На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Методика навчання розв'язування задач на рух

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження методики навчання розв'язування задач на рух ... 5
1.1. Організація навчання розв'язування задач на рух у четвертому класі ... 5
1.2. Формування часових уявлень в учнів. Ознайомлення з поняттям швидкості та відстані ... 14
1.3. Використання наочності для навчання учнів розв'язувати задачі на рух ... 18
Розділ 2. Практичні засади навчання розв'язування задач на рух ... 22
2.2. Урок на тему "Величини та їх перетворення" ... 24
2.3. Закріплення вирішення задач на рух. Новорічна подорож ... 27
2.4. Позакласна робота з математики в початковій школі по темі: "Математичний ярмарок" ... 33
Висновки ... 41
Література ... 43
Додаток ... 45

Для придбання курсової роботи "Методика навчання розв'язування задач на рух" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методика навчання розв'язування задач на рух"

Курсова робота "Методика навчання розв'язування задач на рух" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методика навчання розв'язування задач на рух", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методика навчання розв'язування задач на рух" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Методика навчання розв'язування задач на рух" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ - напрям в пед. теорії і практиці, розглядаюче виховання як допомога природі дитини, що природно розвивається в процесі освоєння навколишнього світу і вільно самоопределяющегося в ньому. Ведучі принципи С. в.: віра педагога в творчі здібності дитини, що поєднується з переконаністю в тому, що будь-яке зовнішнє (навіть саме благотворне). вплив на творчий потенціал дитини надає гальмуючу дію; зосередження зусиль вихователя на придбанні дитиною власного досвіду, на основі к-рого і відбувається повноцінний розвиток особистості; стимулювання активного відношення до життя, культури, образовательно-познават. МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ - - процес залучення особистості до музичної культури суспільства. Мета М.в. - передача досвіду музичної діяльності (створення, виконання, сприйняття, аналізу музичного твору) новому поколінню. М.в. передбачає цілеспрямований педагогічний вплив на людину і розглядається як засіб загального гармонійного розвитку особистості, формування етично-естетичного смаку і потреб. Зміст, форми і методи М.в. залежать від визнаних в суспільстві соціальних, філософських, общепедагогических установок, чого склався типу музичної культури, від співвідношення видів музичної діяльності і "звукової середи". ВЕКСЛЕР ДАВИД - (12.1.1896, Леспеді, Румунія - 2.5.1981, Нью-Йорк-Сити) - американський психолог, психодиагност і психіатр, творець всесвітньо відомих тестів інтелекту для дорослих і дітей. Освіту отримав в Коледжі Нью-Йорк-Сити (магістр мистецтв, 1916) і в Колумбійськом університеті (доктор філософії, 1925). З 1932 м. по 1967 м. працював як головний психолог в Психіатричній клініці Бельвью в Нью-Йорк-Сити. З 1942 м. по 1970 м. був клінічним професором Медичного коледжа Нью-Йорк-Сити, з 1970 - почесним професором. Якщо тести інтелекту, що використовуються в його час розроблялися спочатку для. Лемберг Раїса Григоріївна - (1883-1975) Радянський вчений-педагог, професор. Народилася 21 лютого 1883 р. в Петербурге. У 1900 р. поступила на природно-медичний факультет Берлінського університету. У 1904 р. при виконанні завдання Одеського більшовистський комітету РСДРП була арештована і біля року пробула в одеській в'язниці. Після виходу з в'язниці повернулися в університет, але була вислана з Німеччини як російська революционерка. Повернувшись в 1906 р. в Росію, аж до Жовтневої революції працювала учителькою в заводських школах, лектором в робочих клубах. Після перемоги революції по завданню Ради робітників і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Методика навчання розв'язування задач на рух" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Вінцингероде Фердінанд Федорович - Вінцингероде (барон Фердінанд Федорович) - генерал від кавалерії і генерал ад'ютант (1770 - 1818); службу початків в гессенской і австрійської арміях, але в 1797 р. перейшов на російську службу. У наступному за тим році він був призначений ад'ютантом до великого князя Костянтину Павловичу. Зробивши з ним італійську кампанію 1799 р. і швидко посуваючись в чинах, Вінцингероде вже в 1802 р. був зведений в звання генерала-ад'ютанта. Під час війни 1805 року він був посланий Кутузовим для переговорів з Мюратом. Завдяки майстерному ведінню цих переговорів, російська армія виграла два переходи при своєму. ФОНВИЗИН - Денис Іванович (1744 або 1745, Москва - 1791, Санкт-Петербург), російський письменник. На початку 1760-х рр. переводить твори французьких авторів. У 1763-64 рр. входить в гурток вольтер'янця Ф. А. Козловського, де, за власним визнанням, проводить час "в богохулении і блюзнірстві". У "Посланні до слуг моїм Шумілову, Ваньке і Петрушці" (1769) від імені своїх дворових людей Фонвізін дає відповідь на питання "навіщо цей створений світло?" і викладає їх життєві спостереження (часом в дусі Вольтера). Монологи слуг супроводяться ущипливими зауваженнями автора і вінчаються. БАСКАКИ - уповноважені представники монгольських ханів в завойованих землях. У російських князівствах у 2-й половині XIII - початку XIV в. займалися збором данини ("виходу") і контролювали місцеві власті (були в кожному князівстві). Б. були безпосередніми начальниками військових ординских загонів, розміщених по найважливішим російським містам з метою забезпечення безпеки складальників данини і інших ханских чиновників, що посилається в Росію. Центральною резиденцією ханского намісника - великого Апарат управління, очолюваний Би., складався з данщиков, т. е. власне складальників данини по.
У вступі курсової "Методика навчання розв'язування задач на рух" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Евнутій (або Явнутій) - Евнутий або Явнутій - молодший син великого князя литовського Гедіміна; після смерті батька отримав в долю стольний місто Вільно, з передмістям Ошмяной, Вількоміром і Браславом-Литовським. Деякі історики бачать в цьому доказ литовського звичаю передачі батьківського стола молодшому сину і вважають Евнутія великим князем. Професор Антонович, не знаходячи в джерелах прямих вказівок на великокняжеское достоїнство Евнутія, укладає звідси, що перший час після смерті Гедіміна великого князя зовсім не був в Литві, що розпалася на самостійні долі; однією з таких доль володів і Евнутій, не.

