На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Методи вивчення мислення молодших школярів

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні основи проблеми розвитку мислення молодших школярів ... 5
1.1. Феномен мислення в психолого-педагогічній літературі ... 5
1.2. Види мислення, розумові операції, якості розуму ... 8
1.3. Особливості мислення молодшого школяра ... 13
1.4. Вплив навчання на розвиток мислення учнів молодших класів ... 16
Розділ 2. Експериментальне вивчення мислення молодших школярів ... 18
2.1. Методи і методики вивчення мислення учнів молодших класів ... 18
2.2. Процедура проведення експерименту ... 19
2.3. Кількісний і якісний аналіз результатів констатуючого експерименту ... 20
2.4. Система занять з розвитку мислення молодших школярів ... 24
2.5. Результати контрольного експерименту ... 25
2.6. Порівняльний аналіз констатуючого і контрольного експериментів ... 28
Висновок ... 31
Література ... 33
Додатки ... 36

Для придбання курсової роботи "Методи вивчення мислення молодших школярів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методи вивчення мислення молодших школярів"

Курсова робота "Методи вивчення мислення молодших школярів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методи вивчення мислення молодших школярів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методи вивчення мислення молодших школярів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Методи вивчення мислення молодших школярів" і призначений виключно для пошукових систем.

ВОЛЯ - здатність людини діяти в напрямі досягнення свідомо поставленої мети, долаючи при цьому внеш. і внутр. перешкоди. У разі необхідності вольова людина уміє відмовитися від наміченої або здійснюваної дії, якщо воно вже не відповідає обставинам, що змінилися. Такій людині властиво і уміння у разі необхідності стримуватися від тієї або інакшої дії. Подолання перешкод і труднощів пов'язане з т. н. вольовим зусиллям - особливим станом нервно-психич. напруження, мобилизующим физич., інтелектуальні і моральні сили людини. Вольові дії визначаються внеш. об'єктивними обставинами, зокрема умовами, образом. СПОРТ дитячий і юнацький - (англ. sport, скорочення від disport - гра, розвага) - система організації занять і змагань по різних комплексах фізичних вправ з метою вдосконалення фізичного розвитку, духовних і вольових якостей особистості, досягнення високих результатів в змаганнях. С. є складовою частиною фізичного виховання, тісно пов'язаний з фізичною культурою і з додатковим утворенням дітей. У Росії інтерес до дитячому і юнацькому С. виник на початку 20 в., коли МНП стало вводити (1909) систематичні спортивні заняття і провести спортивні змагання в учбових закладах. З 1910 С. був одним з ведучих напрямів. КЕРШЕНШТЕЙНЕР Георг - (29.7.1854, Мюнхен, - 15.1.1932, там же), ньому. педагог. Закінчив Мюнхенський ун-т (1883), працював викладачем в коммерч. уч-щах і гімназіях в Нюрнберге, Швайнфурте і Мюнхене. У 1895 - 1918 гір. шк. радник в Мюнхене. З 1918 проф. Мюнхенского ун-та. виховання, краю якби. повно викладена в книгах "Поняття цивільного виховання" ("Der Begriff der staatsburgerlichen Erziehung", 1910) і "Поняття трудоюй школи" ("Der Begriff der Arbeitsschule", 1912). Тісно зв'язував гражд. виховання із заняттям певною професією, вважав, що мета нар. школи - в. Стаут Георг Фредерік - (6.1.1860, Саут Шилдс, Дарем - 1944) - англійський філософ-ідеаліст, психолог, учень Дж. Уорда і послідовник Після закінчення приватної школи вчився з 1879 м. в Коледжі Св. Иоана в Кембрідже (бакалавр мистецтв, 1882, магістр, 1885), тут спеціалізувався по античній філософії, метафізиці, моральним наукам. З 1884 м. працював науковим співробітником і викладачем психології Коледжа Св. Иоана, в 1891 м. змінив Учасник програмного збірника "Personal Idealism", L., 1902. З 1903 м. до своєї відставки в 1936 м. він - професор логіки і метафізики в університеті Св. Ендрю, тут створив.
Кожна вагома структурна частина курсової "Методи вивчення мислення молодших школярів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АРХЕТИП - (від греч. archе - початок і typos - образ), прототип, 1) позначення найбільш загальних початкових мотивів і образів, що мають загальнолюдське значення і лежачих в основі всіх форм культури. Термін уперше був застосований в античності; в 20 в. введений в культурний побут швейцарським психоаналітик і ученим-мифологом К. Г. Юнгом. Для Юнга, учня фундатора психоаналітик З. Фрейда, архетип пов'язаний з ірраціональним, несвідомим початком, формується в "доопитний", доісторичний період розвитку людства і знаходить своє вираження або в підсвідомості людини (снах, фантазіях. Соколів Федір Федорович - Соколів (Федір Федорович) - історик. Народився в 1841 р., закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті. По захисту магістерської дисертації ("Критичні дослідження, що відносяться до древнейшему періоду історії Сицилії", Санкт-Петербург, 1865) С. був призначений професором історії в Санкт-Петербургском університеті і в Санкт-Петербургском історико-філологічному інституті. Крім курсів древньої історії С. читає грецькі державні і релігійні древності, а також пояснює деяких авторів. Він може бути названий фундатором вивчення в Росії науки про древньогрецький написи (епиграфики). Вішневський Вікентій - Вішневський (Вікентій) - російський астроном, бувший академік і професор С.-Петербургського університету, народився в 1781 р. У 1804 р. Вишневский був вибраний в ад'юнкти академії і працював на початку разом з Шубертом на обсерваторії Академії Наук. Вишневский володів незвичайною гостротою зору, він спостерігав в Петербурге велику комету 1807 р. ще в березні 1808 р., отже, цілий місяць після того, як всі астрономи Європи втратили її з вигляду. Але спостереженням на обсерваторії Вішневський міг присвячувати лише зимові місяці, інший же час року він проводив в експедиціях по Росії з метою.
У вступі курсової "Методи вивчення мислення молодших школярів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Марія, королева Шотландії - Марія, королева Шотландії (Mary, Queen of Scots) (1542 - 87), королева Шотландії (1542 - 67), дочка Якова V, шотл. короля, і Марії де Тіз. У 1543 р. була заручена з Едуардом VI, королем Англії. Але кардинал Бітон заборонив цей брак, що привело до війни з Англією і поразки шотл. військ в Пінкськом битві (1547). М. відправили до франц. двору, де вона отримала католич. виховання під наглядом її дядьків з династії Гизов. У 1558 р. вийшла заміж за дофина Франциська, к-рий став королем Франції в 1559 р. і помер в 1560 р. До 1561 р. повернулася в Шотландію і оголосила себе законною королевою Англії.

