МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ В ПРИКЛАДНІЙ СОЦІОЛОГІЇ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Первинне вимірювання (квантифікація) соціальних характеристик ... 4
1.1. Конструювання еталона вимірювання - шкали ... 6
1.2. Способи перевірки процедури первинного вимірювання на надійність ... 8
Розділ 2. Загальна характеристика шкал ... 16
2.1. Проста номінальна шкала ... 16
2.2. Частково впорядкована шкала ... 18
2.3. Порядкова шкала ... 19
2.4. Метрична шкала рівних інтервалів ... 25
2.5. Шкала пропорційних оцінок ... 26
2.6. Чотири найважливіших обмеження квантифікації первинних соціальних характеристик ... 27
Розділ 3. Вимірювання потенціалу протесту і соціальної напруженості ... 31
3.1. Конструювання інтегральних кількісних показників потенціалу соціального протесту ... 33
3.2. Конструювання інтегрального кількісного показника соціальної напруженості ... 38
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Методики вимірювання в прикладній соціології" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методики вимірювання в прикладній соціології"

Курсова робота "Методики вимірювання в прикладній соціології" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методики вимірювання в прикладній соціології", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методики вимірювання в прикладній соціології" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Методики вимірювання в прикладній соціології" і призначений виключно для пошукових систем.

Виховання сім'янина - Як вже відмічалося, в колективне несвідоме закладені цілі існування людини на землі. Ці цілі властиві всім людям незалежно від раси і підлоги. До таких цілей можна віднести продовження себе через створення подібного собі. Це підтверджують наші дослідження. Випробуваним у віці від 25 до 55 років пропонувалося виконати наступну вправу. Було потрібен обвести п'ять пальців своєї руки і вписати в кожний палець найбільш важливу подію, яка дуже сильно вплинула на його життя. Кожний випробуваний окремо (але в групі) виконує це завдання. Дослідження показало, що найбільш значні події в. ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ - один з видів диференціації навчання по інтересах. У общеобразоват. школі Рос. Федерації введені в 1966 з метою поглиблення знань, розвитку інтересів, здібностей і схильностей учнів, їх профорієнтація. На Ф. з. в учбовому плані общеобразоват. школи виділяються спец. години в класах середнього і старшого рівня школи. У групи для вивчення факультативних курсів учні зараховуються за бажанням, з одного або неск. паралельних класів. Можливо комплектування груп, що складаються з учнів різних паралелей. Програми факультативних курсів носять орієнтувальний характер. Вчитель може по. ПИРУССКИЙ Владислав Станіславович - [31.3(12.4). 1857 - 16.3.1933], лікар і педагог. Послідовник П. Ф. Лесгафта. По закінченні мед. ф-та Моськ. ун-та призначений в 1882 окружним лікарем в м. Каинск (нині Новосиб. обл.), потім працював в Томське. Начинанія П. в області розвитку физич. культури засновувалися на ідеї єств. методу лікування і попередження захворювань за допомогою природних чинників (сонце, повітря, вода) і раціонального режиму живлення, труда і активного відпочинку. Кращими коштами физич. виховання вважав жвава гра, екскурсії, подорожі по рідному краю, прогулянки в полі, лісі, лазіння по горах, біг, ковзани. АВТОМАТИЗМ - (від греч. automatos - самодіючий) в психології, єдиний безперервний розумовий, мовний або руховий акт, що відбувається без участі свідомості. Розрізнюють первинні Фізіол. основою повторних А. служить освіта більш або менш стійких систем умовно-рефлекторних зв'язків між властивостями недо-рій зовнішньої ситуації і певною послідовністю операцій. Спочатку кожна операція і перехід від однієї операції до іншої вимагають сознат. орієнтування. По мірі повторення ситуації необхідність в орієнтуванні відпадає, відбувається автоматизація дії. У полі свідомість залишається і висувається на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Методики вимірювання в прикладній соціології" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Гекатей Мілетський - ок. 540-ок. 480 рр. до н. е. Самий древній і самий славнозвісний ионийский логограф. У 500 р. до н. е. намагався відрадити ионийцев від повстання проти персидців. Багатий купець, в торгових поїздках об'їхав велику частину персидської імперії, відвідав чорноморське побережжя і Єгипет, в західному напрямі доїжджав щонайменше до Сицилії. При створенні свого географічного твору Подорож навколо землі (Ges periodos; фр.) використав як власні спостереження, так і матеріал поширених в той час в Іонії практичних посібників по навігації (так званих периплов, див. Географічна література). Подорож в двох. ДЮРРЕНМАТТ - (durrenmatt) Фрідріх (1921, Конольфінген - 1990, Невшатель), швейцарський немецкоязичний прозаїк, драматург. Вивчав літературу і філософію в Бернськом ун-ті. Почав складати в 1947 м. Ранні п'єси - "Двійник" (1947, радіопостановка), "Так написане" (1947; перероблена в 1967 - "Анабаптісти"), "Сліпої" (1948) - успіху не мали. Тільки драма "Ромул Великий" (1949), що розказує про те, як римський імператор приніс свою імперію в жертву етичному боргу, зробила ім'я автора відомим в немецкоязичних країнах Європи. У 1952 м. письменник. Гліб Георгійович - Гліб Георгійович - син Г. Долгорукого, князь переяславский, потім київський, брав участь, за дорученням батька, в походах проти Ізяслава Мстіславича (1147 - 48). Коли, після короткочасного миру (див. Георгій Довгорукий), військові дії поновилися, Ізяслав напав на Глеба, біля Пересопніци, так несподівано, що той ледве встиг врятуватися в місто і повинен був змиритися перед Ізяславом. Після поразки Георгія, в 1151 р., Мстіславичи поступилися йому Переяславль, де сіл Гліб, а по вигнанні суздальского князя з Городца Остерського, Гліб переведений в останній. Але невдовзі (1152) Ізяслав вигнав його.
У вступі курсової "Методики вимірювання в прикладній соціології" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АКСАКОВ Іван Сергійович (26.09.1823 - 27.01.1886) - російський публіцист, поет і громадський діяч. Разом з братом К.С. Аксаковим і Ю.Ф. Самаріним представляв т.з. "молодших" слов'янофілів. Син письменника С.Т. Аксакова. Закінчив Петербурзьке училище правознавства (1838-42). За дорученням Російського географічного суспільства вивчав торгівлю в Малоросії і написав "Дослідження про торгівлю на українських ярмарках" (1858). Служив (1855) добровольцем в ополченні під час Кримської війни. У 1858-78 грав керівну роль в Московському слов'янському комітеті. У роки російський-турецької війни 1877-78 організував кампанію на підтримку південних.

