1859 інспектор Смільного інституту; провів в нім реорганізацію і здійснив ряд перетворень: ввів новий учбовий план, раціональні методи навчання, організував проведення наочних уроків і дослідів по дисциплінах природно-научного циклу. У 1862 із-за. ГУЧНІСТЬ ГОЛОСУ - суб'єктивне слухове відчуття інтенсивності (сили) звуку, що утворюється внаслідок роботи голосового апарату. Професійне володіння голосом передбачає використання в педагогічному спілкуванні безлічі градацій Г., великого динамічного (громкостного) діапазону. Частіше за все вчитель говорить не дуже тихо, але і не дуже гучний, однак йому необхідно мати голосовий "запас міцності" - бувають випадки, коли потрібно вимовити що-небудь на граничній звучності, але при цьому не перейти на крик і не зірвати голос. Передусім від тиску повітря в легких і трахеї (в подскладочном просторі), а. Охорона безпеки життєдіяльності - нова, що формується на стику багатьох наук, самостійна область соціально-економічних і природних знань. Вона визнає факт вирішальної ролі людини в забезпеченні гармонії системи, перманентність небезпек, ставить задачею вивчення причин виникнення небезпек, характеристики народжених цими небезпеками надзвичайних і екстремальних ситуацій і навчання шляхам збереження здоров'я, безпечному образу життя в звичайних і складних соціальних умовах. Вона передбачає також виробіток здібностей і умінь зберегти здоров'я і життя при надто несприятливому вираженні соціального, техногенного, природного і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Методи вивчення особистості дорослої людини" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Тімонов Всеволод Євгенійович - Тімонов (Всеволод Євгенійович) - інженер шляхів повідомлення і професор інституту інженерів шляхів повідомлення імператора Олександра I. Народився в 1862 р. Освіту отримав в одеському реальному училищі, парижской школі мостів і доріг і Санкт-Петербургском інституті інженерів шляхів повідомлення. З 1886 р. Тимонов складається на службі у відомстві шляхів повідомлення, займаючи одночасно будівельно-адміністративні і педагогічні посади. Тимонов зробив перші на Балтійському морі роботи по пристрою моловши з кам'яних масивів (1887), організував і зробив перші морські землесосні роботи (1889). Работоргівлі скасування - Работоргівлі скасування (slave trade, abolition of), припинення торгівлі рабами. Вищого піку Р. досягла в 18 в. на в Зап. Африці, де торговці з Європи діяли спільно з вождями африк. племен і постачальниками рабів, готовими обмінювати їх на будь-які товари з Заходу. У 1792 р. Данія оголосила Р. в Атлантіке незаконної, її прикладу в 1794 р. пішли США. У Англії християни-гуманісти, в т.ч. Томас Кларксон і Уїльям Уїлберфорс (члени т.н. Клапамской секти), затверджували, що з скасуванням трансатлантичної Р. плантатори будуть краще звертатися зі своїми працівниками. У 1807 р. ним вдалося провести. Белов Іван Дмитрович - Белов, Іван Дмитрович - педагог, етнограф і белетрист (помер в 1886 р.), народився в Нижньому Тагиле, був народним вчителем, а потім інспектором павловской вчительської семінарії. Співробітничав в "Сучасникові" (1854), "Общезанімательном Вісникові" (1857), "Російському Слові" (1859), "Журналі Міністерства Народної Освіти" і "Північній Бджолі", "Російському Інвалідові" (1863), "Санкт-Петербургских Відомостях" (1868), "Вітчизняних Записках" (1872) і "Історичному Вісникові" (1880 - 86). Окремим виданням вийшли: "Шляхові записки і враження по Західному Сибіру" (М., 1852), "Шляхові листи" (СПб., 1862).
У вступі курсової "Методи вивчення особистості дорослої людини" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Беллярмінов Леонід Георгійович - Беллярмінов, Леонід Георгійович, окуліст, народився в 1859 р., вчився у військово-медичній академії, де закінчив курс в 1883 р. У 1886 р. доктор медицини за дисертацію: "Досвід застосування графічного методу до дослідження рухів зіниці і внутриглазного тиску" (СПб., 1887). У 1887 р. відряджений для удосконалення на 2 роки за межу, де працював під керівництвом Гельмольца, Вальдейера, Г. Віхрова, Швейггера і інш. З 1893 р. професор військово-медичної академії по кафедрі офтальмології з очною клінікою. У 1893 р. консультант по очних хворобах при головному військово-медичному управлінні. З.