Виникнення штучного зрошування - Первинне землеробство, таким чином, усього ймовірніше виникло спочатку в зоні передгір'їв, де випадає необхідна для примітивного землеробства кількість дощів. Ця дощова волога могла бути використана людиною спочатку при посівах богарного типу, коли хлібні злаки розвиваються майже в таких же умовах, як дикорослі рослини, що використовуються збирачами. Великим кроком уперед повинне було з'явитися зрошування лиманного типу, коли загачені води гірських струмків і рік у весняний час просочували грунт і потім знов спускалися, а волога земля використовувалася для посіву. На наступному етапі зрошування. ВТО (Всесвітня торгова організація) - міжнародна організація, створена для урегулювання торгових проблем відповідно до угоди найбільших торгових країн світу про зниження експортних і імпортних бар'єрів. Початки свою діяльність в 1995 р. як спадкоємиця Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ). Створена для реалізації постанов, прийнятих на останній стадії переговорів про лібералізацію торгівлі в рамках ГАТТ, які продовжувалися з 1986 по 1993 рр. і постійно зазнавали загрози зриву через відсутність у ГАТТ механізмів примушення. До липня 1995 рр. членами ВТО були 96 країн і дві залежних території. Вищим органом організації є Міністерська.
Список літератури курсової "Методи вивчення мислення молодших школярів" - більше 20 джерел. ВИБОРЧА СИСТЕМА - порядок формування виборних, передусім, представницьких, органів влади і розподілу місць в них після визначення результатів голосування. Виборча система як певний порядок формування виборних органів влади базується на правових нормах, в сукупності званих виборчим правом. Останнє звичайно закріплене в загальному вигляді в конституції і конкретизується у виборчих законах. Воно засновується на невід'ємному праві громадян брати участь в формуванні виборних органів держави: активному - праві обирати, праві голосу, що дає можливість брати участь у виборах і референдумах, і пасивному - праві бути. ФЕДЕРАЦІЯ - (лати. foederatio союз, об'єднання) - форма державного пристрою, при якій, вхідні в її склад адміністративно-територіальні освіти (див. Суб'єкти федерації) володіють обмеженою юридичною і політичною самостійністю. Характерними рисами Ф. є: 1) наявність конституції союзу і суб'єктів Ф.; 2) верховенство союзної конституції і общефедерального законодавства; 3) існування федерального громадянства і громадянства суб'єктів Ф.; 4) наявність законодавчих, виконавчих і судових органів влади на рівні суб'єктів Ф.) право представницьких органів суб'єктів Ф. приймати.