ПОСАД - предградье, передмістя, торговельно-промислова частина російських міст. Укладення 1649 м. наказувало включати посадских в списки тяглецов по місцю фактичного мешкання і забороняло їх насильно повертати на колишнє місце. По указу від 16 жовтня 1688 м. всіх селян, що прийшли в міста після 1684 м., було велено "шукати судом". Записуючись в П., селяни продовжували платити податі і поміщику. По указу 1699 м. в П. було безглуздо записувати всіх (включаючи поміщицьких селян), торгуючі в містах в лавках або що мають в міських будинках "шкіряні або інакші які промисли". Що Відмовляється. Налівкин Володимир Петрович - (25 лютого, за іншими відомостями, 15 липня 1852, Калуга, - 20 січня 1918, Ташкент). Закінчив 1-ю військову гімназію і Павловськоє військове училище в Петербурге. Учасник Хивінського і Кокандського військових походів 1873-75; дії генерала М.Д. Скобельова, що оберталися жорстокістю і по відношенню до мирного населення ханств, спонукали Налівкина подати у відставку. Призначений помічником начальника Наманганського повіту Ферганської області, в 1878 залишив цей пост. Володіння узбецькою, таджицькою і персидською мовами, знання життя населення дозволили Налівкину і його дружині - М.В. Налівкиной.
Список літератури курсової "Методики вимірювання в прикладній соціології" - більше 20 джерел. ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ - 1. Теократична концепція розглядає державу як Божий промисел, засновуючись на тезі "вся влада від Бога". Підкорення ж людей волі Божій, принципам божественного розуму забезпечує порядок в суспільстві, самозбереження і продовження людського роду. Вказана концепція мала під собою реальні історичні факти: перші державні освіти мали релігійні форми (правління жреців), божественне право додавало владі авторитет, а рішенням держави - обов'язковість. Сучасний каталицизм також передбачає божественний генезис ідеї держави і принципів влади при скороминущому характері і походженні конкретних актів її. ПОЛІТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ - (POLITICAL SOCIOLOGY) - вивчення політичних інститутів і процесів в їх соціальному контексті (setting). Політичну соціологію займає те, яким чином політичні феномени впливають на інші аспекти суспільства і якому впливу з боку останніх зазнають самі. Макросоциологический, або общесоциологический підхід має справу з соціальними основами влади (power), впливом соціально-класового або групового конфлікту на політичні інститути і зворотним впливом політичних інститутів на поведінку соціальних страт (класів) і груп. Микросоциологический підхід до політичної соціології зосереджується на.