Гончар - евр. иоцер. Гончар. Єгиптяни і араби з древніх часів славилися виделкой посуду з глини, в чому ми можемо пересвідчитися по судинах, що зберігаються в музеях. Без сумніву, цим займалися і ізраїльтяни. Дерев'яний посуд був невідомий древнім; вино і воду вони зберігали і носили в глиняних глеках. Плиний, що жив під час руйнування Ієрусаліма, передає, як щось нечуване, що на півночі від Альп зберігають вино в бочках з обручами. Бондарное виробництво на сході було вельми рідко. Судини, що згадуються в Біблії, готувалися з глини або з шкіри. Тому мистецтво приготування глиняної посули на Сході. Долгоруков Павло Дмитрович - (9 травня 1866, Москва, за іншими даними, Царське Село, - в ніч з 9 на 10 червня 1927, Москва або Харків). З дворянської сім'ї, висхідної до Рюріковичам, князь, один з найбагатших людей Росії. Закінчив 1-ю Московську гімназію і природне відділення фізико-математичного факультету Московського університету (1890). У 1893 - 1903 рузский (Московської губернії) уїздний ватажок дворянства, в 1896 - 98 камери-юнкер двора; з 1902 статский радник. Один з фундаторів "Союзу Звільнення", голова його з'їзду (1904). Керівник Толстовського суспільства, Суспільства світу; головував на світовому конгресі.
Список літератури курсової "Методи вивчення особистості дорослої людини" - більше 20 джерел. ХАРИЗМА - (гр. charisma божественний дар) - екстраординарна здатність, властивість, якість індивіда, що виділяє його серед інших і, що саме головне, не так придбане ним, скільки дароване йому природою, Богом, долею. Харизматичний тип панування уперше був описаний Р. Зомом в роботі, присвяченій аналізу церковного права древнехристианских общин. Поняття "X." грає найважливішу роль в соціології М. Вебера. Якщо для Зома X. - це містичний дар, то для М. Вебера - надприродні властивості особистості, що дозволяють їй підпорядкувати собі масу. X., по Веберу, володіють герої, великі полководці, маги, пророки. ПУТИНА Ганна Олексіївна - Тітка В. В. Путіна, дружина його дядька по батькові А. С. Путіна. Живе в Рязані. По її спогадах, в 1950 р. вона з чоловіком і з трирічною дочкою приїхали в Ленінград, де чоловік мав намір поступати в Військову академію. Зупинилися у брата чоловіка В. С. Путіна, який гостинно розкрив перед ними двері своєї єдиної кімнати в коммуналке. "Тоді ще Володеньки не було. Так ми і розмістилися дві сім'ї, відділившись ширмочкой. Звичайна холодна коммуналка в провулку Баськова. Кімната 24 кв. м. Навіть кухні не було, газова плита стояла в кінці коридора... Все господарство лягло на мої.

ГУБЕРНАТОР - (лати. gubernator - правитель), в ряді сучасних держав (США, Великобританія, Данія і інш.) глава адміністрації штату, області, графства. У Російській Імперії вищий урядовий чиновник в губернії. Призначався імператором. У сучасній Росії слово "губернатор" стало одним з інструментів маніпуляції громадською думкою, який використовується для масової шизофренизации населення. З одного боку до певного часу губернатори в Росії вибиралися, в той час як в Російській Імперії посада була що призначається (після відомих ініціатив В. В. Путіна в сучасній Росії посада губернатора також стала що.