Трюдо Пьер Елліот - Трюдо Пьер Елліот (Trudeau, Pierre Elliot) (рід. 1919 р.), канад. гос. діяч, прем'єр-мін. Канади (1968-79,1980-84). Займаючи пости мін. юстиції і генерального прокурора (1967), виступав проти будь-якої форми відособлення Квебека від іншої Канади. Лідер Ліберальної партії, в 1968 р. змінив Лестера Пірсона на посту прем'єр-мін, і привів свою партію до перемоги на виборах. У перший термін перебування на посту голови кабінету прагнув забезпечити економ, зростання за рахунок підвищення гос. витрат, в рез-ті чого в 70-х рр. сталося збільшення дефіциту бюджету при зростанні інфляції і безробіття. Дибенко Павло Юхимович - (16 лютого 1889, сіло Людков Новозибковського повіту Чернігівської губернії, - 29 липня 1938). З селян. Закінчив 3-класне міське училище в Новозибкове. Працював вантажником в Ріжськом порту, вчився на електротехнічних курсах. З 1911 матрос Балтфлота. З 1912 член РСДРП, більшовик. У 1913 закінчив мінну школу і служив на лінкорі "Імператор Павло Перший; в 1915 один з організаторів повстання на військових судах, арештований і в 1916 посланий в складі морського батальйону на фронт під Ригу. За відмову виконати наказ про настання батальйон розформований, а Дибенко за антивоєнну агітацію засуджений.
Список літератури курсової "Методика навчання розв'язування задач на рух" - більше 20 джерел. Єврорегіони - прикордонні співтовариства міжнародної трансграничної співпраці європейських країн в області економіки, культури, утворення, транспорту, екології і інш., що створюються на основі принципів субсидиарности. Функціонування єврорегіонів здійснюється на основі перерозподілу влади між центральним урядом і прикордонними співтовариствами, наділеним повноваженнями самостійно регулювати свою діяльність і укладати міжрегіональні трансграничні угоди відповідно до державного законодавства. Перші єврорегіони були створені вдовж "хребетного стовпа" або "хребта". ПЕНСІЙНА РЕФОРМА - одна з демократичних реформ, що почалася проводитися в життя під час правління В. В. Путіна в Російській Федерації. Значення пенсійної реформи полягає в переході від розподільної до розподільно-накопичувальної системи, коли кожна людина відкладає собі на старість засобу, довіряючи їх зберігання деяким керуючим компаніям. Мета пенсійної реформи полягає в збільшенні розміру пенсій і залученні "довгих" грошей в економіку держави. Пенсійна реформа розповсюджується на громадян 1967 року народження і молодше. Однак інші громадяни можуть відкривати в керуючій компанії рахунку довірчого.