ЖІНОЧИЙ РУХ - один з масових альтернативних демократичних рухів сучасності, направлений на розв'язання жіночого питання в окремих країнах світу і в міжнародному масштабі. Іноді Ж.Д. іменується феминистским (від фр. femmes) рухом. Ж.Д. зародилося ще в кінці XVIII у., відображенням чого з'явилася "Декларація прав жінки і громадянки", написана в 1791 р. французькою письменниця О. Де Гуж аналогічно з відомою "Декларацією прав людини і громадянина" (1789), де мова фактично йшла про рівноправність чоловіків. Тоді і багато пізніше в центрі Ж.Д. знаходилися питання боротьби за політичну рівноправність.
Посилання в тексті роботи "Методики вимірювання в прикладній соціології" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. неПРЕДИКАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ, - визначення, в до-ром визначуване вводиться через недо-рої його відношення до всіх об'єктів класу, одним з елементів к-рого мислиться і саме визначуване. У Н. про. частина (елемент) визначається через ціле (безліч), мислиме раніше за всі його частини, що породжує ситуацію "хибного кола", краї може (хоч і не завжди) приводити до протиріч. Напр., Н. про. "множини всіх множин, що не є елементами самих себе", приводить до т. н. парадоксу Розсадила. Непредикативне утворення понять властиво і інш. відомим парадоксам. Некорректность Н. про. спонукала А. Пуанкаре, Б. Рассела (до-рому. ІНДІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ. - Весь комплекс індійської філософії являє собою інтерпретацію і перекладення ведических гімнів, створених п'ять тисячоліть назад: самі ж вони являють собою не що інакше, як спробу виробити повне і всеосяжне бачення істини, спробу, давним-давно зроблену "віддаленими предками". Принцип індійської філософії в тому, що абстрактне знання саме по собі не має ніякої цінності, якщо воно не приводить нас до досвіду істини. Первинними формами вираження тут було "заклинання" (мантра), потім "притчі" (Упанішади), "ритуали" (Брахмани), "техніка". МЕДИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГІПНОЗУ - En.: Medical uses of hypnosis. - При використанні в медицині новий гіпноз надає ті ж можливості, що і більш традиційні види гіпнозу, які добре описані в класичних трудах (Crasilneck, Cheek & Le Стоп, 1968; Croger, 1977; Pratt, Wood & Alman, 1988; Rager, 1973; Spiegel & Spiegel, 1978). У основному мова йде про те, що оператор домагається посилення впливу психіки пацієнта на тіло, уміло використовуючи свій голос. У залежності від особливостей випадку буває показаний більш або менш прямий підхід. Часто відсутня пояснювальна ланка, як при травматичної аносмии, вилікуваної під час виконання.

Алкогольна ембриопатия - (греч. embrion - утробний плід від 16 по 90 день вагітності, pathos - хвороба, страждання) - патологія внутриутробного розвитку дітей від тих, що сильно п'ють у час вагітність матерів (Jones, Smith, 1973). Частота цієї патології у всьому світі оцінюється як приблизно 1,9 на 1000 новонароджених, насправді захворюваність значно перевищує вказану, оскільки розлад далеко не завжди виявляється і не у всіх пацієнтів воно розвивається в яскраво вираженій мірі, загалом вона має тенденцію до наростання. Симптомокомплекс розладу утворять наступні при знаки: 1. затримка фізичного і психічного розвитку;. ВИБІР ОБ'ЄКТА - (або ОБ'ЄКТНИЙ ВИБІР) Німий.: Objektwahl. - Франц.: choix dobjet. - Англ.: object-choice. - Ісп.: elecci?n de objeto або objetal. - Італ.: scelta doggetto. - Португ.: escolha de objeto або objetal. об Акт вибору особи або типу особистості як об'єкта любові. Розрізнюють інфантильний і пубертатний вибір, причому перший пролагает шлях другому. Фрейд розрізнює дві головні різновиди вибору об'єкта: вибір по примиканню і нарциссический вибір. про Фрейд уперше використав це вираження в "Трьох нарисах по теорії сексуальності" (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905); воно вживається в. неВПОРЯДКОВАНІСТЬ РОБОЧОГО МІСЦЯ - розміщення елементів робочого місця безладне, без групування по горизонталі і вертикалі, без групування по зв'язку з керованим об'єктом, без урахування послідовності виконання операцій алгоритму, заданого експлуатаційною документацією. У інтересах надійної роботи оператора елементи робочого місця розміщують таким чином, щоб упорядити маршрут їх обслуговування відповідно до зазделегідь встановленої закономірності, що дозволяє оператору будувати стратегію інформаційного пошуку на мнемонічній (див. Мнемоніка) основі. Як така закономірність може бути вибрана будь-яка послідовність, що володіє з точки. Невропатія гипертрофическая интерстициальная сімейна - Син.: Невропатія Дежеріна - Сотта. Невропатія Гомбо. Невропатія спадкова моторно-сенсорна III типу. Невральная амиотрофия типу В. Проявляется в перші два десятиріччя життя наростаючими руховими і чутливими розладами в дистальних відділах рук і ніг, при цьому зникають сухожильні рефлекси, можливі стріляючі болі в кінцівках, амиотрофии, а також нистагм, порушення координації рухів, атаксія. У дебюті звичайні поступово наростаюча слабість і гіпотрофія м'язів дистальних відділів ніг, ослаблення разгибателей стоп і в зв'язку з цим степпаж (див.). Надалі вияви полиневропатии.