Посилання в тексті роботи "Методи вивчення особистості дорослої людини" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. САНТАЯНА Джордж - (16.12.1863, Маднрід -26.9.1952, Рим), амер. філософ-ідеаліст, пинсатель. За походженням іспанець. У 1872-1912 жил в США. Будучи одним з гл. представників критич. реалізму, С. інтерпретував його в дусі платонизма. З позицій критич. реалізму С. розділяє буття на дві сфери - феномени свідомості і матеріальні обьекнти. Свідченням існування внеш. миру, по миснли З., служить переконання в його об'єктивній реальності, т. н. тваринна віра. Разом з тим абсолютно достонверними С. вважає тільки "дані досвіду", феномени свідомості. По думці З., скептицизму, що дотримується позиції, знання внеш. миру. ЛАМЕННЕ Фелісите Роберде - (19 червня 1782, Сен-Мало - 27 лютого 1854, Париж) - французький публіцист і філософ, абат, один з основоположників християнського соціалізму. У творчості Ламенне можна виділити два періоди. У ранніх творах він критикував просвітницьку філософію 18 у., виступав як переконаний католик і монархіст ("Досвід про байдужість в питаннях релігії" - Essai sur lindifference en matiere de religion, v. 1 - 4, 1817 - 23). Під час революції 1830 спільно з абатом Лакордером заснував журнал "LAvenir" ("Майбутнє") з програмою свободи совісті, відділення Церкви від держави, свободи. ТЕОРІЯ ЕМОЦІЙ ДЖЕМСА-ЛАНГЕ - висунена незалежно американським філософом і психологом У. Джемсом і датським психологом Г. Ланге (80-е - 90-е рр. XIX в.). Згідно з нею поява емоцій зумовлено змінами, що викликаються від зовнішніх впливів як в довільній сфері руховій, так і в сфері мимовільних актів серцевої, судинної і секреторної діяльності. Сукупність відчуттів, пов'язаних з цими змінами, і є емоційне переживання. Згідно Джемсу, людина засмучувана тому, що плаче; боїться тому, що тремтить; радіє тому, що сміється. Емоції розглядаються як суб'єктивне відображення органічних процесів, затверджується їх производность від процесів, що.

ЗДАТНІСТЬ МУЗИЧНА - індивідуально-психологічні особливості особистості, що включають: 1) природну слухову чутливість, що зумовлює аналіз природних, мовних або музичних звуків; 2) розвинене в труді і соціальному спілкуванні суб'єктивне відношення до мовних і музичних інтонацій, виражене у вигляді емоційної реакції. У своєму розвитку вони утворять систему зі складними динамічними зв'язками між окремими здібностями. У структурі здібностей музичних виділяються здібності основні, загальні і спеціальні. До основних здібностей музичних, необхідних для всіх видів музичної діяльності, можна віднести: 1) почуття ладовое -. Біхевіоральная терапія спілкування - (від англ. behavior поведінка) - ряд ретельно розроблених методів лікування (в т. ч. - сексуальної дисфункція в сім'ї, подружніх конфліктів), направлених на зміну або формування нових шаблонів О., тобто на викорінювання небажаної поведінки і створення умов, при к-рих необхідна поведінка виявлялася б як можна частіше. Б. Скиннер розглядав терапію як сферу контролю. Будь-яка обіцяна і реально надана психотерапевтом допомога діє, на його погляд, як позитивне підкріплення, посилюючи вплив терапевта. Останній може стати для пацієнта не представляючим загрози слухачем, перед крим не жахливо бути. Лікування медичними препаратами - Підхід до лікування психічних розладів, заснований на біологічних поясненнях причин анормальної поведінки. Лікування медичними препаратами включає чотири основні категорії: 1. Препарати для лікування тривожних розладів надають благотворний вплив, але їх надмірне вживання протягом тривалого часу може привести до виникнення залежності. 2. Антипсихотические препарати застосовуються для ослаблення симптомів психозу і широко використовуються при лікуванні шизофренії. Їх застосування в терапії цього розладу більш ефективне, ніж будь-який інший метод, однак лише поєднання з психотерапією може. Новонародженість - віковий етап, що охоплює приблизно 4-6 тижнів після народження дитини, на якому відбувається первинне пристосування до життя поза утробою матері. До моменту народження жоден з органів новонародженого не закінчує свого розвитку, але, незважаючи на незрілість, дитина має в своєму розпорядженні певні можливості для сприйняття зовнішнього світу. У нього досить розвинені нюх, тактильная, болевая, температурна, вестибулярний і кинестетическая чутливість. Вже в перші дні після народження дитина виявляє здатність чути і розрізнювати звуки по висоті, тембру і гучності, бачити і розрізнювати зорові.