ДЕРЖАВА правове - вигляд демократичної держави, політичний режим якого спирається на суворе дотримання законності, правових норм, що закріплює природні, невід'ємні, загальні права і свободи людини і народів. Т.п. - це держава, самоограниченное в своїй діяльності демократичними і гуманистическими нормами права. Воно несумісне з беззаконням, самоуправством, диктатурою, суб'єктивізмом, свавіллям в політиці, характерним для авторитарних і тоталітарних режимів, з розгулом злочинності і корупції, залаштунковими політичними інтригами, клановостью і т.д. Соціальною основою дійсно Г.п. служить цивільне.
Посилання в тексті роботи "Методи вивчення мислення молодших школярів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛЮТЕР (Мартін) - німецький теолог і протестантський реформатор (Ейслебен, Тюрінгия, 1483 - там же, 1546). Виходець з простої селянської сім'ї. Освіту отримав в Ерфуртськом університеті (1501). У 1505 р. - магістр філософії, в 1511 р. - доктор теології. Стає професором теології в Віттенбергськом університеті (1513), а також генеральним вікарієм августинов в Німеччині (1515). Бездоганний чернець, Лютер ревно вдається покаянню, молитві, теологическим роздумам, всіма способами намагаючись досягнути порятунку і істин. Відома його славнозвісна формула: "Християнин завжди вважає себе грішником - що завжди справедливе. ПРОГНОЗ - (від греч. prognosis - передбачення, прогноз) - ймовірностний думка про майбутній стан якого-небудь процесу або явища. У самому широкому значенні термін "прогноз" виступає як синонім прогнозу або Передбачення, але частіше за все використовується для позначення їх окремих випадків, коли мова йде про досить конкретні події з вказівкою більш або менш точних термінів їх настання або ненастання. Особливу цінність мають наукові прогнози, що використовують кількісні оцінки і засновані на ретельному аналізі всієї інформації, що є, а також правильному баченні основних тенденцій і законів розвитку. Специфічні харчові потреби - (specific hungers) С. п. п. - ця підвищена перевага, що віддається індивідом їжі, вмісній певну живлячу речовину, напр. мінерал або вітамін, при умові підвищеної потреби в такій живлячій речовині. С. п. п. звичайно відрізняють від перекрученого апетиту (спис), що виявляється в особливій перевазі, що віддається некорисним або шкідливим речовинам, таким як глина або бруд. Феномен С. п. п. був уперше документально зареєстрований Куртом Ріхтером, що виявив, що щури могли адаптивно змінювати споживання вуглеводів, жирів, білків, натрію, кальцію, вітамінів групи В, вітаміну Е і інш. Специфічна.

Маревні ідеї величі - Марення винахідництва. Хворий упевнений в тому, що він зробив видатне відкриття, винайшов вічний двигун, відкрив причину рака, знайшов засіб для максимального продовження людського життя, винайшов "еліксир вічної молодості". Близький до цього марення і марення реформаторства, коли хворий переконаний, що "відкрив ідею перетворення світу". Марення високого походження полягає в переконаності хворого, що він син всесвітньо відомого письменника, кінозірки, "останній паросток будинку Романових", а "ті, хто вважається зараз батьками, усього лише вихователі", "підставні. Неспокій - тривожний стан. Ознаки неспокою - демонстрація нервових звичок (покусування губ, ходіння з кута в кут і т. п.), квапливість мови, напружений вираз обличчя, бігаючий погляд, совання на стільці, часте переступання з ноги на ногу, часті безладні рухи ніг в положенні сидячи, монотонна міміка і інш. Може поєднуватися зі страхом, заклопотаністю, почуттям неповноцінності, соціальною тривогою. Цілий день вона ходила по квітнику і по фруктовому саду. Неспокій, який зростав в ній з хвилини на хвилину, неначе не давало їй сидіти на місці. І всі її думки були приковані до тієї незнаної людини, якої вона. ДЕРЕФЛЕКСИЯ - психотерапевтичний прийом, розроблений В. Франклом в рамках його логотерапии і аналізу екзистенциального Складається в тому, що клієнт, страждаючий від деякого симптому функціонального, формулює для себе мету: 1) змиритися з ним, сприймаючи його як незмінюване зло; 2) в тих ситуаціях, що викликають його вияви, перемикати свою увагу з порушеної функції на іншу діяльність, тим самим додаючи ситуації інакше значення. Завдяки цьому ситуація перестає сприйматися як ще одна спроба позбутися симптому, але розглядається, наприклад, як можливість повноцінного спілкування з людьми. Франкл ілюструє цей. Смертельно хворі люди - (terminaly ill people) Як свідчить історія, у всіх областях медицини психосоциальному догляду за вмираючим хворим приділялося мало уваги. Однак в 1960-70-е рр. спостерігалося помітне підвищення інтересу до всіх аспектів захворювань з летальним виходом, в т. ч. до реакцій хворого, догляду за вмираючим і реакцій близьких людей на хворобу і смерть пацієнта. Кюблер-Росс описує 5 емоційних "етапів", к-рі смертельно хворий чол. проходить звичайно в наступній послідовності: спочатку заперечення і ізоляція, що зміняюся гнівом; потім торг, депресія і, нарешті, прийняття. Однак, в залежності від.