КОНВЕРСІЯ - (лати. conversio - перетворюю, змінюю) складова частина демілітаризації економіки; переклад військово-промислових підприємств на випуск продукції мирного призначення. У Російській Федерації - регульований державою процес перетворень оборонної промисловості з метою часткової або повної переорієнтації на випуск продукції цивільного призначення раніше задіяних в оборонному виробництві виробничих потужностей, науково-технічного потенціалу і трудових ресурсів організацій оборонної промисловості. Слово "конверсія" активно використовувалося при правлінні М. С. Горбачева як.
Посилання в тексті роботи "Методика навчання розв'язування задач на рух" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ШПЕНГЛЕР ОСВАЛЬД - (1880-1936) - німецький філософ і культуролог, автор відомого  двотомного  труда  "Захід  західного  світу  (1918-1922),  де передбачив загибель західноєвропейської і американської цивілізацій, розглядаючи історію як калейдоскоп з восьми культур,  які розвиваються по схемі зародження, розквіту і  загибелі,  при цьому кожна культура володіє своєю унікальною "душею", або формою досвіду і творчості, яка виражена в мистецтві, мисленні і діяльності. Іншою значною його роботою є "Людина і техніка" (1931), де заперечує  оптимістичний погляд на техніку як насредство. РЕНЕСАНС - (від франц. Renaissance) - Відродження, а саме епоха Відродження класичної древності, виникнення нового відчуття, почуття життя, яке розглядалося як родинне життєвому почуттю античності і як протилежне середньовічному відношенню до життя з його звільненням від миру, який здавався гріховним. З духа Ренесансу в 13 в. в Італії виник підготовлений гуманізмом, інтелектуальний індивідуалізм і індивідуалізм в мистецтві, який ок. 1400 знайшов собі вихід у Флоренції при дворі вельмож, що розбагатіли з будинку Медічи, а потім через деякий час досяг повного розквіту, викликав до життя грандіозні витвори в. Покора - Вигляд соціального впливу, коли поведінка людини визначається реакцією на прямий наказ іншої людини. При цьому мається на увазі, що підлегла особистість реагує так, як не стала б реагувати у відсутності наказу. Серія найбільш славнозвісних експериментів в цій області була проведена Стенлі Мілгремом в 1960-х роках. Милгрем виявив, що при відповідному інструктажі люди можуть нанести потенційно смертельний удар електричним струмом іншій людині. Під час експерименту багато які учасники виявляли ознаки психологічного розладу і намагалися піти, але 65% повністю корилися наказам експериментатора і довели.

Внеситуатівно-пізнавальне спілкування - [лати. situatio - положення] - одна з форм спілкування дитини з дорослим в концепції генезису спілкування М.І. Лісиной, виникаюча в середині дошкільного віку і характерна для дітей 4-5 років. Явною ознакою появи В. про. є питання дитини про предмети і явища фізичного світу (про явища природи, про машини, про життя тварин і пр.) Це спілкування відбувається на фоні пізнавальної діяльності, направленої на формування дитячих уявлень про фізичний мир. Характерною особливістю В. про. є його внеситуативность, причому двоякого роду. По-перше, внеситуативно сам зміст спілкування: увага дитини направлена на. СЕКС-ТЕРАПІЯ - (англ. sex therapy) - вигляд комплексної психотерапії функціональних сексуальних розладів, використовуючої принципи бихевиоральной терапії: окремі симптоми, що розглядаються поза зв'язком з патогенезом і захворюванням, вважаються неправильною поведінкою (див. Девіантна поведінка, Модифікація поведінки), яким м. би. скорректировано спеціальними прийомами. Син. сексуальна терапія. Цілі С.-т.: 1) модифікація сексуальної поведінки; 2) встановлення між партнерами довірчості, взаєморозуміння і взаимопринятия. Первинний варіант С. запропонований амер. гінекологом У. Мастерсом і його. РОЗСАДИЛА - СИЛЬВЕРА СИНДРОМ - (по іменах педіатрів - британського A. Russell, рід. в 1914, і американського H. K. Silver, рід. в 1918) - спадкове захворювання із затримкою фізичного розвитку, пренатально, що починається, причому дефіцит маси тіла переважає над дефіцитом зростання. Мозкова частина черепа непропорційно збільшена по відношенню до лицьової; пізнє закриття родничков; затримка прорізання зубів; трикутна особа з опуклим лобом і зменшенням розмірів нижньої щелепи, рота; вузькі губи з опущеними кутками; асиметрія скелета - від незначної до ходи, що приводить до порушення; клинодактилия V пальців; на шкірі. РОБОЧИЙ КЛАС (пролетаріат) - один з основних класів капіталістичного суспільства, що склався нарівні з буржуазією внаслідок промислової революції, Західної Європи, що відбулася в країнах в останню чверть XVIII в. - перші десятиріччя XIX в. З цього часу матеріальну основу суспільства складає велике індустріальне виробництво. Р. до. виступає головною продуктивною силою суспільства. Спосіб існування Р. до., зумовлений відсутністю у нього власність, - найманий труд, продаж капіталісту на ринку труда своєї робочої сили. Склад, чисельність і соціальні межі Р. до. зазнали істотних змін по мірі розвитку продуктивних сил. У.